vrijdag 8 mei 2020

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 8 mei 2020 jaargang 16, nummer 18
 

De botsing tussen Joodse geschiedenis
en Joodse herinnering

De botsing tussen Joodse geschiedenis<br>en Joodse herinnering

Speciaal voor Crescas geeft historicus Bart Wallet een serie lezingen rond 'Klassiekers van de Joodse Studies' waarvoor toonaangevende werken uit de Joodse geschiedwetenschap het uitgangspunt vormen.
Voor de tweede lezing van dinsdag 19 mei om 20.00 uur koos Bart 'Zakhor: Jewish History and Jewish Memory' (1982) van Yosef Haim Yerushalmi (1932-2009).

De moderne wetenschappelijke geschiedschrijving kwam op in de negentiende eeuw. Ook de Joodse geschiedschrijving werd modern-wetenschappelijk benaderd en werd een steeds belangrijker deel van de Joodse identiteit. Botsingen met de Joodse herinnering, de versie van de Joodse geschiedenis die vooral via de religie wordt doorgegeven en vormgegeven, waren onvermijdelijk.
In zijn studie gaat Yerushalmi op zoek naar de oorsprong van deze spanning en probeert hij een oplossing te formuleren.

Wil je de lezing van Bart bijwonen via het digitale medium Zoom?
Schrijf je in op onze website. Na ontvangst van je aanmelding krijg je alle informatie die je nodig hebt (een zoom-code en -inlog) via de mail toegestuurd.

Voor Barts eerste lezing, Macht en onmacht in de Joodse geschiedenis in de serie Klassiekers van de Joodse Studies op maandag 11 mei om 11.30 uur zijn nog logins beschikbaar!

De derde lezing vindt plaats op maandag 25 mei om 20.00 uur; daarin behandelt Bart de vraag 'Waarom de westerse cultuur Joden nodig heeft'.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Online privéles Ivriet

Online privéles Ivriet

Crescas biedt al een paar jaar Onlinelessen Ivriet. Ooit bedacht voor wie niet in de gelegenheid is wekelijks in onze 'schoolbanken' Ivriet plaats te nemen, lijkt deze manier van studeren wel uitgevonden voor tijden als deze.

Voor beginners is dit een mooie manier om te starten met het leren van Ivriet. Je kent de (schrijf)letters of als dat niet het geval is kan je gebruik maken van onze cursus Alef-Beet.
Ook als je al een tijdlang niet meer aan lessen of zelfstudie bent toegekomen, zijn deze online lessen een ideale vorm van studeren. Met begeleiding van docent Shelly Bodenheimer fris je je misschien was sleets geworden kennis van het Ivriet op.

Op onze website lees je hoe de online lessen Ivriet in zijn werk gaan en wat de minimale vereisten zijn om maximaal voordeel uit de lessen te halen.

Oorlogstrauma in de tweede en derde generatie

Oorlogstrauma in de tweede en derde generatie

Femmetje de Wind (schrijver en storyteller) werkt aan een documentaire over traumaoverdracht gezien door de lens van verstoorde hechting. Hiertoe heeft zij een gespreksaanzet gegeven in de vorm van een persoonlijk verhaal in Het Parool van 4 mei 2020. Crescas mocht Femmetjes tekst integraal overnemen. Deze kunt u hieronder lezen.

Tweede en derde generatie hebben ook last van oorlogstrauma

Transgenerationeel trauma is het fenomeen waarbij pijn en verlies van generatie op generatie wordt doorgegeven. Femmetje de Wind stelt dat juist door hierover te praten we ervoor kunnen zorgen dat deze overdracht stopt.

Als kind van een Holocaust-overlevende groeide ik op in een op het oog veilig gezin. Mijn ouders waren bij elkaar, er was genoeg te eten en niemand ging dood.

Toch ontwikkelde ik een depressie toen ik het huis uitging. Ik wist niet waarom. Wat ik wel wist was dat ik me vaak vervreemd voelde van mezelf, dat ik op de raarste momenten kon worden overvallen door een diepgeworteld gevoel van eenzaamheid en dat ik me nergens echt thuis voelde. Vrienden herkenden zich niet in mijn gevoelens. Ze zeiden, je hebt het goed, waar maak je je zorgen over? Het effect was dat ik me ook nog schuldig voelde over mijn ‘onzinnige’ depressie.

Barbapapa
Ik ging naar een psycholoog. Hij begon over het oorlogstrauma van mijn vader. Ik zei dat daar geen sprake van was. Mijn vader was een overlever, geen slachtoffer. Mijn vader sprak altijd over de oorlog alsof het een spannende avonturenroman was. Hij was ze te vlug af geweest, ‘die moffen’. Hij was uit een rijdende trein gesprongen. Hij had ondergedoken gezeten op de Keizersgracht bij Pistolen Paultje die wapens smokkelde voor het verzet. En na de oorlog was hij bij de politieke recherche gegaan en had hij ‘die schoft’ Seyss-Inquart helpen oppakken. Een van mijn vaders gevleugelde uitspraken was dan ook: ik ben nergens meer bang voor.

Ik vond dat machtig. Zo wilde ik ook leven. Maar dat lukte mij niet. Onder mijn depressie zat angst: gegeneraliseerde angst die zich als een Barbapapa transformeerde in steeds weer nieuwe vormen. Ik was bang om alleen te zijn, bang om samen te zijn, bang om er wel te zijn en bang om er niet meer te zijn. Mijn psycholoog zei, na een aantal jaar therapie, dat er toch heel wat leed van mijn vader ongemerkt doorgesijpeld was in mij. Ik was mijn hele jeugd alert geweest op gevaar en er was daardoor geen ruimte geweest om op een veilige en ongedwongen manier mijn eigen identiteit te ontwikkelen. Ik vond dat lastig te vatten. Als ik naar binnen keek voelde ik vooral leegte. Als ik naar mijn vader keek zag ik vooral een strijdbare man, geen angsthaas.

Een bevriende psycholoog met wie ik recent sprak over het idee een documentaire te maken over traumaoverdracht, gaf mij een artikel van de Amerikaanse psychoanalytica Jill Salberg. In dat artikel beschrijft Salberg dat kinderen van Holocaust-overlevenden vaak angsten hebben die qua inhoud veel gelijkenis vertonen met de daadwerkelijk beleefde angsten van de overlevenden. En eigenlijk niet zoveel te maken hebben met de realiteit waarin de kinderen zelf opgroeien. Het artikel sterkt mijn vermoeden dat de angsten waarmee ik kampte misschien niet alleen van mij zijn.

75 jaar vrijheid
De vraag hoe ze bij mij terecht gekomen zijn probeert Salberg ook te beantwoorden. Trauma-overdracht moet volgens haar bezien worden door de lens van een verstoord hechtingspatroon. Als een ouder zijn reacties niet goed afstemt op de emotionele behoeftes van zijn kind, bijvoorbeeld doordat de ouder zich heeft afgescheiden van zijn eigen pijn en verdriet, dan zal het kind toch proberen om verbinding te blijven maken. Zelfs als dat betekent dat het kind moet verbinden met de leegte en het verdriet van de ouder. Je kunt ook hechten aan pijn en afwezigheid. Het trauma lijkt dan de hechting te verstoren en de verstoorde hechting houdt op zijn beurt het trauma in stand.

Het artikel van Salberg, zelf ook kind van joodse ouders, staat bol van de pijnlijke en herkenbare inzichten. Het veronderstelde gegeven dat trauma tot in de derde of zelfs vierde generatie kan blijven doorwerken, is niet alleen tragisch maar ook ontwrichtend voor een samenleving. Dit geldt overigens niet alleen voor kinderen van Holocaust-overlevenden maar ook voor andere slachtoffergroepen van collectief of individueel trauma.

Omdat ik me steeds beter besef dat trauma van generatie op generatie kan worden overgedragen, voel ik de urgentie, helemaal in een tijd waarin we 75 jaar vrijheid vieren, me uit te spreken over mijn eigen ervaringen. Niet om mee te dingen naar de eerste plek in de trauma pikorde – liever niet – maar om bewustzijn te creëren rondom het feit dat de oorlog nog steeds nasmeult en ook 75 jaar na dato nog slachtoffers maakt. Dat we in vrijheid leven betekent niet dat er geen pijn en verdriet meer wordt meegetorst.

Stem geven
Tegelijk hoeven we niet bij de pakken neer te zitten. De negatieve cirkel kan doorbroken worden. Ik heb jaren gewerkt aan het herkennen van het trauma in mij. Ik heb een heleboel ballast die niet bij mij hoort uit mijn rugzak gekieperd. Het verdriet zal nooit helemaal verdwijnen, maar ik kan inmiddels wel met een lichtere last door het leven.

Salberg besluit haar artikel door te benadrukken dat wij het trauma kunnen herstellen door het trauma een stem te geven. Het is daarom van belang dat wij als tweede en derde generatie onze eigen pijn en daarmee de pijn van onze ouders zien, uitgraven, afstoffen, aankijken, bespreken, voelen en een plek durven geven. Erover praten is juist nu cruciaal. Onze kinderen moeten onbezwaard op pad kunnen, met een rugzak waarin genoeg ruimte is voor het creëren van een eigen identiteit. Dat is pas vrijheid.

In deze fase van haar reseach wil Femmetje in gesprek met mensen die zich in haar verhaal herkennen en hierover zouden willen vertellen. Mocht je interesse hebben dan kunt u contact met haar opnemen via femmetjedewind@gmail.com.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Lag be’Omer: het verhaal van Rabbi Shimon Bar Yochai

Lag be’Omer: het verhaal van Rabbi Shimon Bar Yochai

Op de 33e dag van de Omertelling (de periode van vijftig dagen tussen Pesach en Sjawoeot) wordt herdacht dat de door een mysterieuze dodelijke ziekte getroffen leerlingen van de beroemde hooggeleerde Rabbi Akiva ben Josef gelijktijdig genezen bleken. Toevallig was die dag ook de sterfdag van Rabbi Shimon bar Jochai, een groot geleerde ten tijde van de Romeinse bezetting van Jeruzalem.

In de video Lag BaOmer: Who Was Rabbi Shimon Bar Yochai? worden de achtergronden van Lag be'Omer verteld.

Tegenwoordig wordt Lag be'Omer - het woord L[a]G bestaat uit de letters lamed met getalswaarde dertig en gimel met getalswaarde drie - vooral in Israël, maar ook elders in de wereld in Joodse gemeenschappen gevierd met grootse vreugdevuren.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert je op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week

In Ik voel me in de hele wereld thuis zijn ruim vijftig brieven van marxiste Rosa Luxemburg (1871–1919) bijeengebracht. Luxemburg was een bijzonder veelzijdige persoonlijkheid, een onverzadigbare kennisverzamelaar met een intens gevoel voor schoonheid en gewapend met grote kracht en doorzettingsvermogen.
Een overijverige Duitse ambtenaar (de gelauwerde Duitse ‘Jodenredder’ Hans Calmeyer) besluit in 1941 dat de dertienjarige Femma Fleijsman, kind van een katholieke vader en een Joodse moeder, onvoldoende ‘arisch’ is om van deportatie te worden vrijgesteld. Els van Diggele kwam het verhaal op het spoor en schreef het op in Het raadsel van Femma. Prooi van een mensenredder.
De Goldbaum-dynastie van Natasha Solomons is gebaseerd op de geschiedenis van de steenrijke familie Rothschildt, een van de machtigste ter wereld maar ook een die zelden in de openbaarheid treedt.

Uitgelicht

In 75 FACE STORIES, Nederlandse Joden 75 jaar na de bevrijding brengen Els Quaegebeur en Julie Blik, in opdracht van het Centraal Joods overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland, de verhalen van 75 Joden in Nederland in woord en beeld. De korte, persoonlijke verhalen en portretfoto's zijn geordend per decennium, beginnend in 1945. Dit concept van 'het stokje doorgeven' zorgt voor een grote diversiteit: de geportretteerde Joodse Nederlanders zijn van verschillende leeftijden, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, vroom of liberaal, bekend en onbekend, man, vrouw of kind.
Ze vertellen over leven, werk, school of studie en over liefde, dromen en ideeën. Het gaat over het leven in déze tijd en in de afgelopen 75 jaar, waarin de Joodse gemeenschap weer een bestaan opbouwde in Nederland. De schaduw van de Sjoa zal niet verdwijnen, maar de gemeenschap kijkt sinds de oorlog vooruit.
Klik hier om alvast door het boek te bladeren.

In het Engels

De roman Anoth­er Side of Par­adise vertelt het verhaal van de liefdesaffaire tussen Sheilah Graham, gevierd en gevreesd columniste in een roddelblad, en schrijver Frances Scott Fitzgerald (The Great Gatsby). Het huwelijk tussen de notoire dronkenlap Scott Fitzgerald en schrijfster-kunstenaar Zelda ligt in duigen. Dan verschijnt de beeldschone, charismatische Sheilah (of Shielah, zoals Scott Fitzgerald haar consequent blijft noemen) Graham ten tonele, vastbesloten hem tot haar minnaar te maken en de carrière van de schrijver nieuw leven in te blazen. De gepassioneerde affaire houdt stand tot Scott Fitzgerald op 21 december 1940 overlijdt, 44 jaar jong.
Schrijfster Sally Koslow (1948) weet de fascinerende, van glans en glitter vergeven leefwereld van Scott Fitzgerald levendig op te roepen. Wat de vertelling diepte geeft, is de overeenkomst tussen Graham, die opgroeide in de sloppenwijken van Londen, en Jay Gatsby (hoofdpersoon in Scott Fitzgeralds beroemde boek), wiens roots liggen in een arme boerenfamilie in North Dakota. Beide figuren weten zich listig en met inzet van al hun charmes een plek te veroveren in een wereld die niet de hunne is.
Van meet af aan is duidelijk dat dit liefdesverhaal, dat in de ik-vorm wordt verteld vanuit Sheila Graham zelf, niet goed zal aflopen. De hoofdrol is weggelegd voor Graham, haar klim omhoog uit de armoede en de positie die ze voor zichzelf weet te veroveren in het Hollywood van de jaren dertig. Hoe genadeloos ze ook is: Graham is meer dan alleen een ‘gold digger’.

Nieuwsberichten uit boekenland

 • De volledige tekst van de indrukwekkende lezing die Arnon Grunberg op 4 mei hield in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is te lezen op Reddit.
 • Benjamin Moser heeft de Pulitzer Prijs 2020 gekregen voor Sontag: Her Life and Work. Van harte mazzel tov met deze eervolle onderscheiding!
 • Robert Vuijsje zou een vrijheidscollege geven, maar dat ging door de coronamaatregelen niet door. Voor dagblad NRC maakte hij een samenvatting, 'Wanneer het erop aan komt, tellen Joden niet mee', die werd gepubliceerd op 30 april 2020.
 • Voor het literaire weblog Tzum schreef Neerlandica Ellen Krol het essay Het verdriet van de bevrijding, Presser en Minco.

Vers uit de ramsj geplukt

De Amerikaanse literatuurwetenschapper en Jiddisjiste Ruth Wisse werpt in Een reis door de moderne Joodse literatuur (2005) een nieuw licht op beroemde boeken die kunnen worden gezien als ijkpunten van de Joodse identiteit. Ongelofelijk dat dit belangwekkende boek nog altijd in de ramsj verkrijgbaar is.
De Amerikaanse Jacqueline Park (1925-2018) beschrijft in De erfenis van Grazia dei Rossi (2015) het leven aan het zestiende-eeuwse Ottomaanse hof, waar de Joodse Danilo, zoon van Grazia en Judah – lijfarts van sultan Soeleiman de Prachtlievende – wordt toegelaten tot de koninklijke haremschool in Istanboel. Daar ontmoet hij Saïda, lievelingsdochter van de sultan en ze worden verliefd. Maar Saïda's toekomst ligt al vast …
The Promise (1969) van Chaim Potok (1929-2002) is het vervolg op diens debuutroman The Chosen. Reuven en Danny gaan elk hun eigen weg en ervaren dat hun onorthodoxe keuzes grote gevolgen hebben.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!
Onze columnisten deze week

Kunst en cultuur op internet

Kunst en cultuur op internet

Nu duidelijk is dat culturele activiteiten in hun gebruikelijke vorm dit seizoen niet meer zullen plaatsvinden, vind je op deze plek links naar mooie, ontroerende en blij makende culturele initiatieven waar je online van kunt genieten. Tips zijn natuurlijk altijd welkom! Stuur ze in een mailtje naar lichansky@crescas.nl. Dank!

 • Het Leo Smit Ensemble zou in aanloop naar 4 mei overal in Nederland optreden. Dat ging dus niet door, maar in plaats daarvan namen acteur Harpert Michielsen, fluitiste Eleonore Pameijer en pianist Tobias Borsboom de video 'De blues van Dick Kattenburg' op, over de Joodse veelbelovend violist en aanstormend componist Dick Kattenburg. Hij was 21 toen de oorlog uitbrak.
 • Het Guggenheim Museum in New York haalde ruim tweehonderd tentoonstellingscatalogi uit het archief en zette ze in digitale vorm online, zodat iedereen ze kan downloaden. Je kunt het museum ook virtueel bezoeken.
 • Bezoek het Fries Verzetsmuseum nu online en neem een virtuele rondleiding!
 • Elke vrijdag streamt het Korzo theater in Den Haag een dansvoorstelling.
 • Al in maart van dit jaar zette Times of Israel een aantal virtuele rondleidingen door musea in Israël online.
 • En tot slot: Classic FM deed grondig voorwerk en verzamelde een enorme lijst links naar live en opgenomen streams.

In de Digibieb
Verhalen van Mary Dorna

In de Digibieb

Mary Dorna debuteerde als schrijfster op 24 januari 1926 met 'Een storende verschijning', een verhaal van nog geen vijfhonderd woorden dat in Het Volk verscheen. De legende wil dat het haar antwoord was op de uitdaging van een familielid, dat Mary niet in staat zou zijn tot het schrijven van een stukje ter lengte van twee kwattarepen. Of het verhaal van de weddenschap nu op waarheid berust of niet, Mary Dorna was zó enthousiast over het feit dat haar stukje was geplaatst dat ze doorging met schrijven. Zo ontstond in de loop der jaren een oeuvre van een 160-tal korte verhalen, voornamelijk gepubliceerd in Het Volk, Het Vaderland, NRC en De Groene Amsterdammer. Na 1940 heeft Mary Dorna nog slechts enkele verhalen geschreven, meestal op aandringen van anderen.

Van haar verhalen zijn voor de oorlog drie bundels verschenen: Wanordelijkheden rondom een lastig kind (1933), Onmaatschappelijke voorkeur (1938) en Vingeroefeningen (1940). Deze werden samengesteld door Bruno Wille, Mary Dorna’s tweede echtgenoot, die daarvoor steeds een keuze maakte uit haar beste verhalen uit de achterliggende periode. Daardoor vertonen deze bundels ieder afzonderlijk een grote homogeniteit. Van de naoorlogse bundelingen - Laten we vader eruitgooien (1967), Een heer om port mee te drinken… (1968), Trammelant met de familie (1969) en De wereld van Mary Dorna (1970) - kan dat helaas niet worden gezegd. Het zijn steeds wisselende keuzes uit de vroegere bundels, soms aangevuld met enkele ongebundelde verhalen, waaraan iedere verantwoording ontbreekt en men kan zich dan ook niet aan de indruk van volstrekte willekeurigheid onttrekken.

De biografie en de bundels met de verhalen van Mary Dorna (Mary Jeanette Tenkink-Stoppelman, 1891-1971) zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. Daarom besloot uitgeverij Nijgh & Van Ditmar Huil niet voor de tijd gekomen is, te publiceren, een uitgave van haar beste verhalen die tegelijk met de derde herziene herdruk van de biografie over Mary Dorna moest verschijnen. Die chronologisch geordende verhalen, die naar zij zelf heeft gezegd "op beleefde werkelijkheid berusten", vormen een belangrijke autobiografische aanvulling op de biografie van deze geliefde schrijfster die haar eigen, toch zo avontuurlijke leven vaak tot een fantastisch verzinsel maakte.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Tablet Magazine haakt op een bijzondere inhoudelijke manier in op de coronacrisis met het artikel 'Yiddish Plague Songs'.
 • In 1982 werd de obscure luchtvaartmaatschappij Air Sinai opgericht, die de verbinding onderhield tussen Caïro en Tel Aviv. Atlas Obscura onderzocht de geheimzinnige geschiedenis van Air Sinai, die in 2002 werd opgeheven.
 • Voor de kust van Israël worden steeds vaker haaien gezien, meldt JPost.
 • In het Oxford English Dictionary hebben de woorden 'antisemite/antisemitism' lange tijd ontbroken. Jewish News zocht uit waarom.
 • Voor Mosaic Magazine onderzocht Philologos de herkomst van de naam van de beroemdste van alle Joodse filosofen, Moses Maimonides. (let op: registreren voor twee maanden gratis toegang!)
 • De prachtige televisieserie 'Krabbé zoekt Chagall' is afgelopen, en nog altijd is niet alles verteld … Jewniverse schrijft over de man die Chagall, Hannah Arendt en tal van andere bekende en onbekende Joden uit het door de nazi's bezette Frankrijk smokkelde.
 • In Israël wordt onderzoek gedaan naar Covid-19 in de ontlasting. Tijdige ontdekking zou een tweede besmettingsgolf kunnen voorkomen, schrijft Startup Israel.
 • In The Nosher lees je de geschiedenis van 'babka', die iconische mix van brood en cake.

Website van de week
Music and the Holocaust

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Terwijl de Duitsers tussen 1939 en 1945 in het door hen bezette Europa dood en verderf zaaiden, klonk er, tegen alle verwachtingen in, nog altijd muziek in de kampen en getto’s. Beroepsmusici, componisten en ontelbare ‘gewone’ mensen, allen slachtoffers van het naziregime, vonden hun stem. En die verstomde niet, mede dankzij websites als Music and the Holocaust.

De website vraagt aandacht en tijd, want er is heel veel te lezen. De content is gerangschikt in de tabs Themes, People, Places, en Resources & References. Themes is onderverdeeld in Politics & Propaganda, Resistance & Exile, Responses en Memory.
Het begrip information overload is op deze, op het oog zo eenvoudige website, bij uitstek van toepassing. Het is aan te raden om te starten bij de Site map, om te voorkomen dat je meteen verdwaalt.
Er is werkelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in geschiedenis, en vooral in muziekgeschiedenis, heel veel te vinden, van verhalen tot liedteksten, van foto's tot discografieën.

Music and the Holocaust is onderdeel van World ORT, een educatieve Joodse ngo die actief is op het gebied van trainingen en opleidingen onder het motto Educating for Life.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

In the Picture
Het Requiem van Theresienstadt

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Op 4 mei 2020 had in de Beurs van Berlage een eenmalige uitvoering van het 'Requiem van Theresienstadt' moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan.

Het aangrijpende concert-drama 'Requiem van Theresienstadt' vertelt het verhaal van de kampgevangenen in concentratiekamp Theresienstadt, die in 1943/44 onder leiding van dirigent Rafael Schächter zestien keer het requiem van Giuseppe Verdi uitvoerden, een daad van verzet, voor wie in staat was die lading te ervaren.
De laatste keer was op 23 juni 1944 voor het Internationale Rode Kruis en hoge Duitse nazi’s, onder wie Adolf Eichmann. Die uitvoering moest de buitenlandse gasten overtuigen dat in het kamp in alle behoeften van de gevangenen werd voorzien …

Om het indrukwekkende verhaal van Schächter en zijn koorleden in dit jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben de Stichting Requiem van Theresienstadt en productiepartner Bee Agency een korte film gemaakt.

Als alles gaat zoals de organisatie voor ogen staat, zal deze bijzondere uitvoering van het 'Requiem van Theresienstadt' nu in mei 2021 plaatsvinden en zal het ook dan door de NOS live op NPO2 worden uitgezonden.

Op Vimeo is de documentairefilm 'Defiant Requiem' (2013) te zien, over de totstandkoming van het concert-drama. Overlevenden van het koor vertellen hun verhaal over de uitvoering, die nog altijd wordt gevoeld als daad van verzet.

Bekijk de film hier

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Radio en Televisie
8 - 15 mei

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Tips van de week. Zaterdagavond op BBC 1 de film Darkest Hour, over premier Winston Churchill, die enkele dagen na zijn aantreden moet kiezen of hij met nazi-Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten.
Dinsdagavond start de nieuwe MAX-serie 'Vaarwel Nederland ' op NPO 2 met een aflevering over Israël. Na de oorlog vertrekken veel Joodse overlevenden van de Sjoa naar het mandaatgebied Palestina, het latere Israël.
Vrijdagnacht is op NPO 2 de film Denial te zien, over het spraakmakende proces dat medio jaren negentig in Engeland werd gevoerd tussen de Amerikaanse historica en docent Deborah Lipstadt en de Holocaust-ontkenner David Irving.


vrijdag 8 mei

 • NPO 2 Extra, 8.40: Ontsnapt (2010). Negen dappere jonge meiden, die in 1945 meeliepen in de dodenmars uit Buchenwald vertikten het om te sterven op jonge leeftijd. Twee van hen, nu hoogbejaard, blikken beurtelings terug op hun bijzondere ontsnappingstocht. Herh.: 0.19 uur.

zaterdag 9 mei

 • NPO 2, 9.45: Krabbé zoekt Chagall. Afl.: 8: Tweede Wereldoorlog. Jeroen bezoekt onder andere Chagalls oude atelier in Upstate New York, de Lyozno Pit in Wit-Rusland, waar veel van diens familieleden zijn vermoord, en de Opéra Garnier in Parijs.
 • BBC 1, 20.30: Darkest Hour (2017). Een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill kiezen of hij met nazi-Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten. Terwijl de nazi's West-Europa binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft Churchill te maken met een onvoorbereid volk en een sceptische koning.
 • BBC 2, 22.00: Peter Sellers: A State of Comic Ecstasy (2020). Portret van een van de meest getalenteerde acteurs van de 20e eeuw: Peter Sellers, "the human chameleon".
 • NPO 2, 0.15: Der Staat gegen Fritz Bauer (2014). Zonder de Duitse procureur-generaal Fritz Bauer (1903-1968) was SS'er Adolf Eichmann, die de logistieke regie voerde over de massavernietiging van de Joden, nooit opgepakt.

zondag 10 mei

 • Arte, 6.45: Tony Curtis - Der Kerl aus der Bronx (2011). De beroemde Hollywoodster werd geboren in 1925 als Bernard Schwarz, zoon van Hongaars-Joodse immigranten. Bij zijn overlijden in 2010 had hij tientallen films op zijn naam staan.

maandag 11 mei

 • Arte, 20.15: The Immigrant (2013). Drama over twee Poolse vrouwen die in de jaren twintig van de vorige eeuw in New York, de 'Goldene Mediene', in moeilijkheden komen.

dinsdag 12 mei

 • Arte, tv, 5.00: Asaf Avidan im Château d’Hérouville. De Israëlische singer-songwriter was te gast in deze beroemde opnamestudio buiten Parijs.
 • NPO 2, 20.25: Vaarwel Nederland. Afl. 1: Israël. Veel Joodse overlevenden van de Sjoa voelen zich na de bevrijding niet langer thuis in Nederland. Om het verdriet en de leegte van de oorlog achter zich te laten, verlangen ze naar een eigen land, dat ze hopen te vinden in Palestina, het latere Israël.
 • Canvas, 21.25: Kinderen van de Holocaust (2020). 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de concentratiekampen vertellen twaalf getuigen over het leed dat henzelf en hun familie is aangedaan tijdens de Sjoa en over de impact van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog op de rest van hun leven.

woensdag 13 mei


donderdag 14 mei

n.v.t.


vrijdag 15 mei

 • NPO 2, 23.20: Denial (2016). In 1993 publiceerde de Amerikaanse historica en docent Deborah Lipstadt het boek Denying the Holocaust, waarin zij David Irving als ontkenner van de Holocaust bestempelde en zijn geloofwaardigheid als auteur in twijfel trok. Het leidde tot een van de meest spraakmakende processen uit de Britse geschiedenis.
Facebook ← Deel dit item op Facebook!
 

(advertenties)


banner propra banner luna3 banner amphora banner israelactie banner joodsamsterdam banner jonettwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven