vrijdag 28 februari 2020

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 28 februari 2020 jaargang 16, nummer 8
Deze cursussen starten binnenkort:
 

Wat is Joodse kunst?

Wat is Joodse kunst?

De vraag 'Wat is Joodse kunst' is niet in één zin te beantwoorden. Over welke kunst hebben we het? Figuratief of ornamenteel? Wordt het Joodse bepaald door de voorstelling, of door de roots van de maker? En bestaat er binnen de beeldende kunst iets wat je zou kunnen benoemen als een Joodse stijl? En zo zijn er nog tal van vragen die voortvloeien uit die éne.

In de drie lezingen over Joodse kunst die kunsthistoricus Diklah Zohar voor Crescas geeft, wordt op verschillende manieren een antwoord geformuleerd.

In de eerste lezing, op dinsdag 17 maart, pakt Diklah de vraag Wat is Joodse kunst in de volle breedte bij de kop: ze behandelt zeer verschillende kunstvoorwerpen, van artefacten uit archeologische opgravingen en de laatantieke synagogen tot de moderne en hedendaagse kunst. De rijke en enorm gevarieerde Joodse kunstuitingen, ongeacht de stijl, krijgen in de lezing hun eigen plaats in de cultuur waarin ze zijn ontstaan.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

De tweede lezing, op dinsdag 24 maart behandelt Joodse middeleeuwse manuscripten. De oude handschriften zijn vaak rijk versierd, met name de micrografie - de kunst van het miniatuurschrift. Micrografie is één van de meest unieke Joodse kunstvormen, waarin de makers een enorme expressievrijheid vonden. Deze kunstvorm is bij uitstek figuratief: je vindt er mensfiguren, vogels, herten en zelfs fabeldieren. Voor het afbeelden van een mensenhoofd hadden de illustratoren hun eigen oplossing, zoals Diklah zal laten zien.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

In de derde en laatste lezing, dinsdag 31 maart, spreekt Diklah over Joodse kunst in de moderne tijd. De opkomst van de Verlichting in de achttiende eeuw bracht een grote kentering in de wijze waarop men naar de wereld keek. Joodse kunstenaars lieten hun traditionele omgeving steeds meer achter zich en gaven hun creatieve ziel de ruimte. Die trend nam in de twintigste eeuw hoge vlucht: kunstenaars als Marc Chagall, Jacques Lipschitz, Chaim Soutine, Mark Rothko en Amedeo Modigliani, om maar enkele namen te noemen, hebben hun sporen onuitwisbaar in de beeldende kunst nagelaten.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Joden in de Oekraïne: hoe zit dat nu toch?

Joden in de Oekraïne: hoe zit dat nu toch?

In 2019 kreeg Oekraïne met Volodymyr Zelensky voor het eerst in de geschiedenis een Joodse president. Een opmerkelijke keus, als je weet dat dit stukje van de wereld in de negentiende en twintigste eeuw het toneel is geweest van virulent antisemitisme. Omroep Max besteedde in de afgelopen jaren verschillende malen aandacht aan Oekraïense Sjoa-overlevenden die er nog altijd niet voor uit durven komen dat ze Joods zijn.
Tegelijkertijd vonden verschillende religieuze, culturele en politieke stromingen die nu van belang zijn in de Joodse wereld, juist in Oekraïne hun oorsprong.
Dit alles roept de vraag op: hoe zit dat nu, met de Joden in Oekraïne?

Een antwoord op die vraag krijg je zondag 22 maart, wanneer journalist Rachel Levy haar documentaire 'Van greppel tot voorgrond' vertoont.
Na de film spreekt Levy met Rusland- en Oekraïnekenner Marc Jansen (Universiteit van Amsterdam) over de huidige politieke situatie in Oekraïne en de Joden en vertelt Ruben Koekoek (voorzitter Joods Humanitair Fonds) over de projecten van het JHF, dat één van de grootste buitenlandse sponsors is van de Joodse gemeenschap in Oekraïne.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Pesach, Joodse 'jomtov' vol tradities

Pesach, Joodse \'jomtov\' vol tradities

Pesach is hét Joodse voorjaarsfeest, en nee: het is níet het Joodse paasfeest, zoals wel eens wordt beweerd. de verwarring ontstaat doordat Pesach en Pasen op de kalender doorgaans heel dicht bij elkaar liggen.

Met Pesach wordt herdacht dat het Joodse volk na veel gedoe eindelijk weg mocht uit Egypte en onder leiding van Moshe (Mozes) en met de niet aflatende hulp van Hasjem (de Joodse benaming van het opperwezen) door de woestijn trokken.
De Joodse feestdag Pesach is een 'jomtov', een 'goede dag', die wordt gevierd op de 15de van de Joodse maand Nissan en acht dagen duurt. Op de gewone kalender is dat dit jaar donderdag 9 april. Op donderdag 16 april (22 Nissan) is Pesach voorbij.
Het begin van Pesach wordt gemarkeerd met de Seder, dit jaar op woensdagavond 8 april. Tijdens de Seder wordt de Haggada gelezen, het boekje waarin het hele verhaal van de uittocht uit Egypte wordt verteld. Het lezen gaat gepaard met tal van rituelen en tradities die in een vaste volgorde (het woord 'seder' betekent 'orde') voorbijkomen. Daarna wordt er gegeten, gedronken en gezongen.

Ook dit jaar vertelt onze docent rabbinica Leo Mock in zijn les/lezing How to Seider? op woensdag 18 maart over de structuur van deze bijzondere avond, de belangrijkste thema's in de Haggada, de voorwerpen op tafel en op de sederschotel. 'How to Seider' is een interactieve bijeenkomst, waar voldoende plek is voor vragen én eigen input.

Een bijzondere bijeenkomst waar je veel van zult opsteken!

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert je op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week

In september 2019 verscheen Last Train to London, een roman over Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin die duizenden Joodse kinderen het leven redde. Dit Nederlandse oorlogsverhaal van de hand van de Amerikaanse bestsellerauteur Meg Waite Clayton (1959) is nu als De laatste trein naar vrijheid ook hier verschenen.
Isabella Hammad vertelt in De Parijzenaar het levensverhaal van haar overgrootvader Midhat Kamal, de zoon van een vermogend textielhandelaar uit Nabloes. Door zijn belevenissen zien we de geschiedenis van Palestina vóór en tijdens het Britse mandaat.
Richard Hovings schreef de biografie van Josef Kotalla (1908-1979), een van de 'Drie van Breda', en een van de beruchtste Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De beul van Amersfoort documenteert en portretteert deze 'mensch-duivel', laat zien wat hem dreef, en geeft daarnaast een ontluisterend beeld van de naoorlogse rechtspleging.

Uitgelicht

Sja'ar, de studiegroep van Joden en christenen die binnen het OJEC (het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland) opereert, heeft zich gebogen over het thema ‘Religie en geweld’. Het resultaat daarvan is de bundel Geloven in geweld? Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld, elf teksten die vanuit drie invalshoeken, in de bundel "poorten" genoemd, de vraag proberen te beantwoorden hoe geweld en religie zich tot elkaar verhouden.
De eerste poort bevat drie teksten die de vraagstelling vanuit filosofisch oogpunt benaderen. Religieuze Joodse bronnen worden in de tweede poort gebruikt om te onderzoeken wat er nodig is voor een vreedzaam klimaat. De derde poort bevat een aantal casusstudies waarin een in woorden gevatte gewelddadige benadering van netelige kwesties binnen de drie monotheïstische religies onder de loep wordt genomen.
Theoloog en judaïcus dr. Eric Ottenheijm, judaïcus dr. Leo Mock, filosoof Michael Elias, religiewetenschapper Lucien van Liere, rabbijn Tamarah Benima, judaïcus en grafisch kunstenaar Markus van Loopik, cultureel antropoloog en schrijver dr. Rachel Reedijk, theoloog Bas van den Berg, arabist dr. Joas Wagemakers, universitair docent geschiedenis van het christendom David Bos en theoloog Eeuwout van der Linden leverden elk vanuit hun eigen expertise een essay. Theologe dr. Janneke Stegeman, rabbijn Lody van de Kamp en emeritus predikant Simon Schoon schreven een column. Alle bijdragen gaan vergezeld van een uitgebreide bibliografie.
Donderdag 5 maart is in de VU in Amsterdam een kort symposium gewijd aan deze thematiek. Klik hier voor meer informatie.

In het Engels

Tiffany Shlain (1970), internetpionier, filmmaker en oprichter van de Webby Awards, de Oscars van het internet, onderzoekt in haar boek 24/6: The Pow­er of Unplug­ging One Day a Week wat er met je gebeurt als je één dag in de week al je digitale devices uit zet. Volgens Shlain hebben 24 uur zonder smartphone, tablet of computer een wonderbaarlijk en bijzonder heilzaam effect op je lijf, je hersenen en je ziel. Ze stelde voor haar gezin met man en twee dochters van 10 en 14, een 'tech sjabbat' in, compleet met sjabbesmaaltijd met familie en vrienden. Shlain is niet praktiserend Joods, maar groeide wel op met sjabbat en wist dus uit ervaring hoe belangrijk één dag met aandacht voor jezelf en je omgeving is, ongehinderd door afleiding in allerlei vormen. Maar in het hedendaagse 24/7 ritme moet je actief iets doen (of beter: laten) om dat te bereiken.
Tussen haar met humor geschreven persoonlijke verhalen en praktische adviezen vlecht ze wetenschappelijke onderbouwing en beschrijft ze de wekelijkse rustdagen in andere culturen.
24/6: The Pow­er of Unplug­ging One Day a Week leest lekker, waardoor dit een uitermate hebbelijk handboek is geworden voor wie een ander levensritme nastreeft. En je hoeft er dus niet Joods voor te wezen om je eigen digitale 'sjabbes' in te stellen.

Nieuwsberichten uit boekenland

 • Vrijdag 6 maart begint de jaarlijkse Boekenweek! Deze 85ste Boekenweek staat in het teken van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten: de rebellen en dwarsdenkers. Lees hier meer over het thema. En let op: Op 15 maart reis je met het Boekenweekgeschenk gratis met de trein!
 • Voor liefhebbers van Saskia Goldschmidt: op dinsdag 10 maart 2020 is ze in Kulturhus Haaksbergen waar ze voorleest uit en vertelt over haar eigen werk.
 • Schrijver en politicus Jan Terlouw sprak maandag 24 februari in DWDD over Oorlogswinter en stak zijn mening over de aanstootgevende praalwagen in de carnavalsoptocht in Aalst niet onder stoelen of banken.
 • De Israëlische schrijver Nir Baram is donderdag 19 maart bij Spui 25 ter gelegenheid van zijn nieuwste boek Aan het einde van de nacht.
 • In het literaire weblog Tzum een bespreking van Ischa Meijer – Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan, waarmee Ronit Palache in razend tempo de boekenlijsten beklimt.

Vers uit de ramsj geplukt

Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne (2017) bevat essays van Amerikaanse en Europese auteurs, die de representatieve selectie van 68 schilderijen van vijftig kunstenaars uit de Phillips Collection in Washington DC in de context van de maatschappelijke ontwikkeling van de VS plaatsen. Onder redactie van Ortrud Westheider wordt in dit boek de kunstgeschiedenis van een jonge natie geëtaleerd.
Voor Escaping Hitler (2017) verzamelde de Britse tv-maker Monty Halls de ongelofelijke verhalen rond de ontsnappingsroutes uit de door de nazi's bezette Europese landen.
In Waarom leven we nog? (2017) vertelt de Israëlische medisch microbioloog Idan ben Barak bevlogen over de fascinerende wereld van het menselijk immuunsysteem, hoe we ziektekiemen vernietigen en wat de rol is van vaccins en antibiotica. Ben-Baraks visie op onze overlevingskansen voor de toekomst zijn anno 2020 wellicht iets veranderd …

Facebook ← Deel dit item op Facebook!
Onze columnisten deze week

Hommage aan Frank Diamand

Hommage aan Frank Diamand

Frank Diamand (1939) kennen we tegenwoordig vooral als dichter van indringende poëzie, maar veertig jaar geleden was zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het medium film.
Diamand (Amsterdam, 1939) werd nationaal nieuws toen zijn foto in de kranten stond. Diamand was met een VARA-filmploeg aan het draaien in El Salvador toen aartsbisschop Romero (1917-1980) werd vermoord. Diens begrafenis op zondag 30 maart, één week voor Pasen, werd opnieuw een bloedbad. De VARA-ploeg werd op 2 april door de Nationale Garde beschoten in hun auto. Daarbij kreeg Diamand een kogel in de zij.

Gein Cultuur heeft een tweedaagse hommage aan Frank Diamand als documentairemaker opgetuigd. Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart draaien in het Mennohuis aan de Oude Boteringestraat 33 in Groningen veertien van de vijftig documentaires uit Diamands indrukwekkende cinematografische oeuvre. De meeste van de gekozen films zijn rond de 45 minuut lang – een geschikt formaat voor een televisieprogramma. Andere zijn één uur of iets langer. Enkele van de films kregen hun première op de filmfestivals van Rotterdam en Utrecht, en op tal van internationale festivals werden Diamands films bekroond.

De filmmarathon sluit, niet geheel toevallig, aan bij twee actuele thema’s van het jaar 2020: ’75 jaar vrijheid’ en ‘Rebellen en dwarsdenkers', het onderwerp van de Nationale Boekenweek.
De meeste films van Frank Diamand hebben een politieke lading: ze gaan over dictatuur, dissidenten, onderdrukking en verzet in Chili, Uruguay en El Salvador in de jaren tachtig van de vorige eeuw, over rechtsradicale ideologieën in de VS of het vervormde beeld van Cuba in de Amerikaanse media. Ook in zijn kunstfilms bewandelen de hoofdrolspelers geen platgetreden paden.

Klik hier voor alle informatie over de films die worden vertoond.

Dit retrospectief is onderdeel van de zevende editie van Gein Cultuur Groningen 2020.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Culturele agenda

Culturele agenda

Onze keus uit wat er de komende tijd te zien, te horen en te doen is.
Mist u een activiteit of evenement? Laat het ons tijdig weten. Een mailtje aan lichansky@crescas.nl is voldoende!

 • Amsterdam: In Salon Viotta speelt pianist Dimitri Malignan op donderdag 5 maart muziek van drie Joodse componisten die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog: Józef Koffler (1896-1944), Paul Hermann (1902-1944) en Daniël Belinfante (1893-1945).
 • Amsterdam: In samenwerking met het Amsterdam Center for European Studies organiseert Spui 25 op donderdag 12 maart een discussie met als thema 'EU, Israel and Turkey relations in the age of right-wing populism'.
 • Groningen: 'Een korreltje Joods, een korreltje noord & een korreltje cultuur', de slogan van Gein Cultuur Groningen. is inmiddels een begrip. Voor de zevende editie zijn maar liefst drie data ingeruimd: op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart wordt een hommage gebracht aan documentairemaker en schrijver Frank Diamand (zie elders in deze nieuwsbrief), en zondagmiddag 15 maart staat geheel in het teken van de Joodse cultuur. In een informele sfeer en voor iedereen die belangstelling heeft, zijn er films en lezingen over poëzie, taal, Hebreeuws, bijbel, geschiedenis en boeken.
 • Coevorden: Poerim wordt gevierd in de synagoge Coevorden op zondag 15 maart. Ensemble Noa zal over de geschiedenis van het feest vertellen, vrolijke Poerimmuziek ten gehore brengen en er zijn traditionele zoetigheden als Hamansoren en Hamanstaschen te proeven.
 • Amsterdam: Een avond met de Israëlische auteur Nir Baram op donderdag 19 maart. Baram wordt wel gezien als de ‘opvolger’ van schrijvers als Amos Oz en David Grossman, die zich net als Baram politiek uitspreken. Spoed je naar Spui 25 waar Baram zal worden ondervraagd over zijn nieuwe boek Aan het einde van de nacht.
 • Amsterdam: Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie op zondag 22 maart geeft Daniël van den Bos een lezing over zijn boek Gezagsgetrouwe Vredelievende Belastingbetalende Medeburgers. Een familiekroniek. Nog geen lid? Klik hier om te zien wat de NKvJG doet!

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In Lissabon blijkt een Joodse begraafplaats te bestaan. Op The World Elsewhere lees je er meer over.
 • Modejournaliste Hadley Freeman vertelde aan haar krant The Guardian hoe ze de tragische geschiedenis van haar grootmoeder op het spoor kwam, en ze schreef er een boek over.
 • In de Siciliaanse stad Palermo is een tentoonstelling geopend over de nauwelijks bekende geschiedenis van de Joden op het eiland. The Jerusalem Post ging kijken. Met de befaamde sinaasappelen maakten Joden al eeuwen geleden de even befaamde marmelade, en daarover weet Tablet Magazine meer.
 • Op Reform Judaism een leuk verhaal over de hamsa, het handje van God.
 • Een portret van de Baha'i-tuinen in Akko, is te vinden op Israel and You.
 • Het vorstendom Monaco geeft eindelijk opening van zaken over het oorlogsverleden van het ministaatje. Lees meer in The JC.
 • Beeldend kunstenaar Mark Rothko had scherp omlijnde ideeën hoe naar zijn werk moest worden gekeken. Brain Paickings schreef erover.
 • Radio Rijnmond maakte een reportage over het Rotterdamse meisje Kaatje Pijpeman, die bij een razzia in 1943 werd opgepakt.

In de Digibieb
Dirk Poldervaert, bedacht door Meyer Sluyser

In de Digibieb

In de Joodse Bibliotheek bevinden zich 26 titels van Meyer Sluyser, waaronder vijf van vóór de Tweede Wereldoorlog. Sluyser wist met zijn gezin op 15 mei 1940 naar Groot-Brittannië te ontkomen en keerde in november 1944 terug, zodra de bevrijding van het zuidelijk deel van Nederland een feit was. Aan de kaalslag die hij aantrof in het ontzielde Joods Amsterdam, heeft hij tegenwicht geboden met zijn herinneringen aan hoe het was vóór "het grote verdriet." Die verhalen hebben in hun sobere intensiteit nog niets aan betekenis en ontroering ingeboet.

Toch kiezen we deze week twee andere boeken van Meyer Sluyser. Tussen speurders en spionnen (1960) en Door storm en duisternis (1962) zijn fictieve verhalen, maar wel met de wortels diep in de realiteit.
Meyer Sluyser omschrijft De avonturen van Dirk Poldervaert als "boek voor de jeugd van alle leeftijden." Een vage echo van Sluysers eigen leven klinkt door in wat we lezen in de samenvatting op bibliotheek.nl: "Na zijn eindexamen in 1938 gaat Dirk Poldervaert werken bij de radio-omroep. Na het uitbreken van de oorlog ontsnapt hij naar Engeland, werkt bij Radio Oranje, komt vlak voor de februaristaking in 1941 terug en duikt onder als geheim agent."
Tussen speurders en spionnen en Door storm en duisternis brengen de gebeurtenissen in de oorlogsjaren heel dichtbij. In zijn inleiding bij het eerste boek schrijft Loe de Jong: "Er herleven jaren in, die geen, die ze doorstond, ooit uit de gedachten zullen gaan. Ze behelzen een les, speciaal voor de jongeren (maar de ouderen mogen daar ook wel aan blijven denken): dat eerst flinkheid, beginselvaste moed, toewijding, kameraadschap en aandacht voor de medemens, het leven in menselijke zin leefbaar maken."

Je vindt beide boeken onder de link in de titel in de Joodse Bilbiotheek. Daar kun je ze online lezen of als PDF downloaden naar je eigen computer of tablet.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Website van de week
Netwerk oorlogsbronnen: de herinneringen levend houden

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB)is opgezet om mensen digitaal wegwijs te maken in de overweldigende hoeveelheid bronmateriaal over en uit de periode 1940 – 1945 in Nederland en wordt beheerd door ruim 430 organisaties.
Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft al deze bronnen samengebracht in het online collectieportal oorlogsbronnen.nl, zodat de fysiek verspreide Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Sjoa in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden gemakkelijker toegankelijk en doorzoekbaar is. En door van deze bronnen gebruik te maken, voor welk doel ook maar, blijven de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in het actieve geheugen.
Ook al is de website a work in progress - aan de digitale toegankelijkheid wordt nog steeds gewerkt - nu al kun je gericht zoeken in archiefstukken, foto’s, interviews, dagboeken, voorwerpen, filmfragmenten et cetera over personen, gebeurtenissen, plaatsen en thema’s uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, het Vfonds en het VSB-fonds. Het netwerk heeft tientallen deelnemers, van nationale musea tot gemeentearchieven en herinneringscentra.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

In the Picture
Baddiel and the Missing Nazi Millions

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

De Britse schrijver en comedian David Baddiel ging in 2004 op zoek naar zijn familiegeschiedenis in het tv-programma Who Do You Think You Are?. Wat hij daarbij op het spoor kwam, vormt de basis voor de documentaire Baddiel and the Missing Nazi Millions.

Startpunt voor zijn verhaal zijn twee stukken zwartgeblakerde bakstenen muur op een braakliggend terrein in het Russische Kaliningrad.
Vóór de oorlog heette de stad Konigsburg, waar Baddiels grote Joodse familie in welstand leefde, tot de nazi's de baksteenfabriek van grootvader Ernst en alles wat de familie bezat confisqueerden.
David Baddiel ontdekte dat het regime de vooroorlogse Joodse bedrijvigheid voor vele honderden miljarden bestalen; hij besloot uit te zoeken waar dat geld is gebleven en maakte een documentaire, die in 2007 op de BBC te zien was.

Bekijk de film hier

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Radio en Televisie
28 februari - 6 maart

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Tips van de week. Zondagavond laat op Arte de documentaire 'Clara Haskil - Der Zauber der Interpretation' (2017). De Roemeense pianiste Clara Haskil stierf in 1960 heel onverwacht.
Dinsdagavond staat op Canvas, in de serie 'Meer vrouwen op straat', de stad Antwerpen centraal. Presentatrice Sofie Lemaire stelt een eregalerij samen van bijzondere vrouwen op basis van suggesties van kijkers en luisteraars. Een van die bijzondere vrouwen is de Pools-Joodse Mala Zimetbaum (1918-1944).


vrijdag 28 februari

 • Arte, 6.00: Mit offenen Karten. Afl.: Jordanien - Ein diskretes Land im Nahen Osten. Hoe weet het buurland van Israël al zo lang buiten de conflicten in het Midden-Oosten te blijven? De vraag is of dat zo kan blijven.

zaterdag 29 februari

 • NPO 2 Extra, 20.30: Het leven van Hitler - Een blauwdruk voor dictators (2017, Wer war Hitler). Vierdelige Duitse serie van Hermann Pölking (1954) waarin de sociale en politieke achtergrond van de opkomst van de Führer chronologisch in beeld is gebracht. Afl. 2: 1929-1938. Aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw wint de NSDAP bij elke verkiezing meer kiezers. Hitler wordt benoemd tot Rijkskanselier en zijn macht wordt onbeperkt. Hij vergaart fortuinen en verbergt zijn privéleven. Herh.: 1 maart, 23.40.
 • ARD, 3.00: Agora – Die Säulen des Himmels (2009). Historisch drama dat zich afspeelt in de vierde eeuw van de gangbare jaartelling, in Egypte, waar de conflicten tussen Joden, heidenen en christenen steeds verder toenemen.

zondag 1 maart

 • Arte, 7.30: Vergessene Schätze des Mittelmeers. Afl.: Das Nationalmuseum von Beirut, Libanon. Libanon is nauwelijks groter ndan het eiland Corsica, maar heeft door zijn ligging een rijke culturele erfenis.
 • NPO 2 Extra, 13.10: Verborgen verleden. Afl.: Jeroen Krabbé, die vermoedt dat zijn oorsprong bij Joodse emigranten uit Zuid-Europa ligt. Maar zijn familiegeschiedenis zit toch net even anders in elkaar.
 • Arte, 22.55: Clara Haskil - Der Zauber der Interpretation (2017). Documentaire over de Roemeense pianiste Clara Haskil (1895-1960). Ze overleefde twee wereldoorlogen. "Zij was één van die grote Vrouwen in de muziek, voor wie het scheppende en herscheppende een natuurlijke eenheid vormen en die niet ter wille van zichzelf of hun instrument op de voorgrond treden", schreef Trouw-muziekredacteur Henk de By bij Haskils onverwachte dood in 1960.
 • NPO 2, 23.50: Naches. Afl.: Deborah Walg, de spin in het web van het Joods Hospice Immanuel. Haar motto: "We weten zeker dat we doodgaan, dus laten we er wat moois van maken."

maandag 2 maart

 • NPO 2 Extra, 20.30: Elliott Erwitt - Silence Sounds Good (2018). Intiem portret van de Amerikaans-Joodse fotograaf die naam maakte met foto's van personen in het nieuws, én honden.
 • NPO 2 Extra, 22.05: Podium Dans. Afl.: De Israëlische choreograaf Emanuel Gat. Gat (1969) wil in zijn werk een omgeving creëren waarin dansers zich enerzijds beschut en anderzijds uitgedaagd voelen, een omgeving van opwinding en verwarring, optimisme en woede, verwachtingen en angst, twijfels en kansen.

dinsdag 3 maart

 • Canvas, 21.20: Meer vrouwen op straat. Afl.: Antwerpen. Presentatrice Sofie Lemaire (1983) stelt in Antwerpen een eregalerij samen van bijzondere vrouwen op basis van suggesties van kijkers en luisteraars. Er komen portretten voorbij van Jeanne Brabants, Clara Peeters, La Esterella, Paula Marckx, Nicole Van Goethem, en een beklijvend eerbetoon aan de Pools-Joodse Mala Zimetbaum (1918-1944).
 • Canvas, 23.05: Hitler and Churchill - The Eagle and the Lion (2017). Laatste aflevering van een tweedelige documentaire over de vijandschap tussen de leiders van nazi-Duitsland en Groot-Brittannië die in de vorige eeuw de wereldwijde politiek domineerde.

woensdag 4 maart

 • NPO 2 Extra, 17.15: Podium Dans. Afl.: De Israëlische choreograaf Emanuel Gat. Gat (1969) wil in zijn werk een omgeving creëren waarin dansers zich enerzijds beschut en anderzijds uitgedaagd voelen, een omgeving van opwinding en verwarring, optimisme en woede, verwachtingen en angst, twijfels en kansen.

donderdag 5 maart

 • NPO 2, 16.45: Mijn Pelgrimspad. Afl. 10: Ondergronds schuilen voor de oorlog. Annemiek Schrijver bezoekt in Valkenburg de Fluweelengrot waar zo’n vierhonderd mensen zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen hielden.
 • NPO 2 Extra, 20.30: Inside Lehman Brothers. (2018). Terugblik op het faillissement van investeringsbank Lehman Brothers waardoor de vastgoedcrisis in de VS en vervolgens de wereldwijde financiële crisis ontstond.
 • NPO 2, 20.30: Zembla. Afl.: Gaza: De verloren zaak. De Nederlandse Palestijn Ismail Ziada verliest bij een Israëlische precisieaanval zijn moeder, drie broers, schoonzus en een neefje van twaalf jaar. In Nederland begint Ziada een rechtszaak tegen de twee oud-generaals, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor het bombardement.

vrijdag 6 maart

 • NPO 2 Extra, 12.25: Elliott Erwitt - Silence Sounds Good (2018). Intiem portret van de Amerikaans-Joodse fotograaf die naam maakte met foto's van personen in het nieuws, én honden.
Facebook ← Deel dit item op Facebook!
 

(advertenties)


banner jonet banner luna3 banner propra banner amphora banner joodsamsterdam banner israelactietwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven