vrijdag 21 februari 2020

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 21 februari 2020 jaargang 16, nummer 7
Deze cursussen starten binnenkort:
 

De geheimen van het chazzanoet ontsluierd: een lezing

De geheimen van het chazzanoet ontsluierd: een lezing

Wat is dat toch, het effect van Joodse liturgische muziek? Kippenvel, ontroering, verwondering, wie er al kennis mee heeft gemaakt, weet precies hoe de klanken recht je hart in lijken te gaan.
De chazzan, en tegenwoordig ook de chazzaniet, de vrouwelijke vorzanger, hebben een grondige kennis van de synagogaal-muzikale tradities, het chazzanoet. En het chazzanoet is een kunst op zichzelf: de traditionele melodieën, sommige al heel oud, en de nieuwere negentiende-eeuwse vereisen alle een eigen benadering, maar altijd gedreven door een intense beleving.
Misschien het dat het wel dat zovele componisten en singer-songwriters heeft geïnspireerd.

Irwin Oppenheim, voorzanger in de Gerard Dou sjoel in Amsterdam vertelt over zijn vak op woensdag 4 maart. De invalshoek van zijn lezing is dit keer de ontwikkeling van het Amsterdamse chazzanoet van heel vroeger tot nu, en hij laat je horen dat je als chazzan veel vrijheid hebt om te improviseren, zonder de opdracht binnen de dienst geweld aan te doen.

Wie Irwins lezing in het vorige seizoen heeft gehoord zou zeker ook dit keer moeten komen luisteren: zijn verhaal is een uitbreiding van wat hij toen vertelde.
En is chazzanoet nieuw voor je: tijdens de lezing krijg je je eerste 'luistertraining', want Irwin laat je kennismaken met prachtige schitterende en inspirerende syngogale muziek en legt uit wat die muziek zo onvergetelijk en emotionerend maakt.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Antisemitisme en islamofobie, verwant, of toch niet?

Antisemitisme en islamofobie, verwant, of toch niet?

Antisemitisme is dagelijks in het nieuws, op de voet gevolgd door islamofobie. Beide vormen van haat zijn, zo lijkt het wel, van alle tijden. De paraplu waaronder beide tegenwoordig en in toenemende mate tot wasdom komen, is het populisme, de politieke stijl die inspeelt op de vermeende gevoelens van 'de meerderheid', door de heersende onvrede in de schoenen te schuiven van 'de anderen'. Integratie van 'de vreemdeling' is altijd een netelige kwestie geweest, en in het heersende politieke klimaat wordt het er voor deze herkenbare groepen niet gemakkelijker op.
Professor Judith Frishman laat in haar lezing zien dat er niks nieuws onder de zon is: Joden en moslims waren altijd al een gemakkelijk doelwit en worden ook nu weer op de korrel genomen, maar de aanleiding voor en wijze waarop er tegen hen wordt geageerd zijn verschillend.

Kom donderdag 5 maart luisteren naar de verhelderende lezing Antisemitisme en islamofobie. De parallellen en verschillen. Er zijn nog plaatsen vrij, dus schrijf je snel in op onze website!

Judith Frishman (1953) is als hoogleraar Jodendom verbonden aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap, en gaat later dit voorjaar met emeritaat. Het onderwerp van deze lezing, de verschillen en gelijkenissen in de benadering van Joden en moslims vroeger én nu, blijft ook na haar pensionering haar focus.
Professor Frishmans afscheidscollege vindt plaats op maandag 23 maart.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert je op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week

In De Bijbel. Het boek, de verhalen, de geschiedenis beschrijft theoloog John Barton (1948) minutieus hoe de verhalen, wetten, spreekwoorden, profetieën, gedichten en brieven uit het belangrijkste boek van de westerse cultuur tot stand kwamen.
De interviews met de belangrijkste Amerikaanse, Britse en Franse journalisten met Adolf Hitler zijn zo goed als vergeten. Zestien daarvan, - essentieel, zowel door wat Hitler zegt als door wat hij verzwijgt - heeft de Franse journalist Éric Branca (158) in De vergeten gesprekken met Hitler samengebracht en toegelicht. De Belgische historicus Frank Seberechts voegt aan het boek een hoofdstuk toe waarin hij dieper ingaat op de relatie van Hitler met de pers in Nederland en België. In Trouw een inzichtelijke recensie van dit belangwekkende boek.
De gesprekken met Hitler werpen, nu we de geschiedenis kennen, hun inktzwarte schaduw vooruit naar wat de internationaal gelauwerd Brits historicus, journalist, documentairemaker en auteur Max Hastings (1945) beschrijft in Inferno. De wereld in oorlog 1939-1945. Het boek wordt geprezen als meest complete geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Uitgelicht

In de nieuwe reeks Cahiers Etty Hillesum verscheen onlangs het eerte deel: Etty Hillesum en de receptie van haar dagboeken. Dr. Klaas Smelik (1950) onderzocht hoe er in binnen- en buitenland werd gereageerd op Etty Hillesums dagboeken. De selectie daaruit, die in 1981 onder de titel Het verstoorde leven verscheen, bleek een groot succes en door de vertalingen in achttien talen werd de tekst ook voor niet Nederlandstalige lezers toegankelijk. Maar niet alles wat over Hillesum werd geschreven, was positief: ze zou een ‘bakvis’ zijn geweest en werd daarom niet voor vol aangezien, en ook haar handlezende therapeut, leraar, vriend en minnaar Julius Spier (1887-1942) komt er slecht vanaf: hij was een ‘charlatan’ die grote invloed had op de goedgelovige Hillesum. De intrigerende spirituele ontwikkeling van de Joodse Hillesum en haar visie op liefde en dood leidde in christelijke kringen tot een sterk gevoel van herkenning en verwantschap. Ze werd door de kerk ingelijfd als heilige en martelaar. Gedegen wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot een beeld van Etty Hillesum, haar gedachtewereld en haar ambities ontstaan dat klopt met haar Joodse identiteit.
Ook Julius Spier wordt gerehabiliteerd: in januari 2020 promoveerde Aexandra Nagel aan de Universiteit Leiden met het proefschrift De psychochiroloog Julius Spier en de handleeskunde in het interbellum, en zij vertelde daarover in het NPO 1 radioprogramma Met het oog op morgen.

In het Engels

Cosella Wayne. Or, Will and Des­tiny van Cora Wilburn (1824-1906), is de allereerste oorspronkelijk Joodse roman die in Amerika werd uitgegeven. Het verhaal gaat over een jonge vrouw die te lijden had onder een gewelddadige vader die nergens de rust vond om met zijn gezin permanent te gaan wonen, uiteindelijk in Amerika terecht kwam, waar ze een bescheiden betrekking vond als privé-naaister bij een welgestelde Joodse familie, en tussen de bedrijven door keek of een andere geloofsovertuiging dan de Joodse haar zou aanstaan.
Cosella Wayne verscheen in 1860 als vervolgverhaal in Ban­ner of Light: A Week­ly Jour­nal of Romance Lit­er­a­ture and Gen­er­al Intel­li­gence, maar verdween mettertijd uit beeld, tot historicus Jonathan D. Sar­na het in 2016 op het spoor kwam en in 2019, voorzien van een degelijke inleiding en toelichting, voor het eerst als boek uitgaf. In Tablet Magazine vertelt Sarna zelf over het boek en zijn ontdekking. Brandeis University besteedde er bij verschijnen ruim aandacht aan en schreef de biografie van Cora Wilburn (die onder de naam Henrietta Pulfermacher in 1824 in de Elzas het levenslicht zag). Daaruit blijkt dat de initialen van de schrijfster en de hoofdpersoon niet bij toeval hetzelfde zijn: de roman is onmiskenbaar 'auto-fictie'.
Jonathan Sarna vertelde aan Jewish Book Council over zijn speurtocht naar de al zo lang vergeten schrijfster.

Nieuwsberichten uit boekenland

 • Begin mei verschijnt Het leven speelt met mij, het nieuwste boek van David Grossman. Vertaler is Ruben Verhasselt!
 • NieuwWij las en besprak de bundel Geloven in geweld? Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld, een uitgave van de studiegroep Sja’ar van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen).
 • En een leuk extraatje voor voorlezers en fans van de Harry Potterboeken van J.K. Rowling: ze vond haar inspiratie in Schotland en Edinburgh. Arte zocht het uit.

Vers uit de ramsj geplukt

De truc (2016) van Emanuel Bergmann (1972) is een betoverende roman, waarin de vijftienjarige Mosche Goldenhirsch in Praag in 1934 volledig in de ban raakt van de magische kunst van de goochelaar en zich ontwikkelt tot de 'Grote Zabbatini' die zichzelf met zijn magie het leven hoopt te redden in een concentratiekamp. Zeventig jaar later gaat de tienjarige Max Cohn op zoek naar de Grote Zabbatini, die het gestrande huwelijk van zijn ouders met tovenarij moet herstellen.
De Duitse journaliste Ruth Andreas-Friedrich (1901-1977) hield vanaf de oorlogsvoorbereidingen van nazi-Duitsland in 1938 tot en met de blokkade van Berlijn in 1948 een dagboek bij. In Ik woonde in Berlijn (2012) schrijft ze over de ontstellende gebeurtenissen van de oorlogsjaren en de verzetsgroep 'Uncle Emil' waarmee ze met echtgenoot en vrienden Joden laten onderduiken en van voedsel en nieuws voorzien. Ook de naoorlogse jaren tot 1948 worden getekend door plundering en verkrachting, dood en verderf. Onder de titel Der Schattenmann / Schauplatz Berlin verscheen haar kroniek in 1962 voor het eerst in boekvorm en werd in vele vertalingen wereldberoemd.
De Braziliaanse kunsthistoricus en schrijver Rafael Cardoso (1964) beschrijft in De vlucht van de familie Simon (2017) het waargebeurde verhaal van zijn overgrootvader, de Berlijnse bankier en kunstverzamelaar Hugo Simon (1880-1950). Als de nazi's aan de macht komen ontvlucht Simon in 1933 met zijn gezin de stad en komt via Frankrijk en Spanje uiteindelijk in Brazilië terecht. Daar blijkt dat niemand zit te wachten op een familie in ballingschap.

Ramsj21Feb

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Uit de Joodse Canon
De Talmoedjood

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

1890 Is een jaar met een zwarte rand in de Joodse geschiedenis van Nederland en voor die van Joods Limburg in het bijzonder. In dat jaar kwam in Meerssen het eerste nummer van De Talmoedjood van de persen, een extreem antisemitisch weekblad.

Geestelijk vader was de Duitse katholieke theoloog August Rohling (1839-1931). In 1871 publiceerde hij Der Talmudjude. Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, een boek dat decennia lang hét standaardwerk zou zijn voor antisemitische journalisten en schrijvers. Al in 1877 beleefde het boek zijn zesde druk en het werd onder meer in het Frans en Italiaans vertaald. Rohling was in één klap beroemd als 'deskundige', mede geholpen door de katholieke kerk, die maar liefst 38.000 exemplaren kosteloos onder de gelovigen verspreidde.

In 1889 verscheen deze pseudowetenschappelijke, want voornamelijk uit jatwerk van anderen samengestelde, verhandeling in Nederlandse vertaling onder de titel Wat is toch de Talmud? En wat is een Talmud-jood? : Iets uit en over de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom. Het boek was ingedeeld in twee hoofdstukken: 'De verdorven dogmatische leer van den Talmud-Jood' en 'De bedorven zedenleer van den Talmud-Jood, waarbij door den vertaler de geboden en verboden gevoegd zijn van den Israelitischen godsdienst naar Maimonides'. Ook die editie werd diverse malen herdrukt, de derde druk was zelfs uitgebreid met een curieus "Voorbericht van den vertaler".

Tot 1903 kon Rohling zijn virulente antisemitisme uitdragen. Hij vond daarbij relatief weinig tegenstanders op zijn pad. Hoewel direct na het verschijnen van Der Talmudjude de Duitse rabbijn dr. Theodor Kroner in het geweer kwam met zijn Entstelltes, Unwahres und Erfundenes in dem „Talmudjuden“ Professor Dr. August Rohling's. En in 1883 bond rabbijn Joseph Samuel Bloch de strijd aan met Rohling, toen die, in het kader van een rechtsproces, beweerde te kunnen bewijzen dat Joden zich voedden met het vlees en bloed van christenen. Rohling had geen andere keus dan zich terug te trekken. Zijn geloofwaardigheid had een flinke deuk opgelopen, maar het kwaad was al geschied: het Europese antisemitisme had zich vastgebeten in het bewustzijn van tallozen. In dat klimaat kon een blaadje als De Talmoedjood rekenen op veel lezers.
Overigens werden nog in 2016 en 2017 diverse geschriften van August Rohling heruitgegeven bij Hansebooks, uitgever van "ausgewählte, hochwertige Reprints zu attraktiven Preisen."

Meer over de geschiedenis van De Talmoedjood vind je in het gelijknamige lemma in de Canon van 700 jaar Joods Nederland.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!
Onze columnisten deze week

Culturele agenda

Culturele agenda

Onze keus uit wat er de komende tijd te zien, te horen en te doen is.
Mist u een activiteit of evenement? Laat het ons tijdig weten. Een mailtje aan lichansky@crescas.nl is voldoende!

 • Leeuwarden: De mozaïeken in het Italiaanse Ravenna zijn wereldberoemd vanwege het portret van keizer Justinianus en diens omstreden echtgenote, Theodora I. Kunsthistorica en mozaïekspecialist Diklah Zohar vertelt op zondag 23 februari in Grand Café Restaurant De Koperen Tuin over de keizerlijke pracht en praal van deze wandmozaïeken uit de Vroeg Byzantijnse tijd. Meer informatie op dantefriesland.nl.
 • Amsterdam: Op dinsdag 25 februari wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks staan vele honderden mensen op het Jonas Daniel Meijerplein stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. Meer informatie op februaristaking.nl.
 • Amsterdam: De jaarlijkse herdenking van het Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vindt plaats op dinsdag 25 februari bij het monument voor het Joods verzet, hoek Amstel/Zwanenburgwal. Klik hier voor meer informatie op tijd en programma.
 • Groningen: Theater, muziek en dans komen samen in de voorstelling 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'. Acteurs, musici en tientallen statushouders nemen het publiek mee in de soms bizarre levens van de mensen die in een AZC wonen en werken en die soms hopeloos verstrikt raken in het systeem. Te zien op woensdag 26 februari in de Stadsschouwburg, daarna op tal van plaatsen in Nederland. Meer informatie over data en locaties vind je hier.
 • Den Haag: NDT2, het jongerengezelschap van het Nederlands Dans Theater, brengt vrijdag 28 februari in het Zuiderstrandtheater de première van 'Standalone', een programma met choreografieën van drie eigenzinnige dansmakers, waaronder twee twee werken van Ohad Naharin, 'Black Milk' (1985) en 'George & Zalman' (2006). Na de drie voorstellingen in Den Haag gaat het gezelschap op toernee door Nederland.
 • Amsterdam: Tijdens een kort middagsymposium op donderdag 5 maart in de filmzaal in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit wordt de essay-bundel Geloven in geweld? Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld gepresenteerd. Drie deskundigen zullen met gespreksleider Lieve Teugels over de thema's in het boek in discussie gaan.

En nu alvast voor je agenda: Cabaret Kwatsch komt op zondag 26 april in de Amsterdamse Salon Viotta met drie voorstellingen van hun nieuwste programma ‘16’. David Simon en Menno van der Reis, die samen dit duo vormen, staan met deze 'tour de chant' weer garant voor negentig minuten Joods entertainment. Reserveren op jck.nl, maar wacht niet te lang: voor je het weet is het uitverkocht!

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • We werden attent gemaakt op het lemma 'Opkomst, bloei en neergang van De Firma van Lier' in de Theaterencyclopedie. Anders dan je zou denken gaat het hier wel degelijk om een familie met een heuse passie voor het theater.
 • De Belgische krant De Morgen publiceert een artikel van de hand van de Belgische hooggeleerden Vivian Liska, Klaas Smelik en Didier Pollefeyt over de gewraakte carnavalsviering in Aalst, waar een expliciet anti-Joodse praalwagen opnieuw de gemoederen verhit.
 • Een boeiend verhaal in OZY over de briljante natuurkundige Lise Meitner (1878-1968), die zonder het te weten aan de wieg stond van de atoombom.
 • 'Who Are You, Senoy, Sansenoy and Semangelof?' is de titel van een nieuw blog op The Librarians. Interessant leesvoer voor jonge moeders!
 • History Extra besteedt aandacht aan het proces van Sjoa-ontkenner David Irving tegen historica Deborah Lipstadt in 2000.
 • NoCamels vond maar liefst zes Israëlische initiatieven om China te helpen bij het overwinnen van het Coronavirus.
 • Er wordt een documentaire gemaakt over de oorlogsgeschiedenis van Enschede. Meer op RTVOost.
 • Recepten voor één persoon, bedacht door Yotam Ottolenghi, staan in The Guardian.

Website van de week
Kef Israël - liedjes over 'Ahava', de liefde

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

"Découvrez la vie à Tel Aviv au quotidien", Ontdek het dagelijks leven in Tel Aviv, daarover gaat deze Franstalige website die in augustus 2008 werd gemaakt door Rachel Samoul. Met je beste school-Frans kom je vast een heel eind, dus kijk er eens rond. Samoul heeft Franse vertalingen van Hebreeuwse poëzie

Maar de reden dat we deze week Kef Israël op deze plek zetten, is de pagina 13 chansons d’amour israéliennes, dertien prachtige Israëlische liefdesliedjes, gezongen door even zovele beroemde singer-songwriters.
Het oudste nummer is van Etti Ankri, die in 2004 'Ahava gedola' opnam, de meest recente song is uit 2018, toen Omer Adam 'Sjtei Mesjoegajiem' inzong.

In 2012 maakte Samoul ook al eens zo'n pagina met dertien liefdesliedjes in het Ivriet. Die vind je hier.

Alle nummers kun je ook op Youtube afspelen - daar kun je ze gemakkelijk als MP3 downloaden.

En waarom dertien liedjes? Omdat 'Ahava', het woord voor liefde in het Ivriet, de numerieke waarde dertien heeft!

Kef Israël is actief op Facebook (leuk en actueel!) en Instagram.

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

In the Picture
First pictures from Palestine - Jerusalem historical impressions 1900 - 1918

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Er is niet zoveel nieuws onder de Midden-Oosterse zon, als je de elf minuten bewegend beeld bekijkt van wat sinds 14 mei 1948 Israël heet.

Europeanen filmden het Heilige Land en legden ook vast hoe toen al verschillende etnische groepen (en politieke machten) hun belangen lieten wegen.

De Duits-Estische filmproducent Bengt von zur Mühlen (1932-2016) stelde de film samen.

Bekijk de film hier

Facebook ← Deel dit item op Facebook!

Radio en Televisie
21 - 28 februari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Nog steeds veel aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, maar er is meer.
Zaterdagavond toont Arte in de serie Mit offenen Karten de aflevering Jordanien - Ein diskretes Land im Nahen Osten. Hoe weet het buurland van Israël al zo lang buiten de conflicten in het Midden-Oosten te blijven? En blijft dat zo?
Maandagavond laat, eveneens bij Arte, Das Wachsfigurenkabinett (1924), de gerestaureerde film - een van zijn laatste - van de expressionistische Duitse regisseur en producent Paul Joseph Levi (later Leni) (1885-1929). Voor liefhebbers van klassieke horror.


vrijdag 21 februari

n.v.t.


zaterdag 22 februari

 • Arte, 18.05: Mit offenen Karten. Afl.: Jordanien - Ein diskretes Land im Nahen Osten. Hoe weet het buurland van Israël al zo lang buiten de conflicten in het Midden-Oosten te blijven? De vraag is of dat zo kan blijven.
 • RTL 7, 20.00: Er ist wieder da (2015). Komisch drama (verfilming van de gelijknamige satirische roman van Timur Vernes uit 2013) waarin Adolf Hitler ontwaakt in hartje hedendaags Berlijn.
 • NPO 2 Extra, 20.30: Het leven van Hitler - Een blauwdruk voor dictators (2017, Wer war Hitler). Vierdelige Duitse serie van Hermann Pölking (1954) waarin de sociale en politieke achtergrond van de opkomst van de Führer chronologisch in beeld is gebracht. Afl. 1: 1889-1929. Herh.: 24/2, 15.50.
 • Canvas, 23.00: Im Labyrinth des Schweigens (2014). De jonge openbaar aanklager Johann Radmann in Frankfurt stuit in 1958 op essentieel bewijsmateriaal dat een groots proces in gang kan zetten tegen voormalige Duitse SS'ers. Het in gebleekte tinten gevangen speelfilmdebuut van de Italiaans-Duitse acteur en televisieregisseur Giulio Ricciarelli houdt het midden tussen een historisch drama en een thriller.

zondag 23 februari

 • NPO 2, 23.45: Naches. Afl. 25: Bob en Brenda van Coevorden. Ze zijn getrouwd en na vele jaren nog steeds dol op elkaar. Maar nu is Bob ernstig ziek geworden en zullen ze binnenkort afscheid moeten nemen van elkaar en van hun kleurrijke leven.
 • Arte, 23.55: Hello I am David! - Eine Reise mit David Helfgott. (2016). Documentaire die meereist met de Australische pianist David Helfgott die ondanks zijn psychiatrische stoornissen op toernee gaat langs Europese concerthuizen. Helfgott werd wereldberoemd door de Oscarwinnende biopic Shine (1996).
 • BBC 2, 0.15: Noah (2014). Oudtestamentische blockbuster over Noah die een onmogelijke opdracht krijgt als de wereld dreigt te worden vernietigd door een allesverwoestende overstroming. Volgens regisseur Darren Aronofsky "de minst bijbelse Bijbelfilm ooit gemaakt."

maandag 24 februari

 • Arte, 23.25: Das Wachsfigurenkabinett (1924) is een van de laatste films van de expressionistische Duitse regisseur en producent Paul Joseph Levi (later Leni) (1885-1929). In deze stomme film komen drie wassen beelden van historische personages tot leven door de teksten die een jonge schrijver erbij maakt. De film werd onlangs gerestaureerd, er kwam nieuwe muziek bij en de film werd vertoond tijdens de Berlinale 2020. De indrukwekkende en desoriënterende decorwisselingen van Leni maken van 'Das Wachsfigurenkabinett' een onvervalste horroklassieker.
 • Arte, 0.45: Lieber sterben als sterben (2017). Portret van de Duits-Joodse kunsthistoricus en cultuurwetenschapper Aby Moritz Warburg (1866-1929). Hij was bezeten van de cultuur van de Hopi-indianen, astrologie en sterren, maar ook de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog lieten hem niet los, met een zware psychose als gevolg.

dinsdag 25 februari

 • Arte, 21.55: Der Hitler-Stalin-Pakt (2018). Documentaire over de overeenkomst die op 23 augustus 1939 kon worden gesloten omdat de landen rond Duitsland Hitlers opmars niet wisten te stuiten en dwars werden gezeten door de vijandschap tussen het westen en de Sovjet-Unie.
 • Canvas, 23.05: Hitler and Churchill - The Eagle and the Lion (2017). Eerste aflevering van een tweedelige documentaire over de vijandschap tussen de leiders van nazi-Duitsland en Groot-Brittannië die in de vorige eeuw de wereldwijde politiek domineerde.

woensdag 26 februari

 • NPO 2 Extra, 21.20: Verborgen verleden. Afl.: Jeroen Krabbé, die vermoedt dat zijn oorsprong bij Joodse emigranten uit Zuid-Europa ligt. Maar zijn familiegeschiedenis zit toch net even anders in elkaar.

donderdag 27 februari

 • Arte, 4.24: (Fast) die ganze Wahrheit. Afl: Sigmund Freud. het leven van de beroemde Weense psychiater in een grappig filmpje van vier minuten.

vrijdag 28 februari

 • Arte, 6.00: Mit offenen Karten. Afl.: Jordanien - Ein diskretes Land im Nahen Osten. Hoe weet het buurland van Israël al zo lang buiten de conflicten in het Midden-Oosten te blijven? De vraag is of dat zo kan blijven.
Facebook ← Deel dit item op Facebook!
 

(advertenties)


banner joodsamsterdam banner israelactie banner amphora banner luna3 banner propra banner jonettwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven