vrijdag 24 augustus 2018

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 24 augustus 2018 jaargang 14, nummer 29
 

Oelpan Crescas gaat weer van start!

Oelpan Crescas gaat weer van start!

Als u onze nieuwe cursusfolder al een beetje hebt bestudeerd, hebt u vast gezien dat we ook in 2018-2019 weer enkele langlopende cursussen modern Hebreeuws hebben ingeroosterd.
Voor echte beginners is Kita Alef de beste keus, iets verder gevorderden komen tot hun recht in Kita Dalet en Kita Chet is voor iedereen die al flink wat kennis van het Ivriet bezit.
De namen van de lessen corresponderen met de in Israël gebruikte 'oelpan-lesmethode', waarbij de nadruk ligt op praktische oefeningen in lezen, schrijven en spreken.

In Kita Alef maak je een begin met basiskennis van de grammatica en je leert de eerste beginselen van de werkwoorden. Die worden in het Ivriet ingedeeld in binjaniem. Het woord binjan betekent letterlijk 'gebouw' - het Ivriet kent zeven 'gebouwen', ook te begrijpen als werkwoordvormen, waarin de werkwoorden thuishoren. Harry Polak wijdde er in februari 2018 een column aan. Je maakt een begin met vocabulaire, en met de geleerde woorden en grammatica probeer je vervolgens zinnen te vormen en te praten.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Voor Kita Dalet heb je al ervaring met de tegenwoordige en de verleden tijd en weet je het een en ander van de toekomende tijd en de gebiedende wijs, zodat je een basis hebt voor onregelmatige werkwoordsvormen en de lijdende vorm.
Natuurlijk breid je ook je woordenkennis uit en ga je verder met de praktijk van luisteren én spreken. Een leuke uitdaging op dit niveau is de spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Voor ver gevorderden, die al goed Ivriet kunnen lezen, schrijven en begrijpen, maar hun kennis nog verder willen uitbreiden, is Kita Chet de beste keus. In deze lessen komt alles aan de orde: lezen, schrijven, grammatica, spreken, literatuur, luisteren en zelfs het gebruik van Israëlische straattaal.
Vooral het praktijkgedeelte van de lessen wordt uitgebreid: op gezette tijden komen Israëlische vrijwilligers (native speakers) met de studenten converseren.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Natuurlijk hopen we van harte dat alle drie niveaus doorgang zullen vinden, maar we gaan alleen van start als er per Kita voldoende deelnemers zijn.
Bovendien is het voor ons belangrijk tijdig te weten hoeveel lesmateriaal er moet worden besteld, zodat iedereen op maandag 8 oktober 2018 met de juiste boeken aan de lessen kan beginnen!
Kortom: wacht niet te lang en meld u aan op onze website!

Belangrijke informatie

 • Om zeker te weten dat je de juiste Kita hebt gekozen, is het advies: doe de online Ivriet-zelftest die we speciaal voor dit doel hebben ontwikkeld.
 • Om te kunnen starten met Kita Alef moet je wel het Hebreeuwse alfabet beheersen. Om dat te leren hebben we de online cursus My First Hebrew ontwikkeld, waarmee je in zes à zeven uur de letters leert lezen en schrijven en een basiswoordenschat opbouwt. Klik HIER voor meer informatie.

Joodse wereldbestormers

Joodse wereldbestormers

In oktober geeft historicus Peter Demant twee lezingen waarin hij de begrippen 'niet-Joodse Jood' en 'wereldbestormer' en in het bijzonder de combinatie van de twee aan een nader onderzoek onderwerpt.
De term 'niet-Joodse Jood' ontsproot aan het brein van de Pools-Joodse communist Isaak Deutscher (1908-1967), die van mening was dat de Joodse roots van tal van toonaangevende wijsgeren, kunstenaars en wetenschappers onbewust tóch hun denken en hun kijk op de wereld bepaalden. Wie zo naar de geschiedenis kijkt, komt heel wat namen tegen. Neem Trotski, Karl Marx, Sigmund Freud en Baruch de Spinoza, om maar enkele te noemen, maar ook in de moderne tijd zijn ze te vinden.

Peter Demant neemt u in zijn lezingen Joodse wereldbestormers mee op een boeiende kennismaking met een aantal van hen, en gaat in op de vraag wat de betekenis is van de Joodse identiteit van deze mensen, die met grote passie en gedrevenheid hun ideeën najoegen. Speelt die inderdaad zo'n belangrijke rol als Isaak Deutsch meende, of ligt het toch anders? Uiteindelijk concentreert Demant zich op de vraag wat Joodse identiteit dan eigenlijk is.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week
David de Poel neemt in Einzelgänger de lezer mee in het leven van Frans Pointl: van hospita naar hospita en van baan naar baan, langs zijn vele pogingen om aan de literaire weg te timmeren – zoveel mogelijk vergezeld door zijn geliefde katten. In een biografie van Franz Pointl mogen ook diens laatste jaren niet ontbreken; hij sleet die in een Amsterdams verzorgingshuis. Pointl overleed op 1 oktober 2015.
Saturnusplein 3 van Josha Zwaan speelt zich af tussen 1934 en de bevrijding in 1945. Het verhaal leest als een emotionele rollercoaster, die zich beweegt tussen loyaliteit, verraad, grote liefde, onmacht, hardheid en vervreemding.
Marisha Pessl levert met Neverworld Wake een thriller doorsneden met bovennatuurlijke elementen die je in één adem uitleest.

In het Engels
In The Red Ribbon vertelt kostuum- en modehistorica Lucy Adlington in de vorm van een verzonnen verhaal over een stukje niet zo bekende geschiedenis van concentratiekamp Auschwitz. Daar bevond zich de Upper Tailoring Studio, een naaiatelier waar 23, merendeels Joodse vrouwen met ervaring als coupeuse modieuze kleding vervaardigden voor de echtgenotes van de kampcommandanten. Het atelier was een initiatief van Hedwig Hensel, de echtgenote van kampcommandant Rudolf Höss, die daarmee haar "paradijselijke bestaan" bij het kamp nog wat uitbreidde. De haute couture uit het kamp werd, onvoorstelbaar wrang, zelfs afgebeeld op de kaft van de Deutsche Mode-Zeiting.
Hoofdpersoon in The Red Ribbon is de veertienjarige Ella, die in het kamp waar het verhaal zich afspeelt (in het boek van Adlington Birchwood genaamd) al snel opvalt omdat ze zo goed kan naaien. Haar vaardigheid kan haar het leven redden, maar hoe ver is ze bereid te gaan?
The Red Ribbon is historische fictie, verteld voor een jongere generatie, maar door de realiteit die aan het verhaal ten grondslag ligt, ook voor volwassenen een eyeopener die de lezer niet onberoerd laat.
Op HistoryExtra een artikel waarin Lucy Adlington vertelt over de coupeuses van Auschwitz.

Nieuwsberichten uit boekenland

 • Op 1 september verschijnt de nieuwe verhalenbundel Ik ben jij van Simon Soesan. Op 2 september om 15.00 uur is Simon te gast bij de Amsterdamse Boekhandel om over zijn nieuwe boek te vertellen.
 • Leon de Winter haalt de kolommen van het literaire weblog Tzum vanwege vermeende censuur van de schrijver op Twitter.
 • Utrecht krijgt een jaarlijkse boekenmarkt op het Vredenburg. De eerste editie vindt plaats op 16 september, tijdens het Uitfeest (de Utrechtse Uitmarkt), en markeert tevens de start van ILFU, het International Literature Festival Utrecht 2018.

Vers uit de ramsj geplukt

In Cursed Victory: Israel and the Occupied Territories (2015) vertelt de Israëlische journalist Ahron Bregman (1958) de eerste volledige geschiedenis van wat er ná 1967, toen de bezetting van de Palestijnse gebieden een feit was, is gebeurd.
De Britse historicus Mark Mazower (1958) duikt in Dark continent, Europe's Twentieth Century (2000) in de geschiedenis van Europa, waarin ons werelddeel achtereenvolgens de Eerste Wereldoorlog, een economische crisis, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, de opkomst en ondergang van een communistisch rijk, de opkomst van het fascisme en de bestrijding daarvan te verwerken kreeg. Een prestatie om dit enorme verhaal vanuit politiek gezichtspunt boeiend én compact (487 pagina's!) weer te geven.
Long for This World - The Strange Science of Immortality, van evolutiebioloog en Pulitzerprijswinnaar Jonathan Weiner (1951), gaat over een oude droom van de mensheid om eeuwig te kunnen leven. Volgens Weiner zou dat nog ruimschoots in de 21ste eeuw werkelijkheid kunnen worden. Hij beschrijft de wetenschappelijke achtergronden en besteedt aandacht aan de filosofische en praktische gevolgen van een leven zonder einde.

Ramsjstrip 24AUG

Onze columnisten deze week

Culturele agenda

Culturele agenda

Onze keus uit wat er de komende tijd te zien, te horen en te doen is.
Mist u een activiteit of evenement? Laat het ons tijdig weten. Een mailtje aan lichansky@crescas.nl is voldoende!

 • Utrecht: het Festival Oude Muziek 2018 kent ook een 'Fringe', een off-festival evenement waar jonge musici zich kunen presenteren. Zondag 26 augustus wordt het programma Nymphes et monstres uitgevoerd, met cantates van André Campra (1660-1744) en Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737).
 • Schiedam: '(h)OOGstraat' is een dansvoorstelling die wordt uitgevoerd in en om de etalages van het Museumkwartier aan de Hoogstraat. Theatermaakster Liat Magnezy laat dansers en muzikanten als zelfstandige individuen door de straat bewegen, waar ontmoetingen vaak uitmonden in intrigerende dansscènes. Het project speelt zich af op 1, 2, 8 en 9 september.
 • Amsterdam: De NIOD-Jaarlezing 2018 vindt plaats op woensdag 12 september. Spreker is de Amerikaanse politicoloog Scott Straus met de lezing 'Rethinking the Origins of Genocide: Evidence from Africa and Implications for Prevention', waarin zal worden gesproken over het onderzoeken van situaties die bijna uitmondden in genocide.

Uit de Joodse Canon
Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

In de zomer van 2016 berichtten we u dat er een poging was ondernomen het rijksmonument Beth Haim, de Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel, op de Werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen. Beth Haim zocht voor de aanvraag de steun van de Joodse begraafplaats Altona aan de Königsstraße in Hamburg, vanwege de grote cultuurhistorische waarde van de monumentale, vaak rijkversierde marmeren grafzerken op beide begraafplaatsen.
In juli 2016 werd de hoop op erkenning door de vorige minister van Cultuur, Jet Bussemaker, de bodem ingeslagen. Zonder officiële toestemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan namelijk geen verzoek aan UNESCO worden gericht.

Toch is er wel opmerkelijk nieuws van Beth Haim: door de droogte van de afgelopen weken zijn de omtrekken van zerken als lichte plekken zichtbaar geworden doordat gras en plantensoorten die erop groeiden, zijn verdroogd. Daar waar de zerken in de loop der tijd in het veen zijn weggezonken, hebben de wortels onvoldoende water gevonden.
Wellicht wordt het met deze onverwachte ontdekking mogelijk te ontdekken wie op die plekken begraven zijn, en wanneer.
Lees meer op de website van Historisch Amstelland.


Het driehoekige stuk grond waar de Portugese Joden van Amsterdam tot op de dag van vandaag hun doden begraven, werd in 1614 door de Sefardische gemeente met de goedkeuring van de Staten van Holland aangekocht. Voor die tijd werden Portegiezen in Groet bij Alkmaar ter aarde besteld. Ook Asjkenazische Joden maakten tot 1642, toen de Hoogduitse gemeenschap te groot werd, gebruik van Beth Haim. Daarna kreeg zij in Muiderberg een eigen begraafplaats, op voorwaarde dat de leden het kostbare vervoer per trekschuit konden betalen. Voor minderbedeelden werd in 1714 de Joodse begraafplaats in Zeeburg aangelegd (tegenwoordig een gemeentelijk monument).
De geschiedenis van 'Het Huis des Levens' staat in detail beschreven op de website van Beth Haim.

In de Joodse Canon van 700 jaar Joods Nederland is voor het jaar 1614 een lemma gewijd aan de geschiedenis van het Joodse begraven in Amsterdam in het algemeen en in het bijzonder aan deze 402 jaar oude en daarmee de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats ter wereld.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Uw wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De geschiedenis van Joden in de VS gaat verder terug dan velen van ons zullen weten. Op Vulture een artikel.
 • In Mosaic Magazine legt Philologos uit waarom in Tenach het begrip 'spiritualiteit' niet te vinden is.
 • Sinai Kantor was een van de 1503 mensen die omkwamen bij de ramp met de Titanic. Toch is er iets over hem én zijn overtocht bekend, weet Religion News Service RNS.
 • In Odessa in Oekraïne vindt een Joodse revival plaats, schrijft Haaretz.
 • De Amerikaanse filmacteur Ben Kingsley werd als Krishna Pandit Bhanji geboren in India in 1943. Hij won een Oscar voor zijn vertolking van de titelrol in de film Gandhi, met wie hij sterke gelijkenis vertoonde. Hij speelde, misschien ook vanwege zijn markante gelaatstrekken, ook heel wat 'Joodse' rollen. Nu Kingsley binnenkort te zien zal zijn als Adolf Eichmann in de film Operation Finale dook JTA in zijn filmografie.
 • Jodendom en huisdieren, daarover schrijft My Jewish Learning.
 • JTA schrijft over het megasucces van het eettentje The Avocado Show in Amsterdam en binnenkort ook in Brussel. Bedenkers: de Nederlanders Ron Simpson en Julien Zaal.
 • Yotam Ottolenghi (zijn nieuwe boek Simple verschijnt begin september), schrijft wekelijks voor The Guardian een aantal recepten. Op het menu van deze week: tomaten!

Website van de week
The Librarians

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

"Enjoy the funny, surprising and exciting side of Jewish and Israeli history with stories and articles from the library's catalog", zo promoot The Libarians, het weblog van de National Library of Israel, zichzelf.

Je kiest, nadat je hebt rondgekeken op de startpagina waar de meest recente items staan, uit de thema's Land of Israel, Diaspora en Judaism. En dan begint het grote genieten, voor wie van lezen houdt en nieuwsgierig is.

Als je helemaal omlaag scrollt kom je het aanmeldvak voor de nieuwsbrief tegen, en daaronder een thematische verfijning van de content van de site, genaamd 'Explore'. Jewish Manuscripts, Amazing Photos, Jerusalem, United States, Europe, The Holocaust, Antisemitism, Gesher L’Europa en Ktiv: Digitized Hebrew Manuscripts; stuk voor stuk mooie verzamelingen. Alsof je door een gebouw loopt en steeds een ander gangetje in wandelt.

Dat geldt zeker ook voor Ktiv: The International Collection of Digitized Hebrew Manuscripts heeft een eigen startpagina waar je meteen blij van wordt. Diverse items worden uitgelicht ('Featured'), en aan de rechterkant zijn de toegangen tot de content geordend naar thema.

Librarians Ktiv
The Librarians is goed voor uren genoegen, en vergeet niet u aan te melden voor hun nieuwsbrief!

Uiteraard heeft de website ook een versie in het Ivriet.

In the Picture
Lidarti's 'Col Ansama' (Kol Haneshama)

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Tijdens het B'nai B'rith Chanoeka-concert op 12 december 2017 zong de jonge mannelijke sopraan Maayan Licht de cantate voor sopraan, fluit, viool en basso continuo 'Kol haneshama' van Cristiano Giuseppe Lidarti (1730-1793).

Ook dit jaar is er een Chanoeka-concert in het Concertgebouw, maar nu in de grote Zaal - de Kleine Zaal was vorig jaar tot de aller-, allerlaatste stoel uitverkocht.
Het B'nai B'rith Chanoeka Concert 2018, in het teken van 70 Jaar Israël, valt op de vierde avond Chanoeka, 5 december. De kaartverkoop loopt al een tijdje!

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
24 - 31 augustus

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Zaterdag 25 augustus is het precies honderd jaar geleden dat Leonard Bernstein werd geboren, en daar besteden tal van zenders aandacht aan.
ClassicFM verzamelde de vele redenen waarom de wereld zo van Bernstein houdt.


vrijdag 24 augustus

 • NPO 2, 22.55: De maatschap. Afl. 2 van de vierdelige dramaserie over de opkomst en ondergang van het familie-imperium Meyer. De serie is geïnspireerd door de familiegeschiedenis van de bekende Nederlandse advocatenfamilie Moszkowicz.
 • Arte, 22.55: Finding Vivian Maier. De Joodse Vivian Maier (1926-2009) werkte in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor rijke families in Chicago. Haar echte belangstelling ging echter uit naar fotografie. Ze maakte honderdduizend foto’s van het straatleven in Amerika.
 • Arte, 1.10: Joshua Bell interpretiert Tschaikowskys Violinkonzert. Opname uit 2016 met het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Jiri Behlohlavek,

zaterdag 25 augustus

 • NPO 2, 12.10: Kijken in de ziel: religieuze leiders. Coen Verbraak praat in zes afleveringen met twaalf religieuze leiders, waarbij rabbijnen, imams, dominees, zenboeddhisten, een bisschop, een katholieke zuster en een hindoepriester zich buigen over de grote vragen van het bestaan. Afl. Zonde en berouw.
 • BBC Radio 3, 14.00: Inside Music. De Amerikaanse dirigent Kent Nagano (verbonden aan de Hamburger Staatsoper en het Orchestre Symphonique de Montréal) houdt zijn mentor Leonard Bernstein in ere bij alles wat hij doet. Hij dirigeert onder meer twee werken van zijn leermeester die voor hem bewijzen dat die een van allergrootste Amerikaanse componisten is.
 • NDR Kultur, 19.00: Musica + ARD Radiofestival presenteren een Bernstein-marathon, die wordt overgenomen van de BBC Proms 2018. Naast de Chichester Psalms en de Eerste symfonie 'Jeremiah' klinkt vanaf 20.00 uur West Side Story in de opname van de BBC proms van 11 augustus.
 • BBC 4, 22.50: West Side Stories - The Making of a Classic (2016). BBC's 'Strictly Come Dancing' jurylid Bruno Tonioli en radio- en tv-presentatrice Suzy Klein gaan op zoek naar de verhalen achter de beroemde musical, die in 1957 zijn wereldpremière beleefde.
 • BBC 4, 23.50: Leonard Bernstein at the BBC. Portret van deze in alle opzichten charismatische componist, dirigent en icoon van de muziek van de twintigste eeuw.

zondag 26 augustus

 • NPO 2, 17.10: Om de wereld in 50 concerten (2014). Documentaire van Heddy Honigmann, waarin ze met het Koninklijk Concertgebouworkest de hele wereld rondreist om het 125-jarig bestaan van het orkest te vieren: vijftig concerten, verspreid over zes continenten, in plaatsen als Soweto, Buenos Aires en Sint Petersburg.
 • BBC 1, 21.00: Fake or Fortune?. Antiek- en kunstexperts Fiona Bruce en Philip Mould onderzoeken een door de nazi's geroofde kunstverzameling waarin zich een kleine schets van Henry Moore bevindt. Hoe is die daarin terechtgekomen?

maandag 27 augustus

 • NPO 2, 14.15: MAX Maakt Mogelijk. Afl.: Joodse ouderen in Oekraïne. Bang voor antisemitisme durven Joodse ouderen die de Sjoa hebben meegemaakt nog altijd niet voor hun geloof uit te komen; ze moeten rondkomen van een schamel pensioentje.
 • NPO 1, 17.10: Allemaal familie. Zakentycoon John Fentener van Vlissingen neemt ons mee in een dag uit het leven van enkele typische familiebedrijven. Vandaag: goochelaarsfamilie Kazàn, de familie Leeser van Gassan Diamonds en de Indonesische dierentuin van de familie Wareman.
 • NPO 2, 21.10: Kijken in de ziel: religieuze leiders. Coen Verbraak praat in zes afleveringen met twaalf religieuze leiders, waarbij rabbijnen, imams, dominees, zenboeddhisten, een bisschop, een katholieke zuster en een hindoepriester zich buigen over de grote vragen van het bestaan. Vanavond de laatste aflevering.
 • NPO 2, 22.40: Sign of the Times. In vijf afleveringen ontmoet de kijker twaalf topvrouwen op verschillende plaatsen in de wereld die hun kijk geven op cruciale thema’s die de mensheid verdelen. Afl. 4: Ongelijkheid.

dinsdag 28 augustus

 • NPO 2, 19.30: Verborgen verleden. Bekende Nederlanders gaan op zoek naar hun familiegeschiedenis. Afl.: Isa Hoes. Actrice Isa Hoes, de dochter van een katholieke vader en een Joodse moeder, is benieuwd naar haar Joodse verleden. Hoe hebben haar voorouders zich, ondanks het antisemitisme waar ze mee te maken kregen, weten op te werken tot succesvolle burgers van Nederland en Europa?
 • WDR 3 + NDR Kultur, 22.30: ARD Radiofestival. Afl.: Die Schriftstellerin Deborah Feldman. De schrijfster van Onorthodox. De schokkende breuk met mijn roots gaat in gesprek over hoe en waarom ze uit de Satmargemeenschap in Brooklyn ontsnapt en kiest voor haar eigen leven in vrijheid.

woensdag 29 augustus

 • Arte, 6.15: ARTE Reportage. Afl.: Gaza: Überleben am Abgrund (2018). Twee miljoen Gazanen worden gemangeld tussen Fatah en Hamas, en Israël toont zich ook van zijn strenge kant sinds Hamas voortdurend raketten op het land afschiet.
 • ONS, 21.10: De avonden (1989). Biografisch drama van Rudolf van den Berg, gebaseerd op het gelijknamige boek van zelfbenoemd volksschrijver Gerard Reve.
 • Arte, 1.25: Einfach unvergesslich (2018). Korte film over de verlegen dertienjarige Libanese jongen Chadi die verliefd wordt op zijn knappe klasgenootje Raya.

donderdag 30 augustus

 • NPO 2, 19.30: Verborgen verleden. Bekende Nederlanders gaan op zoek naar hun familiegeschiedenis. Afl.: Acteur en schilder Jeroen Krabbé. Hij vermoedt dat zijn oorsprong bij Joodse emigranten uit Zuid-Europa ligt. Daar krijgt hij bijna gelijk in. Maar zijn familiegeschiedenis zit toch net even anders in elkaar. Hij gaat wel op reis, maar naar een land dat hij totaal niet had verwacht.
 • NPO 2, 22.45: Close Up. Afl.: Modernisme in Australië – Architect Harry Seidler (2016). De in Wenen geboren Australische architect Harry Seidler (1923-2006) ontsnapte aan de nazi's, emigreerde naar het land dat het verst van zijn vijanden was verwijderd en ontwikkelde zich daar tot pionier van het modernisme.

vrijdag 31 augustus

 • WDR 3, 17.45: ZeitZeichen. Robert Crumb, de Amerikaanse illustrator, striptekenaar en geestelijk vader van Fritz the Cat, wordt vandaag 75 jaar. Het programma is een eerbetoon aan de man die nog altijd wordt gezien als een van de scherpste criticasters van de Amerikaanse cultuur. Zijn meest recente werk en magnum opus dateert uit 2009: The Book of Genesis, Illustrated by R. Crumb, in stripvorm met de volledige tekst zin voor zin uitgebeeld. Crumbs werk is nu regelmatig te zien in het internationale kunstmagazine Mineshaft.
 

(advertenties)


banner joodsamsterdam banner jonet banner amphora banner luna3 banner israelactie banner propratwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven