vrijdag 27 oktober 2017

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 27 oktober 2017 jaargang 13, nummer 38
Onze columnisten deze week
 

Orgaandonatie: een religieuze of een ethische kwestie?

Orgaandonatie: een religieuze of een ethische kwestie?

Het wetsvoorstel (ook wel het Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra) voor het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (iedereen is in principe donor, tenzij men ervoor kiest zich hier bewust voor af te melden) werd in september 2016 met een nipte meerderheid van één stem door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling van gestelde vragen, het voorstel op 30 januari 2018 in een plenaire vergadering behandelen.

In de tweede lezing die het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland in samenwerking met Crescas op 10 december in het programma heeft opgenomen, zal docent rabbinica Leo Mock spreken over de problemen die deze wet voor gelovige mensen zou kunnen opleveren. Hoe kijkt het jodendom aan tegen orgaandonatie en wat zijn de visies op lichaam en geest en andere geloofsdogma’s in het jodendom?
Ook komt de vraag aan de orde of, en zo ja, wat de positieve en negatieve kanten van orgaandonatie zijn, bezien vanuit moreel-ethisch perspectief.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

WIZO-literatuurprijs 2017: Boeken boeien en binden!

WIZO-literatuurprijs 2017: Boeken boeien en binden!

De feestelijke uitreiking van de WIZO-literatuurprijs 2017 vindt plaats op zondag 5 november in ontmoetingscentrum Lev aan de Kastelenstraat 80. Het programma begint om 13.30 uur met een lezing door Harmen Snel, werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam en specialist op het gebied van Joodse genealogie. Hij zal vertellen wat er komt kijken bij het uitpluizen van een familiestamboom.

Vervolgens zal Julie Blocq-Schipper, als directeur van Crescas, de winnaar van de WIZO Literatuurprijs 2017 bekendmaken. Kort worden daarna de boeken gepresenteerd die gaan meedingen naar de WIZO Literatuurprijs 2018. Tot slot gaat literatuurkenner Wil Parijs in gesprek met David Pefko, een van de meedingende schrijvers voor de prijs van 2018.

Komt u ook? Graag opgeven via snel of telefonisch: 020-6463017. Zie voor meer informatie literatuurprijs.wizo.nl.

Global Day 2017: over mooi en lelijk

Global Day 2017: over mooi en lelijk

"A beautiful face means nothing without a beautiful heart". Een tegeltjeswijsheid, maar wel één waarover moeiteloos een dag lang kan worden gediscussieerd. En dat is precies wat er zondag 12 november tijdens de achtste Global Day of Jewish Learning 2017 op honderden locaties over de hele wereld zal gebeuren. In Nederland is Crescas de organisatie die vanuit Amsterdam aanhaakt.
Het thema van deze internationale Joodse lerndag is Beauty and Ugliness (schoonheid en lelijkheid). Wat ís schoonheid, en waarom wordt een slechterik zo vaak afgebeeld als een afzichtelijk monster? Hoe zit het met die beeldvorming, en hoe kunnen wij onszelf trainen verder te kijken dan 'op het eerste gezicht'? Er zijn tal van invalshoeken te bedenken, en onder de als altijd deskundige en bezielende leiding van Leo Mock zult u ongetwijfeld tot nieuwe inzichten komen.

LET OP: in verband met de voorbereiding en organisatie van deze dag kunt u zich tot uiterlijk 3 november aanmelden!

Mis het niet, en sluit u aan, door u in te schrijven op onze website, bij deze inspirerende, wereldomspannende leerdag! De kosjere lunch, een drankje en wat lekkers zijn inbegrepen.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week
In Vrijhaven Shanghai verweeft journalist en Azië-kenner Joan Veldkamp de wereldgeschiedenis met de persoonlijke geschiedenis van twee jonge Joodse vluchtelingen. De Britse schrijfster Deborah Levy onderzoekt in Warme melk de getroebleerde relatie tussen de hypochondrische Sofia en haar doodzieke moeder. Levy werd genomineerd voor de Man Booker Prize; het boek werd door The Guardian een "page turner about sorrow" genoemd. De regels gelden niet van de New Yorkse schrijfster Ariel Levy is een persoonlijk verslag van een leven dat door een opeenstapeling van gebeurtenissen in disbalans geraakt.

Engelstalig
De Amerikaans-Israëlische schrijfster Rhonda Attar schreef de Elisha Davidson trilogie waarin de jonge oleh chadasj Elisha, leerling aan de North Temple Mount Academy in de oude stad van Jeruzalem (voor Harry Potter fans: een soort Hogwarts), als een 'kosjere Harry Potter' in Joodse mystiek wordt geschoold. In Elisha Davidson and the Letters of Fire moet een zieke leraar worden genezen, in Elisha Davidson and the Ispaklaria is het de wereld die voor de ondergang moet worden behoed, maar pas in Elisha Davidson and the Shamir lukt dat. De basis voor de drie boeken (bestemd voor lezen vanaf 12 jaar) wordt gevormd door oeroude kabbalistische teksten. Er bestaat zelfs een Facebookpagina voor de trilogie.

Nieuwsberichten uit boekenland
- De Amsterdamse Boekhandel heeft een volle agenda voor de komende week, met twee boekpresentaties (A happy way of life van Patty Harpenau: Een lifestyle in geluk, Nunez Vas van Salo Muller) een 'etalagegesprek' met Joan Veldkamp over Vrijhaven Shanghai en een interview met Max Pam door Frits Barend.

Vers uit de ramsj geplukt
Hans Herbert Grimm was 38 toen zijn oorlogsroman Schlump in 1928 bij de Joodse uitgever Kurt Wolff verscheen. In 1933 werd het boek verboden en als 'anti-Duits en pacifistisch' door de nazi's tijdens de boekverbrandingen in de vlammen gegooid. Grimm zelf metselde het manuscript in een muur en maakte in 1950 een eind aan zijn leven. Het Belgische opinieblad Knack schreef er in 2014 een artikel over. Ruim drie jaar later liggen de "verhalen en avonturen uit het leven van de onbekende musketier Emil Schulz, bijgenaamd 'Schlump', door hemzelf verteld" in de ramsj. Het dagboek van Barend Davidson van Bert J. Davidson beschrijft het Joodse leven in Zwolle voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, op basis van het dagboekje dat de Joodse kantoorboekhandelaar Barend Davidson tijdens zijn gevangenschap in Berlijn bijhield. Joosje Lakmaker vertelt in Esther de Boer-van Rijk, Hollands populairste actrice het fascinerende levensverhaal van een meisje uit een armoedig orthodox-Joods gezin in Rotterdam dat zich ontwikkelde tot de belangrijkste Joodse actrice in Nederland, en het verhaal van Esthers turbulente verhouding met Hollands beroemdste toneelschrijver, Herman Heijermans.

Het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog

Het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog

Het Rode Kruis bestaat in 2017 150 jaar. In dit jubileumjaar presenteert het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) op woensdag 1 november de monografie Kwesties van leven en Ddod. Het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog van NIOD-onderzoeker Regina Grüter. In dit werk zijn de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de hulporganisatie vlak voor, tijdens en na de Duitse bezetting samengebracht.

Na de oorlog is er vanuit de Joodse gemeenschap en de illegaliteit veel kritiek geleverd op het Nederlandse Rode Kruis. Waar andere landen gevangenen in de concentratiekampen voedselpakketten stuurden, gebeurde dat vanuit Nederland niet of nauwelijks. Het hoofdbestuur van het Rode Kruis beriep zich op de Conventie van Genève, waardoor er alleen hulp beschikbaar was voor krijgsgevangenen, politieke gevangenen en gijzelaars. Burgers vielen buiten die definitie en kregen niets.
Lees meer over het onderzoek op niod.nl.

Maandag 30 oktober om 20.26 uur is op NPO 2 de korte documentaire Het Rode Kruis in de oorlog: ze gaven niks om ons te zien. De titel is een citaat van Auschwitz-overlevende Frieda Menco, die in de documentaire te zien en te horen is.

De boekpresentatie in de Balie is voor belangstellenden bij te wonen, na aanmelding vooraf!

CIDI symposium

CIDI symposium

Honderd jaar geleden sprak de Britse regering met de Balfour-verklaring haar steun uit voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. Een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de staat Israël.
Maar hoe stabiel is het Midden-Oosten eigenlijk honderd jaar na Balfour? Welke uitdagingen en gevaren staan Israël de komende honderd jaar te wachten? Heeft internationaal recht enige betekenis in de regio? Wat is de impact van de Koerdische nationale ambities?

Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) op woensdag 8 november het symposium 100 jaar Balfour – Volkenrecht in het Midden-Oosten.

Het CIDI is erin geslaagd een indrukwekkend gezelschap sprekers van internationale statuur bijeen te brengen. Elk van hen zal vanuit zijn eigen expertise deze prangende kwesties inzake Israël en de regio onder de loep nemen.

Meer over het symposium en aanmelding op cidi.nl.

In de Digibieb
Ivan Jelakovitch en zijn Ahasverus

In de Digibieb

In de Joodse Bibliotheek bevindt zich een boek met de titel Ahasverus, geschreven door ene Ivan Jelakovitch.
"Ahasverus (Latijnse vorm) of Ahasveros / Ahasueros (Hebreeuwse vorm) is de naam van twee historische personen. De naam wordt uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep", zo meldt Wikipedia. Eén naam, twee mensen? Maar daar blijft het niet bij.
De schrijver van 'onze' Ahasverus is een verhaal apart, zo blijkt uit een krantenknipsel uit het Haarlems Dagblad van 9 juni 1893.

"Onlangs werd door Kreukniet en Poolman (theaterdirecteuren van de Amsterdamse Salon des Variétés, red.) te Amsterdam een stuk opgevoerd, getiteld 'Ahasverus', dat afkomstig heette te zijn van den russischen schrijver Ivan Jelakovitch. Het stuk werd zoowel door de pers als het publiek gunstig ontvangen. Men was trouwens behoorlijk voorbereid. een paar dagen voor de opvoering toch las men in verschillende bladen eene roerende levensgeschiedenis van Jelakovitch, die als slachtoffer van de jodenvervolging in Rusland, in kommer en ellende heette te zijn omgekomen. Ook het stuk zelf behandelde een episode uit het lijden der semieten, en alle critici waren het er over eens, dat het 'een stuk doorvloed leven' was. De tot dusver totaal onbekende Rus had plotseling een zekere vermaardheid gekregen."
Het artikel vermeldt dat Ahasverus ook in Londen en Parijs werd opgevoerd, maar dan komt de klapper: "Het stuk blijkt niet afkomstig van Ivan Jelakovitch (wiens levensgeschiedenis van begin tot einde gefantaiseerd was), noch van eenigen anderen russischen schrijver, maar dat het een oorspronkelijk Nederlandsch toneelstuk is van Herman Heijermans Jr., wiens stuk 'Dora Kremer' onlangs unaniem werd afgemaakt."

Bij de herdruk van het toneelstuk in 1911 slaat Heijermans terug met een elf pagina's tellende 'bijlage', waarin hij uiteenzet waarom hij in 1893 deze "grappige mystificatie" en "kleine wraakoefening" in gang had gezet.

In de Joodse Bibliotheek is de herdruk van Ahasverus uit 1911 opgenomen.
Bekijk en lees in elk geval de eerste vijftien pagina's, ze zijn prachtig en vermakelijk!

Culturele agenda

Culturele agenda

Wat is er te doen de komende weken?

Uw aanmeldingen van culturele evenementen en activiteiten graag rechtstreeks naar lichansky@crescas.nl. Dank!

 • Amsterdam: Balfour’s Shadow. A Century of British Support for Zionism and Israel is de titel van het nieuwe boek van David Cronin, waarover hij op donderdag 2 november komt spreken bij Spui25.
 • Den Bosch: John Zorn in ’s-Hertogenbosch, zaterdag 4 november, zet de hele dag de Amerikaanse jazz-saxofonist John Zorn (1953) in de schijnwerpers. Zorns ongelofelijke veelzijdigheid werd in 2001 bekroond met de Jewish Cultural Award in Performing Arts. The Guardian wijdde in 2012 een artikel aan zijn werk.
 • Groningen: In de theatervoorstelling Goh!? spelen Roeland Busschers en Dick van Veen de rabbijnen Sjammai en Hillel, twee wetsgeleerden die het soms grondig met elkaar oneens zijn over de interpretatie van de Tora. De voorstelling wordt begeleid door klezmergroep ‘Mesjogge’.
 • Utrecht: Op donderdag 9 november is in MerkAz de vertelvoorstelling ‘De Weg’ te zien. In deze voorstelling vertelt Ekaterina Levental het aangrijpende verhaal over haar vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie. Een verhaal over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien door de ogen van een tiener. De voorstelling wordt begeleid door prachtige muziek.
 • Amsterdam: Kookboeken7daagse op 16, 17 en 18 november, met vrijdag 16 november: een gesprek met Claudia Roden over de smaak van de Mediterrane keuken.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Uw wekelijkse knipseldienst met recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Haaretz bericht over de Yad Vashem onderscheiding die postuum zal worden toegekend aan de Egyptische Dr. Mohamed Helmy (1901-1982).
 • Melissa Weller, de beste bakker van Joodse bakwaar in de Verenigde Staten, is niet Joods. Tablet portretteert haar.
 • Cnaan Liphshiz schrijft voor JTA over de prijswinnende Hongaarse speelfilm 1945, waarin de genadeloze realiteit van direct na de Tweede Wereldoorlog in een verbijsterend, fictief verhaal wordt gegoten.
 • Nu in Nederland geen winkelfolder meer zonder aandacht voor Halloween (dinsdag 31 oktober!) kan, is het lijstje kindvriendelijke griezelfilms dat Kveller samenstelde, misschien leuk om eens te bekijken.
 • Er komt voortdurend opzienbarend medisch nieuws uit Israël. Times of Israel berichtte 24 oktober over cannabis als remedie tegen astma bij kinderen …
 • Een opiniestuk in de Forward probeert de verhalen te ontzenuwen dat asjkenazische Joden zouden afstammen van tot het jodendom bekeerde heidense Chazaren.
 • Een internationaal team onderzoekers onder leiding van de Israëlische zoöloog Shai Meiri heeft alle (!) koudbloedige dieren op aarde in kaart gebracht, en Israel21C schrijft over deze megaklus.
 • In het Britse Jewish News het bericht dat het ontwerp voor het Sjoa-monument in hartje Londen is goedgekeurd.

Website van de week
Shulem Deen, Writer. Autodidact. Ex-Hasid

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Netflix kijkers zullen misschien de heftige, indrukwekkende documentaire One of Us hebben gezien, waarin we Luzer, Ari en Etty volgen, drie jonge Amerikanen die om verschillende redenen besluiten hun chassidische leefwereld te verlaten. In de film wordt ook de organisatie Footsteps genoemd, die mensen bijstaat bij het beginnen van een nieuw, seculier leven buiten de Joodse ultra-orthodoxie.

Shulem Deen (1974) beschrijft in All Who Go Do Not Return (2015) hoe hij in 2005 wegens "ketterse opvattingen" werd verbannen uit de gemeenschap van Skverer chassidiem, waar hij sinds zijn tienerjaren toe had behoord, en met vallen en opstaan een nieuw leven wist op te bouwen. Footsteps was daarbij een grote steun voor hem - hij maakt nu deel uit van het bestuur van de organisatie.
Voor zijn boek ontving Deen meteen in het jaar van verschijnen de National Jewish Book Award. The Guardian ontdekte het boek pas dit jaar en interviewde Deen.
Shulem Deen schrijft met enige regelmaat voor The Forward. Eind september verscheen daar van zijn hand het artikel Is It Possible To Leave The Orthodox And Remain Culturally Hasidic?, geschreven vanuit het standpunt van de betrokken, ervaringsdeskundige buitenstaander.

Op zijn website shulemdeen.com is alles te lezen wat Deen, sinds zijn toetreding tot de wereld waarin wél vragen mogen worden gesteld, heeft geschreven, en onder Interviews & Videos is Deen ook te zien.

Shulem Deen is tweemaal op Facebook te vinden: op zijn persoonlijke pagina en als schrijver, en op Twitter als @shdeen.

In the Picture
X-Factor Israel 2017: Eden!

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Eden is 17, van Ethiopische komaf, en zong vrijdag 20 oktober voor de vierkoppige jury van de Israëlische versie van het programma X Factor een song van de Amerikaanse Demi Lovato.
Op de sociale media is Edens indrukwekkende uitvoering van Stone cold inmiddels viraal gegaan.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
27 oktober - 3 november

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.

Liefhebbers van modern ballet mogen beslist niet de documentaire over de Israëlische danser en choreograaf Ohad Naharin missen, zondagavond in het programma Close Up van AVROTROS. Naharin, een belangrijk vernieuwer van de moderne dans werd zeven jaar lang gevolgd door filmmaker Tomer Heyman. De aflevering wordt vrijdagmiddag 3 november herhaald.


vrijdag 27 oktober

 • Arte tv, 19.40: Re: Weil Du Jude bist. Hoe is het om tegenwoordig Joods te zijn in Duitsland? Het aantal antisemitische incidenten stijgt. De reportage volgt een Berlijnse familie wier zoon op school slachtoffer werd van een anti-Joodse aanval.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: HoorspelHalfuur. Het boek Een schitterend vergeten leven van Toni Bouman, over het leven van celliste, verzetsheldin en eerste vrouwelijke dirigent van Nederland Frieda Belinfante, is bewerkt tot hoorspel. Vanavond deel 5.

zaterdag 28 oktober

 • NPO Cultura (EO), 18.35: Maarten Luther. Op zoek naar de waarheid. Tweedelige documentaire over de zestiende-eeuwse Duitse kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) die met zijn giftige boekje Over de Joden en hun leugens (1543) de houding van de kerk ten aanzien van Joden behoorlijk heeft beïnvloed.
 • NPO 2 (VPRO/NTR), 21.20: Andere Tijden. Afl.: De Caransa-ontvoering. Veertig jaar geleden, in de nacht van 28 oktober 1977, werd de bekende Amsterdamse zakenman en onroerendgoedhandelaar Maurits Caransa ontvoerd. Het was de eerste ontvoering in Nederland waarbij het verkrijgen van losgeld het enige motief was.

zondag 29 oktober

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije Geluiden. Met onder meer Nora Fischer in The Secret Diary of Nora Plain, een liedcyclus van Morris Kliphuis op teksten van Lucky Fonz III over de verhoudingen tussen maatschappij, privacy, paranoia en erotiek.
 • Arte tv, 12.30: Verschollene Filmschätze. Geschiedenisprogramma waarin, aan de hand van oude opnames en filmbeelden, historische gebeurtenissen worden bekeken en geanalyseerd. Afl.: 1903. Ellis Island, N.Y. Meer dan 600.000 Europeanen kwamen naar de Verenigde Staten om daar een nieuw leven te beginnen.
 • NPO 2 (EO), 15.30: De kanarie in de kolenmijn. Klopt de metafoor van "de kanarie in de kolenmijn"? Is toenemend antisemitisme een voorbode voor groter onheil voor de héle samenleving? Hanneke Groenteman onderzoekt het en begint in Nederland. In latere uitzendingen volgen Engeland en Frankrijk.
 • NPO 2 (AVROTROS), 19.15: Close Up. Afl.: Choreograaf Ohad Naharin - Mr. Gaga. Ohad Naharin geldt al drie decennia als een van de meest vooraanstaande choreografen ter wereld. De bewegingstaal die hij bedacht - Gaga genaamd - behoort tot de belangrijkste vernieuwingen in de moderne dans. Filmmaker Tomer Heyman kreeg exclusieve toegang tot de tot nog toe ongrijpbare Israëlische kunstenaar en mocht hem en zijn dansgezelschap zeven jaar lang over de hele wereld volgen, zowel privé als professioneel.
 • NPO 2 (VPRO), 21.05: VPRO Tegenlicht. Afl.: Mensen, goden en technologie. Niemand weet hoe onze wereld er over 25 jaar uitziet. Misschien wordt ons werk overgenomen door autonome robots en worden wij daarmee de slaven van de door onszelf gecreëerde technologie. Aan het woord komt onder meer Yuval Noah Harari.

maandag 30 oktober

 • NPO 2 (NOS), 20.25: Het Rode Kruis in de oorlog. Documentaire over de rol van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Sjoa, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de hulporganisatie. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.
 • NPO Cultura (NTR), 20.25: Sinti & Roma in Beeld. Muzikanten voor het leven. Documentaire over de wereld van de Sinti- en Roma-muziek. De film volgt drie karakteristieke en heel verschillende vertegenwoordigers: het Rosenberg Trio, Paul Schäfer en Roger, die al jaren bezig is met een requiem ter nagedachtenis van de slachtoffers van Auschwitz.

dinsdag 31 oktober

 • NPO 2 (NOS), 20.25: Het Rode Kruis in de oorlog. Documentaire over de rol van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Sjoa, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de hulporganisatie. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.
 • BBC 2, 22.00: The Balfour Declaration: Britain's Promise To The Holy Land. De Balfour-declaratie was de officiële verklaring waarmee de Engelse regering steun toezegde voor de stichting van een "nationaal tehuis" voor het Joodse volk in Palestina.

woensdag 1 november

 • Viceland, 17.00: Dead set on life. Culinaire reisshow met Matty Matheson. Afl.: Kosher Montreal. Rabbijn Bernath, aka 'the Hipster Rabbi' neemt Mattheson mee naar de oudste Joodse gemeenschap van Canada en laat hem zien wat daar wordt gegeten.
 • NPO 2 (EO), 22.55: 2Doc. Afl.: Als de giraffes komen. In de dierentuin van het Palestijnse plaatsje Qalqilya vecht de lokale dierenarts dr. Sami voor ‘zijn’ dierentuin, de enige in Palestijns gebied.
 • NPO 2 (EO), 0.00: Daarom ben ik hier: Een Joodse filmmaker en de kwestie Israël. Drieluik naar aanleiding van de herdenking van de Zesdaagse Oorlog van 1967, dit jaar vijftig jaar geleden. Documentairemaker Marcel Prins onderzoekt het veranderende imago van Israël in Nederland.

donderdag 2 november

 • BBC Radio 3, 15.00: Afternoon Concert. Afl.: Strauss's Salome. De Bijbelse anekdote over de dochter van koning Herodes is door componist Richard Strauss omgevormd tot een explosief muzikaal drama.

vrijdag 3 november

 • NPO 2 (AVROTROS), 13.50: Close Up. Afl.: Choreograaf Ohad Naharin - Mr. Gaga. Ohad Naharin geldt al drie decennia als een van de meest vooraanstaande choreografen ter wereld. De bewegingstaal die hij bedacht - Gaga genaamd - behoort tot de belangrijkste vernieuwingen in de moderne dans. Filmmaker Tomer Heyman kreeg exclusieve toegang tot de tot nu toe ongrijpbare Israëlische kunstenaar en mocht hem en zijn dansgezelschap zeven jaar lang over de hele wereld volgen, zowel privé als professioneel.
 • Arte tv, 21.50: Leonard Cohen - Bird on a Wire. Documentaire over de Amerikaanse singer/songwriter/dichter Leonard Cohen (1934-2016). Dat het maken van de docu geen sinecure was, is te lezen in The Guardian.
 • BRT Eén, 23.30: Everything Is Illuminated. Komisch drama uit 2005 naar het gelijknamige boek van Jonathan Safran Foer, waarin de hoofdpersoon met een oude foto op zoek gaat naar de Oekraïense vrouw die zijn grootvader uit handen van de nazi's zou hebben gered.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: HoorspelHalfuur. Het boek Een schitterend vergeten leven van Toni Bouman, over het leven van celliste, verzetsheldin en eerste vrouwelijke dirigent van Nederland Frieda Belinfante, is bewerkt tot hoorspel. Aflevering 6.

(advertenties)


banner israelactie banner joodsamsterdam banner amphora banner propra banner luna3 banner jonettwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven