vrijdag 3 februari 2017

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 3 februari 2017 jaargang 13, nummer 5
Onze columnisten deze week
 

Met Mirjam Rotenstreich om de tafel

Met Mirjam Rotenstreich om de tafel

De tweede Joodse kunstenaar die we presenteren in onze korte serie gesprekken Met Joodse kunstenaars om de tafel is Mirjam Rotenstreich (1959), auteur van Salieristraat no 100 (2002), Verloren mensen (2013), De stalkster (2016) en die in 1997 haar eerste schreden op het schrijverspad zette met: Over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken (1997), een opstel over de mogelijke invloed van de novelle De dood van Iwan Iljitsj van Tolstoj op de roman De avonden van Gerard Reve.

Literatuurkenner Wil Parijs gaat met Mirjam Rotensteich in gesprek over de vraag of zij zichzelf ziet als 'Joodse kunstenaar'. En zo ja: hoe kijkt ze daar zelf naar, en hoe bewust is ze zich daarvan als ze schrijft?

Lange tijd hield Rotenstreich zich voor dat ze een gelukkige jeugd had gehad, maar ze moest, zoals ze vertelt in een interview in NRC Handelblad van 12 oktober 2013, onder ogen zien dat dat niet klopte, toen ze haar herinneringen begon op te schrijven. Als kind neem je klakkeloos aan dat het gezin waar je uit voortkomt de normale wereld is, (ze groeide op in een Joods gezin met ouders die getekend waren door de oorlog) [maar] ik bleek een totaal gestoorde jeugd gehad te hebben.

Met Joodse kunstenaars om de tafel. Speelt het Joods zijn een rol in hun werk? bestaat uit drie gesprekken: Mirjam Rotenstreich op donderdag 16 maart , een week eerder, donderdag 9 maart, is cineast Frans Weisz te gast en beeldend kunstenaar Wendy Krochmal schuift op donderdag 23 maart aan bij Wil Parijs.

Op onze website kunt u zich inschrijven voor de hele serie, maar ook voor elk van de gesprekken afzonderlijk.

Stoomcursus: Ivriet in 5 dagen!

Stoomcursus: Ivriet in 5 dagen!

De Crash Course Ivriet, onze stoomcursus Modern Hebreeuws, is jaar na jaar een succes, niet in de laatste plaats omdat door de docenten voor de drie kennisniveaus speciale lesprogramma's zijn samengesteld. U leert lezen, breidt uw kennis van de grammatica uit, bouwt aan uw vocabulaire, voert gesprekjes met uw medestudenten en traint uw oren op het verstaan van de taal. 'Een steile leercurve', mét resultaat!

Als u het Alef-Beet, het Hebreeuwse alfabet, beheerst maar verder nog weinig kennis hebt van het Ivriet, dan bent u op uw plek bij Daniëlle van den Bos die de stoomcursus voor beginners geeft.
Bij Shelly Bodenheimer bent u aan het goede adres als U de basisprincipes van de Hebreeuwse grammatica al een beetje kent en uit de voeten kunt met eenvoudige zinnetjes, en dus tot de lichtgevorderden behoort. Shirley Ensel neemt de groep (ver)gevorderden voor haar rekening en presenteert een uitdagend programma waarin opnieuw een stuk grammatica aan de orde komt, maar vooral de toepassing van alles wat u al weet en bijleert een belangrijke plaats inneemt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet zeker weet op welk niveau uw kennis zich bevindt, maar als u de online Ivriet-zelftest maakt die we speciaal voor dit doel hebben ontwikkeld, kunnen wij u dat heel snel vertellen. Bel 020-6402380 of mail ons voor een toegangscode.

Er wordt in de Crash Course hard gewerkt, maar het is ook enorm gezellig!
Bij deze cursus zijn lesmateriaal, kosjere lunch op de hele lesdagen en koffie/thee/frisdrank bij de prijs inbegrepen.

Joods zijn, maar hoe?

Joods zijn, maar hoe?

De zoektocht naar de invulling van de eigen Joodse identiteit verloopt lang niet altijd langs gebaande paden, en de omgeving van de zoekende raakt er hoe dan ook bij betrokken, met alle gevolgen van dien.
Twee van de vier films die rabbinicadocent Leo Mock in de cursus Halacha aan de hand van Ma'aleh films laat zien, gaan over deze problematiek.

In Father (Bringing the Wind) besluit afgezwaaid soldaat Eyal, na terugkeer van de 'afkickreis' naar India, religieus te gaan leven. Zijn beslissing doorkruist de verwachtingen van zijn vader, en om aan diens druk te ontsnappen duikt de jonge man onder bij de Breslauer chassidiem.
Renana Herman, de jonge regisseuse van de film Sweet Sins, ziet hoe haar vader worstelt om als hoofd van een orthodox gezin zijn rol te vervullen.

Wellicht herkent u iets in deze problematiek, of hebt u zelf iets dergelijks meegemaakt, en wilt u met uw medecursisten delen hoe u daarmee bent omgegaan? De discussie na afloop van de films is misschien wel het belangrijkste onderdeel van deze vier lessen!

Per les wordt één film bekeken, waarna Leo teksten uit de rabbijnse literatuur presenteert waar antwoorden te vinden zijn op de opgeworpen vragen.
De korte films, gemaakt door eindexamenstudenten van de Ma'aleh School voor Film en Televisie in Jeruzalem, zijn Hebreeuws gesproken en Engels ondertiteld.

Halacha aan de hand van Ma'aleh films gaat in Amsterdam van start op dinsdag 7 februari en in Den Haag op maandag 8 mei. Zondag 26 maart worden alle vier films in Leeuwarden vertoond en besproken op de Ma'aleh Filmmidag Friesland. Met één klik op de links komt u op de inschrijfpagina's in de drie locaties.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Sara, het meisje dat op transport ging, waarin Lody van de Kamp inzoomt op een van de kinderen die met de Kindertransporten van 1939 in veiligheid werd gebracht. Pulitzerprijswinnaar Eric Lichtblau schreef Nazi's in Amerika, door NRC bij verschijnen in 2015 'een verbijsterend boek' genoemd, en in 2017 nog even onthutsend als destijds. Voor Het uur van het violet onderzocht Katie Roiphe hoe zes grote denkers, schrijvers en kunstenaars omgingen met de realiteit van de naderende dood. Onder hen Maurice Sendak en Sigmund Freud.

Engelstalig: In Moonglow, de liefdevolle, virtuoos opgeschreven 'memoires' van de grootvader van Michael Chabon, exploreert de schrijver naar hartelust het grensgebied tussen feiten en fictie.

Vers uit de ramsj geplukt: Scherven van de oorlog van Bruno Benvindo en Evert Peeters beschrijft de strijd om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding in 1944 bij onze zuiderburen was meer dan het einde van een oorlog: het was ook het begin van een pijnlijk gevecht om de herinnering. Helmut Ortner beschrijft in De eenzame dader de mislukte bomaanslag op Adolf Hitler op 8 november 1939 in de Bürgerbräukeller te München, maar vertelt vooral het verhaal van timmerman Georg Elser, de eenvoudige, maar buitengewoon moedige man die de aanslag beraamde en uitvoerde. Nog maar drie jaar na het verschijnen in Nederlandse vertaling ligt Het bezoek van de Israëlische schrijfster Hila Blum in de uitverkoop, een geestige maar ook pijnlijk scherpe roman over de rekbaarheid van de moderne familiebanden.

En verder:

 • Leo Frijda, u welbekend als schrijver van onze literaire columns, maakte ons attent op de Duitse uitgeverij Hentrich & Hentrich in Berlijn, Der Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Zeer de moeite waard om online eens een kijkje te nemen!
 • Miriam Guensberg, schrijfster van de roman Het geheim van Audrey H. geeft zondag 12 februari 2017 om 15.00 uur bij de Amsterdamse Boekhandel een lezing over de Nederlandse jonge jaren van Audrey Hepburn.
 • Het leek erop dat Uitgeverij Verbum ongemerkt uit beeld was verdwenen, maar dat bleek toch niet waar. De waardevolle Holocaust Bibliotheek waar uitgever Gerton van Boom al jaren zoveel zorg en aandacht aan besteedt, bestaat nog steeds.

Samuel Jessurun de Oliveira, tekenaar van Artis

Samuel Jessurun de Oliveira, tekenaar van Artis

In het Joods Historisch Museum is de komende maanden een prachtige tentoonstelling te zien met werk van tekenaar, graficus en 'sierkunstenaar' Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944).

Veel van zijn tekeningen, aquarellen en houtsnedes maakte de kunstenaar 'naar het leven', maar als echte Art Nouveaukunstenaar voelde hij zich vrij om de realiteit los te laten. Van zijn 'sensitivistische' schetsen, haast intuïtieve impressies van zintuigelijke sensaties, zijn op de tentoonstelling ook voorbeelden te zien. Dieren, en dan vooral de exotische, en planten boeiden Jessurun de Mesquita zijn hele werkzame leven lang, en zijn inspiratie vond hij in de Amsterdamse dierentuin 'Artis', waar beeldend kunstenaars van oudsher meer dan welkom waren om 'naar den levenden natuur' te tekenen.
Daarover schreef het Algemeen Handelsblad van 5 juni 1938 in een lovend artikel ter gelegenheid van Jessurun de Mesquita's 70e verjaardag: Ook zijn etsen van zoogdieren en vogels uit den Artistuin, streng en nobel van lijn, indringend van karakteriseering, verdienen bewondering. Een contrast met de rustige, gebonden schoonheid van deze beelden uit de dierenwereld zijn de litho's en ‘sensitivistische’ teekeningen, waarin innerlijke conflicten en spanningen zich schijnen te ontladen.

U kunt zich tot en met 11 juni 2017 laten betoveren door de wondere en wonderschone wereld van Samuel Jessurun de Mesquita. Lees meer op de website van het Joods Historisch Museum.

In de Digibieb
Kater Don Juan, een juweeltje van vertelkunst

In de Digibieb

In onze Joodse Bibliotheek bevinden zich tal van boeken die alleen nog met veel speuren te vinden zijn. De verhalenbundel Kater Don Juan van Israel Querido is daar een mooi voorbeeld van. De editie die wij bezitten, dateert uit 1930 en werd uitgegeven in Amsterdam door de Nederlandsche Keurboekerij in de reeks Schoone Letteren.

Het titelverhaal vertelt liefdevol het leven van het jonge katertje Don Juan, dat van meet af aan het hart steelt van de ik-figuur. Voor kattenliefhebbers van de eerste tot de laatste bladzijde een feest van herkenning, van de vreugde en verwondering over het gedrag van het speelse katertje tot het verdriet en het gemis als Don Juan niet terugkeert van een nachtelijk avontuur.
Hij was een vermetel minnaar, een fel-behendig sluiper en een roover op fluweelen pootjes. Hij bleek de schrik voor katers, katten, muizen, ratten en vogels. Met geruischloozen stap sprong hij alles wat hij hebben wou, dwars voor de schenen. Nooit zag ik zulk een prachtig dier, omgeven door een en al zwijgende geheimzinnigheid.

In het tweede verhaal, De oudere jongere, draait het om Fred Hoogaerdt, een schuchtere, mensenschuwe jongeman die zijn grootste geluk vindt in het met kwast en postlood verbeelden van het innerlijke van de natuur, dat te zien was en niet te zien […] in den greep van den geest der Eenzaamheid.
In Puriem, het derde verhaal uit de bundel, gaat de ik-figuur veertig jaar terug in mijn leven en ik zie een bleek, droomerig jodenjongetje heimelijk hunkeren naar den flonkerenden dag van Puriem. En schrijft vervolgens: Verhalen over het verre, geheimzinnige Verleden brachten dezen knaap altijd een lange, zalige zielehuivering.

U kunt dit juweeltje van vertelkunst online lezen of downloaden naar uw eigen computer op de website van de Joodse Bibliotheek.

Kunst en cultuur!

Kunst en cultuur!

Kijken en luisteren en bijzondere dingen horen, dat kan de komende weken weer, met de opzienbarende Israëlische musicus Nadav Nagon als bijzondere tip. Hij is in februari verschillende keren te horen, en telkens buiten het bekende concertcircuit.

 • Zondag 5 februari in Amsterdam: dubbeltentoonstelling van keramiste Gerda Roodenburg-Slagter en fotografe/ontwerpster Lenny Moeskops in Galerie Salon CuCu (zonder weblink), van Ostadestraat 154.
 • Woensdag 8 februari in Zierikzee: Met Pesach eten we matzes, documentaire uit 2012 van Rebecca van Wittene. In de foyer van het filmtheater is een kleine tentoonstelling ingericht en na de film is er een lezing. Aanleiding voor de filmvertoning zijn de 23 struikelstenen die op 7 februari bij negen adressen in Burgh en Zierikzee zullen worden gelegd.
 • Zaterdag 10 februari in Amsterdam: de Israëlische drumtek musicus Nadav Dagon 'in concert' met zijn unieke show van slagwerkinstrumenten, elektronische bas en samples. Ook te horen op donderdag 16 februari tijdens het Studentenkamerfestival Stukafest in Leiden, in Den Haag op vrijdag 17 februari en opnieuw in Den Haag op zaterdag 18 februari.
 • Maandag 9 februari in Rotterdam: Benjamin Herman & The Robin Nolan Trio in een programma vol gypsy swing. Deze muziek stelt heel andere eisen, zegt Herman, ik moest opnieuw leren improviseren.
 • Donderdag 12 februari in Amsterdam: Close-up concert door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, een ode aan Leonard Bernstein, met kamermuziek van zijn eigen hand en van componisten uit zijn netwerk.
 • Donderdag 18 februari in Utrecht: The invisible link, een recital door celliste Maya Fridman (Moskou, 1989) en flamencogitarist Jeff Heijne, met werk van hedendaagse, vooral Nederlandse, componisten.
 • Donderdag 18 februari in Wormerveer: Sound Tasting, een demonstratie door pianist Marcel Worms van een bijzondere houten loudspeaker. Worms speelt muziek van Bach, Tsjaikovsky, Rachmaninov en Strawinsky.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media. Dat de situatie in de Verenigde Staten een schokgolf heeft veroorzaakt die ook de Joodse media bereikt, is niet verwonderlijk.

 • Sisterhood, het vrouwenkatern van The Forward, gedenkt de vorige week overleden Mary Tyler Moore.
 • Niet-toelatingsbeleid is van alle tijden, en protest ertegen ook. JTA schrijft over een affaire uit november 1923.
 • Het Berlijnse Semer Ensemble brengt in de Holocaust verloren gegane muziek weer tot leven. Lees (en luister) op Jewniverse.
 • In Newsweek: hoe de immigratieban van de Amerikaanse president voor eenheid zorgde.
 • De meest tragische Joodse schrijver van de moderne tijd, zo noemt Mosaic Micha Yosef Berdichevsky (1865-1921).
 • USA Today sprak met Egyptoloog Orly Goldwasser over de oorsprong van het oer-alfabet.
 • Er wordt, schrijft Kennislink, onderzoek gedaan naar parabels in vroegchristelijke en -rabbijnse teksten.
 • En als laatste, voor de broodnodige glimlach, een lief filmpje, gevonden op Israel21C.

Website van de week
Night. An International Tribute to Elie Wiesel

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Zondag 29 januari vond in het Museum of Jewish Heritage - a living memorial to the Holocaust in New York een bijzonder evenement plaats: An International Tribute to Elie Wiesel: A Community Reading of NIGHT.

Aan deze publieke lezing van Nacht, het indruwekkende meesterwerk waarin Wiesel verslag doet van de verschrikkingen die zich in de vernietigingskampen Auschwitz en Buchenwald hebben afgespeeld, verleenden zeventig prominente Joden, onder wie vele kunstenaars uit binnen- en buitenland, hun medewerking.
De voorlezing werd verdeeld in drie stukken van ruim één uur. De opname van de live stream is online beschikbaar.

In the Picture
Denial

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Deze keer de officiële trailer voor Denial, de belangwekkende film over het proces wegens smaad dat de beruchte Britse Holocaust-ontkenner David Irving in 1996 aanspant tegen uitgeverij Penguin en daarmee tegen Deborah Lipstadt, die hem in haar boek Denying the Holocaust (1993) van historisch revisionisme beschuldigt.

De film werd, in bijzijn van prof. Lipstadt, eenmalig vertoond in Amsterdam op 27 januari, International Holocaust Remembrance Day 2017, en werd op die dag uitgebracht in bioscopen in Engeland. De première vond plaats op 11 september 2016 tijdens het Toronto International Film Festival en de film is genomineerd voor de British Academy Film Awards (BAFTA's) voor beste Britse film, die op 12 februari worden uitgereikt.
In Nederland is Denial in de bioscoop te zien vanaf 6 april.

Deborah Lipstadt en Rachel weisz, die haar in de film gestalte geeft, waren eind september te gast bij Time Talks.
Power woman Lipstadt sprak enkele weken voor de britse première van de film met The Guardian.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
3 - 10 februari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.

De komende week maar liefst drie maal de documentaire Yalom's Cure, en op NPO 2 een herhaling van de documentaire Leven in de schaduw van een conflict: Iraanse Israëli's, die in 2015 door de Joodse Omroep werd gemaakt en uitgezonden.


vrijdag 3 februari

 • NPO Cultura (VPRO), 20.30: [Yalom's Cure][25]. Documentaire uit 2014, te bekijken als een existentiële reis door het werk van Irvin D. Yalom, een van de invloedrijkste psychotherapeuten ter wereld. Naast Yaloms ideeën over de menselijke geest en de betekenis van het bestaan, leren we deze psychotherapeut ook kennen als persoon.
 • NPO 2 (MAX), 21.05: [Het was oorlog][26]. Vierdelige documentaireserie over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven. Afl.: Verzetsman Joop Hollebrands & Henk Feldmeijer, een Nederlandse SS-er.

zaterdag 4 februari

 • NPO Radio 1 (KRO-NCRV), 11.00: De taalstaat. Vrolijk en informatief programma dat uitlegt hoe het met onze taal gaat, met vaste en wisselende onderdelen. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks)journalistiek uit binnen- en buitenland. NB: onder de link zitten ook mogelijkheden eerdere items terug te zien!
 • NPO Cultura (MAX), 15.45: Het was oorlog. Vierdelige documentaireserie over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven. Afl.: Verzetsman Joop Hollebrands & Henk Feldmeijer, een Nederlandse SS-er.

zondag 5 februari

 • NPO 2 (EO), 15.10: Leven in de schaduw van een conflict: Iraanse Israëli's. Terwijl er geen dag voorbij gaat zonder dat er over de vijandigheid tussen Iran en Israël wordt gesproken, zou je bijna vergeten dat er bijna 250.000 Iraniërs in Israël wonen: Iraanse Joden die vlak na de onafhankelijkheid van Israël of na de islamitische revolutie in 1979 naar Israël trokken.
 • NPO 2 (AVROTROS), 19.15: Close Up. Afl.: AMOS - De wildernis volgens Amos Nachoum. De Israëlisch-Amerikaanse fotograaf heeft zich gespecialiseerd in het vastleggen van grote dieren, zodanig dat het is alsof u er zelf bij bent.

maandag 6 februari

 • Arte tv, 13.55: Des Teufels General. Curd Jürgens kreeg in Venetië de acteursprijs voor zijn rol van de eigenzinnige generaal Harrar, een elegante charmeur die weinig sympathie voelt voor het naziregime en steeds openlijker kritiek durft uit te oefenen. Daar is de SS niet blij mee. Verfilming van Carl Zuckmayers toneelstuk, dat was geïnspireerd op leven van WO I-veteraan Ernst Udets.
 • NPO 2 (MAX), 18.05: Het was oorlog. Vierdelige documentaireserie over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven. Afl.: Verzetsman Joop Hollebrands & Henk Feldmeijer, een Nederlandse SS-er.
 • NPO Cultura (NTR), 20.30: Lotta Blokker - Het Wolfsuur. Documentaire van cineast Frans Weisz over de wonderlijke wisselwerking tussen model, beeld en de kunstenaar Lotta Blokker, tijdens de totstandkoming van haar project Het Wolfsuur.
  Frans Weisz is op 9 maart bij Crescas te horen in de gesprekkenserie met Joodse kunstenaars om de tafel.
 • BBC 3, 20.30: Radio 3 In Concert, met onder meer de wereldpremière van een vioolconcert door de Brits-Joodse componist (en leerling van Louis Andriessen) Michael Zev Gordon (1963).
 • ARD/Das Erste, 23.30: Geschichte im Ersten. Afl.: Unsere Städte nach '45 (1) – Bomben und Bausünden. Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zijn, met dank aan stadsarchitecten, meer gebouwen verwoest dat tijdens de geallieerde bombardementen.
 • NPO 2 (HUMAN), 1.02: Brainwash tv. Afl.: Susan Neiman over economische ongelijkheid. Een tv-programma dat aansluit op het multidisciplinaire denkfestival Brainwash Festival, waarin verschillende culturele en wetenschappelijke disciplines bij elkaar komen.

dinsdag 7 februari

 • NPO Cultura (VPRO), 20.30: Yalom's Cure. Documentaire uit 2014, te bekijken als een existentiële reis door het werk van Irvin D. Yalom, een van de invloedrijkste psychotherapeuten ter wereld. Naast Yaloms ideeën over de menselijke geest en de betekenis van het bestaan, leren we deze psychotherapeut ook kennen als persoon.
 • Arte tv, 2.20: Señor Kaplan (Mr. Kaplan). Drama uit 2014 waarin de 76-jarige, vlak voor de Duitse inval uit Polen gevluchte Jacobo terugkijkt op zijn leven. De film wordt Spaans/Jiddisj gesproken en is Duits ondertiteld.

woensdag 8 februari

 • NPO Radio 4 (MAX), 20.00: Avondconcert. Afl.: Liefdesliederen rondom het Hooglied van Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). De Tsjechische Cappella Mariana zingt het Canticum Canticorum van Da Palestrina en andere renaissancecomponisten. Live vanuit het Muziekgebouw aan 't IJ.
 • NPO Cultura (NTR), 20.30: Lotta Blokker - Het Wolfsuur. Documentaire van cineast Frans Weisz over de wonderlijke wisselwerking tussen model, beeld en de kunstenaar Lotta Blokker, tijdens de totstandkoming van haar project Het Wolfsuur.
  Frans Weisz is op 9 maart bij Crescas te horen in de gesprekkenserie met Joodse kunstenaars om de tafel.
  • NPO 2 (EO), 23.55: Leven in de schaduw van een conflict: Iraanse Israëli's. Terwijl er geen dag voorbij gaat zonder dat er over de vijandigheid tussen Iran en Israël wordt gesproken, zou je bijna vergeten dat er bijna 250.000 Iraniërs in Israël wonen: Iraanse Joden die vlak na de onafhankelijkheid van Israël of na de islamitische revolutie in 1979 naar Israël trokken.

donderdag 8 februari

 • NPO Cultura (VPRO), 20.30: Yalom's Cure. Documentaire uit 2014, te bekijken als een existentiële reis door het werk van Irvin D. Yalom, een van de invloedrijkste psychotherapeuten ter wereld. Naast Yaloms ideeën over de menselijke geest en de betekenis van het bestaan, leren we deze psychotherapeut ook kennen als persoon.

vrijdag 10 februari

 • NPO 2 (MAX), 18.05: Het was oorlog. Vierdelige documentaireserie over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven. Afl. 3: De Joodse Klaartje de Zwarte-Walvisch & Sera de Croon, een Amsterdamse NSB'er.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay: Strange Beds. Afl. 5: Naomi Alderman gaat naar de Noordpool, maar de reis verloopt anders dan gepland.

(advertenties)


banner amphora banner propra banner joodsamsterdam banner blankevoort banner luna3 banner jonet banner meldpunttaal banner sivmo banner israelactie banner venstra banner givattwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven