vrijdag 20 januari 2017

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 20 januari 2017 jaargang 13, nummer 3
Onze columnisten deze week
 

In gesprek met Joodse kunstenaars

In gesprek met Joodse kunstenaars

Maken Joodse kunstenaars Joodse kunst, en wat ís dat dan, 'Joodse' kunst? Vragen die telkens weer komen bovendrijven, maar een eenduidig antwoord lijkt niet zo gemakkelijk te geven.

Op drie donderdagen in maart waagt Crescas-interviewer Wil Parijs een poging tijdens gesprekken met cineast Frans Weisz, schrijfster Mirjam Rotenstreich en beeldend kunstenaar Wendy Krochmal. Hij zal ze vragen of hun Joodse wortels een rol spelen, en zo ja, welke, waar en hoe dan? Soms zegt een kunstenaar immers dat hij of zij zich pas na voltooiing van een werk realiseert dat er 'iets Joods' aan is. Maar hoe werkt dat dan?

De aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om ná de gesprekken hun visie te geven en vragen te stellen aan Wils gesprekspartners. Een buitenkans, dus laat die niet lopen en schrijf u in op onze website.
U kunt zich ook aanmelden voor de afzonderlijke avonden: Frans Weisz op 9 maart, Mirjam Rotenstreich op 16 maart en Wendy Krochmal op 23 maart.

Joseph Semah, de universele kunstenaar

Joseph Semah, de universele kunstenaar

Het werk van de Israëlisch-Nederlandse beeldend kunstenaar en denker Joseph Semah (1948) weerspiegelt zijn fascinatie met filosofie, theologie, literatuur, biologie, etymologie, linguïstiek en de geschiedenis van maatschappij, kunst en cultuur. In die zin is hij een hedendaagse homo universalis, een kunstenaar die, zo zegt de definitie, 'actief en begaafd is op diverse terreinen'.

In de twee colleges die Semah voor Crescas geeft op woensdag 8 en 15 februari 2017 concentreert hij zich, vanuit zijn eigen brede belangstelling en ervaring, op de Joodse elementen in de kunst van eigentijdse Joodse beeldend kunstenaars als Joseph Beuys, Marcel Duchamp, El Lissitzky, Barnett Newman, Kazimir Malevich en anderen.
We hebben nog wat plaatsen beschikbaar, dus schrijf u in en maak kennis met een beeldend kunstenaar met een geheel eigen kijk op kunst!

Joseph Semah heeft een website én een pagina op Facebook, beide zeer een bezoek waard!

Andreas Burnier, metselaar van de wereld

Andreas Burnier, metselaar van de wereld

In maart 2017 brengt Crescas een ode aan schrijfster, feministe en criminologe Andreas Burnier (literair pseudoniem van Catharina Irma - Ronnie - Dessaur).

Haar naam is onlosmakelijk verbonden met Crescas: samen met Joop Al z.l. en Jitsgak Moëd z.l. ondertekende zij op 3 februari 1999 bij notaris IJsbrant Spier de oprichtingsakte van Stichting Joods Educatief Centrum 'Crescas'. Kennis van het jodendom in de volle breedte werd daarmee mogelijk - een idee dat haar buitengewoon aansprak.

Voor Burnier zelf was jodendom lange tijd een no go area, maar op latere leeftijd overwon ze zichzelf en gaf haar fascinatie ervoor de vrije teugel.
Daniel van Mourik, levenspartner van Burnier, en journalist Manja Ressler vertellen op woensdag 29 maart, aan de hand van de essaybundel Ruiter in de wolken, over Andreas Burniers relatie met het jodendom en de Joodse aspecten van haar werk. Een week eerder, woensdag 22 maart, komt Elisabeth Lockhorn praten over Andreas Burnier, metselaar van de wereld, de biografie waaraan ze ruim zeven jaar heeft gewerkt. Op beide avonden is er gelegenheid tot het stellen van vragen!
Wacht niet te lang met inschrijven: er is veel belangstelling!

De literaire column die Leo Frijda eind november 2015 aan het werk van Andreas Burnier én de biografie wijdde, is een fraaie introductie vooraf.

Een bijzondere gastcolumn deze week!

Een bijzondere gastcolumn deze week!

Voor één keer besloot ik de regie van de nieuwsbrief even over te nemen en u als lezer een kijkje in de keuken te geven van uw nieuwsbriefredactrice, Raya Lichansky.
Raya wordt aanstaande zondag 22 januari 70 jaar en dat leek mij - Julie Blocq - een geschikt moment om de rollen eens om te draaien en het licht op Raya te laten schijnen. Want wie is de drijvende kracht achter deze nieuwsbrief eigenlijk? En wat drijft haar om wekelijks vanachter de computer stad en land af te gaan, zodat wij op vrijdag het meest complete overzicht van Joods Nederland in onze mailbox krijgen?
Ik besloot Raya te verrassen met een interview tijdens onze werklunch bij Broodje Meijer. Het uitgebreide interview vindt u onder mijn gastcolumn deze week.

"Lieve Raya, wij wensen je van harte mazzeltov met deze bijzondere verjaardag. Ook willen wij bij deze gelegenheid even stilstaan bij de geweldige nieuwsbrief die jij iedere week voor ons samenstelt.
Mede namens Channa, Shirah, het Crescas-bestuur en alle lezers: DANK!"

Holocaust Memorial Day 2017: Over de grens

Holocaust Memorial Day 2017: Over de grens

Op 27 januari 1945 werd concentratiekamp Auschwitz door geallieerde troepen bevrijd. Die datum werd in 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot mondiale herdenkingsdag: Holocaust Memorial Day. Bij vrijwel alle activiteiten die ook dit jaar overal in Nederland plaatsvinden, staat kennisoverdracht aan jongeren centraal. U vindt het volledige programma op niod.knaw.nl/nl/holocaust-memorial-day/activiteiten.

De 'Nooit Meer Auschwitz' Lezing 2017 wordt woensdag 25 januari 2017 uitgesproken door Timothy Snyder, hoogleraar geschiedenis aan Yale University, met specialisatie de Holocaust en Oost-Europa en schrijver van Bloodlands, over de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa, en Black Earth. The Holocaust as History and Warning. Zie voor meer informatie de website van het Nederlands Auschwitz Comité.

De Nationale Holocaust Herdenking vindt plaats op zondag 29 januari, zoals gebruikelijk bij het Spiegelmonument Nooit Meer Auschwitz in het Wertheim­park te Amsterdam.

In het Nationaal Holocaust Museum i.o. wordt zondag 29 januari om 13.30 uur de documentaire Het spoor naar Auschwitz vertoond, met aansluitend een gesprek tussen de makers van de documentaire en het publiek.
Het Verzetsmuseum in Amsterdam neemt deel met het evenement Holocaust Memorial Day - gedichten.

Jaarlijks staat Holocaust Memorial Day in het teken van een thema. In 2017 is dit 'Over de grens'.
Het NIOD geeft helder uitleg over de achtergrond van het thema én het belang van de herdenking. De actualiteit staat hierbij voorop: "Tijdens Holocaust Memorial Day willen we over de grenzen kijken en stilstaan bij volkerenmoord die ‘ver van ons bed’ lijkt. Kunnen we hier iets mee doen? Wat is onze verantwoordelijkheid over de grens? En wat is onze verantwoordelijkheid aan de grens?"

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week: De knikkers en de kroon, een sprookjesboek waarin Marga Vogel oeroude Joodse symboliek en wijsheid gebruikt om kinderen te laten ontdekken hoe het zit met goed en kwaad. Peter Hein verhaalt in romanvorm in Het misverstand hoe hij de waarheid aan het licht brengt over de nooit helemaal opgehelderde moord op zijn oudoom, gepleegd in september 1933 in een Duits havenstadje. Simon Schama laat ons in Het gezicht van een wereldrijk via portretten kennismaken met Groot-Brittannië.

Engelstalig: What are the Blind Men Dreaming?, de Braziliaanse schrijfster Noemi Jaffe (1962) onderzocht de rol van het geheugen na een doorgemaakt trauma en legt uit waarom vergetelheid uiteindelijk niet heilzaam is. “What is forgotten can be a fully solid mass, filled with images and words that do not speak. You ask them and they stay silent, refusing to open their eyes or to be seen.”

Vers uit de ramsj geplukt: Bloedbroeders, de vertaling van journalist Ernst Haffners enige roman, Jugend auf der Landstraße Berlin, waarin hij vertelt over het straatleven van jongeren in het door armoede geteisterde Berlijn van de jaren dertig van de vorige eeuw. Succesvol na verschijnen, maar binnen een jaar verboden door de nazi's.
Thomas Mann schreef met Ontboezemingen van de oplichter Felix Krull een onvervalste schelmenroman over een fantast, opportunistische leugenaar, maar bovenal charmeur. Het verscheen in 1954, veertig jaar nadat hij eraan was begonnen. Oorlogsmythen van Ewoud Kieft werd uitverkoren voor de ramsjrubriek in NRC: 'een spannend verslag van een conflict tussen cynisme en betrokkenheid, tussen idealisme en ontnuchterende werkelijkheid'.

En verder:

 • Onder de titel Kolkende Taal organiseert Bibliotheek Assen ontmoetingen met min of meer bekende Nederlanders en hun boeken. Marcel Möring verzorgt daarbij een gesproken column.
 • Opnieuw haalt Arnon Grunberg het nieuws, ditmaal omdat hij is bekroond met de Gouden Ganzenveer 2017. Lees meer op literatuurplein.nl.
 • Het misverstand, het nieuwe boek van Peter Hein, wordt op zondag 22 januari gepresenteerd bij boekhandel Scheltema in Amsterdam.
 • Woensdag 25 januari presenteert Robert Anker zijn nieuwe roman In de wereld. De historische roman in perspectief. Tijdens de presentatie wordt de historische roman onder de loep genomen: waarom begint een auteur eraan, hoe haal je het verleden naar je toe, wat mag je je veroorloven en wat heeft de historische roman te bieden?

In de Digibieb
Philip Mechanicus, Amsterdam 1889 – Auschwitz-Birkenau, 1944

In de Digibieb

De Digibieb van Crescas bezit vijf boeken van journalist Philip Mechanicus, maar deze week kiezen we een boek óver hem: Buigen onder de storm - Levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944, in 1993 geschreven door Koert Broersma. Op basis van eigen onderzoek en gesprekken met tientallen personen presenteert hij een levendig en indringend portret van Mechanicus.

Philip Mechanicus was voor de oorlog chef buitenlandredactie bij het Algemeen Dagblad, maar na de Duitse inval kwam er een abrupt einde aan zijn carrière als journalist. Om te kunnen blijven schrijven, nam hij de schuilnaam Pére Celjenets aan, maar hield zich verre van politieke onderwerpen.
Mechanicus werd in september 1942 opgepakt omdat hij geen gele ster op zijn kleding droeg, en van zijn lot zou vermoedelijk niets bekend zijn en zijn naam was wellicht in de vergetelheid zijn geraakt, als hij zijn ervaringen tijdens zijn anderhalf jaar durende internering in doorgangskamp Westerbork niet had opgeschreven. Aan zijn indrukwekkende egodocument In Dépot, dagboek uit Westerbork dankt Mechanicus nu zijn eeuwigheidswaarde. In de Engelse vertaling Waiting for Death: A Diary is In Dépot opgenomen in de collectie van het United States Holocaust Memorial Museum.

In 1990 maakte het VPRO-programma Het spoor terug een radiodocumentaire van een uur die nog altijd online is terug te luisteren.

Zowel Buigen onder de storm als de vijf titels van Philip Mechanicus zijn in de Joodse Bibliotheek gratis online te lezen of naar uw eigen computer te downloaden.

Muziek!

Muziek!

Onze keuze voor u uit het muzikale aanbod voor de komende twee weken.

 • Zondag 29 januari, in voormalig pakhuis Het Veem in Amsterdam: David Kweksilber en Leo van Oostrom begeleiden op saxofoon de stomme film BERLIN DIE SINFONIE DER GROSSTADT uit 1927 van Walter Ruttman. Een bijzonder muzikaal evenement! Lees meer op toetsdestijds.nl. David Kweksilber is dit jaar musicus in residence bij de ToetsDesTijds Concerten.
 • In Amsterdam, vrijdag 20 januari: Burton Greene, de Amerikaanse pianist uit Amsterdam, avant-garde jazzpionier uit de jaren ’60 in Chicago en New York, improviseert solo en als duo met de Libische percussionist Roberto Haliffi.
 • Ook in Amsterdam, zaterdag 21 januari: het Jerusalem kwartet speelt muziek van Joseph Haydn, Sergej Prokofjev en Ludwig van Beethoven.
 • In het hart van de vroegere Jodenbuurt in Amsterdam, vrijdag 27 januari: een extra editie van Pintotonics n+1, Microfestival twee pianotrio's 'OUT OF STEP', met onder meer basklarinetist Ziv Taubenfled.
 • En nóg meer Amsterdam: zaterdag 4 februari speelt de David Kweksilber Big Band De Janssen Songboek van componist/pianist Guus Janssen, alsmede diens magnum opus 'Bonanza'.
 • In Den Haag geeft maandag 6 februari het trio Kanter een benefietconcert waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting YAD ELIE. Op het programma: muziek van Enrique Granados (1867-1916), Manuel de Falla (1876-1946), Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1986), Joseph Achron (1886-1943), Ernest Bloch (1880-1959), Niccolò Paganini (1782-1840), Franz Schubert en Astor Piazzolla (1921-1992).

Weet u van culturele evenementen waarvan de lezers van deze nieuwsbrief op de hoogte zouden moeten zijn? Nederland is immers veel groter dan Amsterdam en omstreken!
Laat het ons weten, per mail aan lichansky@crescas.nl.

Shtetl Band Amsterdam jubileert!

Shtetl Band Amsterdam jubileert!

De Shtetl Band Amsterdam bestaat in 2017 tien jaar. Drie voorstellingen staan op de speellijst: de onvolprezen schoolvoorstelling Het koffertje van Ida Vos, waarin Bert Vos, violist van Shtetl Band Amsterdam het onderduikverhaal vertelt van zijn moeder, de Joodse schrijfster Ida Vos. Het concertprogramma Roots and Shoots, waarin de internationaal vermaarde Duitse klarinettist Christian Dawid een belangrijke rol speelt, gaat terug naar de begintijd van de klezmermuziek.
Voor het jubileumjaar komt de band met een splinternieuwe schoolvoorstellling. Dansen op de brug van Avignon is een muziekvertelvoorstelling gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Ida Vos. Het verhaal speelt in 1942, waarin het leven voor een Joods meisje steeds moeilijker wordt: ze mag niet meer naar haar oude school, ze mag niet zwemmen, niet fietsen, niet in het park spelen, de lijst wordt steeds langer. Daarom vlucht Rosa in dagdromen en blijft er alleen nog haar viool, die haar uiteindelijk het leven zal redden.
De regie is in handen van Natascha van Weezel en Frank Groothof, die het waargebeurde verhaal van toen verbinden met de wereld van nu.

Er zijn drie try-outs, in Den Haag (LJG, Prinsessegracht 26) op zondag 29 januari, in Amsterdam (LJG, Amsterdam) op zondag 5 februari, maandag 6 februari in Amsterdam (JBO school, Rosj Pina). De definitieve presentatie vindt plaats in Utrecht (Cultureel Centrum Parnassos, Kruisstraat 201) op dinsdag 7 februari.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In Irish Times een artikel over de lotgevallen van de Joodse gemeenschap in Ierland, Schotse Joden hebben nu hun eigen ruitjespatroon, weet Times of Israel.
 • In Rome wordt International Holocaust Remembrance Day dit jaar op een bijzondere manier herdacht. Lees meer op Tablet Magazine.
 • De hoogtepunten van het 2017 New York Jewish Film Festival in Jewlicious, met trailers!
 • In het EO-televisieprogramma Geloof en een Hoop Liefde van 21 december 2016 kwam Joanne Nihom uitgebreid aan het woord.
 • Wetenschappers van de Ben Gurion Universiteit in Beersjeva vonden een verklaring van de overwinning van Josjoea op de Gibeonieten in het jaar 1207 voor de gangbare jaartelling, schrijft Times of Israel.
 • Tablet heeft een paar suggesties voor de Disney filmstudios.
 • Dankzij Jewish Women's Archive kunt u nu zelf uitzoeken met welke vervaarlijke vrouw u zich verwant voelt. (For the record: uw redacteur kreeg de Amerikaanse feministische dichteres Adrienne Rich (1920-2012) toegewezen…)
 • Colin Tatz, hoogleraar politicologie aan de Australian National University, vraagt zich in de Forward af of het Joodse lichaam wel geschikt is voor sport, en duikt vervolgens in de duistere geschiedenis van Joden en de Olympische Spelen.

Website van de week
Joods Amsterdam en Joods Rotterdam

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Nog één keer in deze rubriek aandacht voor de zuster-websites Joods Amsterdam en JoodserfgoedRotterdam, en ditmaal omdat deze met zoveel kennis en liefde samengestelde en voortdurend geactualiseerde websites genomineerd zijn voor de Geschiedenis Online Prijs 2017.

Voor de nieuwe lezers van onze nieuwsbrief: beide website bevatten de Joodse verhalen over en de vele Joodse sporen in Amsterdam en Rotterdam. Joods Amsterdam is in 2006 begonnen als een educatief project dat een overzicht gaf over het (vroegere) Joodse leven in en om Amsterdam. In 2008 werd de site uitgebreid met het Rotterdamse 'zusje', dat Joodserfgoedrotterdam moest gaan heten omdat de domeinnaam Joods Rotterdam al vergeven bleek.

In mei 2016 bespraken we de compleet vernieuwde sites en hadden toen (en nog altijd) niets dan lof voor historicus-in-spé Rob Snijders, die onvermoeibaar de inhoud up-to-date houdt, ondanks de werkdruk die zijn ingrijpende loopbaanwijziging ten gevolge heeft.
De websites zijn, mede dankzij de uitstekend werkende zoekfunctie, een genoegen om te bezoeken.

Wij menen dat Robs labour of love de Geschiedenis Online prijs 2017 meer dan verdient.
Stemt u mee, als u hiermee instemt?

In the Picture
Hummus Curry

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

In 2007 maakten de Israëlische filmregisseurs Noam Pinchas en Yoni Zigler een documentaire over jonge toeristen uit Israël, voor het overgrote deel jongens en meisjes die hun dienstplicht hebben vervuld.
Het is haast een rite de passage waarbij de hectiek van het leger wordt afgeschud en een compleet andere wereld wordt betreden, en een nieuwe manier van in het leven staan ontdekt.

De documentaire is gedraaid in Bhagsu, een dorpje hoog in het Himalayagebergte, waar het in de winter bijna altijd regent. Maar in de zomer wordt het dorp overspoeld door jonge Israëlische backpackers.
Zonder commentaar registreert de film de vermenging van de levens van de dorpsbewoners en de toeristen.

De film is Engels ondertiteld.

In Times of Israel van 29 juni 2016 vertelt voormalig kampcommandant Shalev Paller vanuit zijn eigen ervaring waarom zoveel afgezwaaide soldaten de reis naar India maken.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
20 - 27 januari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
De Duits-Franse televisiezender Arte besteedt dinsdag 24 januari onder de overkoepelende titel Die Schoa gedenken in zes documentaires aandacht aan verschillende aspecten van de Holocaust. Eén van die documentaires werd gemaakt door Alfred Hitchcock, die één van de filmmakers was die de bevrijding van de concentratiekampen in 1944 en 1945 met de camera vastlegde.


vrijdag 20 januari

 • NPO 2 (EO), 21.10: Rot op met je religie. Vijfdelige serie waarin vier gelovigen (Joods, moslim en christen) en twee atheïsten twee weken met elkaar in één huis wonen. Ze gaan de confrontatie aan met elkaars diepste overtuigingen.

zaterdag 21 januari

 • NPO Cultura, 10.20: Gezichten van vrijheid. Afl.: Het illegale Parool. Pubers van nu komen in contact met pubers van toen. Samen reizen ze naar die ene plek, die voor de oudere een herinnering oproept aan de Tweede Wereldoorlog.
 • NPO 2 (NTR), 18.10: Podium Witteman. Vandaag staat hoboïst Han de Vries centraal. Hij is 75 jaar geworden en dat feit wordt gevoerd met een nieuwe CD-box, The Almost Last Recording.
 • NPO 2 (VPRO/NTR), 21.20: Andere tijden. Afl.: Het einde van het Waterlooplein? Er staat een drastische herindeling gepland voor wat ooit de 'vlooienmarkt' werd genoemd. Herh.: 22/1, 14.45.

zondag 22 januari

 • NPO 2 (NCRV), 15.35: Heart of a Dog. Documentaire uit 2015 waarin musicus/performer Laurie Anderson de impact van het overlijden van haar terriër Lolabelle beschrijft.
 • NPO 2 (NTR), 18.10: Podium Witteman. Afl.: de wereldberoemde Letse cellist Mischa Maisky vertelt over zijn lange carrière en zijn liefde voor zijn muzikale kinderen Sascha en Lily, met wie hij een pianotrio vormt.
 • Stingray Brava, 18.23: Jascha Heifetz: God's Fiddler. Documentaire uit 2011 over violist Jascha Heifetz die alleen met perfectie genoegen nam. Aan de hand van niet eerder vertoonde bewegende beelden en foto's uit het familie-archief leert u deze prestigieuze concertartiest kennen.
 • BBC 2, 0.45: Good. Beangstigend oorlogsdrama uit 2008 over de in-fatsoenlijke Duitse intellectueel John Halder die verstrikt raakt in het nazisme.

maandag 23 januari

 • Arte tv, 23.40: Die Nummer, die ich trage. Israëlische documentaire uit 2012 waarin overlevenden van Auschwitz worden geportretteerd.
 • TV 5 Monde, 23.56: Le Procès. Drama uit 1962 van en met Orson Welles, naar Das Prozess van Franz Kafka.

dinsdag 24 januari

 • Arte tv, 20.15: Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Das Leben von Beate und Serge Klarsfeld. Documentaire uit 2016 over het echtpaar Klarsfeld, dat al decennialang nazi-oorlogsmisdadigers voor het gerecht probeert te slepen.
 • Arte tv, 21.10: Stille Retter. Duitse documentaire uit 2016 over de jodenvervolging in Frankrijk, die dankzij de belangeloze inzet van burgers veel minders slachtoffers maakte dan de Duitse bezetter had gehoopt: drie op de vier vervolgde Joden overleefden.
 • Arte tv, 22.00: Rettet Auschwitz! Franse documentaire uit 2015 waarin wordt gekeken naar het behoud van het vernietigingskamp, zodat het ook voor toekomstige generaties een monument is dat dwingt tot bezinning.
 • Arte tv, 23.00: Tödliche Rache, Vom Holocaust-Opfer zum Mörder. Zwitserse doumentaire uit 2015 over Mosche Knebels die zijn hele familie in de Sjoa verloor. Na de oorlog neemt hij gruwelijk wraak.
 • Arte tv, 23.55: Night Will Fall. Hitchcocks Lehrfilm für die Deutschen. Alfred Hitchcock was één van de filmmakers die de bevrijding van de concentratiekampen in 1944 en 1945 met de camera vastlegde. Zijn film belandde onvolledig in het archief en werd pas kortgeleden gereconstrueerd.
 • Arte tv, 1.10: Frauen, die Geschichte machten: Sophie Scholl. Documentaire over de Duitse studente en verzetsstrijdster Sophie Scholl (1921-1943), die als lid van de studentenverzetsgroep Weisse Rose door de nazi's werd vermoord.

woensdag 25 januari

 • NPO 2 (VPRO), 20.25: De maatschap. Afl. 1 van de vierdelige dramaserie over de opkomst en ondergang van het familie-imperium Meyer. De serie is geïnspireerd door de familiegeschiedenis van de bekende Nederlandse advocatenfamilie Moszkowicz.

donderdag 26 januari

 • NPO 2 (HUMAN), 0.00: 2Doc. Afl.: E-team. Met internationale prijzen overladen documentaire uit 2014 over het werk van de afdeling Emergencies van Human Rights Watch.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.00: Nooit meer slapen. Live uitzending vanuit het Grand Théatre in Groningen met de bekendmaking van de winnaar van de VSB Poëzieprijs 2017. Nachoem Wijnberg is een van de genomineerden.

vrijdag 27 januari

 • NPO 2 (MAX), 21.05: Het was oorlog. Vierdelige documentaireserie over mensen die in de oorlog een keuze moesten maken die bepalend zou zijn voor de rest van hun leven.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.30: Nooit meer slapen. Tot 2.00 uur spreekt Clairy Polak met schrijver David Pefko.

(advertenties)


banner blankevoort banner jonet banner meldpunttaal banner luna3 banner venstra banner propra banner sivmo banner joodsamsterdam banner israelactie banner givat banner amphoratwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven