vrijdag 23 december 2016

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 23 december 2016 jaargang 12, nummer 46
Onze columnisten deze week
 

Chanoeka Sameach!

Chanoeka Sameach!

Volgende week is het Crescaskantoor gesloten en verschijnt er op 30 december geen nieuwsbrief.
Vanaf 3 januari zijn we weer geheel tot uw beschikking, per mail, telefoon en gewone post.


Alle medewerkers van Crescas wensen u Chanoeka sameach
en een vredige, veilige jaarwisseling!

De loeach, wegwijzer door het Joodse jaar

De loeach, wegwijzer door het Joodse jaar

De loeach hoort bij het Joodse leven als Pesach en Chanoeka. Maar hebt u zich ooit afgevraagd wat de geschiedenis is van deze handige Joodse jaaragenda op zakformaat, in goed Nederlands-Jiddisj loechje genaamd? Voor velen is hij tot op de dag van vandaag een onmisbare begeleider van het Joodse jaar, met alle belangrijke data van de Joodse kalender, de feestdagen, sjabbattijden, een katern met geordende informatie over in Nederland verkrijgbare kosjere levensmiddelen en meer handigs.

Over die geschiedenis geeft historicus Bart Wallet op zondag 15 januari 2017 de lezing Loechjes: de verborgen wereld achter de Joodse zakkalender. Bart is een geweldige verteller, die aan de hand van loechot uit verschillende periodes de verbinding legt tussen het Joodse leven van vroeger en nu. Hij zal zeker ook voorbeelden laten zien van Joodse almanakken uit het verleden. Des te interessanter, omdat die online nauwelijks of niet te vinden zijn.

De lezing vindt plaats in nauwe samenwerking met het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Lees meer op onze website. Daar kunt u zich ook direct inschrijven. Wacht niet te lang: de belangstelling voor deze lezingen is groot, en het aantal plaatsen beperkt!

Lev Cinema: Spinoza, een vrije denker

Lev Cinema: Spinoza, een vrije denker

De derde en laatste film in de filmcyclus over Joodse denkers, die Crescas i.s.m. JMW op donderdag 12 januari 2017 organiseert in LEV is Spinoza, een vrije denker, de gedramatiseerde documentaire van Robin Lutz over Spinoza’s gedachtegoed over vrijheid en de betekenis ervan voor onze tijd.

Baruch Spinoza (1632-1677) stond aan het begin van de Verlichting. Zijn kritiek op de Bijbel maakte hem tot een controversieel persoon, zowel in Joodse als in christelijke kring. Ook door de seculiere machthebbers werd Spinoza als bedreiging gezien, omdat hij betoogde dat alle mensen gelijk zijn en dat ieder mens in vrijheid moet kunnen geloven, denken en uitspreken wat hem op het hart ligt. De actualiteit van Spinoza's opvattingen (die resulteerden in verbanning en een publicatieverbod) behoeft nauwelijks toelichting.

We hebben Chaim van Unen, docent Joodse filosofie, en zeker voor oudere Crescassianen geen onbekende, bereid gevonden Spinoza, een vrije denker bij u in te leiden en na afloop van de film met u in gesprek te gaan.

Net als bij de vorige twee films bieden we om 18.00 uur soep en een broodje, waarna om 18.30 uur de inleiding begint. Aansluitend wordt de film vertoond.

Aanmelding bij Lev-JMW: 020-5776588 of lev@joodswelzijn.nl. Wees er snel bij, we zitten echt bijna vol!
Graag bij uw aanmelding aangeven of u met of zonder eten wilt deelnemen. Kosten per film - 'met' €15, 'zonder' €10.

Joseph Semah, de universele kunstenaar

Joseph Semah, de universele kunstenaar

Het werk van de Israëlisch/Nederlandse beeldend kunstenaar en denker Joseph Semah (1948) weerspiegelt zijn fascinatie met filosofie, theologie, literatuur, biologie, etymologie, linguïstiek en de geschiedenis van maatschappij, kunst en cultuur. In die zin is hij een hedendaagse homo universalis, een kunstenaar die, zo zegt de definitie, 'actief en begaafd is op diverse terreinen'.

In de twee colleges die Semah voor Crescas geeft op woensdag 8 en 15 februari 2017 concentreert hij zich, vanuit zijn eigen brede belangstelling en ervaring, op de Joodse elementen in de kunst van eigentijdse Joodse beeldend kunstenaars als Joseph Beuys, Marcel Duchamp, El Lissitzky, Barnett Newman, Kazimir Malevich en anderen.
Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Een ouder werk van Joseph Semah is nog tot en met 8 januari te zien op de tentoonstelling Heilig Schrift in Museum Catharijneconvent. An Introduction to the Principle of Relative Expression is een serie abstracte prenten op basis van pagina's uit de Talmoed, met de kenmerkende bladspiegelverdeling met rondom de tekst ruimte voor de commentaren van Joodse geleerden. Het is honderd procent Semah: de tastbaar gemaakte relatie tussen vorm en inhoud, tussen beeld en woord.
Kijk ook eens op Joseph Semahs website.

Face it! Oordelen op 't eerste gezicht

Face it! Oordelen op \'t eerste gezicht

In het Joods Historisch Museum is de komende maanden een bijzondere tentoonstelling te zien. Of liever: deels expositie, deels beleving. Face It! Oordelen op 't eerste gezicht laat in foto's, video's, film, boeken, tekeningen en andere objecten zien hoe beeldvorming over 'de ander' ontstaat: Joden hebben grote kromme neuzen, moslims hebben een baard en dragen een jurk, Surinamers kunnen geweldig dansen, om er maar een paar te noemen.
Face It! is opgebouwd rondom vijf uiterlijke kenmerken: de baard, de stem, de neus, de ogen en de hoofdversiering - die vallen immers meteen op: hij draagt dit, dus hij is… en van het een komt het ander.
Stereotypen zijn ongemerkt binnengeslopen in onze waarneming, ons taalgebruik, ons oordeel, en dus is een indringende waarschuwing, zeker in deze tijd, zeer op zijn plaats.

Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, lichtte in zijn openingstoespraak toe dat juist dit thema zich bij uitstek leent voor een tentoonstelling die de kijker uitdaagt te kijken, steeds beter te kijken en zich af te vragen wat hij ziet, of wat dénkt hij te zien, en klopt dat wel?

De reusachtige compositiefoto's van Ruud van Empel (wat zie je hier nu werkelijk?), de handleiding hoe voor het toneel een Jood moet worden gegrimeerd, de koekplank met de afbeelding van het fictieve personage Levie Mozes Zadok, Amsterdamschen Jood, Vrijwilliger bij het Fransche Leger, hoofdbedekkingen in alle soorten maten, The Tznius Handbook: Educational Diagrams For Women And Girls met instructies voor het correct dragen van de sjeitel (vrouwenpruik). En waarom wordt een hipsterbaard gewoon gevonden, maar valt de baard van een gelovige moslim opeens op? En wat denken we dan?

De Nederlandse schrijver en columnist Mano Bouzamour was uitgenodigd om een verhaal te houden, een verzoek waaraan hij met verve voldeed, met een zeer persoonlijk relaas dat de aanwezigheden aan het lachen bracht, maar soms ook de adem deed stokken. "Helemaal zonder pijn gaat het nu eenmaal niet." Hij pleitte voor oprechte nieuwsgierigheid naar 'de ander'. Er was grote bijval voor zijn woorden.

Face it! Oordelen op 't eerste gezicht is een tentoonstelling right in your face, actueel, indringend, noodzakelijk en heftig, maar toch niet zonder humor.
Bij de expositie is een groot aantal nevenactiviteiten geprogrammeerd. U vindt alle informatie op de bij de tentoonstelling behorende website.

Maandag 19 november was Emile Schrijver te gast in het NOP1 radioprogramma De ochtend, waar hij in het tweede deel van het onderdeel Bureau M: Vooroordelen vertelde over Face it!

Bij het overlijden van Jenny Wesly

Bij het overlijden van Jenny Wesly

Woensdag 14 december 2016 stierf fotografe Jenny Wesly. Uit de vele reacties op haar Facebookpagina verschijnt het beeld van een warme, boeiende, sterke vrouw die velen wist te inspireren.
Haar nagedachtenis zij tot zegen en troost.

Jenny Wesly groeide op in een warm, traditioneel Joods gezin, waarin de oorlog diepe sporen had achtergelaten en de afwezigheid van vermoorde familieleden altijd voelbaar was. Jenny Wesly zocht naar een manier om met deze zware last om te gaan. In de veerkracht en de veelkleurigheid van het Joodse leven, dat ondanks alles toch weer opleefde, vond ze troost en vreugde.

Vanaf 1982, toen zij als zelfstandig fotografe in Amsterdam neerstreek, heeft ze die ontwikkeling met scherpe en liefdevolle blik met haar camera vastgelegd. Tegelijkertijd werd ze zich ervan bewust dat fotografie ook een manier kon zijn om te aarden en een persoonlijke ontwikkeling te verwezenlijken. Het zou haar tweede spoor worden: empowerment van mensen en organisaties, hen helpen hun focus te vinden en vandaar uit hun richting naar de toekomst. Op haar website citeert ze een taoïstisch gezegde: Een mens kan zijn eigen beeld niet zien in stromend water, maar wel in water dat stilstaat.

In 2016 schonk Jenny Wesly een groot deel van haar foto- en negatievenarchief aan het Joods Historisch Museum. Een drietal projecten uit dat archief wordt in het Kunstkabinet gepresenteerd onder de titel Mensch sein, waarmee de fotografe zichzelf en de bezoeker vraagt wat het betekent een (Joods) mens te zijn.

De foto bij dit artikel werd gemaakt door Rogier Fokke.

Columnisten deze week

Columnisten deze week

Zo tegen het eind van het jaar hebben columnisten vaak de gewoonte te somberen. Dat is nou eenmaal gebruikelijk. Gelukkig doet niet iedereen daar aan mee.
Allereerst vond Jan Waas nog weer een interessante CD om te bespreken. Een 'speciaaltje' noemt hij de CD Or vezahav van het ensemble XVIII-21 Le Baroque Nomade. De heren vinden hun inspiratie intercultureel en in vroeger tijden.
Harry van den Bergh probeert te begrijpen waarom het in het algemeen beter gaat in de wereld en de gemiddelde mens tóch zo boos en ontevreden is. Hij komt er niet uit en het stemt hem pessimistisch.
Voor Naud van der Ven is de vraag vooral of Israël de huidige ontwikkelingen als democratische rechtsstaat goed zal doorstaan.
Salomon Bouman richt zijn pijlen op de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en diens negatieve betekenis voor een twee-statenoplossing. De Palestijnen zullen niet wel varen bij het aantreden van David Friedman, is zijn inschatting.
En dan zouden er ook nog eens ontwikkelingsgelden aan de strijkstok blijven hangen in de Palestijnse Autoriteit, signaleert Eldad Kisch. Terwijl er zulke goede doelen zijn om te steunen. Kisch maakt nog eens gewag van de HALO-trust, die wereldwijd en ook op de Westelijke Jordaanoever gebieden mijnenvrij maakt.
Renée Citroen grijpt de uitzending van 'Echo's van een oorlog, van David en Joosje Asser, aan om het fenomeen familieruzie binnen de naoorlogse generatie nader te bekijken. En toch: "Wanhoop nooit, het is verboden te wanhopen", citeert zij rabbi Nachman van Bratslav.
De vraag die Nathan Lopes Cardozo ons voor legt, geeft een ongemakkelijk gevoel. Ik laat de tekst in het Engels: "It is hard in this day and age to deny the unique events that have transpired in Israel and the world. The new administration in the USA, the topsy-turvy political situation in Europe, the Israeli Palestinian conflict, the huge refugee problem, and so many other highly unusual phenomena these days make us wonder. Are they just incidental, or are they divine emanations designed to tell us something? Are they results, or are they causes?" Hoe komt hij tot die verzuchting? Lezen die column!
Leo Mock probeert de lezers met een opbeurende noot naar het eind van het jaar te sturen. Misschien is dat wel waar Nathan Lopes Cardozo op doelt. Nee, het nieuws over Aleppo was allesbehalve hoopgevend. Maar terwijl we in het jodendom én het christendom dit jaar op hetzelfde moment "stilstaan en uitkijken naar de betere, Messiaanse wereld" kunnen we beter proberen sámen het speciale licht van Chanoeka in de wereld te brengen.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week: De Amerikaanse neurowetenschapper Robert M. Sapolsky onderzocht de biologie van agressie en compassie in menselijk gedrag en schreef erover in Het beste en het slechtste in de mens. Componist Philip Glass laat in het zeer persoonlijke Woorden zonder muziek zien wat de kracht is van muziek in het menselijk bestaan en hoe muziek de wereld kan veranderen. Oliver Hilmes beschrijft in Berlijn 1936 aan de hand van de belevenissen van bekende en onbekende figuren, hoe het leven was in de zomer van het jaar waarin in Hitlers Duitsland de Olympische Spelen plaatsvonden.

Engelstalig: The Némirovsky Question: The Life, Death, and Legacy of a Jewish Writer in Twentieth-Century France van Susan Rubin Suleiman. De film Suite Française, gemaakt op basis van het gelijknamige boek van Irène Némirovsky (1903-1942) wordt met regelmaat op televisie vertoond, maar wie was zij?

Vers uit de ramsj geplukt: De 27ste stad, de eerste roman van Jonathan Franzen (1959). Van Dave Eggers (De cirkel) Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?, een briljant en universeel verhaal van een man die zijn land probeert te begrijpen en nog maar één mogelijkheid ziet om antwoord te krijgen op zijn vragen. De roman Het uur van de dieren van Howard Jacobson (De Finklerkwestie) gaat vooral over liefde - liefde voor vrouwen, liefde voor literatuur en liefde voor humor.

En verder:
- Bas Heijne heeft de P.C. Hooftprijs 2017 gekregen voor zijn hele oeuvre. 'Zijn' krant NRC bericht er over met gepaste trots.
- Bob Dylan wenste verhinderd te zijn bij de uitreiking van zijn Nobelprijs voor literatuur. Zangeres Patti Smith was al gevraagd bij die gelegenheid op te treden. Ze koos Dylans nummer A Hard Rain’s A-Gonna Fall. In de New Yorker vertelt Smith waarom ze op het podium overmand werd door emoties.

De vlucht van een granaatappel

De vlucht van een granaatappel

Terwijl Eran Ben-Michaël en George Elias Tobal de laatste voorstellingen spelen van het tweede en laatste deel van hun succesvolle theatershow George & Eran lossen wereldvrede op, werd er al druk gerepeteerd voor De vlucht van een granaatappel, de tragikomedie die in 2015 van veel bijval kreeg op het Oerolfestival.

Eran (Israëli) en George (Syriër) krijgen op het toneel gezelschap van Celil Toksöz (Koerd) en Imke Smit (Nederlandse). Wat willen ze van elkaar weten en wat verzwijgen ze? Wat moeten ze van elkaar weten om hun vriendschap te bestendigen? De vlucht van een granaatappel is intens, persoonlijk en uiterst actueel theater waarin geen emotie buiten schot blijft.

Kijk op rast.nl voor meer informatie en de speellijst.

Uit de Joodse Canon
De gebroeders Lehren

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

Eind 18e eeuw was het integratiebeleid ten aanzien van de Joden in Nederland al behoorlijk op gang gekomen, met de taalpolitiek (Nederlands in plaats van Jiddisj als voertaal in het onderwijs en het dagelijks leven) en het 'Israëlitisch kerkgenootschap' als belangrijke speerpunten. Maar bij sommigen leefde de vrees dat door deze maatregelen de band van Nederlandse Joden met het traditionele jodendom zou verwateren.
Onder hen waren koopman, filantroop en Talmoedkenner Hirschel (1784-1853), en de bankiers Akiba (1795-1876) en Jacob Meir (1793-1863), zoons van de Haagse parnas (kerkbestuurder) en rabbijn Mozes Lehren. Door de overheid en de Joodse bestuurderen werden ze enerszijds gezien als lastige tegenstrevers van het nieuwe beleid, maar anderszijds ook gewaardeerd omdat ze door hun voorbeeldige gedrag een bindende factor vormden.

Waarom dit voor de Joodse geschiedenis van de lage landen belangrijke drietal een plaats verdient in de Canon van 700 jaar Joods Nederland leest u in het aan hen gewijde lemma Gebroeders Hirschel, Jacob en Akiba Lehren.

De broers Lehren krijgen van historicus Jaap Meijer aandacht in zijn boek Moeder in Israël - een geschiedenis van het Amsterdamse asjkenazische jodendom (te vinden in de Joodse Bibliotheek). Op pagina introduceert hij hen als volgt:
Hun naam is ons al bekend. Was velen van ons trouwens al bekend. Om hun biografie rankte reeds vroeg een weelderige legende. Wahrheit en Dichtung zijn hier moeilijk te scheiden. Waarna Meijer hen kort en bondig in hun tijd plaatst.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Moment Magazine heeft een playlist gemaakt met Chanoekamuziek. U vindt er onder meer Maoz Tsoer in verschillende versies, delen uit Judas Maccabaeus van Georg Friedrich Händel en een prachtige uitvoering uit 1950 van Drey Dreydele, gezongen door chazzan Moishe Oysher.
 • De Britse rabbijn Lionel Blue is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij zal door zeer, zeer velen worden gemist, schrijft The Guardian.
 • Hoe Joodse muziek van ver voor de Tweede Wereldoorlog uit de as van de Kristallnacht herrijst, daarover schrijft de Forward.
 • De media willen graag anders doen geloven, maar Israël maakt wel degelijk een positief verschil in de wereld. Dankzij Israel21 weten we hoe en waarmee.
 • Evelien Gans nam deze week afscheid als bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom aan de UvA. Ze was zondag 18 december te gast in het VPRO radioprogramma OVT. Het gesprek is op de website van het programma terug te luisteren.
 • Frits Slicht duikt met enige regelmaat in het vooroorlogse weekblad De Joodsche Prins en deelt zijn vondsten onder meer op zijn Facebookpagina en op JoodsMonument.nl, waar zijn meest recente bijdrage gaat over de 'Zuigelingen-Inrichting aan de Rapenburgerstraat'.
 • Tablet publiceert Merry Christmas, Donald Trump. TO: America FROM: The Jews. Geschreven door Adam Kirsch, de man die wekelijks de dav yomi schrijft voor Tablet.
 • Een mooie tekst in The Guardian aan de vooravond van Chrismukah.
 • De Forward besteedt aandacht aan het overlijden van filmactrice Zsa Zsa Gabor.
 • Auschwitz een Bauhuas-monument? 't Is maar hoe je er naar kijkt … Lees meer in Times of Israel.

Website van de week
Israel Ministry of Foreign Affairs - Archeologie

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

Begin oktober 2012 bespraken we in deze rubriek de website van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA). Die is in de tussentijd behoorlijk opgefrist, gemoderniseerd en aantrekkelijker geworden, én sneller, hoewel het laden van de startpagina nog altijd wat tijd kost.

De reden om deze week opnieuw aandacht te besteden aan mfa.gov.il is de pagina Archeologie. Daar is op het eerste gezicht niets te zien, behalve dan een lange alfabetische lijst met weblinks onder de paginatitel An index of archeological sites in Israel. En daar moet u wezen!
Elk van de links brengt pagina's in beeld met informatie over de plek en zijn geschiedenis, de opgravingen en de vondsten, en het prettige is dat al deze archeologische data onomstreden zijn.

In the Picture
Erran Baron Cohen - Dreidel

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

De Britse componist/trompettist Erran Boaz Baron Cohen (1968) nam in 2008 het album Songs In the Key of Hanukkah op. Het liedje Dreidel kreeg voor Chanoeka 2016 een remake, compleet met coupletten in het Jiddisj. Kunt ú er bij blijven stilzitten?

Erran Baron Cohen is de broer van filmacteur Sacha Baron Cohen (1971).
I have a little dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play
CHORUS
Oh dreidel dreidel dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play
It has a lovely body
With legs so short and thin
And when it is so tired
It drops and then I win!
CHORUS
My dreidel's always playful
It loves to dance and spin
A happy game of dreidel
Come play now, let's begin!

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
23 december 2016 - 6 januari 2017

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Overzicht van interessante programma’s op televisie en radio, vanwege het vervallen van de nieuwsbrief van 30 december voor twee weken.
Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Behalve de prachtige bekroonde documentaire Little Angels is het aanbod een allegaartje van films en muziek. Uw redacteur heeft er voor de kattenliefhebbers de fraaie driedelige BBC-serie Cat Watch 2014 aan toegevoegd: vermakelijk en leerzaam!


vrijdag 23 december

 • Arte tv, 13.55: Lauf Junge lauf. De achtjarige Srulik vlucht in 1942 uit het getto van Warschau, sluit zich in een bos aan bij een groep kinderen en overleeft de oorlogsjaren door een andere identiteit aan te nemen.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassende verzamelplaats voor verhalende radio, met korte en lange, nieuwe en oude documentaires, hoorspelen, waargebeurde verhalen en sprookjes.

zaterdag 24 december

 • HBO, 9.45: This Is Where I Leave You. Komedie uit 2014 naar het gelijknamige boek van Jonathan Tropper over zeven dagen sjiwwe zitten met familie die tien jaar lang geen dag meer met elkaar heeft doorgebracht.
 • NPO Radio 1 (KRO-NCRV), 11.00: De taalstaat. Vrolijk en informatief programma dat uitlegt hoe het met onze taal gaat, met vaste en wisselende onderdelen. Presentatie: Frits Spits.
 • Canvas, 22.45: Leonard Cohen - Live in Dublin. De onlangs overleden Canadese dichter en singer-songwriter trad op 12 september 2013 op in de O2 Arena in Dublin, samen met zijn Unified Heart Touring Band. Hij zong er nummers van zijn CD Old Ideas, en een aantal van zijn grootste hits, zoals Halleluja, So Long, Marianne en Closing Time.
 • NPO Cultura (VPRO), 1.25: Roman Polanski: Wanted and Desired. Documentaire uit 2008 over het turbulente leven van deze beroemde filmregisseur.
 • NPO Cultura (VPRO), 3.00: Salinger. D.H. Salinger, schrijver van The Catcher in the Rye, is onderwerp van een documentaire van speelfilmlengte uit 2013. De schrijver is al ruim vijftig jaar het onderwerp van een schier eindeloze stroom artikelen en kranten en tijdschriften en van diverse biografieën.

zondag 25 december

 • NPO 2 (EO/JO), 15.50: Little Angels. In een ingetogen portret van zijn New-Yorkse familie ontvouwt filmmaker Marco Niemeijer geleidelijk de schrijnende, verstikkende werking van het oorlogstrauma door de generaties heen. De documentaire werd in 2015 bekroond met de Prix Europa voor beste tv-documentaire van het jaar.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 20.00: Het marathoninterview. Afl. 2: Clairy Polak interviewt Gloria Wekker, emeritus hoogleraar sociale en culturele antropologie.
 • NPO 2 (AVROTROS), 22.05: Maestro Jules onthult. Dirigent Jules van Hessen ontrafelt in Maestro Jules onthult de geheimen achter een meesterwerk. Tijdens zijn verhaal speelt het Radio Filharmonisch Orkest de cruciale fragmenten, bijzondere solo’s en spannende overgangen. Afl. 1: Romeo & Julia van Tsjaikovski.

maandag 26 december

 • HBO, 10.20: Risen. Bijbels drama uit 2016. De Romein Clavius moet in opdracht van Pontius Pilatus onderzoek doen naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam zien te vinden van deze Yeshua/Jezus, om een dreigende opstand in Jeruzalem bijtijds de kop in te drukken.
 • NPO 1 (NOS/VPRO), 12.10: Andere tijden sport. Afl.: Ellen Burka, overleven op kunstschaatsen. Het indringende verhaal over de Joodse, in Amsterdam geboren kunstrijdster Ellen Burka-Danby (1921-2016).
 • NPO 2 (AVROTROS), 22.05: Maestro Jules onthult. Dirigent Jules van Hessen ontrafelt in Maestro Jules onthult de geheimen achter een meesterwerk. Tijdens zijn verhaal speelt het Radio Filharmonisch Orkest de cruciale fragmenten, bijzondere solo’s en spannende overgangen. Afl. 2: Rachmaninov’s Tweede Pianoconcert met Nino Gvetadze.

dinsdag 27 december

 • NPO Radio 1 (VPRO), 20.00: Het marathoninterview. Afl. 2: Marcia Luyten interviewt film- en tv-regisseur Frans Weisz.
 • NPO 2 (AVROTROS), 22.40: Maestro Jules onthult. Dirigent Jules van Hessen ontrafelt in Maestro Jules onthult de geheimen achter een meesterwerk. Tijdens zijn verhaal speelt het Radio Filharmonisch Orkest de cruciale fragmenten, bijzondere solo’s en spannende overgangen. Afl. 3: de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven.

woensdag 28 december

 • Canvas, 20.10: Still Berning. Bernie Sanders, de meest glorieuze verliezer van Amerika kenmerkt niet het einde, maar het begin van een nieuwe politieke beweging.

donderdag 29 december

n.v.t.


vrijdag 30 december

 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassende verzamelplaats voor verhalende radio, met korte en lange, nieuwe en oude documentaires, hoorspelen, waargebeurde verhalen en sprookjes.

zaterdag 31 december

 • NPO Radio 1 (KRO-NCRV), 11.00: De taalstaat. Vrolijk en informatief programma dat uitlegt hoe het met onze taal gaat, met vaste en wisselende onderdelen. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks)journalistiek uit binnen- en buitenland. NB: onder de link ook mogelijkheden om eerdere items terug te zien!
 • NPO Radio 4 (NTR), 19.00: Opera Live. Afl.: Porgy and Bess. Opname van een legendarisch concert in de serie Zaterdagmatinee van 3 oktober 1987. Henry Lewis (1932-1996) dirigeert, Willand White en Faye Robinson zingen de titelrollen.

zondag 1 januari

 • NPO Radio 1 (VPRO), 10.00: OVT, historische achtergronden bij het nieuws, columns en documentaires over de geschiedenis. In Het spoor terug een radioportret van de Nederlandse hoorspelacteur, omroeper/presentator, zanger, cabaretier en nieuwslezer Donald Moritz de Marcas.
 • NPO 3 (VPRO), 20.25: Riphagen. WOII-misdaadthriller gebaseerd op het leven van Andries ‘Al Capone’ Riphagen, bokser, zwarthandelaar en souteneur, maar vooral een fanatiek Jodenjager.

maandag 2 januari

 • NPO 2 (NTR), 17.50: Het verborgen leven van de kat, de driedelige serie geeft een onthullend inkijkje in het leven van je kat, ontzenuwt oude mythes en biedt een antwoord op spannende vragen over zijn verborgen leven. Afl. 1: Door de ogen van de kat.

dinsdag 3 januari

 • NPO Cultura (NTR), 11.05: Jazzportretten. Afl.: Klarinettist David Kweksilber.
 • NPO Cultura (NTR), 11.30: Special: David Kweksilber Live.
 • NPO 2 (NTR), 17.50: Het verborgen leven van de kat, de driedelige serie geeft een onthullend inkijkje in het leven van je kat, ontzenuwt oude mythes en biedt een antwoord op spannende vragen over zijn verborgen leven. Afl. 2: De leeuw op jouw schoot.

woensdag 4 januari

 • Stingray Brava, 15.10: Tel Aviv Sessions: jazzgitarist Amos Hoffman. Opname van een concert op 26 juli 2016.
 • NPO 2 (NTR), 17.50: Het verborgen leven van de kat, de driedelige serie geeft een onthullend inkijkje in het leven van je kat, ontzenuwt oude mythes en biedt een antwoord op spannende vragen over zijn verborgen leven. Afl. 3: Kattentaal.
 • NDR, 23.45: Der Medicus (The Physician). The Physician speelt in het 11e-eeuwse Perzië. Een Engelse christelijke jongen wil medicijnen studeren in Perzië. Er worden echter geen christenen tot de opleiding toegelaten. Hij vermomt zich als Jood om toch daar te kunnen studeren.

donderdag 5 januari

n.v.t.


vrijdag 6 januari

 • Canvas, 0.00: No Direction Home: Bob Dylan. Muziekdocumentaire uit 2005 van Martin Scorsese over een van de meest invloedrijke en innovatieve muzikanten ooit, die in 1941 ter wereld kwam als Robert Allen Zimmerman.

(advertenties)


banner meldpunttaal banner sivmo banner propra banner blankevoort banner amphora banner venstra banner israelactie banner givat banner joodsamsterdam banner jonet banner luna3twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven