vrijdag 9 september 2016

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 9 september 2016 jaargang 12, nummer 32
Onze columnisten deze week
 

Oelpan Crescas: iedereen kan Ivriet leren!

Oelpan Crescas: iedereen kan Ivriet leren!

Ook dit seizoen bieden we weer een aantal cursussen Modern Hebreeuws aan. Op maandag 19 september gaan Kita Beet en Kita Wav van start, beide in Amsterdam. Kita Dalet, het vervolg op Kita Gimel uit het vorige cursusseizoen, begint op 1 november, daarover berichten we u in een volgende nieuwsbrief.

Kita Beet, voor net-niet-helemaal beginners, is opgebouwd volgens de in Israël gebruikte oelpan-methode, waarbij de nadruk ligt op praktische oefeningen in lezen, schrijven en spreken, en de in Kita Alef opgebouwde basiskennis van de grammatica wordt uitgebreid. We gaan verder met de tegenwoordige tijd, maken een begin met de verleden tijd, en u leert de eerste beginselen van de binjaniem, het systeem waar alle werkwoorden in het Ivriet zijn onder te brengen.

Kita Wav, bestemd voor gevorderden, pakt het dit jaar een beetje anders aan. Natuurlijk wordt het oelpan-gedeelte niet vergeten - ook in deze cursus komt de grammatica aan bod, maar de nadruk komt veel meer te liggen op het gebruik van het Ivriet in de praktijk. Daarvoor krijgt u in de les gezelschap van native speakers op wie u uw kennis kunt loslaten. Uitdagend, maar ook heel erg leuk en leerzaam!

Schrijf u snel in: de lessen gaan al heel snel van start! Een simpele klik op de cursusnaam brengt u rechtstreeks naar het aanmeldingsformulier.
Kita Beet, 19 september, aanvang 20.45 uur.
Kita Wav, 19 september, aanvang 18.45. uur.

Bent u in het verleden al eens begonnen met het leren van Ivriet en wilt u de draad weer oppakken? Maak dan eerst, geheel vrijblijvend, de Ivriettoets op onze website. Aan de hand van de uitslag adviseren wij u over de cursus die aansluit bij úw kennisniveau.
Het invullen van de toets kost u niet meer dan 15 minuten. Bel of mail (tel. 020-6402380 / crescas@crescas.nl ) om een toegangscode aan te vragen.

We gaan van start!

We gaan van start!

U hebt de Crescas cursusfolder 2016-2017 in uw brievenbus ontvangen en gezien dat we voor het Joodse jaar 5777, meer nog dan voorheen 'voor elk wat wils' te bieden hebben. We maken daarbij ook ruimschoots gebruik van de mogelijkheden die het online leren biedt. In dat nieuwe medium bieden we onder meer een laagdrempelige basiscursus jodendom en een basiscursus Joodse genealogie en voor wie meer verdieping zoekt, is er een cursus Joodse filosofie. In totaal hebben we nu voor twaalf onderwerpen een digitale leeromgeving gecreëerd!

Samenwerkingsverbanden zijn in Joods Nederland van groot belang, en daarin participeert Crescas vanzelfsprekend ook. Een belangrijke partner voor ons is het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, een organisatie die al bijna honderd jaar interessante lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen verzorgt. Samen met het NIW organiseren we een aantal debatten, en Cordaan/Beth Shalom, waar we sinds begin 2016 kantoor houden, bedanken we voor het gebruik van de kosjere keuken, met een maaltijd voor de bewoners, voor cursisten en organisatie inmiddels een traditie!

De officiële opening van ons 'academisch jaar' vindt plaats op zondag 18 september om 15.00 uur. Onze nieuwe directeur, Julie Blocq, zal een toelichting geven op het programma, en Raya Lichansky, redacteur van de wekelijkse Crescas nieuwsbrief (en dit seizoen voor ons ook actief als gids op een rondleiding door de Amsterdamse dierentuin Artis op zondag 13 november), vertelt in een 'lezing met lichtbeelden' hoe zij haar vader op het spoor kwam, de man van wie ze alleen de naam dacht te kennen.

Komt u onze feestelijke opening opluisteren met uw aanwezigheid? Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld!

Henriette Boas, de waarheidszoekster

Henriette Boas, de waarheidszoekster

Crescas is voor het cursusseizoen 2016-2017 een samenwerkingsverband aangegaan met het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Vijf lezingen staan op het programma, met boeiende sprekers op het gebied van literatuurwetenschap, geschiedenis en cultuur.

De eerste lezing wordt gegeven door historicus Pauline Micheels op zondag 9 oktober.

Pauline zal in haar voordracht Henriette Boas aan u voorstellen. U kent haar vast en zeker als de vrouw die zich haar leven lang inzette voor de 'Joodse zaak' en die ontelbare epistels schreef naar de gedrukte media om toch vooral de enige echte waarheid onder de aandacht te brengen.

Maar er is meer, veel meer te vertellen over de 'ongekroonde koningin van de ingezonden brief', of, zoals Henriette Boas in een recensie van de biografie werd genoemd, deze 'scherpzinnige querulant'.

Pauline Micheels kreeg voor het schrijven van de biografie van Henriette Boas toegang tot het omvangrijke archief van dr. Boas, dat tot voor kort werd beheerd door de Dr. Henriette Boas Stichting. Bij de presentatie van het boek op 25 mei 2016 werd het archief formeel overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Debatterij I: de Amerikaanse verkiezingen

Debatterij I: de Amerikaanse verkiezingen

Over twee maanden, dinsdag 8 november, kiest Amerika zijn nieuwe president. De media staan er al maanden bol van en dat zal zeker niet minder worden. De uitkomst is van het grootste belang, niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor de rest van de wereld. In de peilingen zitten Hillary Clinton en Donald Trump nog altijd flink op de wip, en over de uitkomst voorspellingen doen is ondoenlijk. Zeker is wel dat bijna iedereen een mening heeft wie van de twee het zou moeten worden.

Aan de vooravond van Election Day organiseert Crescas op zondag 6 november een debat waarbij we u de vraag voorleggen wat ú verwacht van de nieuwe president als het gaat om Europa, om Joden, om Israël. Waarom denkt u dat, en zou u vanuit uw persoonlijke betrokkenheid een afweging durven maken? Op wie zou ú stemmen? Welke van de twee kandidaten heeft uw voorkeur, en waarom?

In een volgende nieuwsbrief laten we u weten wie we als deskundigen in het panel mogen verwelkomen. Wij verwachten hoe dan ook pittige discussies, waarvoor ook de aanwezigen in de zaal nadrukkelijk zijn uitgenodigd.
Op onze website vindt u het aanmeldingsformulier én video-opnamen van de Debatterijen in het seizoen 2015/2016.

Het evenement op 6 november is het eerste van twee Debatterijen over actuele onderwerpen die Crescas samen met het NIW organiseert.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week drie boeken waarvan de drukinkt nog nauwelijks is opgedroogd: Een land zonder grenzen, waarin de Israëlische schrijver Nir Baram door de bezette gebieden reist, Chaim van Unen, oudere Crescasianen welbekend als docent, publiceerde zijn 'boek als magazine' Hoe God zichzelf overtrof, en Carla van Dokkum beschrijft in Eigenlijk heet ik Tsiwja hoe het is om te leven met een geleende naam.

Engelstalig: Vandaag geen boek maar een artikel óver boeken. Tablet Magazine was op de jaarlijkse conferentie van de Israeli Society for Science Fiction and Fantasy en kwam tot de ontdekking dat science-fiction in Israel een niet uit te vlakken literair genre is.

Vers uit de ramsj geplukt: Waar we het over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben, waarin Nathan Englander in acht verhalen de menselijke ziel ontleedt.

Gary Shteyngart schreef met Supertriest waargebeurd liefdesverhaal een angstwekkende toekomstvisie op Amerika in de nabije toekomst, waarin Lenny Abramov, een 38-jarige romanticus van Joodse afkomst, zich weigert te conformeren aan de nieuwe tijd. Linguïst Ben Crystal en zijn zoon David reisden voor You say potato, a book about accents door de Engelstalige gebieden op de wereld om onderzoek te doen naar de verschillende accenten van de taal. Dat leverde een schat aan fascinerende weetjes en feitjes op, zodat de lezer aan het einde van dit boek nooit meer helemaal hetzelfde zal horen als hij naar gesproken Engels luistert.

En verder:
- Bij Amsterdam University Press verschijnt in november The Holocaust, Israel and 'the Jew', histories of antisemitism in postwar dutch society, onder redactie van Remco Ensel en Evelien Gans.
- De wereldpremière van de verfilming van Tonio, de bekroonde 'requiemroman' van A.F.Th. van der Heijden, opent op 5 oktober het Parool Film Fest.

De gevolgen van een kruimeldiefstal

De gevolgen van een kruimeldiefstal

Chaim van Unen, een bekende naam voor oud-Crescasianen, koos voor zijn nieuwe boek met Hoe God zichzelf overtrof een nieuwsgierig makende titel. De ondertitel 'een seculiere zoektocht' versterkt dat nog.

Van Unen introduceerde zijn boek met een korte toelichting, maar verwees de aanwezigen naar het boek om de precieze verklaring voor de titel te vinden.
"Tenach zie ik als een verzameling overlevingsverhalen. In de verbeelding zoekt hij de mens de redenen van zijn bestaan. Wat moet je ermee als God eerst iets heel moois schept, dat op de mooist denkbare manier presenteert, en vervolgens de mens verbiedt ervan te genieten?"

In Hoe God zichzelf overtrof stelt Van Unen in 10 essays elementaire vragen als: zegt de bijbel werkelijk dat God almachtig is,en zo ja, waar? Wat zou er eigenlijk bedoeld kunnen zijn met de uitverkiezing van het Joodse volk? En zelfs: bestáát God eigenlijk wel?
Chaim van Unen betoogt dat de bijbel ook voor de moderne seculiere mens een blijvende ethische waarde heeft, en hij illustreert zijn pleidooi met verrassende gezichtspunten op een aantal verhalen uit de Tora, waaronder Eva en de slang in Gan Eden, Noach en de zondvloed, de uitverkiezing van Abraham en de uittocht uit Egypte.

alt text

Chaim van Unen reikte bij de presentatie op 8 september het eerste exemplaar uit aan Crescas, dat het boek in de persoon van Channa Obstfeld graag in ontvangst nam.
Wij feliciteren onze oud-docent van harte met zijn nieuwe boek!

Chaim van Unen is andragoog en heeft als trainer en adviseur grote ervaring in de professionele hulpverlening. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren als docent Joodse filosofie cursussen en lezingen gegeven voor Crescas.

Uit de Joodse Canon
1796: Emancipatiedecreet

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn.

Op 2 september 1996 was het precies 220 jaar geleden dat het 'Decreet over den Gelykstaat der Joodsche met alle andere Burgers', de wettelijke gelijkberechtiging van de Joden in de Bataafse republiek door de Nationale Vergadering in Den Haag bekrachtigde.
In kringen van welgestelde Portugese Joden was het maatschappelijke emancipatieproces al vele jaren eerder begonnen (lees: de acceptatie was al flink gevorderd), maar het decreet zou nog geruime tijd niet veel meer blijken dan formele emancipatie op papier: pas in 1919, toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, konden ook de arme, veelal asjkenazische Joden van hun burgerrechten gebruik gaan maken.

Lees in het lemma Emancipatiedecreet in de Canon van 700 jaar Joods Nederland de tekst van het decreet. En was deze mijlpaal in de geschiedenis van de Joden in Nederland werkelijk zo'n enorme stap vooruit?

Het Joods Historisch Museum wijdde in 1996 aan dit belangrijke feit een tentoonstelling, en historicus Salvador Bloemgarten publiceerde in 2014 het boek Hartog de Hartog Lemón, 1755-1823 Joodse revolutionair in Franse Tijd, waarin de niet te onderschatten rol van deze eerste Joodse parlementariër bij de totstandkoming van de Joodse emancipatie tot in detail wordt beschreven.

Het Einde van de Wereld

Het Einde van de Wereld

In de documentaire Het Einde van de Wereld, die woensdag 14 september in filmmuseum EYE in Amsterdam in première gaat, wordt het verhaal verteld van de plek waar de 'woonschool' Asterdorp ooit stond. Een ommuurd dorpje gebouwd om 'toelaatbaren' het wonen te leren. Het experiment mislukte jammerlijk .
In de Tweede Wereldoorlog werd Asterdorp gebruikt als Juden Viertel waar meer dan driehonderd Joden werden gedwongen te wonen. Na de oorlog nam beeldend kunstenaar André Volten zijn intrek in het poortgebouw van Asterdorp. Hij behoedde het voor sloop toen de rest van het dorp in 1955 werd afgebroken. De kunstenaar woonde en werkte tot zijn dood in 2002 in het pand. Dankzij Volten bestaat het gebouw nog steeds en is de geschiedenis van deze tot voor kort nagenoeg vergeten plek behouden gebleven.

Op 14 september wordt ook een dubbel-DVD gepresenteerd, met daarop twee documentaires over Asterdorp. Naast Het Einde van de Wereld bevat de box de door regisseur Saskia van den Heuvel gemaakte documentaire Het Vergeten Getto, waarin ze dit tot voor kort nagenoeg onbekende vierde getto van Amsterdam in de herinnering terug plaatste. Tegen het decor van de renovatie van het poortgebouw van Asterdorp tekende zij de verhalen van de hoofdpersonen op.

Lees meer op de website van EYE.

Beeldende kunst, overal in Nederland

Beeldende kunst, overal in Nederland

Deze week verzamelden wij voor u een aantal tentoonstellingen van Joodse en Israëlische kunstenaars die permanent of tijdelijk in ons land verblijven.

 • We beginnen onze trip in Zwolle, waar het Centraal Station het beginpunt vormt van de permanente kunstroute naar het centrum van de stad. Ram Katzir, die sinds 1990 in Nederland woont, en Hertog Nadler, de werknaam van het duo Chaja Hertog (Amsterdam 1978) en Nir Nadler (Haifa 1977, voorzagen het traject van een aantal conceptuele kunstwerken.
 • In Winschoten is nog tot en met 24 september de tentoonstelling 1942 1948 2016 te zien, waar Ofrah Goland (1953, Tel Aviv) in expressionistische, semi-abstracte schilderijen haar visie op het huidige Israël geeft en de toeschouwer aan het denken zet over het Joods-Palestijnse vraagstuk.
 • Beeldend kunstenaar Jenna Tas is op twee plaatsen te zien. In Aalten is op 9 september, Rubbings en Rituelen geopend, een expositie met doeken waarop door 'afwrijven' reliëfs zijn aangebracht, in dit geval van grafzerken van de Joodse begraafplaats in Bredevoort. In Schiedam neemt Jenna Tas deel aan de jubileumtentoonstelling Salon van alle tijden.
 • In Elburg exposeert Hanna Oren-Huppert (1946, Saratov) indrukwekkende beelden waarin het thema 'vluchten' de bindende factor vormt.
 • De Assense kunstenaar Mark Lisser (1955, Nijmegen) is wellicht een minder bekende naam. Zijn quasi-fotografische en surrealistische schilderijen zijn tot en met 2 oktober te zien in Coevorden in Museum Thijnhof.
 • Werk van 'letterkunstenaar' Daniel Ben-Hur (Jersualem, 1958) is onder de titel Dialogue of the alphabet te zien in Amsterdam in de LJGalerie.
 • In Apeldoorn exposeert Jehoshua Rozenman (1955, Tel Aviv) als deelnemer aan de tentoonstelling What Remains - tussen schoonheid en verval met zes glassculpturen en een korte film zijn verbeelding van verval en vergankelijkheid .

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Er bestaan iPhone apps die het geluid van de sjofar imiteren. Jewish Digital heeft de links.
 • IKEA Israel huurde acteur Wayne Knight, u beter bekend als Newman in de Amerikaanse sitcom Seinfeld, in voor zijn nieuwe tv-commercial. Te bekijken op de Forward.
 • Volgens BBC World zijn Israëlische archeologen erin geslaagd de vloer van de Tweede Tempel te reconstrueren op basis van teruggevonden fragmenten.
 • 'Joodse eieren' zijn weer een geliefd gerecht in het niet zo Joden-vriendelijke Hongarije. In Tablet het verhaal én het recept (een aanrader voor de aanbijt!).
 • Israëlische wijnen werden beoordeeld voor het oktobernummer van het tijdschrift Wine Spectator; blog Elder of Zion ontdekte dat daarbij de verhouding prijs en kwaliteit soms nogal scheef is.
 • Een artikel dat zich bezig houdt met de vraag wie nu toch werkelijk de Tora opschreef, is te lezen op de website van de Cambridge University Library.
 • Jewniverse schrijft over Herman Schnepper, een Amerikaans-Joodse oorlogsfotograaf. Eind augustus overleed hij op 92-jarige leeftijd.
 • In Moment Magazine een bespreking van de belangrijke tentoonstelling Venice, the Jews and Europe: 1516-2016 in Venetië.

Website van de week
Aviva en Shmuel Bar-Am

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

We doen het eens een beetje anders: we stellen u voor aan een echtpaar dat zich zeer verdienstelijk maakt in twee Israëlische kranten.

Aviva en haar echtgenoot, fotograaf en tour guide Shmuel Bar-Am publiceren met grote regelmaat interessante artikelen over Israël die in de overweldigende hoeveelheid nieuwsberichten uit de regio gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

In Times of Israel laten Aviva en Shmulik Israël zien zoals je het land in reisgidsen niet zo gemakkelijk zult vinden, compleet met fraaie foto's. Op 20 augustus kregen de onbekende hoekjes van Jeruzalem de Bar-Am behandeling, een waar genoegen om te lezen en te bekijken.

Aviva schrijft in The Jerusalem Post over sociale onderwerpen en consumentenzaken, maar tussen deze serieuze topics door blijft ze haar onvoorwaardelijke liefde voor Israël trouw, zoals bijvoorbeeld haar artikel over Ein Kerem laat zien.

Aviva Bar-Am werd geboren in Minnesota en ging in 1968 op alija, Shmulik is geboren Israëli.
Het echtpaar runt de succesvolle toerismewebsite israeltravels.com.

In the Picture
Postcard from Emek Refaim

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

Een doodgewone vrijdagochtend in Emek Refaim in Jeruzalem, bij velen beter bekend als de German Colony, een trendy wijk met hippe boetiekjes, fijne terrassen en restaurants. Een stukje Tel Aviv in Jeruzalem, gelegen tussen de oude stad en de nieuwe.

Israel21C, de website die onvermoeibaar Israël laat zien zónder politiek, maakte op een zonovergoten, ontspannen dag een korte video. Om heimwee van te krijgen :-)

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
9 - 16 september

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.

Niet te missen deze week: Daags voor de herdenking van 9/11 zendt BRT1 de film Extremely Loud and Incredibly Close uit. De negenjarige Oskar Schell probeert op eigen wijze grip te krijgen op het plotselinge verlies van zijn vader. Zie zaterdag 10 september.


vrijdag 9 september

 • RTL 8, 22.35: La vita è bella. Tragikomedie uit 1997 geregisseerd door Roberto Benigni, die zelf de rol speelt van de vader die zijn zoontje probeert te behoeden voor de vreselijke realiteit van het concentratiekamp waarin ze zijn terechtgekomen.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassende verzamelplaats voor verhalende radio, met korte en lange, nieuwe en oude documentaires, hoorspelen, waargebeurde verhalen en sprookjes.

zaterdag 10 september

 • Eén/BRT 1, 21.20: Extremely Loud and Incredibly Close. Drama uit 2011 naar de gelijknamige roman van Jonathan Safran Foer over de negenjarige autistische Oskar Schell, die net als veel anderen zijn vader verloren heeft bij de aanslag op de Twin Towers en een zoektocht begint door New York, op zoek naar de oplossing van een raadsel.
 • NPO 1 (VPRO), 0.10: Omar. Prijs winnend drama uit 2013 van Hany Abu-Assad over de jonge Palestijnse bakker Omar die geleidelijk verandert in een terrorist.

zondag 11 september

 • NPO Radio 1 (VPRO), 11.25: Het spoor terug, onderdeel van O.V.T. Afl.: Sovjet-muzikanten op de vlucht. 25 jaar na de val van de Sovjet-Unie vertellen cellist Dmitri Ferschtman, zijn vrouw Mila Baslavskaja en en hun 'redder', de Nederlandse zakenman Aart van Bochove, hun verhaal.
 • Arte tv, 16.50: Metropolis, met onder meer een portret van Leon de Winter.

maandag 12 september

n.v.t.


dinsdag 13 september

 • WDR, 22.10: Hannas Reise. Duits-Israëlische coproductie uit 2013 over Hanna die naar Tel Aviv reist om te gaan werken in de gehandicaptenzorg, omdat dat goed staat op haar cv.
 • NPO Cultura (NTR), 0.00: Het gangstermeisje. Drama uit 1966 van Frans Weisz, naar het gelijknamige boek van Remco Campert. Donderdag 9 maart 2017 is de regisseur te gast bij Crescas in de serie Met Joodse kunstenaars om de tafel.

woensdag 14 september

 • NPO 2 (EO/JO), 23.50: Appie Drielsma's onvoltooide voltooid. De befaamde Limburgs-Joodse kunstenaar Appie Drielsma (1937-2014) krijgt in januari 2014 de eervolle opdracht een borstbeeld van koning Willem-Alexander te maken. Hij overleed voor hij het kleiportret in brons kon gieten.

donderdag 15 september

 • HBO, 18.45: This is where I leave you. Komedie uit 2014 naar het gelijknamige boek van Jonathan Tropper over zeven dagen sjiwwe zitten met familie die tien jaar lang geen dag meer met elkaar heeft doorgebracht.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.00: Nooit meer slapen. Afl.: Mirjam Rotenstreich, naar aanleiding van het verschijnen van haar nieuwe roman De stalkster.

vrijdag 16 september

 • Brava tv, 12.27: Daniel Barenboim - The Warsaw Recital. Daniel Barenboim geeft nog maar zelden pianorecitals, maar hier wijdt hij een hele avond aan Frédéric Chopin ter ere van diens tweehonderdste geboortedag.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassende verzamelplaats voor verhalende radio, met korte en lange, nieuwe en oude documentaires, hoorspelen, waargebeurde verhalen en sprookjes.
 • HBO, 0.55: Everything Is Illuminated. Komisch drama uit 2005 naar het gelijknamige boek van Jonathan Safran Foer, waarin de hoofdpersoon met een oude foto op zoek gaat naar de Oekraïense vrouw die zijn grootvader uit handen van de nazi's zou hebben gered.

(advertenties)


banner propra banner jonet banner sivmo banner joodsamsterdam banner blankevoort banner givat banner amphora banner venstra banner luna3 banner meldpunttaal banner israelactie banner limmoed_2016twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven