vrijdag 15 januari 2016

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online


Joods Educatief Centrum 'Crescas'

nieuwsbrief

Joods Educatief Centrum Crescas

vrijdag 15 januari 2016 jaargang 12, nummer 2
Onze columnisten deze week
 

Gelijkenis, een populair familiespel ...

Gelijkenis, een populair familiespel ...

Niet alle leden van de familie Elkerbout hebben dezelfde felle, donkere ogen, hetzelfde donkere haar, zware wenkbrauwen en bolle wangen. Bij sommigen is 'het stempel', zoals de opvallende uiterlijke kenmerken worden genoemd, minder prominent aanwezig. Maar waarom?

Het is een puzzel die schrijfster Judith Uyterlinde in haar boek De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is probeerde te ontraadselen. Het boek werd vertaald naar het Frans en het Engels, en die laatste versie trok de aandacht van het Amerikaans-Russische kunstenaarsduo James Boekbinder (1959) en Zhenya Pashkina (1984). Zij bewerkten het tot een fraaie graphic novel en gaven die de titel Resemblance. Het getekende verhaal werd vervolgens naar het Nederlands vertaald als Het Stempel.

Boekbinder en Pashkina geven dinsdag 26 januari een lezing over dit 'boek in beelden', onder de titel Het Stempel, een 'graphic novel', waarin ze vertellen wat hen aangreep in het verhaal van Uyterlinde en hoe ze hun eigen betrokkenheid zó vorm gaven dat het de lezer emotioneel niet onberoerd laat. Ze illustreren hun betoog met werktekeningen, notities en ander basismateriaal. Gesteund door historische authenticiteit, humor en fantasie komt in 196 getekende bladzijden een bijzonder verhaal tot leven.

Laat deze unieke avond niet aan u voorbij gaan, schrijf nu in op onze website!

Femmetje de Wind: afrekenen met oorlogsdemonen

Femmetje de Wind: afrekenen met oorlogsdemonen

Femmetje de Wind (1973) is de jongste en tevens de eerste van drie Nederlandse Joodse schrijvers die Crescas de komende weken in de schijnwerpers zet.

Op papier ben ik een tweede generatie kind, maar vanwege mijn leeftijd bevond ik me altijd in de groep derde generatie Joden, zegt de schrijfster in een interview in Quote van 18 januari 2015, naar aanleiding van het verschijnen van haar debuutroman Rivka. Een aangrijpende familiegeschiedenis waarin de echo’s van het verleden soms oorverdovend autobiografisch overkomen.

Is Rivka voor Femmetje - kind van een Joodse vader met een oorlogsverleden en een moeder die Joods geworden is, Joods opgevoed maar door haar gemengde komaf nooit helemaal als Jood geaccepteerd - een manier om zichzelf te bevestigen in haar Joodse identiteit, als een persoonlijke ‘rite de passage’?

Stof genoeg voor een indringend gesprek met lezer en literatuurkenner Wil Parijs. U kunt erbij zijn en meepraten op donderdag 28 januari. Inschrijven kan op onze website.

Femmetje de Wind studeerde Vergelijkende Kunstwetenschap en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte tien jaar als hoofdredacteur voor mediaondernemer Yves Gijrath en richtte het tijdschrift Jackie op waarvan ze zes jaar lang hoofdredacteur was. Tegenwoordig staat ze aan het hoofd van WindPublishing, haar eigen uitgeverij in Amsterdam.
Haar debuutroman Rivka verscheen in januari 2015 bij de Amsterdamse uitgeverij Xander.

Komt u mee koken?

Komt u mee koken?

Koken met Crescas is een jaarlijks terugkerend fenomeen, en we vinden elke keer weer een nieuwe insteek om de Joodse keuken te verkennen.
Dit seizoen was het uitgangspunt gerechten te vinden in de Asjkenazische en Sefardische culinaire tradities die aan elkaar verwant zijn.

We kwamen uit op viskoekjes, en daaromheen bouwden we twee menu's met karakteristieke gerechten.
De Oost-Joodse krokant gebakken viskoekjes bevinden zich in het smakelijke gezelschap van een heerlijke wortelsoep, essig fleisch en blintzes, u weet wel, die niet te versmaden gevulde pannenkoekpakketjes.
Uit de mediterrane Joodse keuken kozen we gepocheerde visballetjes, gevolgd door met pruimen, cranberries en appel gestoofde kip, geroosterde bloemkool en griesmeelcake met honing-sinaasappelsiroop.

De kookcursus wordt, zoals gebruikelijk, gegeven in de keuken van Beth Shalom. Chef Danny Hovestad is ook dit keer de man die alles in goede banen zal leiden, zodat uw inspanningen aan het eind van de dag beloond worden met een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Reserveer de data: zondag 31 januari en zondag 14 februari van 14.30 tot 18.00 uur.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf snel in op onze website!

Frans Banninck Cocq Penning voor Joël Cahen

Frans Banninck Cocq Penning voor Joël Cahen

Joël Cahen, scheidend directeur van het Joods Historisch Museum, ontving gisteren tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de Frans Banninck Cocq Penning. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich gedurende een periode van ten minste tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Amsterdam. In zijn speech roemde Van der Laan de visie en onderhandelingscapaciteiten van Cahen die doorslaggevend waren voor de totstandkoming van het Joods Cultureel Kwartier, waarmee Joodse cultuur en geschiedenis opnieuw een centrale plaats in Amsterdam kregen.
Op naam van Cahen kocht het museum één van zijn lievelingsschilderijen aan, een werk van Meijer de Haan, dat een plaats krijgt in de vaste collectie. Er is een Joël Cahen Kunstkabinet Fonds opgericht dat geld zal inzamelen voor het Kunstkabinet in het JHM, waar hedendaagse kunst een permanente plaats heeft verworven.
Cahen was 13 jaar directeur van het Joods Historisch Museum en blijft nog actief als projectleider voor het Nationaal Sjoa Museum, een project dat de Hollandsche Schouwburg, de voormalige Hervormde Kweekschool en de beroemde tramhalte omvat.

Boekennieuws

Alle eerder besproken boeken vindt u in het Boekennieuws-archief op onze website.
Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: Marceline Loridan-Ivens is de weduwe van de Nederlandse cineast Joris Ivens, en schrijfster van En je kwam niet terug, een bitter verhaal over overleven en leven na de Holocaust. Boris O. Dittrich levert met W.O.L.F. zijn tweede thriller af, een spannend verhaal dat zich afspeelt in het Berlijn van nu, en De laatste oorlog van Daan Heerma van Voss is heel veel meer dan een liefdesroman.

Engelstalig: Bagels and Grits: A Jew on the Bayou, de memoires van schrijfster en beeldend kunstenaar Jennifer Anne Moses die met haar gezin haar comfortabele New Yorkse bestaan verruilt voor een nieuw leven in Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana.

Vers uit de ramsj geplukt: The emperor's tomb, de laatste roman van Joseph Roth, Hans Magnus Enzensberger vertelt in De eigenzinnigheid van Hammerstein over de weigering van de hoogste Duitse militair om voor Hitler te capituleren, en nog meer geschiedenis in het in 2003 verschenen Hitler's dancers - German modern dance and the Third Reich, waarin oud-danseres Lilian Karina (inmiddels overleden) en musicologe en danshistorica Marion Kant de wringende relatie tussen het naziregime en de moderne danskunst onder de loep nemen.

En verder:
- Op 15, 16 en 17 januari, organiseert Spot On Israel in Amsterdam het Weekend of Hebrew Books.
- Daan Heerma van Voss was zaterdag 9 januari te gast in de TROS Nieuwsshow over zijn nieuwe boek De laatste oorlog.
- Komt een paard de kroeg binnen van David Grossman is door literatuurplein.nl uitgeroepen tot Leesclubboek van de maand.
- In het NIW een gesprek met Boris Dittrich over W.O.L.F.
- Eind december overleed germaniste en vertaalster Gerda Meijerink. Ze vertaalde onder andere een aantal boeken van Franz Kafka.
- 2016 Is uitgeroepen tot Jaar van het Boek. Ter gelegenheid daarvan is een website gemaakt waar de activiteiten zullen worden aangekondigd.

In de digibieb
Meijer de Hond: Kiekjes

In de digibieb

We zijn druk doende de Joodse Bibliotheek aan te vullen met nieuwe boeken, en voor vandaag kozen we voor een van deze recente aanwinsten, de bundel Kiekjes van theoloog, rabbijn en leraar dr. Meijer de Hond.

Als de oren en ogen voor de lezers van zijn verhalen wandelt de Hond, halverwege de jaren '20, door de oude Amsterdamse Jodenbuurt, en registreert wat hij ziet en hoort in de Jodenbreestraat en op het Waterlooplein, waar hij het dagelijks leven van de arme Joden in Amsterdam beschrijft.

De spreektaal die hij fonetisch registreert noemt hij 'Hebreestraatsch', maar de 'volksrebbe' kan er zelf ook wat van, als hij in zijn 'kiekje' Harde schrijft over bokking (gerookte zouten haring): Dat zijn zachte. Want ze hebben ’n „nesjomme”. Neen, ik meen geen menschen. Want ’n menschen-nesjomme kun je niet zien. Maar hun nesjomme kun je tusschen je vingers nemen, ’n Zilveren nesjomme. In ’n gouden lijf. Ik bedoel ’n bokke. ’n Harde. Die in de oulem-ha-zee ’n haring was. Dood-arm, toen-ie nog recht door zee ging. Later kreeg-ie ’n „ton” , toen-ie niet meer eerlijk opzwom tegen den stroom des levens. Sjlemiel met z’n „ton” . Weg was z’n gajjes. Dat is een gezouten waarheid. Later had-ie spijt. Kreeg zee-wee. Liet zich „marineeren”. Nam zich ’n zuur leven. Dat lust ik wel. Dat pleit voor ’n zichtbare nesjomme. Maar de meest harde levens-les geven de „harde” . Daar liggen ze! Zonder een greintje sap. Stijf en dor. Gouden lijken. In ’n witte doodkist. Keurig levenloos. Hom of kuit, wat geeft ’t? Gewoon-dood, die goud-overgoten bokkes.

De Hond was zich ervan bewust dat zijn onverwoestbaar optimisme en geloof in een prachtige toekomst voor het jodendom, ondanks de armoe en smerigheid, niet door een ieder gedeeld werd: Het ghetto blijft de tempel-bodem. De wereld maakt slechts tijdelijk een uitstapje. Ze komt wel weer terug, waar ze van huis is gegaan. De „spruit van David” wacht in het ghetto, om gekroond te worden.

En de schrijver twijfelt er geen moment aan dat zijn 'kiekjes' gezien zullen worden: Door hen, die het ghetto niet vergeten willen, met liefde. Door hen, die het willen leeren kennen, met nieuwsgierigheid. En als de laatsten meer zullen zijn dan de eersten, dan zullen zij, die zich voor hun ghetto schamen, ze ook weer gaan bekijken, met spijt over zichzelf.

Het is mede aan De Hond te danken dat een stuk Amsterdams-Joods verleden bewaard is gebleven. Hij verdient het dat zijn Kiekjes zo af en toe door hedendaagse ogen worden gelezen. En dat kan in de Crescas Digibieb, waar u het boek kunt downloaden naar uw eigen computer of online kunt lezen.
De laatste bladzijden van het boek bevatten een verklarende woordenlijst, die het begrijpen van de Amsterdams-Joodse straattaal vereenvoudigt.

Joodse moeders gezocht

Joodse moeders gezocht

In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog is weinig aandacht besteed aan het moederschap. Onderduikkinderen, kampkinderen, oorlogspleegkinderen, en kinderen van ‘foute’ ouders zijn veelvuldig onderwerp van onderzoek (geweest), maar met uitzondering van ‘kampmoeders’ (vrouwen die in het concentratiekamp een moederrol vervulden door de ‘zorg’ over (jongere) vrouwen op zich te nemen), of moeders als kwetsbare categorie (in Auschwitz werden moeders en kinderen veelal direct naar de gaskamers gestuurd), is moederschap nauwelijks een categorie binnen historisch onderzoek. Maar zowel in als na de Tweede Wereldoorlog werd het moederschap zwaar op de proef gesteld.

Wat betekende het voor moeders om te zien hoe hun kinderen werden bedreigd? Welke overlevingsstrategieën hebben ze desondanks proberen te ontwikkelen? Om hier meer over te weten te komen, is het NIOD op zoek naar documenten die bijvoorbeeld inzicht geven in de overwegingen die Joodse moeders tot de zware beslissing brachten om tijdens de bezetting afstand te doen van hun kinderen, door ze te laten onderduiken. Hoewel een dergelijke beslissing uiteraard in het geheim gebeurde, zijn er aanwijzingen dat ouders hun kinderen soms brieven meegaven. Deze brieven kunnen informatie bevatten over de achtergronden van het besluit om hun kinderen af te staan of het waren brieven vol goede raadgevingen. Tevens zijn er aanwijzingen dat sommige ouders die zelf elders waren ondergedoken, via de illegaliteit contact onderhielden met hun kinderen.
Het onderzoek van NIOD-medewerkster Hinke Piersma richt zich met name op de betekenis van moederschap in de Tweede Wereldoorlog, waarbij haar belangstelling ook uitgaat naar deze heimelijke correspondentienetwerken.

Hebt u dergelijke documenten in uw bezit of denkt u op andere wijze bij te kunnen dragen aan dit onderzoek, dan vragen we u contact op te nemen met Hinke Piersma, via een email aan h.piersma@niod.knaw.nl of per post: NIOD, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, t.a.v. Hinke Piersma.

Namens Hinke, hartelijk dank!

Golem-festival in Synagoge Groningen

Golem-festival in Synagoge Groningen

Der Golem, u kent de naam zeker als titel van het gelijknamige boek van Gustav Meyrink uit 1914, en anders wel van de griezelfilm uit 1920 Der Golem, wie er in die Welt kam.

Het trio Wilde Eend/Vilde Katshke, oftewel verhalenverteller Gottfrid van Eck, violiste Tessa Zoutendijk en accordeonist Michiel Ockeloen, bewerkte het tijdloze verhaal over de reus van klei die door de Middeleeuwse rabbi Leib tot leven wordt gewekt om de Joden in het getto van Praag te beschermen tegen hun vijand, de heilige Roomse keizer. De voorstelling van Vilde Katshe is een spannende combinatie van zwijgende film, live muziek en verteltheater.

De Groninger theatermaker en schrijver Marcel van der Pol ging ook aan de slag met het kleimonster. Gaston, zoals hij hem noemt, zorgde dat de Joden in Praag vele jaren in vrede en veiligheid konden leven. Zonder eigen plek en zonder noodzaak voor zijn aanwezigheid verdween 'Gaston', tot ieders ontzetting …
Valt er ook vandaag de dag nog een les te leren uit dit allegorische verhaal?

Tijdens het Golemfestival kunt u genieten van mooie verhalen en fijne muziek, een beetje prettig griezelen en zelfs een traantje wegpinken. Emoties genoeg!

Zie voor meer informatie synagogegroningen.nl.

Uit de Joodse Canon
Joodse diamantbewerkers en het gilde

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl.
De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u online kunt bestellen.
Uit de Joodse Canon

Het werd de Joden binnen de 18e-eeuwse samenleving bepaald niet gemakelijk gemaakt een gerespecteerde plek te verwerven. De gildes voor allerlei beroepsgroepen hadden een zware stem in het kapittel bij de beslissing wie mocht toetreden, en Joden waren niet welkom. Voor het diamantbewerkersvak bestond echter geen gilde, niet verwonderlijk dus dat juist daarin Joden werk vonden, daarbij geholpen door de internationale handelscontacten die Sefardische Joden van oudsher onderhielden met landen waar diamant gedolven werd. Maar de Joden waren niet de enigen die in het diamantvak werkten: een grote groep niet-Joodse diamantwerkers voelde zich in hun levensonderhoud bedreigd omdat de Joden voor veel lagere bedragen en van huis uit werkten, waarbij vaak de hele familie werd ingezet. Met een diamantbewerkersgilde kon de beroepsgroep zichzelf beschermen, maar daartoe was het Amsterdamse stadsbestuur niet bereid.

De argumenten waarmee de niet-Joodse diamantbewerkers hun Joodse collega's buiten de deur probeerden te houden, liegen er niet om. U leest erover in het lemma Joodse diamantbewerkers en het gilde in de Canon van 700 jaar Joods Nederland.

De illustratie bij dit artikel is de tekening die Jan Luyken (1649-1712) in 1694 maakte van het diamantslijpersambacht: een vrouw, de 'molendraaister', die de draaischijf in beweging brengt waarmee de diamantslijper zijn werk doet.

Nieuws van heinde en verre

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Onderzoek toont aan dat we zelf ons brein kunnen trainen in het omgaan met negatieve emoties, schijft Times of Israel.
 • The New York Jewish Times bericht over het gratis te downloaden e-book Do You Have Jewish Roots?, onmisbaar voor wie zijn Sefardische afkomst wil onderzoeken.
 • Jack Farj Rafael Jacob (1923-2016), Joods en Indiër, wordt eer bewezen in Times of Israel. Een leven dat leest als een roman.
 • Hoe 24 T-shirts verborgen kunnen zitten in één exemplaar, daarover schrijft Green Prophet.
 • Israëlische artsen opereren niet alleen Syrische oorlogsslachtoffers, maar ook dieren. Israel21C zag hoe een buitengewoon stekelige patiënt behandeld werd.
 • In Tablet nieuws over het Ivriet, dat als taal volgens velen te zwaar op het Engels leunt.
 • De prijs voor de meest originele televisiecommercial (weliswaar uit 2007, maar toch) is toegekend aan de Israëlische kabeltelevisieprovider yes. Op coolamsnews.com is het filmpje te zien.
 • The Island of Tears is de titel van een korte documentaire over het werk van IsraAid op het Griekse eiland Lesbos, te zien op Vimeo.

Help Save a Child's Heart!

Help Save a Child's Heart!

In het Concertgebouw in Amsterdam vindt maandag 1 februari een benefietconcert plaats voor Save A Child's Heart. SACHS is een in Israël gevestigde internationale organisatie die kinderen met hartfalen in ontwikkelingslanden pro deo behandelt.

Aan het concert wordt medewerking verleend door de Nederlandse artiesten Ellen ten Damme, Lavinia Meijer, Rosanne Philippens en Carel Kraayenhof, en uit Israël komen zangeres Rita en pop-fenomeen Asaf Avidan. Met verder het Ricciotti Ensemble, presentator Ikenna Azuike en schrijfster Anna Enquist, is dit een avond om niet te missen!

Meer informatie op saveachildsheart.com.

Website van de week
Synagogues360

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op onze website.
Website van de week

De website synagogues360.org bewijst op indrukwekkende wijze eer aan vele eeuwen Joodse cultuur. Synagogen in Europa, Amerika en India zijn gefotografeerd en zo bewerkt dat de bezoeker er als het ware in kan rondkijken, 360°.

Op dit moment zijn 184 synagoges op deze manier te bezoeken. Onder Synagogue Search kan gezocht worden op land, stad en bouwjaar.
Nederland staat vermeld met twee sjoels in Amsterdam (de Gerard Dou en de PIG) en de synagoge in Tilburg. Dat moet toch beter kunnen! Zou een mail naar info@synagogues360.org helpen?

Amerika is vertegenwoordigd met maar liefst 176 synagogen, met als tweede, zij het op grote afstand, Italië met 36, en op de derde plaats Canada met 24.

Elke synagoge, hoe klein en onbekend ook, wordt beschreven - zoals synagoge Beth Yaacov in Beijing, China: gebouwd in 2011 voor de ongeveer 2000 Chinese Joden in de hoofdstad van de Volksrepubliek.

Architect Louis Davidson houdt, niet frequent, een blog bij over de werkzaamheden voor synagogues360.com. Helaas wordt de Facebookpagina sinds 2011 niet meer bijgewerkt.

In the Picture
The Day The Clown Cried

Alle eerder besproken video's vindt u in het ‘In the Picture’-archief op onze website.
In the Picture

In 1971 vatte de succesvolle Amerikaanse acteur/zanger Jerry Lewis, the "Nutty Professor" (1926), het plan op om een film te maken naar een filmscript van Joan O'Brien uit 1962 over Helmut Doork, een clown in een nazi-concentratiekamp, met zichzelf in de rol van clown. De film werd voltooid, maar, mede onder druk van de eerste geschokte reacties, besloot Lewis dat hij nooit mocht worden vertoond: You will never see it. No one will ever see it, because I am embarrassed at the poor work.
Toch verdween The Day The Clown Cried niet helemaal in het vergeetboek. In de Zweedse studio waar de film gemaakt werd, wordt een kopie bewaard, die een doodenkele keer in strikt besloten kring vertoond wordt. Jerry Lewis heeft onlangs zijn volledige archief, met inbegrip van The Day The Clown Cried, geschonken aan de Amerikaanse Library of Congress.

In deze In the Picture een interview met Jerry Lewis uit 1972, gemaakt twee weken voor hij met het filmen zou beginnen, en de recente documentaire The Story Of The Day The Clown Cried, waarin de Joodse comedian David Schneider
niet eerder vertoond materiaal verwerkte.
Op Studio360 een recent vraaggesprek met Jerry Lewis over The Return of the Worst Film Ever Made.

Bekijk de film hier

Radio en Televisie
15 - 22 januari

Print dit radio- en tv-overzicht om het altijd bij de hand te hebben.
Radio en Televisie

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel.
Aanraders deze week: zaterdag 16 januari op NPO Cultura de veelbekroonde, humoristische documentaire Nobody’s Business waarin regisseur Alan Berliner de geschiedenis en Joodse tradities van zijn familie onderzoekt. Zondag 17 januari op Canvas, voor wie hem nog niet gezien heeft, de documentaire The Gatekeepers waarin zes voormalige hoofden van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet voor het eerst een boekje opendoen over de 'war on terror' zoals ze die van binnenuit kennen.


vrijdag 15 januari

 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord.

zaterdag 16 januari

 • NPO 1 (VPRO), 09.00: VPRO Vrije Geluiden. Afl.: Iván Fischer in Boedapest. Melchior Huurdeman reist af naar Boedapest, de geboortestad van dirigent en componist Iván Fischer, die met zijn Boedapest Festival Orchestra werkt aan de registratie van Mahlers 7e symfonie.
 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • Canvas, 21.05: Everything is illuminated. Komisch drama uit 2005 naar het gelijknamige boek van Jonathan Safran Foer, waarin de hoofdpersoon met een oude foto op zoek gaat naar de Oekraïense vrouw die zijn grootvader uit handen van de nazi's zou hebben gered.
 • NPO Cultura (VPRO), 23.35: Nobody's Business. Veelbekroonde, humoristische documentaire waarin regisseur Alan Berliner de geschiedenis en Joodse tradities van zijn familie onderzoekt, maar vooral een documentaire over een vader-zoon relatie.

zondag 17 januari

 • Canvas, 22.10: The Gatekeepers. Documentaire uit 2012 van Dror Moreh waarin zes voormalige hoofden van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet voor het eerst een boekje opendoen over de 'war on terror' zoals ze die van binnenuit kennen.
 • NPO Cultura (VPRO), 23.25: The Family Album. Documentaire uit 1988 waarin Alan Berliner met home movies uit de jaren '20, '30 en '40 een fraai beeld schetst van het dagelijkse leven in het Amerika in de eerste helft van de vorige eeuw.

maandag 18 januari

 • NPO 3 (AVROTROS), 22.00: Lauren! Reportageserie waarin Lauren Verster nieuwe en voor haar onbekende werelden onderzoekt. Afl.: Tel Aviv, walhalla voor de LGBT community.
 • NDR, 23.15: Später wirst du es verstehen (Plus tard). Familiedrama uit 2008 van Amos Gitai over Rivka, die haar kinderen en kleinkinderen nooit heeft willen vertellen over de bezettingstijd. Wat houdt ze zo angstvallig geheim?
 • ARD, 23.30: Vater, Mutter, Hitler – Vier Tagebücher und eine Spurensuche. Documentaire uit 2015 over kinderen en kleinkinderen die 70 jaar na WOII willen weten hoe hun ouders en grootouders tegenover het nationaalsocialisme stonden.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.00: Nooit meer slapen. Met in het eerste uur een gesprek met Maurits de Bruijn over zijn nieuwe boek De achterkant van de zon, geïnspireerd door het levensverhaal van zijn Joodse moeder die werd grootgebracht in een gereformeerd gezin.

dinsdag 19 januari

 • BBC 4, 23.00: The Crusades. Driedelige televisieserie waarin Dr. Thomas Asbridge het onthullende verhaal van de Kruistochten presenteert. Afl. 3: Victory and Defeat.

woensdag 20 januari

 • WDR Radio 3, 20.05: Schatzkiste der Musikgeschichte. Het Mandelring Quartett speelt het tweede strijkkwartet van de Joodse componist Berthold Goldschmidt (1903-1996), die in 1935 als entartete Komponist de wijk nam naar Londen.
 • BBC 1, 0.45: Good. Drama uit 2008 van Vicente Amorim dat zich afspeelt in Duitsland in de jaren '30, waar hoogleraar John Halder wordt meegesleept door de opkomst van Hitler.

donderdag 21 januari

 • NDR Kultur, 19.30: Le Cantique des Cantiques van de Franse componist Jean-Yves Daniel-Lesur (1908-2002), een fraaie toonzetting van het Hooglied voor 12-stemmig a cappella gemengd koor.

vrijdag 22 januari

 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord.

(advertenties)


banner joodsamsterdam banner propra banner meldpunttaal banner yanshuf banner sinaicentrum banner blankevoort banner israelactie banner amphora banner venstra banner luna3 banner jonet banner givat banner sivmotwitter.com/Crescas facebook.com/Crescas Deze nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden?
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Vragen of opmerkingen naar redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich met één muisklik uitschrijven