vrijdag 18 december 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

10 januari 2016: Twee Joden, drie meningen ...

Het thema van de tweede Crescas Debatterij, zondag 10 januari 2016, is privacy versus veiligheid, met als kernvraag: hoeveel van onze privacy zijn wij bereid op te geven om onze veiligheid te waarborgen? En is zo'n garantie überhaupt mogelijk?

Per 1 januari 2016 treedt de aangepaste Wet Bescherming Persoonsgegevens in werking. Een data-lek moet verplicht worden gemeld en bedrijven worden aansprakelijk gesteld voor onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens op straffe van een fikse boete. Is daarmee onze privacy voldoende gewaarborgd? Waarom doet de overheid zo schimmig over hoe zij met onze persoonlijke gegevens omgaat? Wij (lees: Joden) zijn toch de kanariepiet in de kolenmijn? Of laten we ons, onder het mom van veiligheid, in slaap sussen? Juist wij moeten beter weten. Toch? En welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? Deze en andere vragen komen in het debat op 10 januari aan de orde.

Eén van de gasten die de discussie aangaat, is de Nederlandse 'Edward Snowden', Brenno de Winter, freelance onderzoeksjournalist met als specialisatie veiligheid, privacy en digitale burgerrechten. In 2011 was hij 'journalist van het jaar', enkele jaren later kreeg De Winter landelijke bekendheid omdat hij de OV-kaart wist te kraken en met een vervalste identiteitskaart ministeries, de Tweede Kamer, politiebureaus en zelfs het Koninklijk Paleis binnenkwam. De overheid was not amused.
Een andere expert in het panel is Elisabeth de Leeuw, veiligheids-consultant en eigenaar van IdTopIQ.
Het debat wordt geleid door Joyce Hes en Karen de Jager.

Wilt u goed beslagen ten ijs komen? In het NIW van deze week vindt u een artikel over privacy versus veiligheid, waarin ook Brenno de Winter aan het woord komt.

Zondag 10 januari, Crea, Nieuwe Achtergracht 170 in Amsterdam. Deuren open om 14.30, het debat begint om 15.00 uur. Vanaf 17.00 uur kunt u napraten met een drankje. Entree: € 2,50.

We verwachten ook deze keer een flinke toeloop (de eerste Debatterij was ruim tevoren uitverkocht). U kunt uw plaatsen al reserveren: stuur een mailtje naar info@crescas.nl en vermeld uw naam en het gewenste aantal plaatsen. Meer informatie over dit debat vindt u volgende week op onze website en uiteraard in de volgende nieuwsbrief. Houd dus uw inbox in de gaten en like zeker ook onze Facebookpagina voor het laatste nieuws over de Debatterij! Zet de datum nú in uw agenda: zondag 10 januari, 15.00-17.00 uur!

Kijk eens anders naar de Halacha

De succesvolle cursus Halacha aan de hand van korte films is in Amsterdam al afgesloten, maar staat begin 2016 op de agenda in Bussum, voor Crescas een nieuwe leslocatie. Wij organiseren deze cursus in nauwe samenwerking met het Genootschap Nederland-Israël.

In de films die docent Leo Mock in zijn cursus gebruikt, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. De filmmakers, eindexamenstudenten van de orthodoxe Ma’aleh School of Television, Film and the Arts in Jeruzalem, kiezen vaak netelige kwesties als thema voor hun werk, zoals het gehandicapte kind in de traditionele wereld en BOM-moeders in de Joods-orthodoxe wereld, of hoe vier je Chanoeka in een familie waarvan de vader overleden is. Ook de Joodse huwelijkswetten worden in een van de films in de weerbarstige realiteit geplaatst.

Zijn de regels, ge- en verboden uit de Halacha in de moderne tijd nog bruikbaar voor het vinden van antwoorden? Hoe verhoudt de Joodse wet zich tot onze 21e-eeuwse realiteit? Waar schuurt en wringt het, en is het mogelijk de Halacha, zonder verlies van de essentie, passend te maken aan de moderne tijd? Gespreksstof te over, en meer dan voldoende om over na te denken!

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Ivriet leren spreken in 15 uren? Bij Crescas kan dat!

De cursus Tacheles Ivriet, waarin u in 10 lessen van anderhalf uur een basiswoordenschat opbouwt én leert hoe u die in eenvoudige gesprekken kunt toepassen, gaat dit jaar op woensdag 6 januari van start, zowel in Den Haag als in Amsterdam.

Tacheles Ivriet is anders dan alle andere taalcursussen Modern Hebreeuws die Crescas al sinds jaar en dag in het programma heeft. U hoeft zelfs het Alef-Beet (het Hebreeuwse alfabet) niet te kennen, en de grammatica evenmin. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van teksten in het Ivriet die fonetisch zijn uitgeschreven en naar het Nederlands vertaald. U kijkt, luistert en oefent, en aan het einde van de cursus kunt u, bijvoorbeeld, niet alleen in het Ivriet de weg vragen maar ook het antwoord begrijpen!

Wacht niet te lang met inschrijven op onze website, er zijn nog een paar plaatsen vrij!

Voor lezers en luisteraars: Joodse schrijvers in de schijnwerpers

Wat betekent het om een Joodse schrijver te zijn in Nederland? Dat is de centrale vraag in de driedelige cursus Joodse schrijvers in de schijnwerpers. We vonden Marcel Möring, Femmetje de Wind en Wanda Reisel bereid om zich een avond lang door literatuurkenner Wil Parijs daarover te laten bevragen.

Wat deze drie schrijvers verbindt, is het feit dat ze na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, als zodanig gerekend kunnen worden tot de 'tweede generatie', maar, in afgeleide vorm, toch niet aan die oorlog zijn ontkomen. Elk van hen vond een eigen vorm om met dat verleden om te gaan.

Femmetje de Wind werd geboren in 1979 en is de jongste van het drietal. Ze debuteerde in januari 2015 met de deels autobiografische roman Rivka, waarin het oorlogsverleden van de vader van de hoofdpersoon het narratief bepaalt.
Marcel Möring (1957) debuteerde in 1990 met de roman Mendels erfenis - de 'erfenis' uit de titel verwijst naar de naweeën van de Sjoa die de hoofdpersoon zelf niet heeft meegemaakt maar hem wel tot waanzin drijven.
Wanda Reisel (1951) publiceerde in 1986 haar eerste boek, de novellenbundel Jacobi's tocht. De latente aanwezigheid van 'de oorlog' en de daarmee samenhangende problematiek komt pas eind jaren '90 duidelijker naar voren.

Wil Parijs (1957) is generatiegenoot van de schrijvers die hij op 28 januari, 11 en 25 februari zal interviewen. Hij is al 35 jaar actief in het boekenvak: begonnen in de boekhandel, werkte hij vervolgens als vertegenwoordiger voor diverse uitgevers en is nu weer terug bij zijn oude liefde: de boekwinkel. Daarnaast is hij adjunct-hoofd van Talmoed Tora, het jongerenonderwijs van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: de deze week verschenen roman Lederwarenfabriek Modernvan Fred Bornstein, over de moeizame eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van de jongste telg uit een Oost-Joodse immigrantenfamilie in Amsterdam. Duitse daders is een studie van Frits Boterman naar het beleid van de Duitse bezetters waarmee zij Nederland in de jaren 1940-1945 onder controle wisten te krijgen. Vele uren leesgeluk voor liefhebbers van poëzie biedt Strohalmen voor de lezer, een omvangrijke bundel gedichten van de Russische dichter Joseph Brodsky (1940-1996), een groot aantal ervan niet eerder in het Nederlands vertaald.

Engelstalig: The Marriage of Opposites, de nieuwste roman van de Amerikaanse schrijfster Alice Hoffman, de wonderlijke familiegeschiedenis van de Franse impressionistische schilder Jacob Abraham Camille Pissarro.

Vers uit de ramsj geplukt: Naar levend model, waarin Annie Cohen-Solal de opkomst beschrijft van Amerikaanse kunstenaars, Parijs 1867 - New York 1948, de Britse journaliste Lesley Chamberlain onderzocht het schrijversleven van Sigmund Freud voor haar studie De verborgen kunstenaar, en De uitverkorene van de heer, een onvervalste liefdesroman van Albert Cohen.

En verder:
- Een prachtig gesprek met de Israëlische schrijver en vredesactivist David Grossman in de Belgische periodiek De Tijd. NB: kosteloze registratie verplicht!
- De 26e editie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal op 19 december 2015, heeft dit keer een andere opzet. In Boekblad meer hierover.
- Schrijfster Saskia Goldschmidt speelt haar performance De Voddenkoningin, een mix van couture-sprookjes en voddenverhalen over sixties-nostalgie, vintage queens en kledingkasten, op zondag 27 december in het Tropenmuseum in Amsterdam.

In de Digibieb: Tijdloze ogenblikken

Deze week zet de Digibieb een boek óver een auteur op de lessenaar: Tijdloze ogenblikken, de in 1998 door neerlandicus Martje Breedt Bruyn geschreven, geïllustreerde biografie van Marianne Philips ((1886-1951).

De vrouw die Albert Helman rekende tot de 'damesschrijfsters' die geen literatuur produceerden, maar 'mevrouwenromans', of, in het gunstigste geval, 'vrouwenliteratuur', wordt in de biografie van Martje Breedt Bruyn heel wat passender omschreven. Uit het voorwoord: de vrouw die keek met de ogen van een superieur rechter. Philips wist hoe haar mannelijke collega's naar vrouwelijke auteurs keken: schrijfsters die de markt overspoelden met hun minieme, verpieterende, fatsoenlijk-wulpse, driehonderd bladzijden over een coïtus piekerende, wilde vloed hunner ranzige fantasietjes, in de vernietigende visie van Albert Helman.
Philips liet zich er niet door uit het veld slaan: Een man kan zich, als hij wil, urenlang van de buitenwereld isoleren en werken. Een huisvrouw moet met ijzeren wilskracht een paar uur per dag reserveren. En natuurlijk zijn zulke uren vaak nodig om eerst zelf rustig te worden. Juist als men denkt: 'nu zou ik kunnen gaan werken' is de beschikbare tijd voorbij.

In het Amsterdamse stadsdeel (en voormalige 'tuinstad') Slotermeer is sinds 1953 een Marianne Philipsstraat, maar de boeken van deze in haar tijd veelgeprezen en -gelezen Joodse schrijfster zijn al jaren niet meer leverbaar.
In februari 2013 bracht Crescas Marianne Philips al kort onder de aandacht, naar aanleiding van de toevoeging van haar boeken aan onze Joodse Bibliotheek. U vindt alle negen titels én Tijdloze Ogenblikken in de Digitale Joodse Bibliotheek. Daar kunt u ze online lezen of naar uw eigen computer downloaden.

Uit de Joodse Canon
Michel Henri Godefroi, Joods parlementariër

U kent hem vermoedelijk niet, Michael Hendrik Godefroi. In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek uit 1911 wordt hij omschreven als verdienstelijk staatsman en rechtsgeleerde.

Maar dat is niet waarom hij in de Canon van 700 jaar Joods Nederland is opgenomen: mr. M.H. Godefroi was van 1860 tot 1862 de eerste Joodse minister uit de geschiedenis, nadat hij in februari 1849 'ofschoon Israëliet, door het hoofdkiesdistr. Amsterdam tot lid der Tweede Kamer gekozen, waarvan hij naar bevoegd getuigenis, meer dan 25 jaren een sieraad is geweest'.
Godefroi moet, ondanks zijn geringe lichaamslengte, een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, niet alleen omdat hij, oprecht Israëliet, in 1857 en 1878 met volle overtuiging de formule der christelijke deugden in de toen verkregen schoolwetten verdedigde, maar zeker ook vanwege zijn buitengemene zeggingskracht; soms sprak hij twee uur en langer over een onderwerp, zonder de Kamer te vervelen. “Een bewegelijke persoon Israëls, sprak dan alles met hem mee, zijn hoofd, zijn oogen, zijn vingers, zijn heele lichaam.”

Voor de Nederlandse Joden, die in de 19e eeuw met hun in 1796 verkregen burgerrechten al het mogelijke deden om, met behoud van eigen identiteit, volwaardig lid van de samenleving te worden, is Godefroi van groot belang geweest, als parlementslid en als minister van justitie. Een belangrijk wapenfeit was zijn amendement op de Begrafeniswet van 1869, die het Joden toestond om buiten de gemeentegrenzen hun doden te begraven. Daarmee werd het absolute verbod op het vervoeren van lijken naar andere gemeentes omzeild, uit angst voor mogelijke verspreiding van besmettelijke ziekten.

Lees meer over deze bekwame en scherpzinnige jurist in de Canon van Joods Nederland onder het lemma Michel Henri Godefroi (1813-1883): de eerste Joodse minister.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In Israël is fysicus Harry Zvi Tabor, de uitvinder van warmwaterboilers op zonne-energie, op 98-jarige leeftijd overleden, een maand nadat hem de Energy Man of the Year award was toegekend. Lees meer over deze onverwoestbare pionier op Israel21C.
 • Op NBCNews een verhaal over het belang van Indiase Joden voor 'Bollywood'. In New York is er een tentoonstelling over te zien.
 • In de Litouwse hoofdstad Vilnius komt een museum dat wil strijden tegen antisemitisme, schrijft JTA.
 • MailOnline kwam op het spoor van de Roemeense Klara Markus (1913), die door een wel heel bizarre samenloop van omstandigheden de Sjoa overleefde.
 • De beste banketbakker van Hongarije geeft Kerstmis dit jaar een Joods smaakje. Lees meer in Tablet Magazine.
 • In Times of Israel het bericht dat de Joodse Lauren Katz in de grote finale staat van de Amerikaanse versie van Heel Holland Bakt. Leuk om te lezen hoe ze zo ver is gekomen.
 • Volgens de Forward zitten er wel wat Joodse elementen aan de nieuwe Star Wars film die deze week wereldwijd in première is gegaan.
 • 'Fiddler to the world' Itzhak Perlman heeft de prestigieuze Genesis Prize 2016 toegekend gekregen.

Website van de Week
Vanished Families

In het Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück exposeert de Nederlandse beeldend kunstenaar Sira Soetendorp - van IJssel (1943) de 15 werken tellende serie Vanished Families. Het is haar persoonlijke manier om haar door de nazi's vermoorde verwanten te gedenken.

Mensen die ze alleen maar kende van foto's, heeft ze in tere, silhouetachtige portretten een nieuw bestaan gegeven, bijna vluchtige momentopnamen van de familieleden die ze nooit gekend heeft.

In een werkgesprek vertelt Sira Soetendorp woensdag 20 januari om 16.30 uur in het museum over haar werk.

De tentoonstelling is een goede aanleiding om het Felix-Nussbaum-Haus, dat deel uitmaakt van het Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück, te bezoeken. Het door Daniel Libeskind ontworpen Museum ohne Ausgang is een ervaring op zich, evenals de inmiddels ruim 200 werken tellende Sammlung Felix Nussbaum.

Lees meer op osnabrueck.de.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

Drie geloven ... in een galerie

Drie kunstenaars maakten voor de Haagse galerie NEST de expositie I am closer to you than your very self. Chaim van Luin (1985) is Joods, Gijs Frieling (1966) Christelijk en Hamid El Kanbouhi (1976) is Moslim - wat hen samenbrengt is religie als overkoepelend thema.

De kunstenaars hebben ieder een ruimte toegewezen gekregen waarin zij hun persoonlijke beleving van het thema vorm geven. Van Luit vindt zijn inspiratie in zijn Joodse wortels, Frieling in de natuur, die voor hem een beeld geeft van de schepping. El Kanbouhi wil in zijn heftige werk de toeschouwer laten zien dat de drie religies veel overeenkomsten vertonen.

De objecten en de verhalen die erbij horen, maken dat de tentoonstelling als een welhaast zintuiglijke ervaring aankomt. Te zien tot en met 31 januari 2016.

Galerie NEST is te vinden aan het De Constant Rebecqueplein 20b in Den Haag en is geopend van donderdag tot en met zondag, van 13.00 tot 17.00 uur, of op afspraak.

Jewish Postcard Collection op Flickr.com

De website van de week stuurt u vandaag zelf 'op pad', door een fabelachtige collectie Joodse ansichtkaarten. Je zou ze verwachten op jewishpostcardcollection.com, maar om ze te kunnen bekijken moet de bezoeker doorklikken naar flickr.com, waar in een groot aantal albums 17.111 (!) afbeeldingen thematisch bij elkaar zijn gebracht.

Commentaren en omschrijvingen ontbreken, maar toch: een heerlijk tijdverdrijf, zo bladeren en plaatjes kijken.

In een artikel van november 2009 op jewishmag.com vertelt Stephanie Comfort, de verzamelaar, hoe de collectie tot stand is gekomen.

In the Picture
Aleph Bass — an aleph bet song by Darshan

Het Hebreeuwse alfabet zoals u het niet eerder zag, als 'rap'!

Gemaakt door musici Shir Yaakov Feit en Eden Pearlstein en filmmakers Brian Savelson en Abbey Luck, die samenwerken in het Darshan project.

Voor wie de tekst niet meteen verstaat:

Letters are the building blocks of all of God's creation
Kabbalistic keys unlock the heart of human nature
Metaphysic molecules of mystic nomenclature
Torah is the Tree of Life in musical notation
Speaking into being, existential occupation
For servants of the Source of Light and Root of Revelation
Reading into meaning, covenantal calibration
For students on the path of learning language liberation

Bekijk de film hier

Televisie en radio 18 - 25 december 2015

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week voor de allerlaatste keer: De kunst van het luisteren, het wekelijkse radioprogramma van de Joodse Omroep. In deze laatste aflevering wordt de documentaire Het geslacht Soesan, een Hollandse familie uitgezonden. U luistert naar het bijzondere levensverhaal van Jaap Soesan (1923) en zijn kinderen: Joop, Rika, Salo, Tilly en (Crescas-columnist) Simon.


vrijdag 18 december

 • HBO, 17.05: Suite française. Romantisch oorlogsdrama uit 2014 naar de roman van Irène Némirovsky over de liefde tussen Lucile Angellier, een Frans meisje, en Bruno von Falk, een Duitse soldaat, tijdens de eerste jaren van de Duitse bezetting in Frankrijk.
 • Arte tv, 21.45: Die Abenteurer der modernen Kunst. In de laatste twee afleveringen van deze serie over belangrijke kunstenaars en denkers die begin 20e eeuw in Parijs woonden en werkten, worden de jaren 1930-1939 en 1939-1945 behandeld.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 19 december

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.

zondag 20 december

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije Geluiden. Met onder meer de Israëlische zangeres Noa (Achinoam Nini)!
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.

* maandag 21 december*

 • WDR, 9.30: Die Juden - Fall des Tempels. Deels gedramatiseerde documentaire waarin duidelijk wordt waarom het Joodse volk na het jaar 70 verspreid raakte.
 • Brava, 20.31: Jascha Heifetz: God's Fiddler. Documentaire over deze legendarische violist, een artiest die alleen maar met perfectie genoegen nam, ook een muzikaal wonderkind wiens muzikale prestaties bijna een eeuw lang de standaard zette.
 • Arte tv, 0.15: L'Apollonide (Souvenirs de la maison close). Indrukwekkend, loom verteld zedendrama uit 2011. Op het scharnierpunt van de negentiende en twintigste eeuw dromen de inwonende nachtvlinders van het Parijse bordeel L'Apollonide van een schuldenvrij leven buiten de luxe-bordeelmuren. Centraal in het narratief: Madeleine 'la Juive'.

dinsdag 22 december

 • NPO Doc (VPRO), 20.30: Dolphin Boy. Israëlische documentaire uit 2011 van Dani Menkin & Yonatan Nir, over de Palestijnse tiener Morad die na een zware mishandeling door klasgenoten is gestopt met praten.

woensdag 23 december

 • BBC 1, 10.00: David Suchet: In the Footsteps of St. Paul. Afl. 1: Hoe een obscure Joodse sekte aan de rand van het Romeinse Rijk de aanzet gaf voor het omverwerpen van de klassieke goden.
 • Arte tv, 17.20: Biblische Detektivgeschichten. Afl.: Was het jodendom ten tijde van Abraham al een monotheïstische godsdienst? Archeologen gingen op onderzoek.
 • NPO 2 (VPRO), 23.40: The secret life of Uri Geller - Psychic spy? Uri Geller maakte in de jaren ‘70 als lepel-buigende entertainer furore op televisie. In deze documentaire vertelt hij over zijn carrière vóór, maar vooral ook áchter de schermen: als geheim agent en (dubbel)spion, werkzaam voor onder andere de Israëlische Mossad en de Amerikaanse CIA.

donderdag 24 december


vrijdag 25 december

 • Canvas, 18.52: Joanna Lumley: Op zoek naar de Ark. De Ark van Noach en de zondvloed is een verhaal dat van grote betekenis is in jodendom, christendom en islam.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 20.00: Marathoninterview. Ester Naomi Perquin spreekt met journalist en schrijver Judit Neurink (onder andere De Joodse bruid, 2014) over haar leven en werk in de Koerdische stad Erbil in Irak.
 • NPO Radio 5 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • Canvas: 21.55: Seymour: An Introduction. Portret van de hoogbejaarde Amerikaanse concertpianist Seymour Bernstein die na 1977 nog uitsluitend lesgeeft.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 46
vrijdag 18 december 2015
 

In deze nieuwsbrief

10 januari 2016: Twee Joden, drie meningen ...
Kijk eens anders naar de Halacha
Ivriet leren spreken in 15 uren? Bij Crescas kan dat!
Voor lezers en luisteraars: Joodse schrijvers in de schijnwerpers
Boekennieuws
In de Digibieb: Tijdloze ogenblikken
Uit de Joodse Canon
Nieuws van heinde en verre
Website van de week
Drie geloven ... in een galerie
Jewish Postcard Collection op Flickr.com
In the Picture
Televisie en radio 18 - 25 december 2015


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Terwijl ik me spiritueel voorbereid op het schrijven van mijn column, zie ik een bericht op Teletekst: Joodse school Zürich afgegrendeld. ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Alhoewel het winter is en de Kerst in aantocht, is dit jaar de sfeer in Frankfurt geheel anders dan de jaren ervoor. De bekende ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Natuurlijk ben ik blij met het in Parijs gesloten klimaatakkoord. Wat is er mooier dan dat tegen de tweehonderd landen met één doel ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
Few things are as difficult as taking revenge yet remaining righteous. The combination seems paradoxical. Even harder, though, is not to ...
lees verder


(advertenties)

banner joodsamsterdam

banner yanshuf

banner jonet

banner meldpunttaal

banner blankevoort

banner propra

banner sivmo

banner israelactie

banner irgoen_olei

banner luna3

banner venstra

banner givat

banner sinaicentrum

banner amphora

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier