vrijdag 11 december 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

De Casus Spinoza: een terugblik

Zondag 6 december was de grote zaal van Debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam tot de allerlaatste stoel gevuld met ruim 450 belangstellenden voor het symposium De Casus Spinoza. Stille getuige van de lezingen voor de pauze was het Escamoth, het register van besluiten en reglementen van de Joodse gemeente Talmud Tora, dat, beschermd door een vitrine, opengeslagen lag op de pagina met de banvloek.

Crescas, de Universiteit van Amsterdam afdeling Hebreeuws en Joodse studies en journaliste Ronit Palache wisten een indrukwekkend aantal filosofen, religieuze leiders en historici uit Amerika, Nederland en Israël bijeen te brengen om zich uit te spreken over de vraag of de cherem op Baruch de Spinoza niet zou moeten worden opgeheven.
De toehoorders kregen een rijk geschakeerd palet aan meningen en visies voorgeschoteld. Ondanks de ernst van de kwestie in casu, was er af en toe ook ruimte voor een lach.

Na de opening door professor Irene Zwiep (UvA) kreeg Ronit Palache het woord. Zij gaf een persoonlijk getinte toelichting op het centrale thema van het symposium. Vervolgens legde chacham Pinchas Toledano, de opperrabbijn van de Portugees-Joodse Gemeente, uit wat de betekenis van de banvloek was in 1656, én waarom die bijna 360 jaar later nog altijd van kracht is. Kort gezegd: 'slecht voorbeeld doet slecht volgen', en wie, zoals Spinoza deed, de bijl zet aan de grondvesten van het jodendom, kan daar geen deel van uitmaken.
Professor Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison) plaatste, heel pragmatisch, de vijf redenen voor de cherem in zijn tijd. Emeritus-professor Yosef Kaplan (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem) belichtte de sociale aspecten van een zo rigoureuze verstoting, en professor Jonathan Israel (Princeton University) richtte zich vooral op de politieke aspecten: religieuze leiders en democratische autoriteiten staan met elkaar op gespannen voet: despoten misbruiken geloof (en bijgeloof!) om hun onderdanen te onderwerpen. Professor Piet Steenbakkers (Universiteit Utrecht) zette uiteen waarom de verbanning van deze 'deugdzame atheïst' een ongemakkelijke erfenis is, zeker als de maatregel vooral zou zijn ingesteld om profane redenen, zoals wel wordt beweerd.

In de pauze kregen de aanwezigen de gelegenheid om het Escamoth van dichtbij te bekijken en fotograferen.

De Portugese tekst werd uit het boek voorgelezen door Benjamin Moser, en door professor Emile Schrijver in het Engels vertaald. De harde bewoordingen waarmee Spinoza uit de gemeenschap werd gestoten, veroorzaakten een schok in de zaal.

De laatste lezing werd gegeven door de orthodoxe, Portugees-Joodse rabbijn Nathan Lopes Cardozo (David Cardozo Academie, Jeruzalem). 'Spinoza is de eerste seculiere tsaddiek', betoogde hij, en verkondigde in zijn felle toespraak vervolgens dat de ban op Spinoza zou moeten worden opgeheven, met het argument: Men mag degene die zich uitspreekt tegen het jodendom niet het zwijgen opleggen, omdat dat een teken van zwakte is.

NIW-hoofdredacteur Esther Voet was bij het symposium aanwezig en schreef op jalta.nl een uitvoerig verslag.

Binnenkort zijn alle lezingen én het afsluitende debat tussen de deelnemers op de website van Crescas te zien - houdt onze nieuwsbrief in de gaten!

Een foto-impressie van De Casus Spinoza is te bekijken op crescas.nl.

Over goed, kwaad en de erfenis van een keuze

In januari 2013 verscheen Wat ik moest verzwijgen, het derde boek van Ariëlla Kornmehl (1975). In deze roman betreedt de schrijfster het grijze gebied tussen goed en kwaad. Ze gebruikt daarvoor de aangrijpende geschiedenis van haar eigen familie en realiseert zich dat voor sommigen in 1945 de oorlog verre van voorbij was.

Crescas heeft Ariëlla Kornmehl uitgenodigd voor de lezing Wat ik moest verzwijgen, maar niet om haar te laten vertellen over haar boek, al dient dat wel als uitgangspunt. Het zijn de onuitwisbare gebeurtenissen tijdens, en verhalen over een periode die begint in 1942 en eindigt in 2010. Het boek leest als een thriller, maar zet ook aan tot nadenken.

Kornmehl is, naast schrijfster,ook filosofe. Wat doet het met een mens als die zich voor een onmogelijke keuze geplaatst ziet, kun je daarover nog wel een oordeel uitspreken? Waar zou je zelf voor kiezen: je eigen leven opofferen zodat een ander kan blijven leven, of jezelf redden? De erfenis van de keuze is even onmogelijk als de keuze zelf. Vervolgens komt de vraag op: hoe belangrijk is het de waarheid te weten, en wat moet je daar dan mee?

Het zijn vragen waarop u dinsdag 19 januari samen met Ariëlla Kornmehl een antwoord kunt proberen te formuleren, pragmatisch aan de hand van voorbeelden die zij aanbrengt, of vanuit uw persoonlijke ervaring.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Zondag 10 januari 2016: Save the date!

Na de succesvolle eerste editie van de Crescas Debatterij over het thema 'Vluchtelingen en de Nederlands-Joodse gemeenschap' staat de tweede alweer in de steigers.

Zondag 10 januari wordt gedebatteerd over privacy en veiligheid.
Hoeveel van onze privacy zijn wij bereid op te geven om onze veiligheid te garanderen. En is zo'n garantie überhaupt mogelijk?

Binnenkort meer informatie - houdt de nieuwsbrief en onze Facebookpagina in de gaten!

Twee Joden, drie meningen. Privacy versus veiligheid.

Topstukken uit een bijzondere verzameling

In combinatie met de naam Emile Schrijver kan een titel als deze alleen maar slaan op de wereldberoemde collectie judaïca van de Zwitserse collectionneur René Braginsky.

Emile Schrijver, de onlangs aangestelde nieuwe directeur van het Joods Historisch Museum, is een van de conservatoren van deze wereldwijd belangrijkste privéverzameling handgeschreven Joodse boeken.

Voor Crescas geeft Emile Schrijver de cursus De Braginsky Collectie - twee avonden in februari 2016. Hij zal een aantal van de topstukken uit de verzameling presenteren en uitleggen wat ze tot deze status verheft.
De Braginsky Collectie wordt nog altijd uitgebreid. Emile zal tijdens zijn cursus de nieuwe aanwinsten bespreken, en uiteenzetten waarom het verwerven van échte topstukken steeds lastiger wordt.

Zet de data alvast in uw agenda: 16 en 23 februari 2016, en schrijf u in op onze website!

Werkt dat, oeroude Joodse ethiek in de moderne tijd?

Zakendoen - dat wil zeggen handel drijven, kopen en verkopen, eerlijk wegen en meten, rente heffen en omgang met de concurrentie - bestaat sinds mensenheugenis. De mate waarin, en met name de wijze waarop iemand die zaken doet daar zelf beter van wordt, is onderhevig aan een heel pakket gedragsregels en fatsoensnormen.

In het jodendom liggen die waarden en normen verankerd in Tora en Talmoed. Wellicht hebt u zakendoen niet eerder met deze oeroude halachische voorschriften in verband gebracht.

In de cursus Zakendoen en Joodse ethiek verbindt docent Michael Bloemendal het actuele heden met het Talmoedische verleden. Hij laat zien waar de algemene en de Joodse ethiek elkaar kruisen en versterken en waar de Halacha op zakendoen van toepassing zou moeten zijn.
De vraag die moet worden beantwoord is natuurlijk of Joodse ethiek in het zakendoen aantoonbaar verschil kan maken.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: De wolven namen alles mee, waarin Simon Goodman zijn zoektocht naar de door de nazi's gestolen kunstverzameling van zijn familie beschrijft. Het verborgen stadspaleis is een literaire herontdekking, geschreven door Elisabeth de Waal, de Weense grootmoeder van Edmund de Waal (De haas met de amberkleurige ogen), een roman die als het vervolg op dat boek gelezen kan worden. De laatste essays die Oliver Sacks nog voltooide voor zijn overlijden in augustus 2015, zijn bijeen gebracht in de bundel Dankbaarheid.

Engelstalig: Tablet Magazine wijdt het lange artikel The Greatest Literary Impostor of All Time Deserves To Be Remembered aan Romain Gary, de Franse schrijver die in 1974 onder het pseudoniem Émile Ajar met zijn roman *La vie devant soi *de prestigieuze Prix Goncourt in de wacht sleepte.

Vers uit de ramsj geplukt: Bijzonder gewoon. Het centraal archief bijzondere rechtspleging (1944-2010) en de 'lichte gevallen' van Gretha Donker en Sjoerd Faber, van David Smalhout Daarheen en weer terug, gedetailleerde herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog, en een boek gewijd aan de collectie van het werk van Jacques Lipchitz (1891-1973) in het Israel Museum in Jeruzalem.

En verder:

 • In het Literair Museum in het Belgische Hasselt is tot medio februari 2016 de tentoonstelling Een Bijbel. Illustraties van Rébecca Dautremer te zien: een nieuwe, eigenzinnige versie van de bijbel die ook voor niet-gelovigen heerlijk om te lezen is. Meer op literatuurplein.nl.
 • Kijk eens rond in de reeks Cossee Century: een interessante selectie literaire, thematische, historische of informatieve meesterwerken.
 • Xaviera Hollander, alias van Vera de Vries (1943), heeft een contract getekend bij uitgeverij Gibbon. In 2016 zullen drie boeken van haar verschijnen, waaronder de 'opgepimpte' versie van haar bestseller The Happy Hooker.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Hoe vieren de Joden van Kaifeng Chanoeka? De New Jersey Jewish Standard weet het.
 • De prijs voor het beste rechtsfilosofische proefschrift werd vorige maand bij de UvA toegekend aan dr. Irena Rosenthal. Extra bijzonder omdat deze prijs van de European Academy of Legal Theory slechts 1x per drie jaar wordt uitgereikt.
 • Bij het aansteken van de reusachtige chanoekia voor de Brandenburger Tor in Berlijn kwamen niet alleen Joden samen, maar ook Moslims en Syrische vluchtelingen. Times of Israel was erbij.
 • Het échte verhaal achter de dreidl is te lezen in de Forward. Laat u zich verbazen!
 • Jewish Currents deed voor het artikel O My America: 150 Million Jews! wat demografisch onderzoek.
 • Op YouTube de Israëlische choreograaf en danser Gadi Bitton, dansend en zingend in het sportcentrum van de Tel Aviv Universiteit, om vrolijk van te worden!
 • De muziek is van Idan Raichel's nieuwste album, en daarover schrijft JPost.
 • Tarisio (één van de belangrijkste veilinghuizen voor muziekinstrumenten) schrijft een In Memoriam voor de vorige maand overleden legendarische violist Joseph Silverstein.

Uit de Joodse Canon
Abodat Hahesed, Werkhuis voor Asjkenaziem

De Oostjoden die zich in Amsterdam vestigden troffen daar een welvarende Joodse gemeenschap aan. De doorgaans hoogopgeleide en zakelijk succesvolle 'Portegiezen' hadden weinig op met hun armoedzaaiende geloofsgenoten. Die konden vaak alleen maar door te bedelen enigszins in hun levensonderhoud voorzien. De stad paste op hen 'een efficiënt sociaal beleid' toe, zoals dat eind 16e eeuw door de geleerde theoloog Dirk Coornhert (1522-1590) in zijn tractaat Boeven-tucht, ofte middelen tot vermindering der schadelyke ledighgangers werd geadviseerd. Bedelaars en zwervers werden van de straat gehaald en aan het werk gezet in het 'rasphuis', het oudste tuchthuis van Europa, de eerste alternatieve strafwerkplaats, bedoeld voor dergelijke ongheneselijcke schelmen.

De slampampers en arme sloebers waren dan wel opgeborgen, maar in het tuchthuis was leven volgens de Joodse wetten niet mogelijk. Dat ging zelfs de Portegiezen te ver. In 1642 investeerde de Portugees-Joodse gemeente in een Joods werkhuis, Avodat Hahesed, 'Werk van liefdadigheid'.

In het lemma Abodat Hahesed, Werkhuis voor Asjkenaziem leest u meer over de aanleiding en uitwerking van deze niet onbelangrijke daad van barmhartigheid.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

In de Digibieb: De Gast-Vertellers

De draai aan de carrousel op de startpagina van de Joodse Bibliotheek leverde een verrassing op. Een klein boekje, in halflinnen ingebonden met een titeletiketje. Op pagina 5 wordt de lezer pas wijzer: het betreft hier het in de zomer van 1924 in eigen beheer uitgegeven De Gast-vertellers. Een serie pogingen tot een eenigszins fatsoenlijk Cabaret in klein-kwarto.
Weer een paar pagina's verder het voorwoord:

"De beste spelers ter wereld,
hetzij voor treurspel, blijspel, historie-spel,
herders-spel, herders-kluchtspel, historie-
herdersspel, treur-historiespel, treur-klucht-historie-herdersspel, onverdeelde vertooning of onbeperkt dicht-tafereel; Seneca kan
hun niet te zwaarmoedig, en Plautus niet
te luchthartig zijn……………………………”

Schrijver Sam Goudsmit (1884-1954) en zijn vriend, de communistische beeldend kunstenaar Chris Beekman (1887-1964) vonden elkaar in hun overtuiging dat het socialisme de enige manier was om 'de gewone man' een beter leven te geven.

De Gast-Vertellers is het zichtbare resultaat van hun vriendschap. De bundel, waarvoor Chruis Beekman vijftien illustraties maakte, is opgezet als een toneelstuk: een Proloog, een aantal 'actes' en als afsluiting de 'Stille Finale', die als enige een rolverdeling kent waarin Fluisterende geesten in de donkere leeskamer in beweeglijken kring om ons boekje heen staan.

Goeiennacht allemaal, Allemaal.
Vooral flink rusten. Dat is gezond.
En gezond, nietwaar? moeten we toch
in alles een beetje blijven. Tot weerziens.
Ja?

De Gast-Vertellers is een klein juweeltje. Het speelse boekje werd in kleine oplage gedrukt en wordt antiquarisch zelden aangeboden.
In de Joodse Bibliotheek van Crescas kunt u het lezen of naar uw eigen computer downloaden.

Van bankier tot beeldhouwer

Bij de naam Wertheim denken velen wellicht aan het parkje tegenover de Amsterdamse Hortus Botanicus, waar de jaarlijkse Auschwitz-herdenking plaatsvindt. Dat is vernoemd naar Abraham Carel Wertheim, de bankier. Johannes Gustaaf Wertheim (1898-1977) was zijn kleinzoon. Jobs, zoals hij genoemd werd, was voorbestemd (en opgeleid) om in de voetsporen van zijn gerenommeerde grootvader te treden, maar hij koos uiteindelijk een radicaal andere carrière: hij ging in de kunst en werd beeldhouwer.
Met De verloren zoon won hij in 1926 de Prix de Rome voor beeldhouwkunst. Met het prijzengeld kon hij drie jaar lang in het buitenland studeren bij beroemde beeldend kunstenaars. Naast bustes en naakten maakte Wertheim ook oorlogsmonumenten, zoals het omstreden Monument van Joodse Erkentelijkheid aan de Weesperstraat in Amsterdam en de gedenksteen voor weggevoerde Joden in Gorredijk.

Het museum Beelden aan Zee toont tot en met 7 februari 2016 werk van Jobs Wertheim, waaronder het gips van De verloren zoon.

Zie voor meer informatie beeldenaanzee.nl.

Orphaned Land, heel eventjes in het land!

Anderhalf jaar geleden alweer was Orphaned Land in Nederland te zien en te horen, toen voor een eenmalig concert in Joods Cultureel Centrum MerkAz.

Ook dit keer houdt Orphaned Land, één van de belangrijkste en beroemdste bands in Israël, het bij één optreden.
Donderdag 17 december is de groep supporting act bij een concert van de Duitse 'metalband' Blind Guardian in TivoliVredenburg.
Orphaned Land, de uitvinders van de 'oriental metal' profileert zich nadrukkelijk als ambassadeur voor vrede in het Midden-Oosten. In Arabische landen zijn ze minstens zo populair als in Israël - op hun tournees laten Kobi Farhi,
Uri Zelha, Chen Balbus, Matan Shmuely en Idan Amsalem zich graag vergezellen door bevriende bands uit landen als Algerije en Turkije. In 2013 ontving Orphaned Land de Turkish Friendship and Peace Award voor de moed om schijnbaar onneembare grenzen te overbruggen. De actie van fans over de hele wereld om Orphaned Land te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede heeft (nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar wie weet …

Website van de Week
The Kindertransport Association

In de maanden tussen de Kristallnacht, 9 november 1938, en het begin van de Tweede Wereldoorlog werden bijna 10.000 Duitse, Poolse, Oostenrijkse en Tsjechische kinderen door hun ouders naar Groot-Brittannië gestuurd. De Kindertransport Rescue Movement was de organisatie die de kinderen in veiligheid bracht. Missie en doel is te vinden onder About us.

kindertransport.org is gewijd aan het werk van The Kindertransport Association, die de vluchtelingetjes van toen herenigt met overlevende familieleden op het continent.

De sober opgezette website heeft veel plaats ingeruimd voor de geschiedenis van KTA.

The Kindertransport Association zorgt op verschillende manieren dat de geschiedenis niet vergeten wordt. Er is een reizende tentoonstelling samengesteld, die ook online te bezichtigen is.

Bijzonder is het Kindertransport Memorial Quilt Project, een kleed met heel persoonlijke herinneringen, gevat in stoffen vierkantjes. Eén van de vier kleden is online per blokje te bekijken.
De quilts zijn ondergebracht in het Holocaust Memorial Center. Daar zijn de onderdelen van de vier kleden afzonderlijk te bekijken, met bij elk vierkantje een gesproken verhaal.

In Voices komen de nu volwassen kinderen aan het woord in geschreven, persoonlijke verhalen.

The Kindertransport Association is actief op https://www.facebook.com/pages/The-Kindertransport-Association/130230110499705.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Idan Raichel - Before It Ends (Lifney She'Yigamer)

De nieuwste single van Idan Raichel verscheen op YouTube, alsof het zo moest zijn, bijna gelijktijdig met de vreselijke aanslagen in Parijs. Een prachtig liedje, dat begint met deze woorden:

Be not afraid to fall in love
That the heart will break
Be not afraid to lose along the way
To get up every morning
And to go out into the world
And to try everything before it all ends

De volledige tekst in het Ivriet en in het Engels staat onder de video.

Idan Raichel is in februari 2016 weer in Nederland voor een concert in de Melkweg in Amsterdam.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 11 - 18 december

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren: De islam is ver verwijderd geraakt van de originele boodschap van de profeet Mohammed. Eén van de redenen daarvoor is de aanhoudende onderlinge onenigheid. Die stortte een ooit bloeiende cultuur in de crisis zoals we die nu kennen. Dat zou kunnen veranderen als er minstens vrijheid van spreken is. Te gast in het programma is dr Moestafa Aarab die pleit voor een her-ijking van de geschiedenis van de islam. Dr Leo Mock, onlangs cum laude gepromoveerd, komt vertellen over de ethiek van goed en kwaad in het jodendom. Verder een reportage over dr Yaniv Hagbi, die door studenten is gekozen tot beste docent van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA, en een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland. Presentatie: Alfred Edelstein en Paul Damen.


vrijdag 11 december

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • Canvas, 21.10: We need to talk about Kevin. Drama uit 2011 naar de gelijknamige roman van Lionel Shriver. De succesvolle reisjournaliste Eva en haar echtgenoot Franklin moeten met elkaar in het reine zien te komen over de verschrikkelijke daad die hun zoon Kevin op zijn geweten heeft.
 • NPO 2 (VPRO), 0.00: Omar. Prijswinnend drama uit 2013 van Hany Abu-Assad over de jonge Palestijnse bakker Omar die geleidelijk verandert in een terrorist.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 12 december

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NDR Kultur Radio, 19.30: Musica. Afl.: De Israëlische 'duivelsviolist' Hagai Shaham speelt het Vioolconcert in E van de Duitse componist Ferdinand David (1810-1873).
 • NPO Cultura (NTR), 22.55: Kinky Friedman. Richard 'Kinky' Friedman. Portret van de controversiële Amerikaanse countryzanger en thrillerschrijver van Joodse afkomst.

zondag 13 december

 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • NPO Doc (JO), 19.20: 2Doc. Afl.: Little Angels. In een ingetogen portret van zijn New Yorkse familie ontvouwt filmmaker Marco Niemeijer geleidelijk de schrijnende, verstikkende werking van het oorlogstrauma door de generaties heen.
 • NPO Cultura (NTR), 21.30: Lotta Blokker. Documentaire van Frans Weisz over de wonderlijke wisselwerking tussen model, beeld en de kunstenaar Lotta Blokker, tijdens de totstandkoming van haar project Het Wolfsuur.
 • NPO Cultura (NTR), 22.55: Kinky Friedman. Richard 'Kinky' Friedman. Portret van de controversiële Amerikaanse countryzanger en thrillerschrijver van Joodse afkomst.

maandag 14 december

 • Arte tv, 20.15: Nackt unter Wölfen. WOII-drama uit 1963. In Buchenwald wordt, kort voor het einde van het concentratiekamp, een Joods jongetje van 3 jaar gevonden in een koffer. Twee gevangenen weten hem uit handen van de kampleiding te houden.

dinsdag 15 december


woensdag 16 december

 • n.v.t.

donderdag 17 december

 • Arte tv, 20.15: Nackt unter Wölfen. WOII-drama uit 1963. In Buchenwald wordt, kort voor het einde van het concentratiekamp, een Joods jongetje van 3 jaar gevonden in een koffer. Twee gevangenen weten hem uit handen van de kampleiding te houden.

vrijdag 18 december

 • HBO, 17.05: Suite française. Romantisch oorlogsdrama uit 2014 naar de roman van Irène Némirovsky over de liefde tussen Lucile Angellier, een Frans meisje, en Bruno von Falk, een Duitse soldaat, tijdens de eerste jaren van de Duitse bezetting in Frankrijk.
 • Arte tv, 21.45: Die Abenteurer der modernen Kunst. In de laatste twee afleveringen van deze serie over belangrijke kunstenaars en denkers die begin 20e eeuw in Parijs woonden en werkten, worden de jaren 1930-1939 en 1939-1945 behandeld.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 45
vrijdag 11 december 2015
 

In deze nieuwsbrief

De Casus Spinoza: een terugblik
Over goed, kwaad en de erfenis van een keuze
Zondag 10 januari 2016: Save the date!
Topstukken uit een bijzondere verzameling
Werkt dat, oeroude Joodse ethiek in de moderne tijd?
Boekennieuws
Nieuws van heinde en verre
Uit de Joodse Canon
In de Digibieb: De Gast-Vertellers
Van bankier tot beeldhouwer
Orphaned Land, heel eventjes in het land!
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 11 - 18 december


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Hoewel we dachten dat er na de Gouden Eeuw niets meer in ons mooie landje is gebeurd, staat nu vast dat niemand minder dan ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
Na de Hommage aan Andreas Burnier heb ik mij afgelopen zondag opnieuw naar de Rode Hoed gespoed voor het mede door ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Van allemaal was het geweldig dat ze erbij waren, zondagmiddag tijdens het debat in De Rode Hoed over de vraag of de ban op ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Als je de Carmelberg afdaalt in de richting van de oude stad van Haifa, dan kom je terecht in Wadi Nisnas, een warboel van eeuwenoude ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Met tranen in mijn ogen heb ik van grote afstand, in mijn werkkamer in Bilthoven, afscheid genomen van Jossi Sarid. Hij overleed vrijdag ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Vorig jaar overleed een man die ik zeer bewonderde: David Landau, de journalist, de voormalige hoofdredacteur van Ha’aretz en ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
In mijn buurt, bij Emek Refaiem, hebben veel huizen kleine of grote ‘chanoekahuisjes’ bij de ingang staan – op een muurtje geplaatst ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
In deze periode is het niet eenvoudig om een onschuldige Palestijn te zijn. Trouwens ook niet om Israëlische politieman of ...
lees verder
Webcolumn Gastcolumnist
Renée Citroen bezocht afgelopen zondag het symposium 'De Casus Spinoza' en deed daar inspiratie op voor een gastcolumn ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
In September 2015 the Journal of the Institute for Jewish Ideas and Ideals, “Conversations”, published a long ground breaking essay on ...
lees verder
Webcolumn Jan Waas
Diep in de krochten van mijn platenkast zit een klein LP’tje verstopt, Jewish Freilach songs. Zo één van 25 cm, stamt uit 1954 ...
lees verder


(advertenties)

banner sinaicentrum

banner propra

banner blankevoort

banner luna3

banner amphora

banner meldpunttaal

banner israelactie

banner jonet

banner givat

banner venstra

banner joodsamsterdam

banner sivmo

banner yanshuf

banner irgoen_olei

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier