vrijdag 20 november 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Twee Joden, drie meningen ...

Een beter motto is nauwelijks denkbaar als titel voor de debattenreeks die Crescas samen met mediapartner NIW de komende maanden voor u op poten heeft gezet. Ieder debat gaat over een actuele kwestie die de gemoederen bezighoudt en verhit.

De eerste Debatterij neemt de kwestie van vluchtelingenopvang onder de loep, en onvermijdelijk wordt ook het voornemen van de gemeente Amstelveen om Syrische vluchtelingen tijdelijk onder te brengen in een leegstaand kantoorgebouw in de wijk Kronenburg ter discussie gesteld.

De debaters van deze middag, de burgemeester van Amstelveen Mirjam van ’t Veld, Dennis Mok van Centraal Joods Overleg, Amstelvener en voormalig CIDI-directeur Ronny Naftaniel en jurist Daniel Blocq, voormalig militair waarnemer bij de UN Mission in Soedan en promovendus sociologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, betreden de arena. Journalist Karen de Jager en voormalig politicus Robbert Baruch leiden het gesprek in goede banen.

Hoe zal de vraag 'Also in my backyard?' worden beantwoord? U kunt er bij zijn en zelfs meepraten!

Lees meer op crescas.nl en bestel uw toegangsbewijs snel: wij verwachten een flinke toeloop!

Jodenbelasting, een oude geschiedenis

De door keizer Vespasianus in het jaar 70 van de gangbare jaartelling ingestelde, krenkende fiscus judaicus, te betalen door Joodse mannen tussen 20 en 50 jaar, werd in het jaar 81 door ’s keizers zoon Domitius aanzienlijk uitgebreid: mannen en vrouwen, Joods geboren, Joods geworden of Joods in het geheim, moesten er aan geloven, en ook de leeftijdsgrens werd opgetrokken tot boven de 60.
Zo ontstond een tweedeling tussen de monotheïstische Joden (en voor het gemak werden de vroege Christenen op dezelfde hoop geschoven) en de Romeinen met hun pantheon. De fiscus judaicus zou, zij het in iets mildere vorm, tot ver in de 4e eeuw van kracht blijven.
Het is niet verwonderlijk dat deze episode uit de Joodse geschiedenis verstrekkende gevolgen zou hebben voor de de onderlinge verhouding tussen Joden en Christenen.

De lezing Fiscus Judaicus, Romeinse belasting, opgelegd aan Joden die Marcus Heemstra op 24 november 2015 voor Crescas geeft, laat zien wat het door de gewraakte belasting ontstane juridische onderscheid in de praktijk betekende.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

In leven houden, en in leven blijven

In plaats van patiënten beter te maken, leek het voor Joodse artsen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog soms zinniger om ze zieker te maken en daarmee deportatie te voorkomen. Deze nieuwe uitleg van de eed van Hippocrates, de gelofte waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven, veroorzaakte morele dilemma’s: in hoeverre konden artsen vasthouden aan hun artsenidentiteit en aan zichzelf in tijden van toenemende terreur, en in leven blijven?

Het zijn vaak ijzingwekkende en verbijsterende verhalen die medisch historicus en arts Hannah van den Ende donderdag 26 november vertelt in haar lezing Joodse artsen in Nederland tijdens WOII. Een deel van de verhalen heeft Hannah kunnen optekenen uit de mond van artsen die de oorlog hebben overleefd. Foto's en filmbeelden illustreren de lezing en brengen de gebeurtenissen verbluffend dichtbij.
U kunt zich rechtstreeks inschrijven voor de lezing van Hannah van den Ende.

Bekijk op onze website welke andere verrassende onderzoeken naar WOII in de lezingenreeks Helden en Schurken aan de orde komen. Zo vertelt documentairemaker Loes Gompes over haar documentaire Fatsoenlijk Land (zij vertoont ook de film), doet historicus Regina Grüter verslag over haar onderzoek naar de manier waarop verzekeraars omgingen met de financiële tegoeden die Joden hadden bestemd voor de toekomst, en ontdekte documentairemaker Saskia van den Heuvel een onbeschreven stuk geschiedenis van Joden in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van Asterdorp.

Als u specifieke interesse hebt in één van deze onderwerpen, dan bieden wij u ook de mogelijkheid om alleen die betreffende avond bij te wonen.

De zaak Spinoza

Prominente filosofen, historici en religieuze leiders uit binnen- en buitenland komen zondag 6 december 2015 naar debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam voor een uniek symposium, De Casus Spinoza.
De sprekers nemen de ban tegen Spinoza, die in 1656, bijna 360 jaar geleden, werd uitgesproken, vanuit diverse disciplines onder de loep en onderzoeken of deze excommunicatie, 359 jaar na dato, ongedaan kan worden gemaakt.

Veel pogingen om Baruch d’Espinoza postuum van zijn cherem te verlossen - de laatste dateert van september 2012! - zijn op niets uitgelopen. Terwijl zijn revolutionaire, verlichte denkbeelden over vrijheid van meningsuiting actueler zijn dan ooit.

De 'line up' van sprekers is werkelijk indrukwekkend. Aan het woord komen:

 • de Amerikaanse hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison Steven Nadler (lees zijn artikel Judging Spinoza in de New York Times van 25 mei 2014);
 • de Britse historicus met de Verlichting als specialiteit Jonathan Israel;
 • de Israëlische hoogleraar Joodse geschiedenis Yosef Kaplan, die zich heeft gespecialiseerd in de intellectuele en sociale geschiedenis van het jodendom in West-Europa in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd;
 • de Nederlands-Israëlische rabbijn Nathan Lopes Cardozo, van wie vorige maand het opmerkelijke artikel Noah’s Misguided Religiosity and Spinoza’s Blunder verscheen in Times of Israel;
 • opperrabbijn chacham Pinchas Toledano van de Portugees-Joodse Gemeente van Amsterdam;
 • professor dr. Emile Schrijver, een van de auteurs van het boek Mapping Jewish Amsterdam: The early modern perspective;
 • Piet Steenbakkers, hoogleraar Spinozastudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vertaler van Spinoza's belangrijkste werk Ethica;
 • Herman Philipse, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht en schrijver van het Atheïstisch Manifest en De onredelijkheid van religie, een bundel essays waarin kritische vragen worden gesteld over godsdienst en ethiek;
 • de Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur, wetenschapper met een uitgesproken mening over vrijdenken, atheïsme, politiek en moraal.

Het symposium wordt gemodereerd door professor dr. Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Zondag 6 december, De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.
Tijd: 14.30-17.30 uur.
Entree: € 15, zaal open vanaf 14.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen op de website van de Rode Hoed.

Dit symposium wordt georganiseerd door Crescas, in nauwe samenwerking met Ronit Palache en de Universiteit van Amsterdam.

Tacheles Ivriet

Zou het niet heerlijk zijn om in niet al te veel tijd voldoende Ivriet te leren om een eenvoudig gesprek te kunnen voeren of een consumptie te kunnen bestellen in uw favoriete café? Sommige woorden in het nieuws op de televisie komen u bekend voor, maar waar hébben ze het over?
Stuk voor stuk momenten waarop het gemis aan kennis van alledaags gebruiks-Hebreeuws in alle hevigheid voelbaar is.

Daarvoor biedt Crescas dit seizoen de oplossing: de cursus Tacheles Ivriet. In 10 lessen van anderhalf uur bouwt u een basiswoordenschat op en leert u die in eenvoudige gesprekken te gebruiken.
Tacheles Ivriet focust niet, zoals de reguliere taalcursussen Modern Hebreeuws, op het leren lezen, schrijven en spreken. In deze cursus gaat het om spreken, spreken, spreken. We maken gebruik van Ivriet-teksten die fonetisch zijn uitgeschreven, uiteraard met de Nederlandse vertaling erbij.
U kijkt, luistert en oefent, en aan het einde van de cursus kunt u de weg vragen (en het antwoord begrijpen!), iets te eten bestellen en wat kopen op de markt, zonder alleen maar te wijzen op wat u wilt hebben. Kortom: een geheel op de praktijk gerichte cursus, en een echte aanrader voor wie niet veel tijd heeft om de taal te leren.

Tacheles Ivriet wordt aangeboden in Amsterdam en Den Haag en begint in beide steden op woensdag 6 januari 2015.
Leden van bij de FNZ aangesloten organisaties krijgen korting, voor de cursus in Den Haag geldt ook een korting voor CIDI-donateurs.

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op crescas.nl/tachelesivriet.

Voor deze cursus maken we gebruik van lesmateriaal dat is ontwikkeld door de World Zionist Organization en ons door de FNZ (Federatie Nederlandse Zionisten) ter beschikking is gesteld. Rob Fransman vertaalde de Engelse teksten in het Nederlands.

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: Na de sterren is een bundel verhalen voor grote en kleine mensen en een roman van rasverteller Marga Minco, in Kaaskoppen beschrijft Robert Vuijsje de Nederlander van nu, Henk Hofstede verzamelde voor Hallelujah liedjes en gedichten van Leonard Cohen, en als laatste een boek om echt blij van te worden: Bloemen, over de vele rollen die bloemen spelen in onze cultuur, geschreven door de Amerikaanse entomoloog Stephen Buchmann.

Engelstalig: The Jazz Palace van Mary Morris is een historische roman én een thriller, gezet in het Chicago tijdens de Jazz Age, de eerste decennia van de 20e eeuw.

Vers uit de ramsj geplukt: Koken in kleur, van robijnrode rijst tot gitzwarte kroketjes, een kookboek van Vardit Kohn en Galit Hahn, Wally de Lang bezorgde Het oorlogsdagboek van Dr. G. Italie: Den Haag, Barneveld, Westerbork, Theresienstadt, Den Haag 1940-1945, en Frederic Raphaels Jew among Romans - the life and legacy of Flavius Josephus, was al eens Engelse leestip van de week, en ligt nu bij Parimar Den Haag in de ramsj.

En verder:

 • Bij de De Amsterdamse Boekhandel vindt zondag 22 november de presentatie plaats van De Beethovenstraat. Verborgen geschiedenissen, de herziene en uitgebreide heruitgave van De koningin van Plan Zuid, geschiedenissen uit de Beethovenstraat uit 1997. Er wordt ook een deel van Ik bedek mijn schmerz met mijn nerts vertoond, de film die Renée Sanders in 1999 maakte over de Beethovenstraat. Inschrijven is gewenst!
 • Op LiterairNederland.nl recenseert Sharon Hagenbeek De langste nacht van Otto de Kat, 'een raamvertelling van niet eerder gehoorde oorlogsverhalen'.
 • Een interview met Dimitri Verhulst over Bloedboek, door hemzelf omschreven als de familiegeschiedenis van de stamvaders. Anders gezegd: een bewerking van de eerste vijf boeken van de bijbel.
 • Al 90 jaar organiseert de Jewish Book Council de Jewish Book Month. Een Noord-Amerikaans lees-event met een bijzondere geschiedenis.

WIZO heeft de smaak te pakken!

Na de eerste WIZO Food Fair eind maart 2014 staat voor zondag 22 november de tweede editie op stapel, WIZO Food&Art 2015.
Opnieuw een culinair evenement voor iedereen die van lekker eten houdt, met lezingen over voedsel en een kosjer restaurant waar u kunt proeven van nieuwe én traditionele heerlijkheden uit de Israëlische en Joodse keukens. Maar er is meer: ook een andere kant van de innerlijke mens wordt bediend. Er is een kunstmarkt en een bijzondere tentoonstelling, en u kunt zelf met uw creatieve talenten aan de slag in verschillende workshops, en natuurlijk is er de souk om lekker te shoppen. Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten.

Lees meer over plaats, tijd en entree op wizo.nl.

Vrije denker Spinoza op televisie

De documentaire Spinoza, een vrije denker is zondag 22 november om 13 uur en vrijdag 27 november om 14.20 uur te zien bij de Joodse Omroep op NPO2.

Regisseur Robin Lutz werkte ruim vijf jaar aan deze film, een ambitieus project met als doel Spinoza's gedachtegoed en de betekenis daarvan voor een groot publiek te verklaren. Lutz volgt Spinoza niet alleen in Amsterdam maar gaat ook naar Den Haag, Voorburg en Rijnsburg, waar Spinoza terecht kwam toen hij vanwege zijn denkbeelden uit Amsterdam werd verbannen. Een aantal deskundigen komt aan het woord over de inhoud en de betekenis van Spinoza's revolutionaire en in zijn tijd hoogst controversiële ideeën.

De Amsterdamse wijsgeer van Joods-Portugese afkomst Baruch Spinoza (1632-1677) stond aan het begin van de Verlichting. Hij was een van de eerste filosofen die betoogde dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen de vrijheid moet krijgen om te geloven, te denken en te zeggen wat hij of zij wil. Zijn kritiek op de bijbel kwam hem op verbanning te staan. Ethica, het boek dat wij tegenwoordig als zijn belangrijkste werk beschouwen, werd pas na zijn dood gedrukt.

CIDI herdenkt Yitzhak Rabin

CIDI organiseert in samenwerking met tal van andere organisaties een herdenking voor oud-premier Yitzhak Rabin: woensdag 2 december, 19.30 uur in het Joods Cultureel Centrum, Van der Boechorststraat 26, Amsterdam.

Deze maand is het twintig jaar geleden dat Rabin werd vermoord. Hij was de man achter de Oslo-akkoorden: lees op cidi.nl meer over hem. De moord op Rabin torpedeerde de vredesverwachtingen van velen. Hierbij wordt stilgestaan door middel van een ceremonie waarbij o.a. Efraim Halevy zal spreken.

Efraim Halevy (1934) is jurist en expert op het gebied van de Israëlische inlichtingendienst. Hij was de negende directeur van de Mossad en het vierde hoofd van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad. Tijdens diverse periodes in zijn leven heeft Halevy nauw samengewerkt met Rabin en heeft hij hem goed leren kennen.
Halevy is vooral bekend om zijn aandeel in de totstandkoming van het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië. Ook over de huidige politiek heeft Efraim Halevy bijzondere opinies. Zo is hij een voorstander van praten met Hamas.

Voorafgaand aan de ceremonie, om 17.00 uur, start een programma speciaal vóór en dóór jongeren van 12-35 jaar, met diverse workshops waarin het leven van Rabin centraal staat.

Aanmelden is sterk gewenst, op rabinherdenking@gmail.com of telefonisch bij CIDI op 070-3646862.
De entree is gratis.

Uit de Joodse Canon
Negentiende eeuw: eeuw van integratie

'De Joodse geschiedenis kan helpen bij integratie moslims', kopt een artikel in Trouw van 26 februari 2014, precies tweehonderd jaar nadat koning Willem I de 'Commissie tot Zaken der Israëlieten' had ingesteld. Deze commissie, waarvan de naam alras veranderde in het gewichtiger klinkende 'Hoofdcommissie tot Zaken der Israëlieten', bestond uit zeven tot negen leden uit de Sefardische en de Asjkenazische gemeenschap, die tot taak hadden de maatregelen uit te voeren die de 'Soevereine Vorst' bedacht had om de integratie en assimilatie van Joden te bevorderen.

Speerpunt was het gebruik van Jiddisj in scholen en synagogen: dat werd verboden. Bovendien werden voortaan Joodse scholen verplicht om ook maatschappelijke vakken te onderwijzen.

De combinatie van deze besluiten met het Decreet over den Gelykstaat der Joodsche met alle andere Burgers uit 1796, en de vurige wens van de Joden om Nederlander te worden, maakten dat de integratie relatief soepel verliep: één generatie verder sprak bijna niemand meer Jiddisj en gingen alle Joodse kinderen naar openbare scholen.

Zo'n aanpak kan dus wel degelijk succes hebben, betoogt arabist Jan-Jaap Ruiter in voornoemd artikel: Om historische redenen en vanwege het maatschappelijke debat over en mét moslims is het wellicht een goed idee om nu een 'Hoofdcommissie tot Zaken der Moslims' in te stellen, die juridische autoriteit heeft over alles wat de islam betreft en die zelf weer onder toezicht staat van het ministerie van sociale zaken.

Wat betreft de Joodse integratie in de 19e eeuw: daar valt nog wel het een en ander over te vertellen. U leest het in het lemma Negentiende eeuw: eeuw van integratie in de Canon van 700 jaar Joods Nederland.

Het genoemde krantenartikel vindt u op trouw.nl.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

In de Digibieb: Een bewogen vrijdag op de Breestraat

'Een vertelling uit de tweede helft der 19e eeuw', is de ondertitel van dit verholen autobiografische verhaal over een moeilijke bevalling in de Jodenbreestraat in 1870. De context waarbinnen de gebeurtenissen zich afspelen, liggen dicht bij de geboortedatum en -plaats van de schrijfster Sani van Bussum, in 1876 geboren als Sientje Prijes, dochter van horlogemaker Moritz Prijes.

Het verhaal brengt het kleine leven in dit oude stukje Joods Amsterdam heel dichtbij: iedereen wist dat juffrouw Duifje Davids, uit de goud- en zilverwinkel, 'in arbeid lag' en gaf er commentaar op omdat de bevalling zo lang duurde. De groenteman in de straat tegen de vader-in-spe: "U zal zien, ’t is een dochter! Dat weet men toch? De vrouwlui hebben den tijd, die moeten zich eerst mooi maken vóór ze kommen!"

Op pagina 20 is het kind nog steeds niet geboren, en ook op vele volgende pagina's geeft Van Bussum een liefdevol kijkje in de dagelijkse levens en besognes van de bewoners van de Jodenbreestraat. Ze zoomt in op enkelen van hen, terwijl het arme Duifje uit alle macht probeert haar kind ter wereld te brengen. Op pagina 102 komt de verlossing: er wordt, met hulp van dokter Costa Gomez, 'n pracht van ’n jongen geboren.

Te oordelen naar de ontroerende beschrijving van de baby moet Sani van Bussum levendige herinneringen hebben gehad aan haar eigen dochter, geboren in 1904. Liefdevoller verwondering van een nieuwe moeder bij het zien van haar eerstgeborene is nauwelijks denkbaar.

Den jong-geborene was zoo lekker dik en vetjes als ’t maar hoefde. Zijn ruggetje was van spek, zijn zachte, zijen nekje zuiver room. Zijn ongerepte rose fluweelen borstje welfde zich hoog, en zijn korte bovenarmpjes, aanbiddelijk in de zachte, weeke lijn hunner ronding, waren om te kussen zoo teeder door een lichtend fluisje dons, dat ze nog bedekte; de poppen-onderarmpjes, waaraan de belachelijk kleine vuistjes knuistten of zich naïef en hulpeloos uitspreidden in een vijftal kleine vingertjes-als-bloemblaadjes, die nog nooit iets gedaan hadden en nog niet wisten waarvoor ze in de wereld waren, sprietten in onbeheerschte bewegingen rond … Het duimpje, ongerept en zuiver en geestig en eigenwijs, met zijn teekeningetje van een nageltje, leek een bespottelijk goed geslaagd probeerseltje van Onzen Lieven Heer, een onmogelijk klein dingetje van volmaaktheid …
En zijn lijfje …! Nog ontsierde het koude, witte navelbandje de zachte, warme tint en vormen van zijn weelderig lichaampje niet, het buikje lag blank en vlak en rond als een vruchtbodem daar neer, en onderaan de liesplooien, die de korte, rose, mollige, stevige dijtjes begrensden, vleide zich, heel miniatuur, het bevallig bloemsteeltje, neen het bloemtrosje, dat de lijnen van het geheel sierlijk afmaakte en vereenigde … Dan waren er de kuiltjes in het knietje, de onderbeentjes, nauwelijks gevormd, of de pottenbakker ze voorloopig maar zoo had gelaten, met een kneepje dat de plaats van den enkel aanduidde, en aan 't eind 'n paar onbeholpen opstaande voetjes, die nog geen weet van loopen hadden … En onderaan de voetjes, als een rijtje ronde, rose, zachte, bolle pareltjes in afloopende grootte de teentjes, van boven lijkend op een dwaas stelletje garnaaltjes, met een speelgoed-groote-teentje voorop en een haast onzichtbaar kleine-teentje er achteraan …

U kunt dit kleine juweeltje lezen in de Digibieb of downloaden naar uw eigen computer.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De vluchtelingenproblematiek van nu wordt geregeld gelinkt aan het verleden, toen Joden een veilig heenkomen zochten. Een van de media die die vergelijking mank verklaart, is Breitbart.
 • De piepkleine Joodse gemeenschap wordt door Repeating Islands beschreven.
 • Iets dergelijks doet de BBC, maar nu over het handjevol Joden dat nog in Tunesië woont, en studenten van Stanford Univerity over Joden in de Japanse stad Kobe.
 • Ruim 20 minuten duurde het gesprek van Amos Oz met Pieter Jan Hagens in Buitenhof op zondag 15 november. Een must, en terug te zien op YouTube.
 • In JPost een interview met de Duitse cineast Felix Moeller over Veit Harlan die in 1940 de nazipropagandafilm Jud Süss maakt. Die film is, voor wie het aandurft, op YouTube te zien, voorafgegaan door een waarschuwing.
 • Israëli Dror Mishani schrijft thrillers, en Jewniverse schrijft over hem.
 • Israel Story op Tablet heeft een podcast van een gesprek met Yiscah Smith: Man, I Feel Like A Woman.
 • The Jewish Force awakens, schrijft JTA, maar daar is geen spoortje politiek bij te ontdekken …

Struikelsteentjes in Zeeland

Maandag 23 november in het Zeeuws Archief in Middelburg: de onlangs opgerichte Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland presenteert zich en geeft de aftrap van een campagne om fondsen te werven voor het leggen van struikelstenen als herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog uit Zeeland weggevoerde en vermoorde Joden.

De Zeeuwse stichting hoopt in Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Goes, Hulst, Terneuzen en Veere de komende jaren herdenkingsstenen te plaatsen. De eerste twaalf komen naar verwachting eind februari 2016, in het centrum van Middelburg.

Initiatiefnemer Marianne Gossije, zelf wonend in Middelburg, schreef in een aantal blogs voor Crescas over de aanloop naar dit belangrijke moment. Ze begon in mei 2014 met Stolpersteine, kleine monumenten, vervolgde een half jaar later met De les van een Joodse schoonmoeder, en na een lange stilte, waarin ze haar schouders zette onder het realiseren van de Werkgroep Struikelstenen Zeeland en vormgeven van de plannen, verscheen 4 oktober De betekenis van Stolpersteine: Dilemma's.

De website-in-aanbouw struikelstenenzeeland.nl is al online en zal verslag doen van de vorderingen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden initiatieven ontwikkeld om Stolpersteine te leggen bij de huizen waar voor de Tweede Wereldoorlog Joden woonden. Begin november gebeurde dat in Alkmaar. Wilt u ons op de hoogte stellen, zodat wij er aandacht aan kunnen besteden? Mail naar nieuwsbrief@crescas.nl.

Website van de Week
The Jewish Magazine

The Jewish Magazine startte op Rosj Hasjana 1997, en is, zoals de site zelf zegt, nu the largest and most popular Independent Jewish resource guide on the Internet en has been serving the public on the Internet since 1997.
Het is allemaal ondergebracht onder http://www.jewishmag.com.

Er is in dit magazijn inderdaad van alles te vinden, van History (The Jews have been on Earth for a very long time) tot Humor (Nothing is as Jewish as Humor), van Holidays (Nothing distinquishes a Jew as much as his love of the holidays) tot Thought (Jews are considered amongst the most intelligent thinkers today). En verder: Society (Jews live in societies whether it be in a Jewish society or in the societies that surround them), Customs (The daily life of the Jew is bound up in various traditions and interesting customs), Places (Jews have a rich history of living in many communities around the globe) en Recipes (Nothing turns on a meal like a home made Jewish Dish). Oh ja, en dan ook nog Writings (Jews have always been the People of the Book), Miscellaneous (hier vindt u een Joodse horoscoop!), Archives, New Stuff en About us.

Elke categorie heeft een aantal subgroepen, die een ieder naar eigen believen kan exploreren. Uw redacteur, die ook zeer culinair geïnteresseerd is, vond onder Recipes de verwijzing Great Recipes, een lange lijst recepten, verhalen en links, waaronder een kruisbestuiving: A Humorous Look at Jewish Food, die dus ook te vinden is onder Humor.

Aan de linkerkant van de pagina kan de bezoeker zelf op zoek gaan en verder de site induiken met behulp van de drop-down links.

The Jewish Magazine verdient geen schoonheidsprijs, en aan het Engels mag ook wel eens iets gedaan worden, maar er valt toch best wel wat te genieten, en je kunt er ook wel in verdwalen. Gelukkig brengt het logo de bezoeker rechtstreeks terug naar de startpagina.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Victor Borge: The Funniest Man In The World

Victor Borge: The Funniest Man In The World is een Deense, Engels ondertitelde documentaire over een van de meest geliefde entertainers van de 20e eeuw. Zijn hoogtijdagen beslaan een korte periode in de jaren '50 en '60, waarin Borge zich onsterfelijk en onvergetelijk wist te maken. Zo zeer dat in 1956 de New York Times hem 'probably the funniest man in the world' noemde.

Het leven van de Clown Prince of Denmark begon in 1909 in Kopenhagen, waar hij als pianowonderkind al vroeg furore maakte. Zijn geboortenaam, Børge Rosenbaum, nam hij mee naar de Verenigde Staten toen hij vluchtte voor de nazi's. Zonder geld of kennis van de Engelse taal, maar mét zijn nieuwe naam Victor Borge begon hij aan een carrière waarin hij zijn in Denemarken opgedane ervaring als stand-up comedian combineerde met zijn fabelachtige pianospel. Tot zijn dood in 2000 bleef hij optreden, wel 60 maal per jaar.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 20 - 27 november

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren: De invloed van de IS-aanslagen vorige week in Parijs kan moeilijk overschat worden. Welke gevolgen hebben de jongste aanslagen voor Joden in Frankrijk, in Israël, maar ook in Nederland? Daarover komt CIDI-directeur Hannah Luden aan het woord. Verder komt rabbijn Spiero vertellen over de cursus Journey for the Soul, spirituele, emotionele en praktische benaderingen van het leven, de dood en het hiernamaals. En er is weer een aflevering te beluisteren van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland. Presentatie: Alfred Edelstein en Paul Damen.


vrijdag 20 november

 • WDR 3, 20.05: Konzert. Uitgevoerd wordt Mechaye hametim, een symfonie voor chazzan, mannenkoor, jongenskoor en orkest van de Israëlische componist Noam Sheriff.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Cultura (NTR), 21.20: Louis Davids: van Zandstraat naar Kurhaus. Documentaire uit 2003 over de Joodse kleinkunstlegende Louis Davids (1883-1939), die zich van kermisnummer ontwikkelde tot de meest succesvolle cabaretier en zanger van zijn tijd.
 • BBC 2, 0.00: Artsnight. Afl.: Edmund de Waal. De Britse kunstenaar en schrijver Edmund de Waal stelde een aflevering samen met onder andere aandacht voor de obsessie van de nazi's met porselein.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 21 november

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NPO 2 (VPRO), 23.30: Lore. Oorlogsdrama uit 2012 van Cate Shortland, naar het boek The Dark Room van Rachel Seiffert, over de veertienjarige Lore (van wie de SS-ouders opgesloten zijn) die in haar eentje voor haar broertjes en zusjes moet zorgen. De enige plaats waar ze naartoe kunnen, is het huis van hun grootmoeder, 900 kilometer noordwaarts.

zondag 22 november

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije geluiden, met onder meer de Israëlische zangeres van Ethiopische afkomst Ester Rada, met een mix van soul, funk en afro-jazz.
 • NPO 1 (VPRO), 11.20: VPRO Boeken. Wim Brands spreekt met Hans Achterhuis, een van de twee schrijvers van Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden, het verslag van een zoektocht naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Bij alle geboden hebben ze gezocht naar inzichten van grote filosofen - van Spinoza tot Hannah Arendt - die de problematiek vanuit een onverwacht perspectief kunnen belichten.
 • NPO 2 (JO), 13.00: Spinoza, een vrije denker. Zie elders in deze nieuwsbrief.
 • NPO radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • Arte tv, 22.05: Mythos Einstein - Leben und Werk eines Rebellen. Documentaire over de vele legendes en verhalen die over Albert Einstein bekend zijn - hij was zelf uiterst gesloten over zijn privéleven.

maandag 23 november

 • n.v.t.

dinsdag 24 november


woensdag 25 november

 • BBC 1, 035.: Shine. Biopic uit 1996 over de Australische pianovirtuoos David Helfgott die bezwijkt onder de goede bedoelingen van zijn tirannieke, door perfectie bezeten vader.

donderdag 26 november

 • TV5 Monde, 21.00: Le fils de l'autre. Frans-Israëlisch drama uit 2012 over twee baby's die bij de geboorte in het ziekenhuis van Haifa verwisseld worden, met ingrijpende gevolgen.
 • NPO 2 (KRO-NCRV), 23.05: 2Doc. Afl.: Welkom thuis. Frans Bromet verdiept zich in een mysterieuze vete die zijn familie al decennia lang verdeelt. De oorsprong ervan ligt in een conflict dat na de Tweede Wereldoorlog aan de Joodse kant van de familie is ontstaan.
 • NPO Doc (VPRO), 0.30: De hoofdpersoon. Sarina Vitta interviewt Frans Bromet over de documentaire Welkom thuis.

vrijdag 27 november

 • NPO 2 (JO), 14.25: Spinoza, een vrije denker. Documentaire die Spinoza's gedachtegoed en de betekenis daarvan voor een groot publiek verklaart.
 • NPO 2 (KRO-NCRV), 20.30: 2Doc. Afl.: Welkom thuis. Frans Bromet verdiept zich in een mysterieuze vete die zijn familie al decennia lang verdeelt. De oorsprong ervan ligt in een conflict dat na de Tweede Wereldoorlog aan de Joodse kant van de familie is ontstaan.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 02.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 42
vrijdag 20 november 2015
 

In deze nieuwsbrief

Twee Joden, drie meningen ...
Jodenbelasting, een oude geschiedenis
In leven houden, en in leven blijven
De zaak Spinoza
Tacheles Ivriet
Boekennieuws
WIZO heeft de smaak te pakken!
Vrije denker Spinoza op televisie
CIDI herdenkt Yitzhak Rabin
Uit de Joodse Canon
In de Digibieb: Een bewogen vrijdag op de Breestraat
Nieuws van heinde en verre
Struikelsteentjes in Zeeland
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 20 - 27 november


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Terwijl de inkt van mijn column amper 24 uur droog was, was er de serie bloedige aanslagen in Parijs. Ondanks de sjabbat bereikte het ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Ik ken Israëli’s die om veiligheids-redenen het Beloofde Land willen verlaten om op Europese bodem een zekerder toekomst op te ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Europa maakt een volksverhuizing mee, en dit is pas het begin. Als het echt gaat stromen, kan het nog wel eens tot in de miljoenen ...
lees verder
Webcolumn Gastcolumnist
In een tv-documentaire zag onze gastcolumnist Renée Citroen hoe orthodoxe Joden vakantie vieren op de Veluwe. Een hotel werd gekasjerd en de rabbijn zorgde ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
I need to be honest. I am contemplating taking off my kippah. Why, you might ask? I no longer want to be observant. Observance ...
lees verder


(advertenties)

banner meldpunttaal

banner jonet

banner joodsamsterdam

banner sinaicentrum

banner israelactie

banner blankevoort

banner luna3

banner yanshuf

banner venstra

banner givat

banner amphora

banner propra

banner sivmo