vrijdag 11 september 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Crescas tijdens de (Hoge) Feestdagen

Zondagavond 13 september begint een periode van meer dan drie weken met Joodse feestdagen. Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag), Soekot (Loofhuttenfeest) en Simchat Tora (Vreugde der Wet) bepalen achtereenvolgens de Joodse kalender. In deze feestdagenperiode verschijnt de nieuwsbrief volgens een aangepast schema.
De nieuwsbrief van 18 september verschijnt in afgeslankte vorm op 20 september, de nieuwsbrief van 25 september vervalt. In oktober verschijnt de nieuwsbrief van 4 oktober in afgeslankte vorm en vervalt de editie van 11 oktober.

Het kantoor van Crescas is gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 september, dinsdag 22 september sluiten we rond 14.00 uur en we zijn dicht op woensdag 23 september, en vervolgens op maandag 28 en dinsdag 29 september en op maandag 5 en dinsdag 6 oktober.

Vanaf maandag 12 oktober is alles weer bij het oude.

Bestuur en medewerkers van Crescas wensen u sjana tova, een goed en honigzoet nieuw Joods jaar!

Oelpan Crescas!

Ook dit cursusjaar kunt u bij Crescas Ivriet (Modern Hebreeuws) leren.
De lessen worden gegeven volgens de 'oelpan'-methode die overal in Israël gebruikt wordt. Dat betekent vooral veel praktische oefeningen in lezen, schrijven en spreken, en een geleidelijke opbouw van uw grammaticale kennis, en dat op verschillende kennisniveaus.

Naast het 'instapniveau' Kita Alef hebben we dit seizoen Kita Beet, Kita Gimel en Kita Hee. Geen Kita Dalet dit jaar: het blijkt dat het genoemde drietal voor licht- en verdergevorderden het beste aansluit op de al aanwezige kennis van de cursisten.
Alle cursussen starten in week 44, de laatste week van oktober!

 • Kita Beet traint u in het lezen, spreken, schrijven en luisteren en bouwt verder aan uw kennis van de grammatica, waaronder de tegenwoordige tijd. Er wordt een begin gemaakt met de verleden tijd, en u maakt kennis met de binjaniem – de voor het Ivriet zo typerende werkwoordvormen. Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Alef hebt gevolgd, of als u elders minimaal 25 lessen Ivriet hebt gehad. Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven
 • Kita Gimmel legt de nadruk op het actief en zelfstandig gebruik van het Ivriet. Lezen, schrijven, spreken en luisteren vormen een belangrijk deel van het programma. Daarnaast gaat u verder met de werkwoordsvormen. Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Beet hebt gevolgd, of als u elders minimaal 50 lessen Ivriet hebt gehad. Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven
 • Kita Hee bouwt verder aan uw kennis van de grammatica en het lezen en schrijven. In deze cursus ligt de nadruk echter vooral op het spreken. Dit doen we volgens de lesmethode die bepaalt dat, hoe beter het spreken wordt, hoe beter uw andere vaardigheden - verstaan, lezen en schrijven - worden. Voor de conversaties richten we ons op onderwerpen als gezondheid, het geven van complimenten, je mening geven, reizen, etc. Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Als u niet eerder een Ivrietcursus bij Crescas volgde, neem dan contact met ons op voor het maken van een eenvoudige online toets. Aan de hand van het resultaat kunnen wij uw kennisniveau nauwkeurig bepalen.
Vraag een toegangscode aan voor het maken van de toets, per e-mail aan info@crescas.nl

Halacha aan de hand van Ma'aleh films

Een graag geziene oude bekende, de vierdelige cursus Halacha aan de hand van Ma'aleh films, vindt u ook dit seizoen weer in ons programma!

De cursus is tot stand gekomen toen we een paar jaar geleden aan de slag gingen met de vraag hoe lastige halachische onderwerpen toegankelijk en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het antwoord? Door ze onderwerp te maken van korte themafilms!

In de films die Leo Mock in zijn cursus gebruikt, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. De filmmakers, eindexamenstudenten van de orthodoxe Ma’aleh School of Television, Film and the Arts in Jeruzalem, hebben vaak netelige kwesties als thema gekozen, kwesties die bij de kijker vragen oproepen.

Samen met de cursisten gaat Leo, zich baserend op de halacha, op zoek naar antwoorden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van teksten uit de rabbijnse literatuur die het besproken onderwerp behandelen. Hoe gaan wij vandaag de dag om met regels, ge- en verboden die in de halacha zijn vastgelegd?

Crescas biedt Halacha aan de hand van Ma'aleh films aan in Amsterdam en in Bussum. De cursus in Amsterdam gaat donderdag 29 oktober van start, voor de cursus in Bussum, een samenwerkingsverband met het Genootschap Nederland-Israël, moet u nog even wachten: die begint donderdag 14 januari.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Vandaag: Freud, waarin Adam Phillips een toegankelijke introductie geeft op het leven en het denken van Sigmund Freud en daarmee van de geboorte van de psychoanalyse. Strepen aan de hemel en andere verhalen is een keuze uit het oeuvre van Gerhard L. Durlacher, en Gerrit Hoogstraaten baseerde zijn roman Wat kan ons gebeuren op de geschiedenis van zijn eigen familie.

Engelstalig: The Atlantic publiceerde daags na het overlijden van de Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks een 'leeslijst' met zijn werk.

Vers uit de ramsj geplukt: Het hart van de familie van Zeruya Shalev, Het zigzagkind van David Grossman, en De rollen van de Dode Zee, de vertaling van alle niet-Bijbelse rollen die sinds 1947 zijn gevonden in Qumran.

En verder:
- Donderdag 17 september om 19:00 uur presenteert Studievereniging Sechel in samenwerking met boekhandel Scheltema en uitgeverij De Bezige Bij de roman Wereldschaduw van de Israëlische auteur Nir Baram. Na afloop is er tijd om uw exemplaar van het boek te laten signeren.

Félix & Meira

Vanaf 24 september draait in bioscopen in heel Nederland de Canadese speelfilm Félix & Meira van Maxime Giroux (1976).
In deze romcom draait het om de relatie tussen Félix, een veertiger die geen raad weet met zijn emoties over het verlies van zijn vader, en Meira, die zich gevangen voelt in haar orthodoxe huwelijk en haar benauwende Chassidische leefomgeving. Een toevallige ontmoeting leidt tot een ontroerende, geheime romance. De film neemt alle tijd om dit even indringende als ontroerende verhaal te vertellen.

Crescas heeft van de distributeur drie sets van twee kaarten gekregen om te verloten onder lezers van de nieuwsbrief. Stuur een mail naar info@crescas.nl, wie weet bent ú een van de gelukkigen!
De winnaars krijgen donderdag 17 september bericht.

Op internet is de trailer van de film te zien, als voorproefje.

Ram Katzir: BeLonging

De Nederlands/Israëlische beeldend kunstenaar Ram Katzir (1969, Tel Aviv) pendelt, sinds hij zich 30 jaar geleden in Nederland vestigde, tussen Amsterdam en zijn geboorteland. Waar is hij werkelijk thuis?

In het Joods Historisch Museum is nog tot en met 18 oktober een solotentoonstelling van zijn werk te zien, onder de veelzeggende titel BeLonging: ergens zijn en bijhoren, en tegelijkertijd verlangen.

Het door het JHM aangekochte kunstwerk Portable Wailing Wall, dat Katzir in 1993 maakte, laat zien dat die dubbelheid als een rode draad door zijn werk loopt. Een draagbare set metalen busjes met gleufjes als symbool voor de laatste onwrikbare restanten van de Tweede Tempel in Jeruzalem? Het object is zelfs bruikbaar voor de wensbriefjes, zoals die in Jeruzalem tussen de stenen van de Kotel worden gestoken. Het zijn er al honderden, laat Katzir op zijn website weten.

Zondag 20 september om 15:00 leidt Ram Katzir bezoekers rond langs zijn expositie en vertelt hij over zijn werk, om 14.00 geeft hij een workshop voor kinderen onder de titel Teken jouw toekomst!

Zie voor meer informatie jhm.nl.

102.000 Namen, een bittere Amsterdamse affaire

Zondag 13 september om 13.00 uur zendt de Joodse Omroep de film 102.000 Namen uit, een documentaire over de heftige perikelen rond de totstandkoming van een monument met de 102.000 namen van Nederlandse slachtoffers van de Sjoa die geen eigen graf of gedenkplaats hebben.

De film brengt het gepolariseerde proces in beeld rond het inmiddels veelbesproken plan van het Nederlands Auschwitz Comité. Het ontstaan, de ontwikkelingen en de weerstand van de omwonenden, die geen muren in 'hun achtertuin' wensen.

In juni 2014 leek alles in kannen en kruiken. Na overleg tussen burgemeester Eberhart van der Laan en Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, werd besloten om de Amerikaanse architect Daniel Libeskind naar Amsterdam te halen en hem op een groots opgezette persconferentie zijn plannen te laten presenteren. De Amsterdamse burgemeester gaf op deze bijeenkomst aan 'enorm verguld' te zijn met het ontwerp en het Wertheimpark de meest geschikte locatie te vinden. Het bouwen kon wat hem betreft beginnen. Maar niets was minder waar. De buurt kwam in opstand waardoor Stadsdeel Centrum uiteindelijk geen beslissing durfde te nemen. Het plan werd teruggegeven aan het stadsbestuur dat vervolgens besloot de gehele aanvraagprocedure over te doen.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De Italiaans-Joodse gemeenschap trekt zich het lot van de vluchtelingen aan en onderneemt actie, schrijft Times of Israel.
 • Moment wijdt een artikel aan honing in de Joodse traditie rondom Rosj Hasjana.
 • In Ha'aretz het bericht dat de 'mockumentary' Pecore in Erba stof doet opwaaien op het Filmfestival van Venetië.
  Geregistreerde lezers van Ha'aretz hebben maandelijks gratis toegang tot 6 artikelen naar keuze op desktop of mobiel apparaat.
 • In The New Yorker een prachtige tekst van Oliver Sacks z.l. over gefilte fisch.
 • Een heel lijstje met OII (Only In Israel), in JPost magazine.
 • Op Vimeo legt de Britse Holocaust Educational Trust uit waarom hun werk nog altijd belangrijk is.
 • Ook Variety bespreekt een film van het Filmfestival van Venetië: Mountain van Yaelle Kayam.
 • De Tsjechische beeldend kunstenaar David Cerny maakte een monumentale kop van Franz Kafka, te zien in het Quadrio winkelcentrum. Foto's en een video op davidcerny.cz.

Uit de Joodse Canon
Census van de Joodse bevolking van Amsterdam

'6 January 1796, Het Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid' zag de verschijning van de Alphabetische lyst van de telling des volks van Holland, de resultaten van de eerste landelijke volkstelling die in 1795 was gehouden. Amsterdam was, met 217.024 'zielen', toen al een grote stad; een aanzienlijk percentage daarvan, circa 24.000, waren Joden, voor het merendeel Asjkenaziem die uit Oost-Europa voor de pogroms op de vlucht waren geslagen. Zij vestigden zich op Marken en Uilenburg, het gebied rondom het huidige Waterlooplein, en voorzagen in hun schamele onderhoud met allerlei kleine nering en (aanvankelijk verboden) straathandel. Het tellen van de bewoners van dit overbevolkte, totaal verpauperde deel van de stad leverde grote problemen op, zoals te lezen staat in het Rapport van de commissie tot de telling en verdeeling van het Volk van Holland: *De volkrijkheid in de Joodenbuurt is op zommige plaatsen zo groot, ieder plekje, tot op de vliering toe, met zoo veele menschen bezet, de onbescheidenheid van veelen dier natie in dergelyke huizen, was van dien aart, dat alle de wijkmeesters niet hebben durven instaan, dat er aldaar ook niet enkele menschen, kinders vooral, over het hoofd zyn gezien geworden.
De welvarende 'Portegiezen' waren gemakkelijk te tellen: zij woonden langs de grachten, een kleine groep van ongeveer 4.000 mensen.

Zowel de eigen Amsterdamse bevolking als de Sefardische geloofsgenoten bezagen de Joodse influx vanuit het oosten met de nodige argwaan. Toch had deze numerieke overmacht voor alle betrokkenen ook een goede kant: in Amsterdam konden, met zoveel Joodse 'zielen', allerlei initiatieven worden ontplooid waarmee de verschillende Joodse groeperingen zich konden profileren en werd zorgvuldig gekeken naar de positie van al die immigranten. Na veel overleg werd bij decreet besloten dat Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn, en die hy begeeren mogt te genieten, mits hy bezitte alle die vereischten, en voldoe aan alle die voorwaarden, welken by de algemeene Constitutie van iederen actieven burger van Nederland gevorderd zullen worden, zodat al in 1796 bij de verkiezingen voor de Tweede Nationale Vergadering twee Joodse vertegenwoordigers werden gekozen – de eerste Joodse volksvertegenwoordigers van Europa.

In het venster Census van de Joodse bevolking van Amsterdam in de Joodse Canon is een overzicht te vinden van de Joodse populatie van de stad, bezien vanaf medio 17e eeuw.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

L'Chaim in Club Klezmer

Stilzitten is er niet bij als de zevenkoppige formatie L'Chaim met zigeuner-, klezmer- en balkanfanfare het podium bestormt.
Een onvervalste feestband met accordeon, viool, contrabas, bouzouki, gitaar, alt- en sopraansaxofoon, slagwerk en cajón (houten box), die repertoire speelt dat uiteenloopt van de mooiste melancholische ballades tot opzwepende balkanritmes en Oost-Europese klezmer.

Het Utrechtse muziekpodium RASA geeft het optreden van L'Chaim niet voor niets de titel Klezmer & 'Gipsy Trouble' van eigen bodem: de vonken zullen eraf springen!

Voor meer informatie en kaartverkoop zie rasa.nl.

Hannah en Martin

De veelgeprezen voorstelling Hannah en Martin van theatergezelschap Mugmetdegoudentand wordt van 30 september tot en met 4 oktober opnieuw gespeeld.

De voorstelling is gebaseerd op de kortstondige geheime liefdesrelatie tussen Hannah Arendt en Martin Heidegger. Alleen: zij is Joods, hij haar leraar én een vooraanstaand nationaalsocialist. Voor hen was deze, door velen tot op de dag van vandaag als immoreel bestempelde relatie, geen issue - het was hun privéleven en daar had niemand iets mee te maken.
Maar in deze tijd gaat de scheiding tussen privé en openbaar, waar zowel Hannah als Martin zo op gesteld was, niet meer op, vindt Mugmetdegoudentand. In Hannah en Martin komt het publiek op heel bijzondere wijze heel dicht bij de intieme realiteit van deze omstreden verhouding.

Lineke Rijxman en Willem de Wolf kruipen in de huid van deze twee beroemde Duitsers en maken het publiek deelgenoot van de wijze waarop zij op de been bleven in de dramatische tijd waarin ze leefden. En wat zouden zij hebben gevonden van de tijd waarin wij leven?

Hannah en Martin is te zien in het Kaaitheater in Brussel, in NONA in Mechelen en in Natlab in Eindhoven.

In de Digibieb: Meijer de Hond

Meyer de Hond (1882-1943) was een mateloos gedreven mens, onvermoeibaar bezig met stichtelijke werkzaamheden die erop gericht waren de Joden van het Amsterdam van zijn tijd in hun identiteit en geloof te bevestigen, waarbij hij een voorkeur aan de dag legde voor de 'nette stille armen': zij waren in zijn ogen de dragers van Joodse vroomheid. De Hond is wel verweten dat hij de ellende van de armoede romantiseerde. Hij beschrijft die inderdaad bloemrijk in de brochure Een Joods hart klopt aan uw deur, waarmee hij een lans brak voor de oprichting van wat in 1911 de vereniging De Joodsche Invalide zou worden, het tehuis waar bejaarde, chronisch zieke en invalide Joden werden opgenomen.

Wat aan lichaam en moraal in onze hoofdstad versleten is, wat verliederlijkt en vervuild uit walg-vieze, pest-stinkende krotten gelucht wordt, wat drank-verzwijnd van de straten geraapt, of smerig-ziek, bedelend van pleinen, bruggen en grachten geveegd wordt, komt achter dit poortje onder dak. Maar behalve dezen bevinden zich in de inrichting een groot, zeer groot aantal brave mannen en vrouwen, die hun geheel leven als fatsoenlijke, eerlijke mensen gezwoegd en gezweet hebben, om tenslotte, omdat zij toevallig arm, of invalide zijn en geen familie of kerkgenootschap hun lot zich aantrekt, gedwongen zijn hun laatste dagen te slijten onder en met de straks geschetsten, zij dragen dezelfde kleeren, krijgen hetzelfde voedsel, slapen op dezelfde zaal, staan onder hetzelfde regime.

Niet verwonderlijk dat De Hond populair was onder de arme Joodse bevolking; hij verwierf zich met zijn intense betrokkenheid, vurige predikaties en Joods-educatieve publicaties, de naam ‘de Volksrebbe’. Hij was voor hen het levende bewijs dat ook iemand die afkomstig was uit een straatarm gezin, zich vanuit het niets kon opwerken tot rabbijn, met een dubbele doctorstitel bovendien.
De Hond bleef tegen de Duitse klippen op actief, getuige de briefkaart van 18 juni 1943, waarin hij aankondigt de volgende dag in de synagoge aan de Linnaeusstraat te komen spreken. Een dag later werd hij tijdens een grote razzia opgepakt en samen met zijn gezin in juli 1943 vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd, waar zij direct na aankomst werden vermoord.

In 1951, 18 jaar na De Honds dood, verscheen de Bloemlezing uit zijn werk. De bundel wordt fraai ingeleid door Jaap Meijer.

Een karakteristiek te geven van zijn werk is niet eenvoudig. De Hond bewoog zich op velerlei gebied. Philantropie in oude stijl heeft hij gaarne beoefend. Het initiatief tot de Joodse Invalide is daarvan een specimen. Daarnaast was hij (in functie: Hoofd van een Godsdienstschool) werkzaam als paedagoog. Zijn vaardige pen verzorgde lange (al te lange) jaargangen van de Joodse Jeugdkrant en de oorspronkelijke, pittige deeltjes van Betsalel, Joodse geloofsleer voor Jong Israël".
Ook horen in dit kader de vele door hem geschreven populaire toneelstukken thuis, waarin hij op - voor hem - karakteristieke wijze het traditionele jodendom propageerde. Zij waren in bepaalde kringen zeer populair en trokken dikwijls volle zalen.
Doch meer nog dan met het geschreven woord, oefende hij invloed door het gesproken. Phenomenale betoogtrant en flitsende zeggingskracht hielden jarenlang velen geboeid. Toen Israël Querido het epos van de Jodenhoek beschreef, gold een zijner eerste bezoeken de "Droosje van de Rebbe in de Neie Sjoel". Meesterlijk bovenal waren zijn "hespeediem" (treurredes), waarin zijn dichterlijke intuïties begaafde en loutere vormen konden aannemen.

Als literator wordt De Hond onvoldoende belangrijk geacht voor een plaats in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Oordeel zelf en lees Bloemlezing uit zijn werk, of download het boek in onze Digibieb naar uw eigen computer.

Spui 25: Stand van de Wetenschap

In de reeks 'Stand van de Wetenschap' nemen wetenschappers die een vakgebied delen, in een reeks 'minicolleges' de stand van zaken in hun vakgebied door. De eerste bijeenkomst in het nieuwe studiejaar vindt plaats op donderdag 24 september om 20.00 uur.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en de Sjoa. Deze aflevering in de reeks 'Stand van de Wetenschap' richt zich daarom op het jonge vakgebied Holocaust- en Genocidestudies. Criminoloog Kjell Anderson en historicus-filosoof Marco Gietema houden elk een praatje van vijfentwintig minuten over de ontwikkelingen die de discipline doormaakt en hun verwachtingen voor de toekomst. Daarna gaan zij, onder leiding van Lenneke Hoedemaker, met elkaar en het publiek in gesprek.

Het mastertraject Holocaust- en Genocidestudies is een samenwerkingsverband tussen de UvA en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Entree voor deze bijeenkomst in gratis, vooraf uw aanwezigheid kenbaar maken dringend gewenst.
Voor meer informatie en aanmelding zie www.spui25.nl.

Bijbels Hebreeuws

Voor het eerst sinds negen jaar vindt u in ons programma weer een cursus Bijbels Hebreeuws, de taal van de 39 boeken over de geschiedenis van het Joodse volk, van de Schepping tot de herbouw van de Tweede Tempel, die samen Tenach vormen. In 25 lessen krijgt u een inleiding (op beginnersniveau) op de grammatica van het klassieke Hebreeuws en leert u constructies herkennen en gebruiken.

De opbouw van de cursus maakt deze geschikt voor iedereen die het Hebreeuwse alfabet, het Alef-Beet, beheerst. Daarmee houdt, voor een deel althans, de gelijkenis met het moderne Hebreeuws op: Bijbels Hebreeuws wordt zonder nekoedot, klinkertekens, geschreven. Woorden en zinsbouw zijn anders dan in het Ivriet, vandaar dat u begint met het leggen van een grammaticale basis en het woordenboek leert gebruiken.
Ongeveer halverwege de cursus hebben de klinkerloze woorden van het klassieke Hebreeuws in principe geen geheimen meer voor u en start u met het lezen van eenvoudige teksten. Op de laatste les van deze cursus, woensdag 22 juni, bent u in staat om zelf gedeeltes uit Tora te lezen.

De cursus wordt gegeven door Benjamin Suchard (1988). Hij studeerde Taalwetenschap, met een minor Semitische Talen, aan de Universiteit Leiden en doet daar sinds 2012 promotie-onderzoek naar de ontwikkeling van de Hebreeuwse klinkers door de tijd heen.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Als u het Hebreeuwse alfabet nog niet of onvoldoende onder de knie hebt, dan raden wij u aan eerst onze online cursus Alef-Beet te volgen.

Website van de Week
HebCal

HebCal is een uiterst nuttige en praktische website, ondersteund door een voortreffelijke doordachte interface. Alles wat met data en tijden te maken heeft is op HebCal te vinden.

Niet alleen is in een duidelijk overzicht bijeengebracht wanneer (en in welk Joods jaar) de parasjat hasjavoea (Toragedeelte) wordt gelezen.
U vindt er de Sjabbattijden, in te stellen op de plaats waar u zich bevindt, een overzicht van alle Joodse feest- en gedenkdagen, een datumomzetter van gangbaar naar Joods en vice versa, en een overzicht welk gedeelte uit Tora op welke datum wordt gelezen.
U kunt uw eigen jaartijdoverzicht maken, en u abonneren op de wekelijkse sjabbestijden: een mail verschijnt op donderdagochtend in uw digitale brievenbus.

HebCal is geschikt voor Windows en Mac, Outlook, iPhone, Google Calendar en Calendar van Mac, met onderscheid tussen de diaspora en Israël. De kalender is online te raadplegen - de bijzondere dagen zijn aanklikbaar en leiden naar heel veel aanvullende informatie. U kunt de kalender ook laten verschijnen in uw computeragenda - ook daar zijn de bijzondere dagen aanklikbaar.

Techneuten en nerds kunnen hun hart ophalen aan de API, de application program interface. Onder Help wordt uiteengezet hoe de software waarvan HebCal gebruikt maakt, is gebouwd.

HebCal onderhoudt een pagina op Facebook en is te volgen op Twitter. En om ervoor te zorgen dat alles voor iedere gebruiker perfect werkt, is er een Hebcal Support page.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
KOLture Shock Hatikva

De jongens en meisjes van de Israëlische zanggroep KOLture Shock doen, daags voor de laatste verkiezingen in Israël, een flashmob in de tram in Jeruzalem, met het mooiste volkslied dat er bestaat: het Hatikva.

Op hun eigen website is meer te lezen over KOLture Shock.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 11 - 18 september

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week is er, in verband met Rosj Hasjana, geen uitzending van De kunst van het luisteren. In plaats daarvan is er een documentaire te horen die verslaggever Tal Sarid maakte over de opmerkelijke omgang met meervoudig gehandicapten in Israël.


vrijdag 11 september

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 3 (VPRO), 21.30: Blue Jasmine. Tragikomedie uit 2013 van Woody Allen over miljonairsvrouw Jasmine die in zwaar weer belandt en bij haar zus Ginger in San Francisco gaat wonen.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 12 september

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • BBC 2, 23.00: Defiance. Oorlogsdrama uit 2008 over de Joodse gebroeders Bielski die in de bossen van Wit-Rusland een partizanengroep oprichtten die terug vocht tegen de Duitsers.
 • WDR, 23.45: Gainsbourg. Biografisch drama uit 2008 over het leven van de Franse zanger en acteur Serge Gainsbourg (1928-1991).

zondag 13 september

 • NPO 2 (JO), 13.00: 102.000 Namen, een bittere Amsterdamse affaire, documentaire van Deborah van der Starre over het ontstaan, de ontwikkelingen en de weerstand van de omwonenden tegen het Amsterdamse 'namenmonument'.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: Radiodocumentaire Zij staan voorop.
 • NPO Radio 5 (BOS), 19.00: BOS Special. Afl.: een portret van ‘Ju Bu Agnostic’ oftewel de zelfverklaarde Joods-Boeddhistische agnost Bob Newmark.
 • TV5 Monde, 20.59: Victor Young Perez. Drama uit 2013 over de Tunesisch-Joodse wereldkampioen vlieggewicht boksen Victor 'Young' Perez, die in 1943 in Frankrijk werd opgepakt en in Auschwitz, om de bewakers te vermaken, tegen Duitse boksers moest vechten.

maandag 14 september

 • Arte tv, 21.45: Le Cinéma de papa (Papas Kino). Liefdevol autobiografisch drama uit 1971 waarin de Frans-Joodse regisseur Claude Berri terugkijkt op zijn jeugd in de jaren '60 in Parijs.

dinsdag 15 september

 • NPO 2 (RKK), 16.10: De dialoog. Programma dat aandacht schenkt aan de interreligieuze dialoog tussen de Roomskatholieke Kerk en andere belangrijke religies. Aflevering 1: Van geboorte tot de dood, de grote rituelen bij levensbegin en -einde in islam, jodendom en christendom.
 • NPO Cultura (NTR), 21.45: Tikotin, a Life Devoted to Japanese Art. Documentaire uit 2013 over het bewogen leven en werk van Felix Tikotin (1893-1986), een Duits-Joods handelaar in Japanse kunst, gemaakt door zijn kleinzoon Jaron Borensztajn.
 • NPO Radio 5 (BOS), 0.00: De nachtgast. Afl.: Schrijver en filmmaker Natascha van Weezel, kleinkind van vier Joodse grootouders die zich de vraag stelde of er inderdaad een 'derde generatie' bestaat.

woensdag 16 september

 • NPO Cultura (NTR), 20.15: Tikotin, a Life Devoted to Japanese Art. Documentaire uit 2013 over het bewogen leven en werk van Felix Tikotin (1893-1986), een Duits-Joods handelaar in Japanse kunst, gemaakt door zijn kleinzoon Jaron Borensztajn.

donderdag 17 september

 • WDR, 0.45: Le Fils de l'Autre, Frans-Israëlisch drama uit 2012 over twee baby's die bij de geboorte in het ziekenhuis van Haifa verwisseld worden, met ingrijpende gevolgen.

vrijdag 18 september

 • NPO 2 (JO), 13.00: 102.000 Namen, een bittere Amsterdamse affaire, documentaire van Deborah van der Starre over het ontstaan, de ontwikkelingen en de weerstand van de omwonenden tegen het Amsterdamse 'namenmonument'.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 2 (EO), 23.50: Fill the void (Lemale et ha’halal), prijswinnend Israëlisch drama uit 2012 waarin Rama Burshtein het verhaal vertelt van de Chassidische familie Mendelman in Tel Aviv en van de achttienjarige Shira, de jongste dochter. Ze staat op het punt om te trouwen maar door een dramatische gebeurtenis in de familie komt ze onder druk te staan om een andere keuze te maken.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 34
vrijdag 11 september 2015
 

In deze nieuwsbrief

Crescas tijdens de (Hoge) Feestdagen
Oelpan Crescas!
Halacha aan de hand van Ma'aleh films
Boekennieuws
Félix & Meira
Ram Katzir: BeLonging
102.000 Namen, een bittere Amsterdamse affaire
Nieuws van heinde en verre
Uit de Joodse Canon
L'Chaim in Club Klezmer
Hannah en Martin
In de Digibieb: Meijer de Hond
Spui 25: Stand van de Wetenschap
Bijbels Hebreeuws
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 11 - 18 september


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Het is een tumultueuze tijd, zo vlak voor de afsluiting van het Joodse jaar. Tienduizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
Toen ik jong was, deed ik de dingen gewoon, pas later krijg je mee uit wat voor familie je eigenlijk stamt, van wat voor materiaal je eigenlijk ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Bondskanselier Merkel moet oppassen dat ze niet te ver voor de troepen uit loopt. Maar verder heeft het wel wat dat er zoveel mensen ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
"Jakkes, kijk uit met die vliegen, je weet maar nooit waar ze op gezeten hebben. Jij nog iets drinken?” “Genebbisj die vlieg, laat hem ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis gebeurde in Israël iets opvallends dat ons, met het nieuwe Joodse jaar voor ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Het is onvermijdelijk om opnieuw te schrijven over het vraagstuk van de vluchtelingen, die inderdaad in grote aantallen proberen ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Een Joodse vriendin, seculier, vertelde me over haar bezoek aan Sobibor, enige tijd geleden. Ze trof daar een groep orthodoxe school ...
lees verder
Webcolumn Gastcolumnist
Annelien Kisch beschrijft haar bezoek, in een Tel Avivs ziekenhuis, aan Achmad Dewabshe een vijfjarig Arabisch jongetje, slachtoffer van een terreurdaad.
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
As we approach Rosh Hashana and ask ourselves what we should do to become better Jews - not just as individuals but also as a ...
lees verder


(advertenties)

banner givat

banner yanshuf

banner amphora

banner limmoed2015_2

banner jonet

banner blankevoort

banner joodsamsterdam

banner meldpunttaal

banner luna3

banner venstra

banner propra