vrijdag 28 augustus 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Cursusprogramma 2015-2016 staat online!

De afgelopen weken hebben we u al een paar maal een glimp gegund van wat het nieuwe cursusseizoen van Crescas aan cursussen en activiteiten te bieden heeft.
Vanaf vandaag is het volledige programma op onze website te bekijken en is de mogelijkheid tot inschrijven geopend.

Ook dit jaar hebben we acht thema's: Cultuur, Filosofie, Geschiedenis, Identiteit en lernen, Tora en daarna, Literatuur, Kosjer koken en Taal. Samen vormen ze het stramien waarbinnen de cursussen zijn ondergebracht.

Onder elk thema vindt u bijzondere, boeiende onderwerpen, zoals, in het thema Cultuur, de tweedelige cursus De Braginsky Collectie, waarin prof. dr. Emile Schrijver topstukken uit deze bijzondere verzameling Hebreeuwse handgeschreven en gedrukte boeken zal bespreken.

Het thema Geschiedenis is dit jaar bijzonder rijk voorzien. Kijk uit naar Bart Wallet, die we kennen als bevlogen verteller: in november behandelt hij in twee lessen de Amsterdams-Joodse bestseller Sheyris Yisroeil, een lijvig boekwerk uit 1743, en in februari tekent hij voor de vierdelige cursus De Joodse 19e eeuw.
Tussen november 2015 en maart 2016 hebben we vijf lezingen gepland onder de titel Helden en Schurken, waarin de hernieuwde belangstelling voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog aan de orde komt.
De lezingen van deze cursus kunnen ook afzonderlijk worden geboekt.

Datzelfde geldt voor de vier lessen van de cursus Duits-Joodse denkers, waarin vier wetenschappers ons laten zien wat de betekenis is van Moses Mendelssohn, Leopold Zunz, Hannah Arendt en Franz Kafka en waarom we hun werken vandaag de dag nog steeds bestuderen. In het thema Filosofie komt verder schrijfster Ariëlla Kornmehl spreken over 'goed' en 'kwaad', aan de hand van haar boek Wat ik moest verzwijgen.

Onder het thema Identiteit en lernen vindt u zoals ieder jaar, de twee cursussen Lernen met Bloeme, en ook, in het voorjaar van 2016, de vier lessen Joodse wetenschappers, waarin journaliste Ronit Palache vier Nederlandse wetenschappers interviewt over hun Joodse identiteit en of die een rol speelt bij het leven dat ze leiden, of bij het werk dat ze doen.

Onder het thema Taal vindt u alle cursussen Ivriet. Deze zijn dit jaar ingedeeld in 4 lesniveaus (kitot).
Kita Alef is dit jaar de enige reguliere Ivrietcursus die ook in Den Haag wordt gegeven. Daar gaat die van start op 21 oktober, in Amsterdam op 26 oktober.
Kita Beet begint op 27 oktober om 20.45 uur, Kita Gimel eveneens op 27 oktober, maar dan om 18.45.
De eerste les van Kita Hee is op 26 oktober.
Voor alle duidelijkheid: om te kunnen beginnen met Ivriet leren in Kita Alef is de online cursus Alef Beet absoluut noodzakelijk.
We herhalen de korte cursus Tacheles Ivriet, waarin u in 10 lessen een praktische woordenschat opbouwt en die leert gebruiken, maar zonder theorie en grammatica. In Amsterdam én in Den Haag!
Nieuw is de cursus Bijbels Hebreeuws, 25 lessen waarin u de taal van Tenach leert lezen. De eerste les is op 4 november 2015.

Onder Kosjer koken vindt u niet alleen Blintzes en Basbousa en J'Ottolenghi, twee watertandend-lekkere kookcursussen van twee lessen, we gaan ook weer Koken voor Beth Shalom, waarin u als cursist een traditioneel-Joodse maaltijd bereidt voor alle circa 120 bewoners en 'aanleuners'.

Onder het thema Literatuur vindt u de cursus Ets Haim 400 jaar, die gaat over en gegeven wordt ín de Livraria Montezinos Ets Haim, de oudste actieve Joodse bibliotheek ter wereld, die in 2016 zijn 400-jarig bestaa viert. Conservator Heide Warnke deelt haar grote liefde en kennis met u, maar wees er tijdig bij: vanwege de beperkte ruimte is er plaats voor slechts 12 cursisten!
In maart 2016 besteden we twee lessen aan Hans Keilson. De docent is Peter Luijendijk, die momenteel werkt aan een proefschrift over deze auteur, arts en psychiater.

Het thema Tora en daarna is een bonte verzameling korte en langere cursussen over praktisch jodendom. Voor het derde jaar op rij kunt u terecht bij Halacha aan de hand van Ma'aleh films, en Leo Mock vervolgt zijn Focus op de parasja, waarbij u wekelijks op vrijdagochtend lernt over de parasja van de week. Crescas neemt ook dit jaar weer deel aan de Global Day of Jewish Learning, voor de zesde keer alweer. Noteer vast de datum van deze jaarlijkse wereldwijde studiedag: 15 november!

Als het goed is, hebt u de gedrukte versie van het cursusprogramma ontvangen, maar u kunt natuurlijk ook op onze website digitaal door het programma bladeren!
En… de inschrijving is geopend!

Wie komt ons een handje helpen?

De afgelopen weken hebben we de ruim 5000 boeken van de Joodse Bibliotheek en de Joop Al Bibliotheek ingepakt, en samen met de boekenkasten verhuisd naar onze nieuwe locatie aan de Kastelenstraat.
Nu moeten die boeken niet alleen ook weer worden uitgepakt maar ook teruggeplaatst in de kasten.

Om deze omvangrijke klus te vereenvoudigen hebben we alle dozen en boekenplanken gemerkt, zodat meteen duidelijk is wat waar moet komen te staan.
De boeken zijn voorzien van een nummer, zodat het op de juiste volgorde terugplaatsen op zich niet ingewikkeld is.

Zou u ons hierbij een handje of twee helpen, en ons een beetje van uw tijd (en spierballen) ter beschikking stellen?

We zouden graag een start willen maken direct ná Rosj Hasjana.

Als u mee wilt helpen, stuur dan een mail naar info@crescas.nl. Alvast onze grote dank!

FYI, ter kennisname

FYI is de vaak gebruikte afkorting voor For Your Information, en daarmee 'hedendaags' voor 'ter kennisname', ook wel te lezen als 'graag even uw aandacht'.

Vandaar dat uw nieuwsbriefredacteur FYI nu gebruikt om uw aandacht te vragen voor het volgende.

Steeds vaker krijgt Crescas op de algemene kantoormail aankondigingen binnen voor activiteiten die voor onze lezers interessant zijn.
Daar zijn we altijd heel blij mee, en zéker als ze ons tijdig bereiken.

Maar u zou de medewerkers op kantoor, en vooral mij, uw redacteur Raya, enorm helpen als u uw mails met aankondigingen rechtstreeks wilt sturen naar lichansky@crescas.nl. Dat maakt het mij mogelijk om 'tacheles' aan de slag te gaan met wat u graag in de nieuwsbrief van Crescas zou willen zien opgenomen, en het ontlast 'kantoor'.

Ons aller dank voor de medewerking!

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week: In de spiegel, de nieuwste gedichtenbundel van Guus Luijters, een poëtische verkenning van zijn jeugdherinneringen uit het veelgeprezen Lege stad­, Rebecca Lee (1967) onderzoekt in Lynx en andere verhalen hoe haar personages omgaan met ontrouw, plicht, opoffering en jaloezie, en Sarah Helm beschrijft in Ravensbrück de geschiedenis van het gelijknamige concentratiekamp voor vrouwen.

Engelstalig: Walden, Revisited is een fijne long-read in Tablet magazine over het zomerkamp voor Joodse meisjes Camp Walden.

En verder:
- Elliott Perlmans veelgeprezen roman Wat nooit is verteld verschijnt binnenkort in een mid-price editie.
- Ook Meir Shalevs best-sellende Een geweer, een koe, een vrouw en een boom komt in een lager geprijsde uitgave in de handel.
- Tijdens de Nacht van de Poëzie wordt een hommage gebracht aan dichter Rogi Wieg die op 15 juli 2015 overleed.

In de Digibieb: Joseph Gompers

Eén boek bezit de Joodse Bibliotheek van Joseph Gompers: Maäsiejoth, wondere verhalen, in 1930 uitgegeven in Maastricht bij uitgeverij Leiter-Nypels.

Maar deze hervertellingen van 14 stichtelijke legenden en volksverhalen uit de 15e en 16e-eeuwse Maäseh-boeken, zijn niet Gompers' enige werk. Op Joods Monument heeft een bezoeker aanvullende informatie achtergelaten: Gompers schreef ook gedichten, die in 1939 gebundeld werden en ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de auteur uitgegeven onder de titel Melodieën der stilte.
Hij vertaalde Jews Without Money (1930), de sombere autobiografische roman van de Amerikaanse communistische schrijver Michael Gold. Gompers' door de schrijver geautoriseerde vertaling verscheen als Joden zonder geld in 1931.

Speuren op internet levert op dat 'literator' Joseph Gompers veelvuldig voorkomt in de onvolprezen periodiekenwebsite Delpher. We zien daar dat Maäsiejoth opzien baarde: Gompers hield de ene lezing na de andere over zijn boek. Voor het Joodse weekblad De Vrijdagavond schreef hij recensies over beeldende kunst, en was kennelijk van vele markten thuis: in april 1936 hield hij een voordracht over 'het bedreigde kind bij Joodsche schrijvers van onzen tijd', en hij werkte ook voor de VARA.
Eind juni 1940 kondigde het NIW Gompers' vertaling aan van Aäron Traum, een roman van de Amerikaanse schrijver Hyman en Lester Cohen, dat als feuilleton in het weekblad zou verschijnen in juli, augustus en september 1940. De verschenen afleveringen zijn alle terug te vinden op Delpher.

Joseph Gompers leefde van 1899 tot 1945: hij overleed in Tröbitz op 30 april 1945, nadat hij op 23 april bevrijd was uit de beruchte trein die met honderden gevangenen van Bergen-Belsen op weg was naar een ander concentratiekamp. Op 1 mei 1944 schreef Gompers nog een gedicht ter nagedachtenis aan zijn goede vriendin Fré Cohen, de kunstenares die zijn exlibris had gemaakt.
De invulling van Gompers' leven is deels te reconstrueren aan de hand van de vele vondsten in het al eerder genoemde Delpher. Dat hij actief betrokken was bij de Joodse gemeenschap is duidelijk, en ook dat hij veel meer was dan de 'kantoorbediende' die we aantreffen in het Joods Monument.

Maäsiejoth is online te lezen in of te downloaden van de Joodse Bibliotheek.

Bezit ú wellicht exemplaren van de genoemde boeken, of kent u meer werk van zijn hand die u ons tijdelijk ter beschikking zou willen stellen ter digitalisering? Laat het ons weten!

Uit de Joodse Canon
Muziekuitvoering in het huis van Francesco Lopes de Liz

Ter gelegenheid van de Uitmarkt 2015 in Amsterdam waarmee op 28, 29 en 30 augustus het culturele seizoen van start gaat, openen we een Canon-venster dat uitzicht biedt op het culturele vermaak onder de 18e-eeuwse Sefardische en Asjkenazische Joden in Nederland. De bijbehorende afbeelding in de Canon van Joods Nederland toont een Gemaskerd Bal By Gelegenheid van het Joodsche Purim-feest, een ets van Pieter Wagenaer uit 1740, een soort 18e-eeuwse 'foto' van een dol feest.

Toch kozen we voor dit item in de Nieuwsbrief een portret van Francesco Lopes de Liz, de naam uit de titel. De meningen over wat de juiste achternaam is: diverse bronnen vermelden dat na Lopes niet de Liz maar Suasso moeten komen.

De Haagse baron Abraham Francesco Lopes de Liz (1657-1710) was de oudste zoon van de Portugees-Joodse Don Antonio Lopes Suasso, die, als dank voor zijn verdiensten, door de Spaanse koning Carlos II in de adelstand was verheven. Francesco groeide op in het welvarende milieu van vermogende Sefardische Joden, dat niet alleen in Amsterdam maar ook in Den Haag in hoog aanzien stond.
Getuige het lemma Liz in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1911) wist Francesco wel raad met zijn vermogen: Hij was een ware Maecenas die geen kosten schroomde om zijne stadgenooten kunstgenot van het eerste gehalte te verschaffen. Hij bewoog zich vooral op muzikaal terrein en zijn prachtige wooning in het Korte Voorhout bevatte een groote muziekzaal, waar hij geheele opera’s liet uitvoeren. Minder positief gaat het NNBW verder: Lopes de Liz leidde een buitengewoon verkwistend leven, en hij verteerde, zoowel te 's Gravenhage als te Parijs, waar hij lang verblijf hield, fabelachtige sommen […].

Twee kapitale huizen, nauwe banden met zowel de Spaanse koning als met stadhouder Willem III en een riante levensstijl die niet onder deed voor die van de Haagse elite, maakten Francesco tot een man van aanzien. Toch nam hij, net als de meeste rijke Sefardische Joden, nauwelijks deel aan het leven van zijn niet-Joodse aristocratische stadgenoten.
Don Francesco Lopes de Liz Suasso overleed op 22 april 1710 in zijn woonplaats Den Haag, maar ligt begraven op de Portugees-Joodse begraafplaats Ets Haim te Ouderkerk aan de Amstel.

In de Joodse Canon is een afzonderlijk venster gewijd aan Don Francesco Lopes de Liz Suasso en zijn maatschappelijke betekenis.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

Amos van Gelder over 'Wasserette'

Kunstenaar Amos van Gelder wordt op zondag 30 augustus in de synagoge in Groningen uitvoerig geïnterviewd over zijn expositie Wasserette die daar nog tot 1 oktober 2015 te zien is.
Amos van Gelder (Israël, 1960) woont en werkt in Amsterdam. Het gesprek zal onder meer gaan over de manier waarop zijn Joodse afkomst zijn artistieke werk beïnvloedt.

Wasserette is een 'installatie' bestaande uit witte doeken die van een hoogte van vier meter naar beneden hangen en de hele ruimte van de synagoge vullen. Zwarte ongelijke lijnen omzomen elk doek, net als de smalle banen van de Joodse gebedsmantel, de talliet. Tegelijkertijd bootst de installatie wasgoed na dat aan een waslijn te drogen hangt.

Zo verwijst Wasserette naar de geschiedenis van de synagoge en haar gebruikers: na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw enkele tientallen jaren gebruikt als wasserij. Rond de jaren tachtig werd de synagoge gerenoveerd en in 1981 heringewijd voor de Joodse eredienst.

Maar in Wasserette gaat het vooral om de persoonlijke achtergrond van Amos van Gelder, een Nederlands-Israelische kunstenaar en zoon van overlevenden van de Holocaust: zijn verwerking van die tragedie en de weerslag daarvan op zijn leven.

De talkshow wordt geleid door Marcel Wichgers, directeur van Stichting Folkingestraat Synagoge. Tweede interviewer is Ruth Lipschits, eindredacteur van het Joodse kwartaalblad JaGDaF.

 • Talkshow Synagoge Groningen: Amos van Gelder over 'Wasserette', zondag 30 augustus 2015. Aanvang: 15.00 uur. Synagoge Groningen, Folkingestraat 60.

Jofel, Joodse cultuurdag in Leeuwarden

De Joodse cultuurdag Jofel Cultuur is dit jaar op zondag 20 september. In Tresoar in Leeuwarden wordt een dag lang aandacht besteed aan een keur aan culturele thema's.

Op het programma van deze zesde editie staan onder meer een lezing over vertaler Franz Rosenzweig (1886-1929), het Duo NIHZ met een hommage aan Johnny & Jones, Chris van Wierst vertelt over het voormalige Joodse leven in Groningen en Gerhild van Rooij geeft een lezing over pianiste-componiste Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847). Frank Diamand leest niet alleen een aantal van zijn gedichten voor, hij presenteert ook zijn films over Saul Friedlaender (2013) en Osip Mandelstam (1976).
Jochanan van Driel bespreekt de problematiek van orgelgebruik in synagogen, en een aantal fascinerende documentaires, waaronder de voor televisie gemaakte film uit 2014 Wilfred Israel - The Savior from Berlin (1899-1943) over het Kindertransport in WO II.

Het programma is zo ingedeeld dat u per uur uit 3-4 activiteiten kunt kiezen en er in totaal 5 bijwonen, met pauzes van 30 min.
Koffie en thee zijn gratis. WIZO Friesland zorgt voor broodjes en verkoopt 2e-hands boeken en geschenken.

De organisatie van Jofel stelt twee toegangskaarten beschikbaar: meldt snel aan u aan op jofel.cultuur@gmail.com, wie weet bent ú een van de gelukkigen die kostenloos van dit prachtige programma kan gaan genieten.

Het complete programma is als PDF te downloaden van de website van Jofel Cultuur.

Jofel Cultuur is mede mogelijk gemaakt door de Dr. Leo Fuks Stichting.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De uit 1964 daterende ronde synagoge in de Noord-Ierse stad Belfast is opgenomen in de lijst nationale monumenten, meldt Jewish Heritage Europe.
 • Times Of Israel signaleert de de meest recente ophef rondom dirigent Daniel Barenbaum.
 • De rivier de Vistula in Warschau is door de langdurige droogte die Polen teistert gedeeltelijk drooggevallen. In The Guardian een verslag van wat er op de rivierbedding werd gevonden.
 • Nu het Joodse jaar 5775 ten einde loopt, zet JTA de meest spraakmakende Joden van het jaar op een rijtje.
 • Het digitale smulmedium Munchies schrijft over de laatste Joodse bakker in Calcutta.
 • In het Historisch Nieuwsblad een verbijsterend verhaal over vastgoedmakelaars tijdens WOII.
 • Hiphopper Matisyahu heeft opgetreden in de laatst overgebleven synagoge van Auschwitz, schrijft JTA.

On the Corporality of a Spiritual People

Het Menasse ben Israel Instituut (MbII) organiseert in het seizoen 2015-2016 de lezingenreeks Over de lichamelijkheid van een spiritueel volk. In vijf lezingen worden verschillende aspecten van gender, sexualiteit en lichamelijkheid in de Joodse geschiedenis aan een nader onderzoek onderworpen.

Aan de orde komen theorieën over mannelijkheid en vrouwelijkheid, de anti-lichamelijkheid die in bepaalde utltra-orthodoxe kringen gangbaar is, maar ook anti-joodse stereotypieën en de vraag of er een 'joods' schoonheidsideaal bestaat.

De eerste spreker in het nieuwe seizoen is de Amerikaanse cultuurhistoricus Sander L. Gilman. Op donderdag 10 september spreekt hij zijn lezing Aesthetic surgery, the jews, and the invention of beauty uit.
Vanuit zijn specialisatie, de culturele betekenis van het lichaam, gaat Gilman op zoek naar de oorsprong van de esthetische chirurgie in de 19e-eeuwse geschiedenis. Welk schoonheidsideaal werd nagejaagd, welke ingrepen werden gedaan, en waarom? En wat maakte juist de neus tot zo'n belangrijk object?

Voor meer informatie over deze (Engelstalige) lezing zie MbII.nl.
U kunt ook meteen inschrijven door een mail te sturen naar mbii@jhm.nl.

PARVA Music, een kosjer duo uit Israël

Eigenzinnig, dwars en heel anders dan dan anderen, zo zou je het Israëlische PARVA wel kunnen karakteriseren. Tomer Damsky en Yaniv Schönfeld zijn sound hackers, geluidskunstenaars die op alle mogelijke manieren de grenzen tussen de concertzaal, pop en underground doorbreken, en hun experimentele composities, al past dat woord nauwelijks op hun werk, verwerken voor soundtracks, installaties en video's.

Tijdens City Art Rotterdam, het nieuwe podium voor beeld en geluid dat kunstenaars uit alle disciplines een podium biedt, van 7 tot en met 9 september, kunt u dit stoner-noise-drone duo aan het werk zien en horen. Ze bouwen from scratch een instrument, verzorgen een masterclass synthesizing en laten tijdens een optreden hun werk horen.

Zelf schrijven Tomer en Yaniv: 'Tijdens ons driedaags verblijf bij City Art Rotterdam willen we onze zelfgebouwde instumenten een relatie laten aangaan met de ruimte waarin zij zich bevinden, terwijl tegelijkertijd de ruimte bepaalt wat voor instrumenten we er zullen bouwen. We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen en te bespreken tijdens een open workshop. Het eindresultaat wordt daarna live uitgevoerd.'

Meer informatie op City Art Rotterdam.

Website van de Week
European Days of Jewish Culture

Voor de 16e keer organiseert de European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ) de Europese Dag van de Joodse Cultuur om, door het openstellen van synagoges, rondleidingen, lezingen en muziek, te laten zien hoezeer de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de lokale cultuur.

Op 6 september 2015 wordt, onder het motto Bruggen, in 32 landen aandacht besteed aan de Joodse cultuur in de breedst mogelijk zin. Joodse gemeenschappen in heel Europa - van Oostenrijk tot Portugal, van Kroatië tot Estland en van Letland tot België, nemen met speciale activiteiten deel aan de Europese Dag van de Joodse Cultuur.

De poster draagt een aantal veelzeggende citaten, zoals Something intended to reconcile or connect two seemingly incompatible things en The wisdom of bridges comes from the fact that they know both sides, they know both shores!

Op de startpagina zijn de deelnemende landen te vinden via het drop-downmenu. In Nederland worden in Appingedam, Bourtange, Groningen, Leek, Leeuwarden, Den Haag, Winsum, Winterswijk en Zuid-Laren activiteiten georganiseerd. De meeste vinden plaats in de (in veel gevallen voormalige) synagoges, in Leek wordt Museum Het Joodse Schooltje nog eens extra in de belangstelling geplaatst.
In de synagoge van Winterswijk is op 6 september de tentoonstelling Vee & Vlees te zien, waarin een belangrijk onderdeel van het Joodse leven in Winterswijk voor en na de Tweede Wereldoorlog wordt geschetst.

De Europese Dag van de Joodse Cultuur wordt georganiseerd door en onder auspiciën van de European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture (AEPJ), de European Council of Jewish Communities, B'nai B'rith Europe en Red de Juderías de España.

Op de Facebookpagina van AEPJ staat de meest actuele informatie over de Europese Dag van de Joodse Cultuur.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Cantor Yitzchak Meir Helfgot with Itzhak Perlman - A Yidishe Mame

Maandag 31 augustus wordt de beroemde violist Itzhak Perlman 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan een werkelijk práchtige uitvoering van A Yidishe Mame, gezongen door chazzan Yitzchak Meir Helfgot, gespeeld door Itzhak perlman en op de piano begeleid door Hankus Netzky.
Voor Perlman was het begeleiden van Helfgot de completering van een cyclus waarin hij samen musiceerde met iconische zangers als Placido Domingo en Luciano Pavarotti. 'It is the fulfillment of a dream.'

Itzhak Perlman werd geboren in Tel Aviv, en bleek al heel jong een groot muzikaal talent. Maar op zijn 4e jaar kreeg Perlman polio, waardoor hij aan beide benen verlamd was. Ondanks zijn handicap wist hij, met steun van zijn vader, toegelaten te worden tot de Muziekschool van Tel Aviv.Hij was 10 jaar jong toen hij zijn eerste openbare optreden had, en drie jaar later, in 1958, stal hij de The Ed Sullivan Show. Hij voltooide zijn muziekopleiding aan de Juilliard School of Music in New York.
Itzhak Perlman heeft opgetreden met de grootste namen in de muziekwereld van de 20e eeuw, speelde met overgave en groot succes met klezmer-ensembles en werkte mee aan vele soundtracks voor films. Hij won een aantal prestigieuze prijzen en is nog altijd nauw betrokken bij muziekeducatieve projecten.

Als toegift: een korte YouTube video waarin Perlman vertelt over zijn eerste ontmoeting met Jascha Heifetz.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 28 augustus - 4 september

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

In MOZES, Muziek Op Zondag En Sjabbes, het radioprogramma van de Joodse Omroep op de zondagavond, is deze week Jacques Justus te gast.
Jacques Justus is geen onbekende in de mediene. Tal van gezagsdragers, die hij bestookt met brieven, kunnen daarover meepraten. Er is reden om je zorgen te maken over de Joden in dit land, meent hij. Voor het eerst na de oorlog lijkt de Joodse gemeenschap in de verdediging. Daar zou de politiek zich meer druk over moeten maken. Een gesprek over antisemitisme, het minderhedenbeleid, de spoorwegen in de oorlog, en de toekomst van het Nederlandse Jodendom. Presentatie: Paul Damen.


vrijdag 28 augustus

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NDR Kultur, 23.00: ARD Radiofestival 2015. Afl.: Efim Schachmeister und Naftule Brandwein. Een onderzoek naar het begin van de klezmerjazz.
 • NPO 2 (VPRO), 23.50: Manhattan. Komedie van en met Woody Allen over de relationele strubbelingen van een 42-jarige televisiescenarioschrijver in New York.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 29 augustus

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1(VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NPO Cultura (AVROTROS), 20.20: Close Up. Afl.: Op zoek naar Vivian Maier, fotografe. Vivian Maier werkte in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor rijke families in Chicago. Haar echte belangstelling ging echter uit naar fotografie. Ze maakte honderdduizend foto’s van het straatleven in Amerika.
 • WDR, 0.15: Sodom and Gomorrah. Geromantiseerd bijbels drama uit 1962 over de twee steden die God (zie Beresjiet 18 en 19) wegens de verdorvenheid van de bewoners verwoestte.

zondag 30 augustus

 • NPO Radio 1 (VPRO), 10.00: OVT, met om iets na 11 uur in Het Spoor Terug: De Joodsche questie. U wordt door niemand verwacht. Afl.4: Rechtsherstel en Oorlogspleegkinderen.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: MOZES, Muziek Op Zondag En Sjabbes.
 • Arte tv, 20.15: Casablanca. WOII-drama uit 1942, vol politiek, spionage en intriges in de door het Vichy-regime gecontroleerde Marokkaanse stad Casablanca. Weet u nog? 'Here's lookin' at you, kid.'
 • NPO Cultura (JO), 23.00: Nog even langs de fotograaf. Indringende documentaire over de vergeten fotografe Annemie Wolff en haar nalatenschap: een zeer bijzondere collectie portretten die zij midden in de oorlog maakte van honderden van haar Joodse buurtgenoten in Amsterdam-Zuid. Herh.: 31/8, 19.30.

maandag 31 augustus

 • NPO Cultura (AVROTROS), 22.00: Händel: oratorium Solomon. Opname van een concert op 23 december 2011, door de Radio Kamer Filharmonie en het Groot Omroepkoor onder leiding van Kenneth Montgomery. Solomon is gebaseerd op de wijze Bijbelse koning Salomo maar is ook een lofzang op koning George II, die zich als Britse vorst graag spiegelde aan de wijze Salomo.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.00: Nooit meer slapen. Latenightcultuurmagazine, vannacht met Marja Vuijsje naar aanleiding van het verschijnen van haar nieuwe boek Het rijbewijs van Nematollah.

dinsdag 1 september

 • NPO Radio 4 (MAX), 20.00: Zomeravondconcert, opgenomen op 30 juni 2015 in Cheltenham: BBC Concert Orchestra o.l.v. Ben Gernon m.m.v. Martin James Bartlett [piano]. Werken van George Gershwin, John Adams en Aaron Copland.

woensdag 2 september

 • BBC 2, 22.00: The Ascent of Woman. Historica Amanda Foreman onderzoekt in een nieuwe serie baanbrekende programma's de plaats en rol van vrouwen in de wereldgeschiedenis.

donderdag 3 september

 • NPO Doc (VPRO), 21.00: Gezichten van vrijheid. Uniek landelijk project met video-opnamen van gesprekken tussen pubers van nu en pubers van toen: ouderen die rond 1940-1945 in de pubertijd zaten. Afl. 1: Verstopt in Zeist. De 14-jarige Puck op bezoek bij mevrouw Velema uit Zeist. Zij woont nog steeds in het huis waar haar familie in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers verborg.
 • Arte tv, 22.15: Heimat: Eine Deutsche Chronik. Zevendelige Duitse dramaserie over de geschiedenis van de 20e eeuw via de familie Simon in het fictieve dropje Schabbach. Afl. 3: Weihnacht wie noch nie (1935-1938) en afl. 4: Auf und davon und zurück / Heimatfront (1938-1943).
 • NPO Doc (VPRO), 23.20: First Cousin Once Removed. Documentaire uit 2012 van Alan Berliner waarin hij een intiem portret schetst van achterneef, vriend en vroegere mentor, de dichter Edwin Honig (1919-2011) die ten prooi viel aan Alzheimer. Herh.: 4/9, 20.10.

vrijdag 4 september

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Doc (VPRO), 21.30: Regisseur aan de Keukentafel Internationaal. Afl.: Alan Berliner over zijn documentaire First Cousin Once Removed.
 • NPO 3, BBC 2: Milk. Drama uit 2008 over het leven van Harvey Milk, Joods en homo, in het San Francisco van de jaren '70.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 32
vrijdag 28 augustus 2015
 

In deze nieuwsbrief

Cursusprogramma 2015-2016 staat online!
Wie komt ons een handje helpen?
FYI, ter kennisname
Boekennieuws
In de Digibieb: Joseph Gompers
Uit de Joodse Canon
Amos van Gelder over 'Wasserette'
Jofel, Joodse cultuurdag in Leeuwarden
Nieuws van heinde en verre
On the Corporality of a Spiritual People
PARVA Music, een kosjer duo uit Israël
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 28 augustus - 4 september


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Van Israël weer terug naar Nederland – van vakantie weer terug naar de dagelijkse beslommeringen. Een bezoek in Israël vind ik altijd ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
Vorige week is in Boekhandel Van Rossum aan de Beethovenstraat in Amsterdam het nieuwe boek van Paul Hellmann gepresenteerd ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Het wordt tijd dat Europa wakker wordt uit zijn decennialange zoete slaap, zo zegt Caroline de Gruyter in haar NRC-column. Zij meent dat ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Niemand in het Israëlische zakenleven had de opkomst van de mobiele telefoon kunnen voorspellen. Niet in deze mate althans. ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Het komt door het temperament, door de hitte van de zon. Het komt door de voortdurende dreigingen. Het komt door de ideologische ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
De dagelijkse beelden van vluchtelingen op de Middellandse Zee, opgepikt uit zee, hebben iets positiefs: zij zijn tenminste uit zee ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
De parasja van afgelopen week, Sjoftiem, bevat een passage over ware en valse profeten. Waar kun je de ware profeet aan herkennen? ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Onlangs las ik een beschouwing over W.G. Sebald als kosmopolitische auteur, en daarin komt steeds weer de mening terug dat het Engels ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
In last week’s essay (1), I suggested that we take much more notice of the Jewish people’s spiritual uniqueness and of the power of Judaism ...
lees verder
Webcolumn Jan Waas
Mameloshn is letterlijk de moedertaal, maar voor menigeen is deze geliefde taal, het Jiddisj, niet de echte moedertaal die je in je ...
lees verder


(advertenties)

banner sinaicentrum

banner meldpunttaal

banner jonet

banner amphora

banner luna3

banner sivmo

banner israelactie

banner joodsamsterdam

banner propra

banner venstra

banner blankevoort

banner givat

banner limmoed2015_2

banner yanshuf

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas