Crescas nieuwsbrief - vrijdag 21 augustus 2015

U hebt nog precies VIER dagen om in te schrijven!

De datum waarop de Crash Course summer style van start gaat, zondag 30 augustus, komt nu snel dichterbij.

Mocht u onze vooraankondigingen de afgelopen weken hebben gemist: deze snelcursus is het ideale en gewenste vervolg op de stoomcursus Ivriet van mei jongstleden. Maar, om mee te doen hoeft u niet eerder een Crash Course of een andere Ivrietcursus bij Crescas gevolgd te hebben: met enige basiskennis (niveau Kita Alef) kunt u zonder problemen aansluiten.

Zoals gebruikelijk zijn de lessen op drie niveaus: deelnemers aan Beginners+ gaan aan de slag met Daniëlle van den Bos, Efrat Lavon neemt de cursisten van Lichtgevorderden+ voor haar rekening en wie klaar is voor Gevorderden+ vindt Shirley Ensel voor het schoolbord.

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op onze website.

LET OP: de aanmelding voor deze stoomcursus sluit maandag 24 augustus!

Hij is naar de drukker!

Het Crescas-programmaboekje 2015-2016 is, als u dit leest, nét van de persen gerold!
Woensdag 26 augustus gaan de brochures op de post en donderdag of vrijdag kunt u zelf zien wat we voor u op de rol hebben gezet. Uiteraard is het programma dan ook op de website te vinden.

U vindt in het programma 'oude bekenden', zoals de cursussen Ivriet (dit seizoen weer op vier niveaus!) en Lernen met Bloeme (zie elders in deze nieuwsbrief). Focus op de parasja - het lernen op vrijdagochtend met Leo Mock - krijgt in de sectie Tora en daarna gezelschap van meerdere cursussen én twee lezingen die verschillende aspecten van het jodendom op eigenzinnige wijze belichten.

Literatuur zet hedendaagse, voor het merendeel Nederlands-Joodse schrijvers in de spotlight, en we gaan ook dit seizoen weer wandelen, voor de tweede keer in Rotterdam (een nieuwe wandeling) en voor het eerst in Zwolle.

Heel bijzonder belooft de vijfdelige lezingenreeks Helden en Schurken, verrassende onderzoeken naar WOII te worden, te vinden onder Geschiedenis.

Bent u nieuwsgierig geworden? Volgende week weet u alles, én kunt u inschrijven!

Hanna Luden is de nieuwe CIDI-directeur

Per 1 september 2015 gaat Hanna Luden aan de slag als directeur van CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël.

Hanna Luden (1958) is in Israël geboren en studeerde computertechnologie aan het Technion in Haifa. Op haar 27ste kwam ze naar Nederland waar ze ging werken als consultant op het gebied van ICT en organisatie. In 1999 werd ze secretaris van de Stichting Jiddisj, in 2011 werd ze voorzitter van het Genootschap Nederland-Israël. Verder is ze lid van de buitenlandcommissie van de PvdA met het Midden-Oosten als aandachtspunt.

Met Israël, de Joodse wereld, het Midden-Oosten, de politiek én Nederland in haar pakket zal Hanna Luden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de visie op en begripsvorming over Israël in Nederland.

Tot Hanna's taken behoort ook dat andere speerpunt van CIDI, het monitoren en bestrijden van het antisemitisme en het waarborgen van de veiligheid van Joden in binnen- en buitenland. In Hanna's eigen woorden: Het kan niet zo zijn dat iemand met een keppel in Amsterdam wordt aangevallen vanwege de nederzettingenpolitiek in Israël. Dan zit je op een glijdende schaal.

Het CIDI-bestuur laat weten blij te zijn met de komst van Hanna Luden: In Hanna Luden heeft CIDI een zeer bekwame nieuwe directeur gevonden die naast inhoudelijke kennis ook veel advies- en managementervaring meebrengt. Hanna zal hiermee CIDI, als kenniscentrum over Israël en antisemitisme, verder kunnen verstevigen.

Crescas feliciteert Hanna met haar nieuwe functie en wenst haar veel succes!

In memoriam: Shlomo Berger

Deze week werden wij opgeschrikt door het bericht dat professor Shlomo Berger, bijzonder hoogleraar Jiddisje taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, na een kort ziekbed is overleden.

Berger, die op 1 september 62 jaar zou zijn geworden, was wetenschapper in hart en nieren. In de academische wereld laat hij een grote leegte achter.

Op ons verzoek schreef professor Emile Schrijver, niet alleen collega, maar ook een goede vriend van Shlomo Berger, een In memoriam.

Lernen met Bloeme

Bloeme Evers geeft maandag 24 augustus de aftrap voor het reguliere cursusseizoen van Crescas met de eerste les Lernen met Bloeme. Net als in voorgaande jaren geeft Bloeme haar lessen op de maandagavond en de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Alle lessen worden bij haar thuis gegeven, in een gezellige, informele sfeer, met een pot thee en koekjes op tafel.

De onderwerpen die Bloeme behandelt, bestrijken alle aspecten van het jodendom, van Tenach tot zionisme, van bevruchting en anticonceptie tot euthanasie. Er is ook ruimte voor onderwerpen en kwesties die de cursisten zelf inbrengen.

Inschrijven kan deze week met een mail naar info@crescas.nl en vanaf volgende week op de website. De cursus op de woensdagavond start op 2 september.

De handtekeningen zijn gezet!

Maandag 17 augustus werd het huurcontract met Cordaan getekend voor het nieuwe informatie- en ontmoetingscentrum Lev waarover wij u in de nieuwsbrief van 14 augustus berichtten.
Namens Cordaan tekende Jan Hoff (Directeur Huisvesting en Vastgoed), voor Joods Maatschappelijk Werk zette Hans Vuijsje (directeur-bestuurder) zijn handtekening en Emile Schrijver (bestuursvoorzitter) deed dat voor Crescas, in aanwezigheid van Michel Waterman (directeur Crescas), Eelco Daamen (voorzitter Raad van Bestuur Cordaan), Jolande Drop (Hoofd afdeling Zorg en Preventie bij JMW) en Albert Oomen (zorgdirecteur Cordaan / Beth Shalom).

Voor Crescas had de ondertekening een dubbele betekenis: met de handtekeningen werd ook bezegeld dat ons kantoor vanaf november gehuisvest is op de begane grond van het Beth Shalomgebouw aan de Kastelenstraat in Amsterdam.

De ruimte die voor Lev is ingericht, wordt overdag door JMW gebruikt als laagdrempelig inloop- en informatiecentrum. Voor Crescas zijn de avonden en zondagen beschikbaar: het merendeel van de Crescas-activiteiten zal in Lev plaatsvinden.

We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor de verhuizing van ons kantoor: de kasten waar de boeken van de Joop Al Bibliotheek een plaats zullen vinden, worden geplaatst en er wordt archiefruimte ingericht. Bovendien wordt hard nagedacht over de wijze waarop de kantoorruimte optimaal kan worden ingedeeld voor onze medewerkers Julie Blocq, Channa Obstfeld en Michel Waterman, en niet te vergeten de vrijwilligers die wekelijks voor ons in touw zijn.

Kortom: een nieuwe start voor Crescas, én een prachtig voorbeeld van een innovatieve, toekomstbestendige samenwerkingsvorm tussen verschillende Joodse organisaties.

Inwijding van de Portugese Synagoge

De Sefardische gemeenschap maakte rond 1670 binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een grote bloei door - Portugese Joden bezaten maar liefst 25% van de aandelen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en speelden een aanzienlijke rol in de overzeese handel. Daarvan zijn veel voorbeelden te vinden in bibliotheek Ets Haim.

In de schatkamers van de Portugese Synagoge is ter gelegenheid van Sail Amsterdam 2015, dezer dagen in de vitrine een maritiem woordenboek te zien waarin scheepvaarttermen in Nederlands, Frans, Spaans en Portugees worden uitgelegd. Ook wordt er een boek tentoongesteld met beschrijvingen van de stad Amsterdam en Het IJ in de 17de eeuw.
Dat was de periode waarin de Portugese Synagoge, de 'Esnoga', aan het Jonas Daniël Meijerplein werd gebouwd en in 1675 feestelijk ingewijd. Ook in die tijd al was het imposante gebouw, dat plaats bood aan 1200 mannen en 440 vrouwen, een bezienswaardigheid, en bovendien een voorbeeld van de religieuze tolerantie in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Het lemma Inwijding van de Portugese synagoge plaatst de Snoge niet alleen in zijn tijd maar ook binnen 17e-eeuws Joods Amsterdam én daarbuiten.

KUNSTENISRAËL zoekt ...

Dankzij KUNSTENISRAËL is de zichtbaarheid van Israëlische kunstenaars in Nederland flink toegenomen. In de vier jaar van haar bestaan heeft deze non-profit organisatie tal van evenementen op het gebied van dans, fotografie, beeldende kunst, muziek, literatuur en film onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht, regelmatig ook in de vorm van 'eigen' projecten.

Een belangrijk aspect van KUNSTENISRAËL is de publiciteit rondom haar werkzaamheden. Ter ondersteuning geeft KUNSTENISRAËL een magazine uit, onderhoudt de website kunstenisrael.nl met daarop de culturele agenda, twee Facebookpagina’s en een digitale nieuwsbrief die maandelijks circa 12.000 abonnees bereikt, zowel in het Nederlands als in het Engels.

De organisatie is dringend op zoek naar een publiciteitsmedewerker die één of meer dagen per week als vrijwilliger wil meewerken aan het maken van de maandelijkse nieuwsbrief en het bijhouden van de website.

Belangstelling? Kijk voor meer informatie op kunstenisrael.nl/vacature.

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Irene, mijn grootmoeder, waarin oud-redacteur van NRC Handelsblad Paul Hellmann de neergang van zijn Weens-Joodse familie beschrijft. Saskia Goldschmidt vertelt in De voddenkoningin het verhaal van de opkomst en neergang van Koko, de koningin van de tweedehands glamour, en Marie Jalowicz Simon herinnert zich in Ondergedoken hoe zij als jonge vrouw overleeft in het nationaalsocialistische Berlijn in de jaren 1940-1945.

Engelstalig: A Street Divided: Stories from Jerusalem's Alley of God, waarin Dion Nissenbaum de levens beschrijft van de mensen die in 1948 wonen aan de Assaelstraat in Jeruzalem, één van de straten die als een soort niemandsland de kunstmatige scheidslijn vormen die bij de stichting van de Staat Israël tussen Joden en Arabieren werd aangebracht.

En verder:
- De Israëlische schrijver Nir Baram komt zaterdag 5 september op Manuscripta vertellen over zijn nieuwe roman Wereldschaduw.
- Om naar uit te zien: in oktober verschijnt De Beethovenstraat. Verborgen geschiedenissen in herziene, uitgebreide en gebonden editie.
- Op jewishbookcouncil.org is een plattegrond van Joods New York te downloaden.

Open Joodse Huizen, deel 2 - schrijft u mee?

In het voorjaar van 2015 verscheen het boek Joodse Huizen. Verhalen van vooroorlogse bewoners.
De in dit boek bijeengebrachte verhalen schetsen samen een beeld van de Joodse samenleving in Nederland voordat het fout ging, een momentopname van dat wat korte tijd later vrijwel volledig zou worden weggevaagd.

In 2016 wil de Stichting Joodse Huizen een tweede boek uitbrengen. Daarin zou de redactie, bestaande uit Denise Citroen, Frits Rijksbaron en Gert Jan de Vries, graag een bijdrage van uw hand opnemen.
Het gaat om een eigen herinnering aan een huis met zijn Joodse bewoners van vóór de oorlog, een familieverhaal van horen zeggen of een andere vorm van beschrijving van het vooroorlogse Joodse leven.

Hebt u als lezer van de Crescas-nieuwsbrief een verhaal dat u met ons wilt delen en dat u in circa 2.000 woorden kunt opschrijven?

Stuur uw reactie, vragen en opmerkingen, en als het kan ook uw bijdrage, liefst vóór 15 oktober 2015, naar joodsehuizen@gmail.com. Na ontvangst neemt de redactie contact met u op.

Zie ook het Crescas Boekennieuws van 1 mei 2015.

In de Digibieb: Herman Oversteeg

Herman Oversteeg is de schrijver van twee verhalen die zijn opgenomen in Sjofele steentjes, dat in 1908 werd uitgegeven bij Uitgeverij J.J. Joachimsthal.

Nog niet eerder stelden we u een schrijver voor van wie we hoegenaamd niets weten - geen jaartallen, geen foto of andere afbeelding van zijn gelaat, laat staan een idee van zijn leven.

Heeft hij, en zo ja, in welke hoedanigheid, van dichtbij meegemaakt wat hij beschrijft in het titelverhaal, dat hij als ondertitel Verhaal uit de laatste bloei-periode in de diamantindustrie meegaf? Van bloei is voor de personages in dit mini-volksdrama, dat doorspekt is met Mokums-Jiddisje woorden, nauwelijks sprake.
Het tweede verhaal, Mark-menschen, roept de verloren wereld van het oude Waterlooplein op, met kijkers, kooplui en kopers, een uit de hand lopende ruzie en de marktmeester met pet die het zaakje weet te sussen, in onvervalste volkstaal.
Dit laatste verhaal is in 1973 opgenomen in Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925), waarin Herman Oversteeg zich in gezelschap bevindt van andere, merendeels onbekende en vergeten Joodse schrijvers, van wie de teksten werden uitgegeven in de vorm van obscure brochures die slechts bij toeval nog te vinden zijn. Ook Ochenebbisj is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Hoewel Uitgeverij Joachimsthal niet echt in de categorie 'obscuur' valt, is het boekje Sjofele Steentjes toch uiterst zeldzaam. De Digitale Joodse Bibliotheek heeft een exemplaar dat u digitaal kunt lezen of downloaden, het enige andere is in te zien bij de UvA (Universiteit van Amsterdam).

De Crescas Digibieb zou heel graag meer willen weten over deze Herman Oversteeg. Wellicht kunt ú ons een stapje verder helpen? Google laat ons op dit punt geheel en al in de steek …

Tentoonstelling: Israëlische kunstenaars – een nieuwe diaspora

De hele maand september is in de Amsterdamse kunstenaarssociëteit De Kring de expositie Israëlische kunstenaars – een nieuwe diaspora te zien.

In de tentoonstelling tonen uit Israël afkomstige, in Nederland wonende en werkende kunstenaars hun visie op de culturele boycot van Israël in Nederland - de felle reacties op optredens van bijvoorbeeld de Batsheva Dance Company en de verstoring van het optreden van Lia Koenig, de grande dame van het Israëlische toneel in september vorig jaar.

Kringleden Loes Gompes en beeldend kunstenaar Martijn Last nodigden Ilya Rabinovich, Ron Amir, Joseph Semah, Yehudit Mizrahi en de kunstenaarsduo’s Chaja Hertog & Nir Nadler en Gil & Moti uit om hun werk te exposeren. Gedurende de expositie zijn er ook verschillende lezingen. Daarover te zijner tijd meer informatie op manifeest.nl.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Forbes bericht over een schokkende vondst in een honderden jaren oude vuilnisbelt in de Portugese stad Evora.
 • Time Magazine schrijft over de kwestie rond het afgezegde optreden van de Joodse rapper Matisyahu in Spanje.
 • In MailOnline het verhaal over een onwaarschijnlijke liefdesgeschiedenis in Auschwitz.
 • Oud-CIDI-directeur Esther Voet werd geïnterviewd door Vrij Nederland.
 • In New York Times vertelt neuroloog Oliver Sachs over zijn (her)ontdekking van het jodendom.
 • Paul Glasers boek 'Tante Roosje' is nu ook verfilmd, en Times of Israel schrijft erover.
 • Jewniverse weet wie Osama Bin Ladens lievelingszanger was …
 • In de Poolse stad Lodz is voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer een Joodse kleuterschool, weet de Forward.

The Zomet Institute

The Zomet Institute in Alon Shvut doet onderzoek naar mogelijkheden om het moderne leven en halachische voorschriften naadloos op elkaar te laten aansluiten.
De staf, bestaande uit 25 rabbijnen, ingenieurs en onderzoekers, heeft in de afgelopen 35 jaar talloze pragmatische, halachisch verantwoorde oplossingen gevonden voor bedrijven en particulieren, zoals metaaldetectoren, liften, elektrische rolstoelen en koffiemachines die op sjabbat gebruikt mogen worden. Onder About Zomet wordt ook melding gemaakt van Tchumin, een 35-delig naslagwerk, maar liefst 14.500 pagina's halachisch onderzoek en responsa, geschreven door rabbijnen en wetenschappers op allerlei gebied.

Halacha & Technology laat zien op hoeveel terreinen Zomet al oplossingen biedt. Voor in huis bijvoorbeeld een babyfoon, voor de gezondheidszorg een ziekenhuisbed, en een melkmachine voor melkveehouders.

Ask Zomet is een Q&A waar antwoorden worden gegeven op vragen die voor mensen die de Halacha nauwkeurig volgen, van groot belang zijn. Bijvoorbeeld: 'Hoe kan ik mijn digitaal gestuurde gehoorapparaat resetten?' en 'Is koken op elektriciteit gramma'?
Deze sectie op zomet.org.il is uitstekend doorzoekbaar.

Ook fascinerend om te lezen zijn de Selected Articles, waarvan enkele in het Engels.

Aan sociale media doet Tzomet niet …

De index van Zomet is in het Ivriet, minder handig voor wie die taal niet goed beheerst.

Jiddisj is mijn instrument - Shura Lipovsky

De Nederlandse zangeres Shura Lipovsky verwierf wereldfaam als zangeres van het Jiddisje lied. Deze documentaire, een co-productie van de Joodse Omroep en Special Eyes Film Producties, volgt Shura een jaar lang, naar Brussel, Parijs, Canada en haar thuisbasis Amsterdam, en laat haar aan het woord over de opmerkelijke revival van het Jiddisje lied in de afgelopen jaren.

U weet toch dat Crescas een online cursus Jiddisj aanbiedt? Kijk op onze website voor meer informatie!

Televisie en radio 21 - 28 augustus

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

In MOZES, Muziek Op Zondag En Sjabbes, het radioprogramma van de Joodse Omroep op de zondagavond, is deze week Tamarah Benima te gast.
Tamarah Benima is spiritueel en tegelijkertijd verfrissend nuchter. Opgeleid als fysiotherapeute ging ze toch meer de beschouwende kant op. Ze was hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, en zelfstandig schrijfster, maar koos toch voor een rabbijnenopleiding. Onlangs werd ze aangesteld als rabbijn bij de Amsterdamse renewal gemeente Beit Ha'Chidush. Een gesprek over God, de vrouw in het jodendom, Berlijn, haar soefi-leraar en het vangen van een schaap. Presentatie: Paul Damen.


vrijdag 21 augustus

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
 • NPO 2 (VPRO), 23.40: Midnight in Paris. Romcom uit 2011 van Woody Allen over de ongelukkig verloofde Gil die op magische wijze getransporteerd wordt naar het Parijs van de jaren '20.

zaterdag 22 augustus

 • NPO Radio 1 (KRO), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • Mezzo tv, 18.00: Contrabassist Avishai Cohen With Strings live op de Nancy Jazz Pulsations 2013.
 • NPO 2 (NCRV), 23.05: A Late Quartet. Drama uit 2012 van Yaron Zilberman over het succesvolle fictieve strikkwartet The Fugue dat door ziekte van een van de leden uiteen valt.
 • Mezzo tv, 3.30: Jazz Mix in Israel. Eli Degibri / Gadi Lehavi Live In Tel Aviv. Verslag van een unieke ontmoeting tussen piano en saxofoon.

zondag 23 augustus


maandag 24 augustus

 • WDR 3, 17.45: ZeitZeichen. Afl.: 1940 - Todestag des Ingenieurs Paul Nipkow. Hitler gaf de uitvinder van het allereerste televisietoestel een propagandistische staatsbegrafenis.
 • NPO 1 (VPRO), 0.00: Nooit meer slapen. Latenightcultuurmagazine, vannacht met Saskia Goldschmidt over haar nieuwste boek De voddenkoningin.
 • BBC 4, 0.00: World War Two: 1942 and Hitler's Soft Underbelly. Waarom bleef het Britse leger in de strijd tegen nazi-Duitsland zo lang vechten in Noord-Afrika en Italië?

dinsdag 25 augustus

 • NPO Cultura (AVROTROS), 20.30: Close Up. Afl.: Op zoek naar Vivian Maier, fotografe. Vivian Maier werkte in de jaren vijftig en zestig als kindermeisje voor rijke families in Chicago. Haar echte belangstelling ging echter uit naar fotografie. Ze maakte honderdduizend foto’s van het straatleven in Amerika. Herh.: 26/8, 23.30.
 • BBC 1, 0.35: Who Do You Think You Are? Genealogisch magazine waarin bekende Britse personen hun stamboom onderzoeken. Afl.: Jane Seymour. Familieleden van vaderskant zijn vermoedelijk slachtoffers van de Holocaust. Ze gaat op zoek naar haar familiegeschiedenis in Frankrijk en Polen.

woensdag 26 augustus

 • Arte tv, 13.45: Das Beil von Wandsbeck. Door de Sovjets verboden drama uit 1951 over de desastreuze beslissing van slachter Albert. Naar de gelijknamige roman van Arnold Zweig.
 • NPO Cultura (JO), 20.30: Nog even langs de fotograaf. Indringende documentaire over de vergeten fotografe Annemie Wolff en haar nalatenschap: een zeer bijzondere collectie portretten die zij midden in de oorlog maakte van honderden van haar Joodse buurtgenoten in Amsterdam-Zuid.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.00: Latenightcultuurmagazine, vannacht met Guus Luijters over zijn nieuwste dichtbundel In de spiegel, een cyclus over het jaar dat hij zestien werd, dat gelezen kan worden als een vervolg op het veelgeprezen Lege stad (2014)­.

donderdag 27 augustus

 • TV5 Monde, 21.00: 24 jours. Sober drama uit 2014 over de ontvoering van de jonge Joodse man Ilan Halimi die in 2006 Frankrijk in zijn greep hield.
 • Arte tv, 22.15: Heimat: Eine Deutsche Chronik. Zevendelige Duitse dramaserie over de geschiedenis van de 20e eeuw via de familie Simon in het fictieve dropje Schabbach. Afl. 1: Fernweh (1919-1928).

vrijdag 28 augustus

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NDR Kultur, 23.00: ARD Radiofestival 2015. Afl.: Efim Schachmeister und Naftule Brandwein. Een onderzoek naar het begin van de klezmerjazz.
 • NPO 2 (VPRO), 23.50: Manhattan. Komedie van en met Woody Allen over de relationele strubbelingen van een 42-jarige televisiescenarioschrijver in New York.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.