vrijdag 31 juli 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Crescas Crash Course

De succesvolle stoomcursus Modern Hebreeuws waaraan in mei van dit jaar ruim 50 mensen deelnamen, krijgt op veler verzoek een vervolg! En u hoeft daar niet weer twee jaar op te wachten: zondag 30 augustus is de eerste cursusdag. We gaan om 10.00 uur van start en werken tot 17.00 uur, met tussendoor een kosjere lunch en tijd voor koffie, thee en/of een frisdrankje. Bij gebrek aan een lang weekend in die periode vervolgen we de cursus op de 3 daaropvolgende avonden: maandag 31 augustus, dinsdag 1 september en woensdag 2 september. We beginnen dan om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur.

Elk niveau van de stoomcursus in mei krijgt in déze cursus ook een vervolg 'op niveau', zodat wie toen de beginnerscursus volgde, nu verder gaat in Beginners+, Lichtgevorderden gaan door in Lichtgevorderden+ en Gevorderden treffen elkaar in Gevorderden+.
Taaldocenten Danielle van den Bos, Efrat Lavon en Shirley Ensel zullen ook deze vervolgcursus voor hun rekening nemen.

Als u toch nog twijfelt in welke groep u het meeste rendement haalt uit de stoomcursus, maak dan de online Ivriettoets die we speciaal hiervoor beschikbaar hebben. Ook als u niet eerder één van onze Ivrietcursussen hebt gevolgd, is het maken van de toets dé manier om te bepalen welke van de drie cursusniveaus voor u geschikt is.

Op onze website vindt u meer informatie en kunt u ook direct inschrijven.

Een eerste tipje van de sluier ...

Het programma voor het cursusseizoen 2015-2016 is bíjna klaar, maar we stellen uw geduld en nieuwsgierigheid nog even op de proef. Vandaag krijgt u wél al een eerste glimp te zien van wat we voor u in petto hebben.

NIOD-onderzoeker Jaap Cohen dook als promovendus in de geschiedenis van de Portugees-Joodse familie Jessurun d'Oliveira in Nederland, met schrijver, stenograaf en psycholoog Eli d’Oliveira (1886-1944) als centrale figuur.
Cohens onderzoek bracht de uitgebreide stamboom van D'Oliveira aan het licht, waarmee deze vrijstelling van deportatie naar de concentratiekampen probeerde te verkrijgen.
Hij was niet de enige die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bediende van de Aktie Portugesia: enkele honderden Portugese Joden trachtten het vege lijf te redden door de rassenleer van de nazi's op een 'creatieve' manier op zichzelf toe te passen. Ze voerden onder meer aan dat hun voorouders zich op het Iberisch Schiereiland al eeuwen geleden met Christenen hadden vermengd, en dat zij dus 'Portugezen' waren, die zich met hun 'verfijnde uiterlijke kenmerken, hoogstaande culturele ontwikkeling en waardige en statige gedrag' duidelijk onderscheidden van de Oost-Joden.
Uiteindelijk bleek geen enkele wetenschappelijke theorie bestand tegen het naziregime, en het gevoel van veiligheid viel op 1 februari 1944 in duigen, toen in een grote razzia honderden Portugese Joden werden opgepakt en via Westerbork naar Theresienstadt en Auschwitz gedeporteerd.

Maar waren de voorouders van D'Oliveira écht zo beschaafd als hij tijdens de oorlog beweerde? Hadden zij zich inderdaad altijd afzijdig gehouden van Asjkenazische Joden?

Jaap Cohen, die op 27 mei promoveerde op het proefschrift De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis, heeft ruimschoots voldoende fascinerende verhalen tot zijn beschikking om voor Crescas de vierdelige cursus Eli d’Oliveira en de Aktie Portugesia mee te vullen.

Zet de data alvast in uw agenda: de lesdagen zijn: dinsdag 3, 10, 17 en 24 november.

Zodra de inschrijving geopend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.

De wachtkamer

Zendgemachtige IKON had, in het kader van de programmareeks De Wachtkamer, een gesprek met Chantal Suissa, die u zult kennen als één van de drijvende krachten van het prijswinnende project Leer je buren kennen waarin ROC-scholieren kennis maken met Joden en het jodendom.

In De Wachtkamer vertelt ze, onder de titel Joden in Nederland - vluchten of verbinden in een persoonlijk portret over haar werk en haar privéleven, over de projecten Leer je buren kennen en Mo & Moos en zegt ze dat geen haar op haar hoofd erover peinst om Nederland en Europa te ontvluchten nu het antisemitisme weer oplaait.
Ze beschouwt het als haar taak om botsende religies en culturen zo met elkaar in contact te brengen dat er aan weerskanten van de scheidslijn begrip kan groeien. Chantals vurige overtuiging dat het alleen zó kan en moet, spat van het scherm.

Als u deze uitzending hebt gemist: hij is terug te zien op ikonrtv.nl.

Chantal Suissa-Runne is behalve jong (1980), Joods en gedreven, ook bestuurslid van Joods Educatief Centrum 'Crescas'.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.

Deze week opnieuw een dubbele portie. Allereerst: Het boek van Aron, geschreven door Jim Shepard (1956). The Guardian noemt deze roman over Janusz Korczaks Joodse weeshuis in het getto van Warschau 'een klein meesterwerk'. Yuval Noah Harari neemt in Sapiens de lezer mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid, en in Maar je krijgt er zoveel voor terug kiest Jennifer Senior voor een brede invalshoek waar het gaat over het effect van ouders op hun kinderen.
Nina Siegal schreef Tulpen en terpentijn, een historische roman over het beroemde schilderij De anatomische les van Rembrandt van Rijn, en Romeinse een van Szilárd Rubin is een roman over liefde, dromen, verwachtingen en teleurstellingen.

Engelstalig: het fotoboek Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross, waarin de Pools-Joodse fotograaf Henryk Ross in opdracht van de Judenrat zonder schroom alle aspecten van het dagelijks leven in het getto vastlegde. Op telegraph.co.uk een recensie en foto's.

En verder:

 • Eind juli verschijnt Het eerbetoon, een roman van A.B. Yehoshua, in de vertaling van Hilde Pach. Ze schrijft erover op haar blog. Een voorproefje is te lezen op athenaeum.nl.
 • Op literair weblog Tzum een interview met Katja Petrowskaja over haar onlangs verschenen roman Misschien Esther.
 • Op Literatuurplein.nl een artikel bij het overlijden van E.L. Doctorow.
 • In september verschijnt de nieuwe 'Ottolenghi': NOPI, het kookboek.

In de Digibieb: Emmy Belinfante-Belinfante

Welk bizar toeval heeft een rol gespeeld dat in 1875 in Amsterdam een Emmy (Emilie) Belinfante werd geboren, en in hetzelfde jaar in Den Haag Emilie Josephine Belinfante. De meisjes waren nichtjes, maar hoe, wanneer en óf ze elkaar ontmoetten en kenden, is niet bekend.

Beiden zouden vrouwen van de pen worden: de laatste is de geschiedenis in gegaan als één van de eerste vrouwelijke journalisten, de eerste als schrijfster van meisjesboeken.
De nichtjes delen ook hun tragische levenseinde: de Haagse Emmy werd in juli 1944 in Auschwitz-Birkenau vermoord, de Amsterdamse Emmy in september 1944 in Theresienstadt.

Terwijl over Emilie Josephine Belinfante talrijke artikelen zijn te vinden, blijft de levensloop van Emmy Belinfante in nevelen gehuld. Ze trouwt in 1905 met Raphael Belinfante, de latere directeur van het Amstelhotel, en krijgt met hem drie kinderen. Ze is bevriend met Cissy van Marxveld, schrijfster van de Joop ter Heul-boeken. Op de website van het Boekenmuseum is Een korte karakteristiek van haar werk van de hand van Emmy Belinfante-Belinfante te lezen. Daar schrijft Emmy ook over Confetti (1930), het boek dat ze samen met Cissy van Marxveld schreef.

Het is eigenlijk een antwoord op alle brieven, die we in den loop der jaren van onze lezeressen kregen en we hebben hen verteld uit ons leven en Cis heeft er een getrouw relaas van haar eerste vliegtocht gegeven.
Er is ernst en luim in, het boek heet succes en laat me het mogen zeggen, het was een allerprettigste samenwerking.

Een jaar na Confetti verscheen Contrasten, waarover in Het Volk een bespreking verscheen.

Wat wil de bakvisch lezen? Heel veel romans gaan nog een beetje boven haar bevatting en kosten haar te veel inspanning om haar de noodige verstrooiing te geven. Den jongens- en meisjesboeken is ze ontgroeid. Ze vraagt naar ernstiger zaken en toch kan ze al te groote zwarigheden nog niet aan. En dus worden de meeste boeken die voor haar geschreven worden, een tikje oppervlakkig. Van de liefde alleen de rozengeur, van het huwelijk de bruidsjapon. Verder een mengsel van fuifjes en vacantiereizen met hier en daar een zwarte bladzijde.[-] Meer nog dan de verhalen die haar heel vroeger verteld werden en waarvan ze wist dat het “toch maar sprookjes” waren, verschillen de geschiedenissen uit deze boeken met de werkelijkheid. En de sprookjes van vroeger hoefde ze niet te gelooven, terwijl deze gebeurtenissen toch voor “echt” doorgaan?
Emmy Belinfante-Belinfante heeft ons met Contrasten weer een meisjesboek gegeven en ze heeft geprobeerd de werkelijkheid te benaderen.

Aan het eind van zijn bespreking prijst de recensent de schrijfster omdat ze haar hoofdpersonen 'iets vaker met beide voeten op de grond' houdt.

In de Digitale Joodse Bibliotheek zijn, naast de bovenstaande boeken, nog 12 vroegere en latere boeken van Emmy Belinfante-Belinfante online te lezen of naar uw eigen computer te downloaden.

Een keppel in de Cariben

De tentoonstelling Joden in de Cariben die tot half juni 2015 in het Joods Historisch Museum te zien was, leverde programmamaker en journalist Tanja Fraai zoveel materiaal op, dat ze besloot daarmee een driedelige documentaire samen te stellen. Voor Een keppel in de Cariben onderzocht ze wat Joods Caribisch is, en welke namen, gezichten, kleurschakeringen en personen daar bij horen.
Tanja Fraai en haar mede-documentairemaker, de Surinaamse acteur Mike Ho-Sam-Sooi, bundelden hun nieuwsgierigheid, en wilden bijvoorbeeld ook weten of Joods zijn in het Caribisch gebied anders is dan Joods zijn in Nederland en of Curaçao’s Joods verschilt van Surinaams Joods, en zo ja, waarin?
Natuurlijk komt ook de migratie van Joden vanuit Europa via Brazilië naar Curaçao en Suriname aan de orde, net zoals de van oorsprong Joodse woorden in het Papiaments en Sranan Tongo, het gevoel van (lots)verbondenheid en, hoe kan het anders, ook karakteristieke, Joods-Caribische gerechten als 'pampuna & pom'.

Lees meer op stichtingweconnect.nl en bekijk daar ook de trailer van deze educatieve documentaire.

Na een eerste screening voor medewerkers aan de documentaire gaat Een keppel in de Cariben eind augustus officieel in première, met als speciale gast dé kenner van het Surinaams-Joodse leven, Cynthia McLeod, die ook in de film aan het woord komt.

 • donderdag 27 augustus: Een keppel in de Cariben. Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, Amsterdam.

Op Facebook is Een keppel in de Cariben te vinden onder de Engelse titel 'A kippah in the Caribbean. Informatie over kaartverkoop is te vinden op tanjafraai.nl.

Uit de Joodse Canon: het blauwe busje van het JNF

In talloze Joodse huishoudens was (en is) het bekende blauwe collectebusje van het Joods Nationaal Fonds te vinden. De Nederlandse afdeling van het in 1901 door de World Zionist Organization gestichte Jewish National Fund was van meet af aan een groot succes in ons land, mede omdat allerlei geldinzamelingsacties werden verbonden aan de Joodse kalender. Het collectebusje was al snel onlosmakelijk verbonden met het doel waarvoor de ingezamelde muntjes werden gespaard: 'het kweken van een sterken Joodschen boerenstand in wat een eigen Joods land moet worden'.

Er zullen nog heel wat, inmiddels behoorlijke roestige blikjes in omloop zijn, als tastbare herinnering aan het bijdragen aan de opbouw van een prachtig en vruchtbaar Israël.

Hoe het blauwe busje, en daarmee het JNF, in de Nederlands-Joodse huiskamers verscheen en daar altijd is gebleven, wordt verteld in het venster Blauwe busje Joods Nationaal Fonds, dat te vinden is in de 20 eeuw in de Canon van Joods Nederland.

De Canon van Joods Nederland is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Crescas en JMW. Alle honderd vensters van de Joodse Canon zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek dat u op de website kunt bestellen.

Lees op JNF.org de geschiedenis van het JNF. Dat verhaal wordt verluchtigd met onder meer een foto van een kleine verzameling historische JNF-collectebusjes.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Couture voor orthodoxe vrouw? Het kan, weet JPost.
 • In Mosaic een artikel over de verdwenen Joden van Oria, de Apulische stad waar het Middeleeuwse Italiaanse jodendom tot grote bloei kwam.
 • De restanten van de grote synagoge van Vilnius (Litouwen) zijn teruggevonden, meldt Israel Antiquities Authority.
 • Jewish Heritage Europe signaleert de vijf video's die het Joods Museum van Praag online heeft gezet.
 • De Israëlische fotograaf Noam Chen blogt voor Times of Israel over de liefde voor zijn werk.
 • YNet heeft het afstudeerproject voor de Bezalel Kunstacademie: een veiligheidsinstructie voor vliegtuigpassagiers, gemaakt voor een denkbeeldige maatschappij, als video ingezonden door Elia Chechick.
 • 'Neem je sjoel op en wandel…' Lees meer in de Forward.
 • Er is een groot tekort aan Joodse donor-eitjes voor Joodse vrouwen die via IVF zwanger willen worden, schrijft JTA.

WhyNot: drie dagen dance en performance

Talloze festivals zijn er deze zomer, overal in Nederland, op de meest uiteenlopende locaties.
Het Festival WhyNot dat vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus plaats vindt, koos de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord als podium voor eigentijdse dans, levende muziek, korte films, gesprekken met kunstenaars, kunstinstallaties, workshops, pop-up voorstellingen en niet te vergeten: feesten waar gedanst kan worden tot het ochtendkrieken.

Choreograaf en regisseur Mor Shani (1985) presenteert Ecclesiastes - an excercise in perspective, een filmisch essay waarin hij alledaagse handelingen onder de loep neemt. De film is alle dagen te zien: hij wordt doorlopend vertoond tussen 16.00 en 01.00 uur.

De Israëlische, in Nederland wonende en werkende choreografe Liat Waysbort (1974) werkt, samen met geluidskunstenaar Salvador Breed aan het project Trigger, waarin het begrip 'aanraken' onderzocht wordt. De dansers 'maken' de muziek, en de muziek 'maakt' de choreografie. Een cryptische omschrijving van een op verschillende manieren zeer fysieke voorstelling.

Lees meer op tolhuistuin.nl en festivalwhynot.nl.

Website van de Week
Roz Chast

Tekenares Rosalind 'Roz' Chast (1954, Flatbush, NY) is sinds 1978 de vaste cartoonist van het Amerikaanse opinieblad The New Yorker, waarvoor ze inmiddels meer dan 1.200 tekeningen heeft gemaakt. Roz Chast krijgt in deze Website van de Week dubbel aandacht: eenmaal voor haar eigen website en eenmaal voor de galerie waar haar werk te koop is.

Op rozchast.com gaat Chast spaarzaam om met voorbeelden van haar werk, maar voldoende om een idee te krijgen. Onder Cartoons zijn bijvoorbeeld enkele omslagen te vinden die ze voor The New Yorker maakte, en een aantal gerubriceerde cartoons.
Veel van haar werk is in de loop der jaren gebundeld: er zijn inmiddels zeven boeken verschenen.
De grote verrassing bevindt zich onder Other Stuff: Chast beschildert eieren, en in haar kenmerkende stijl ontwerpt ze textiel, zoals geborduurde kleden en gehaakte vloerkleden.

Roz Chast laat zich vertegenwoordigen door de New Yorkse galerie DANESE / COREY. De website van de galerie geeft veel informatie over Chast, én een flink aantal links naar artikelen, interviews en recensies over haar.
Op Vimeo is de video At Home with Roz Chast te zien, waarin ze vertelt over haar werk (en zich daarbij laat vergezellen door haar papegaaien Jackie en Eli).

Roz Chast is niet actief op Facebook. Opdrachtgever The New Yorker is dat wel.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Menahem Pressler performs Mozart, Schubert, Chopin

Het volledige recital dat de wereldberoemde pianist Menahem Pressler op 27 juli 2015 tijdens het Festival van Verbier gaf, is online te horen én zien op medici.tv.

De schitterende beelden van Pressler (1923!) maken deze video tot een ontroerende ervaring. De stream biedt de optie full-screen voor nog mooier beeld.

In de stream (duur: 1 uur en 15 minuten) kunt u, met de gele puntjes in de streambalk onderin, kiezen voor verschillende delen van het programma.

Let op: om de stream volledig te kunnen bekijken, dient u zich (kosteloos) te registreren op medici.tv. Na registratie herstart u de stream en kunt u ongestoord kijken en luisteren.

Lees meer over deze legendarische pianist en grondlegger van het even fameuze Beaux Arts Trio op verbierfestival.com.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 31 juli - 7 augustus

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week te gast in Mozes (Muziek Op Zondag En Sjabbes): Ken Gould.
Ken Gould promoot als directeur van KunstenIsraël de kunst uit dat land, maar is geen verlengstuk van het Israëlische regeringsbeleid. Geboren in de Verenigde Staten, stak hij over naar Nederland om zang te studeren. Hij is één van de oprichters van de Joodse gemeente Beit Ha'chidush in Amsterdam, waar hij als geschoold tenor voorzanger was. Een gesprek over opgroeien in de voorstad, Bach en de wiskunde, homoseksualiteit, Jiddisje muziek en de zinloosheid van een culturele boycot van Israël. Tussendoor zingt Ken Gould zelf ook wat. Presentatie: Paul Damen.


vrijdag 31 juli

 • NPO Cultura (NTR), 20.30: Liza Ferschtman: Sei Solo. Documentaire over violiste Liza Ferschtman die met een weerbarstig soloprogramma haar ‘muzikale handtekening’ wil zetten.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Cultura (NTR), 22.30: NTR Podium. Afl.: Sitka - Een wereld vol muziek. In het afgelegen vissersdorp Sitka, Alaska, worden eens per jaar de oud-leerlingen van de beroemde violist Jascha Heifetz en cellist Gregor Piatigorsky verwelkomd.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.

zaterdag 1 augustus

 • NPO Radio 1 (KR0), 11.00: De Taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • Brava, 12:59: Het Archief - Isaac Stern in een concert uit 1965 voor de Jeunesses Musicales de France is hij op de toppen van zijn kunnen, begeleid door pianist Alexander Zakin.
 • Mezzo tv, 13.30: Liat Cohen And The Prazak Quartet In Prague. Concert door de Frans-Israëlische gitariste Liat Cohen, opgenomen op 11 april 2010 in de Spaanse Synagoge in Praag.
 • WDR 3, 16.05: Variationen. Afl.: Wagners Schwiegersohn – Hitlers Vordenker: Houston Stewart Chamberlain. Programma over de Brits-Duitse pleitbezorger van het nationalisme en antisemitisme.

zondag 2 augustus

 • NPO 2 (NCRV), 8.20: De verwondering. Nieuwe reeks programma's waarin prominente gasten frank en vrij aan Annemiek Schrijver vertellen over de inzichten die zij hebben gekregen in het leven. Afl. 1: Raoul Heertje, onder meer over het stoppen met 'Dit was het nieuws', zijn Joodse achtergrond en zijn fascinatie voor het onaangepaste.
 • Arte tv, 17.30: Chagalls Deckengemälde, Kontroverse in der Pariser Oper. Documentaire over de spannende ontstaansgeschiedenis van het door Marc Chagall in 1964 beschilderde plafond van de Parijse Opéra.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: MOZES, oftewel Muziek Op Zondag En Sjabbes.
 • ZDF, 22.00: Warschau '44. WOII-drama uit 2014 over een groep Poolse jongeren die zich aansluit bij het verzet tegen de Duitsers.
 • ZDF, 23.55: ZDF-History. Afl.: Warschau '44 - Die Dokumentation. Programma over de gewapende opstand die op 1 augustus 1944 in Warschau uitbrak en aan 20.000 Polen het leven kostte.

maandag 3 augustus

 • Arte tv, 15.55: Die syrische Braut. Tragikomedie uit 2004 van de Israëlische regisseur Eran Riklis. Mona kan na haar huwelijk met een Syrische man niet terug naar haar Druzendorp op de Golan Hoogvlakte.
 • National Geographic, 15.05: Final Days of Anne Frank. Een programma dat nu eens niet over de tijd in het Achterhuis gaat, maar over de periode van haar arrestatie op 4 augustus 1944 tot haar dood in Bergen Belsen in maart 1945.
 • ZDF, 22.15: Inglourious Basterds. Oscarwinnende oorlogsfilm uit 2009 van Quentin Tarantino waarin een groepje Joods-Amerikaanse soldaten in bezet Frankrijk zoveel mogelijk nazi's probeert te vermoorden.

dinsdag 4 augustus

 • BBC 1, 0.35: Then She Found Me. Komedie uit 2007 met Bette Midler als de flamboyante moeder van Helen Hunt die nu eindelijk wel eens een kind wil.
 • ZDF, 02.05: Inglourious Basterds. Oscarwinnende oorlogsfilm uit 2009 van Quentin Tarantino waarin een groepje Joods-Amerikaanse soldaten in bezet Frankrijk zoveel mogelijk nazi's probeert te vermoorden.

woensdag 5 augustus

 • Canvas, 20.40: A Clockwork Orange. Satirische, veel bekroonde misdaadfilm uit 1971 van Stanley Kubrick, 'een filmbeleving die je minstens een keer in je leven gezien moet hebben'.

donderdag 6 augustus

 • NPO 2 (VARA), 19.40: De Muur. Zesdelige documentaireserie waarin Menno Bentveld op zoek gaat naar muren die volkeren van elkaar scheiden. Afl. 4: Westelijke Jordaanoever/Israël. De muur op de Westelijke Jordaanoever maakt het leven voor veel Palestijnen een stuk ellendiger, maar sinds de bouw ervan is het aantal zelfmoordaanslagen in Israël wel bijna tot nul gereduceerd.
 • Canvas, 23.10: Hitler's Holocaust. Zesdelige documentaireserie over de Duitse vernietigingsmachine in de Tweede Wereldoorlog. Met recent ontdekt bronnenmateriaal en talrijke getuigenissen van Joodse overlevenden. Afl. 4: Widerstand.

vrijdag 7 augustus

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • Canvas, 22.45: Puur muziek. Afl.: Om de wereld in 50 concerten. Documentaire uit 2014 van Heddy Honigmann, waarin ze met het Koninklijk Concertgebouworkest de hele wereld rond reist om het 125-jarig bestaan van het orkest te vieren: 50 concerten, verspreid over 6 continenten, in plaatsen als Soweto, Buenos Aires en Sint Petersburg.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.30: Nooit meer slapen. Vannacht is te gast Wil Boesten, schrijver van onder meer de roman Spiltijd, waarin de Joodse tachtiger Bruno Glan, woonachtig in een Duitse stad, zodanig door het verleden wordt ingehaald dat hij het zicht op het heden verliest.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 2.00: Woord. Verrassend programma met vijf uur lang documentaires, verhalen, hoorspelen, reportages en interviews uit de radioarchieven van de Publieke Omroep.
   
jaargang 11, nummer 28
vrijdag 31 juli 2015
 

In deze nieuwsbrief

Crescas Crash Course
Een eerste tipje van de sluier ...
De wachtkamer
Boekennieuws
In de Digibieb: Emmy Belinfante-Belinfante
Een keppel in de Cariben
Uit de Joodse Canon: het blauwe busje van het JNF
Nieuws van heinde en verre
WhyNot: drie dagen dance en performance
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 31 juli - 7 augustus


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Omdat we in Israël altijd vooral op familie- en vriendenbezoek gaan en dus weinig écht vrije tijd hebben (bar-mitswa, huwelijken, etc) ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
Onder de titel Der heilige Trinker heeft Géza von Cziffra zijn herinneringen aan Joseph Roth opgeschreven. Von Cziffra heeft ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Emmanuel Levinas en Albert Camus waren in de decennia na de oorlog actieve deelnemers aan het Parijse intellectuele leven, maar ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Vooraf wil ik hierbij heel duidelijk maken dat het hier een complot betreft. En ze zijn er allemaal bij betrokken. Ik hoef het alleen ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Hoe kan je langs democratische weg absoluut heerser worden? Op deze vraag is het antwoord natuurlijk: met geweld. Ik vind ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Stel: ik ben een lid van het Amerikaanse Congres of maak op een of andere wijze deel uit van de fameuze Joodse lobby in de ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Zondag 26 juli was Tisja beAv, de rouwdag niet alleen om de verwoesting van de Eerste en Tweede Tempel, maar om alle ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
In Pirkei Avot, we find a rather radical statement made by one of the Sages: “Rabbi Dostai bar Yannai said, in the name of ...
lees verder


(advertenties)

banner jonet

banner yanshuf

banner limmoed2015_2

banner amphora

banner sivmo

banner propra

banner meldpunttaal

banner blankevoort

banner israelactie

banner luna3

banner joodsamsterdam

banner venstra

banner givat

banner sinaicentrum

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier