vrijdag 22 mei 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Columns

Deze week verwelkomen wij twee oude bekenden, columnisten die u even hebt moeten missen.

Rabbijn Nathan Lopes Cardozo in Jeruzalem is een actief publicist. Wekelijks voegt hij een artikel toe aan zijn Thoughts to Ponder. In november 2013 plaatsten wij voor het eerst een column van zijn hand, een vertaling, want Lopes Cardozo schrijft in het Engels. Het was onze intentie om met enige regelmaat een vertaald artikel te publiceren. Dat is echter geen reële optie gebleken, vertalen is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Omdat wij met enige regelmaat interessante artikelen voorbij zagen komen, artikelen die wij graag hadden opgenomen, hebben wij besloten tot een short cut: vanaf vandaag publiceren wij iedere week een column van rabbijn Lopes Cardozo … maar wel in het Engels. Wij hopen dat dit voor geïnteresseerde lezers geen al te grote barrière zal opleveren.

Een andere 'verloren zoon' is onze literaire columnist Leo Frijda. Rondom het verschijnen van zijn tweede boek, Op het balkon van de elektrische tram, had Leo een pauze ingelast voor wat betreft zijn columns op de Crescas-website. Het overlijden, kort na elkaar, op 11 en 13 april van dit jaar, van zijn achterneef Nico Frijda en de Duitse auteur Günter Grass, waren de directe aanleiding voor Leo's column van deze week.

En verder kunt u een keuze maken uit bijdragen van onze vaste columnisten Salomon Bouman, Eldad Kisch, Leo Mock en Simon Soesan.

Wij wensen u veel leesplezier!

Symposium Joodse Vrouwen schrijven

In het Joods Historisch Museum vindt donderdag 4 juni van 13.00 tot 18.00 uur het symposium Joodse vrouwen schrijven plaats, over Joodse vrouwen die schreven over hun belevenissen in Westerbork en Bergen Belsen.

De sprekers, allen vrouw, steken het onderwerp ieder op hun eigen wijze in. Dr Bettine Siertema spreekt over feiten, emoties en reflectie in ‘vrouwelijke oorlogsdagboeken’. Dr Ariane Zwiers kiest het oorlogsdagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch als uitgangpunt, en laat ook filmmateriaal over haar zien. Er is een interview met Mirjam Bolle, schrijfster van Ik zal je beschrijven hoe een dag hier er uit ziet. Dr Eva Moraal spreekt over haar onderzoek naar brieven, dagboeken en andere egodocumenten van Joodse vervolgden in Westerbork. Actrice Julika Marijn speelt een fragment uit haar theatermonoloog Denkend hart over Etty Hillesum. Hert symposium wordt om 17.00 uur afgesloten met een receptie in het Museumcafé.

Meer informatie op de website van de Hollandsche Schouwburg.

 • Donderdag 4 juni, Auditorium van het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam, aanvang 13.00 uur. Gratis entree op vertoon van een toegangsbiljet voor het Joods Cultureel Kwartier. Aanmelden: evenementen@jhm.nl.

Jaap Cohen onderzocht Aktie Portugesia

Dinsdag 19 mei verscheen de handelseditie van het proefschrift van Jaap Cohen, historicus en onderzoeker bij het NIOD. De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira is een familie-geschiedenis die de lezer een blik gunt op ruim drie eeuwen Portugees-Joods leven in Nederland.

Aan de hand van de familiegeschiedenis van de familie Jessurun d’Oliveira onderzoekt Jaap Cohen de identiteitsgeschiedenis van de Portugese Joden in Nederland. Hoe vormde die identiteit zich? En hoe verhoudt die zich tot de grootschalige reddingsoperatie Aktie Portugesia die 4.500 Portugese Joden in Nederland voor deportatie moest behoeden. Portugese Joden probeerden aan te tonen dat zij niet tot het Joodse maar tot het Mediterrane ’ras’ behoorden en dat de anti-Joodse maatregelingen dus niet op hen van toepassing zouden zijn. Zij stelden dat hun voorouders zich op het Iberisch Schiereiland met Christenen hadden vermengd. Door hun verfijnde uiterlijk, hun hoogstaande culturele ontwikkeling en hun ‘waardige en statige’ gedrag voelden zij zich superieur aan de uit Oost-Europa afkomstige Asjkenazische Joden.

Ook Eli d’Oliveira probeerde vrijstelling te krijgen van deportatie. In het voorjaar van 1942 bezocht hij dagelijks het Stadsarchief in Amsterdam om zijn stamboom te onderzoeken, op zoek naar geschikt bewijsmateriaal. Historicus Jaap Cohen kijkt als het ware over zijn schouder mee. Maar hij doet meer. Hij brengt de familie van D’Oliveira in kaart en plaatst die in het licht van de tijd. En hij stelt kritische vragen. Waren de voorouders van D’Oliveira echt zo beschaafd als hij tijdens de oorlog beweerde? En hadden zij zich inderdaad altijd afzijdig gehouden van de Asjkenaziem?

De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira, uitgegeven door Uitgevrij Querido, is zowel verkrijgbaar als paperback (ISBN 978 90 214 5677 5, prijs € 32,50) als in de vorm van een e-book (ISBN 978 90 214 5678 2, prijs € 16,99).

Concert van barokgitarist Israel Golani

In Maastricht (zondag 31 mei) en Dieren (zondag 7 juni) kunt u terecht voor een concert van Israel Golani, musicoloog met een fascinatie voor tokkelinstrumenten. Golani specialiseerde zich in renaissance-luit en theorbe. Voor dit concert koos hij voor een solorecital op barokgitaar met Franse muziek uit de tijd van Lodewijk XIV.

Zondag 31 mei, Synagoge Maastricht, Capucijnengang 2, Maastricht en zondag 7 juni, Dierense Sjoel, Spoorstraat 34, Dieren. Aanvang beide concerten 15.00 uur. Entree: 10 euro als u online boekt, 15 euro aan de zaal.

Meer informatie op de website van Kunstenisrael.

Julidans

Van 1 tot en met 11 juli is Amsterdam weer het toneel van Julidans, het internationale festival voor hedendaagse dans. Tijdens het festival, op vrijdag 3 juli, is in het Openluchttheater van het Vondelpark de dansvoorstelling Element te zien, een stuk voor vier dansers, geschreven door de Israëlische choreograaf Itamar Serussi Sahar (37).

Serussi Sahar begon zijn carrière, zoals zoveel van zijn collega’s, bij Batsheva Dance Company in Tel Aviv. Nu is hij een van de drie vaste choreografen van Scapino in Rotterdam. Zijn stijl is speels, luchtig en elegant en zoekt altijd de fysieke grenzen op.

Een week later kunt u op hetzelfde podium genieten van Please me Please, gemaakt door de eveneens Israëlische choreografe Liat Waysbort (41). In dit stuk, een solo gedanst door de virtuoze Ivan Ugrin, zet de danser al zijn kwaliteiten in om het publiek te verleiden, transformerend van dominante man naar onderdanige vrouw, van ballerina naar pornostel.

Beide voorstellingen zijn gratis toegankelijk, zorg dus dat u er op tijd bij bent.

 • Vondelpark Openluchttheater, Vondelpark 5a, Amsterdam. Beide avonden vangen aan om 20.30 uur.

Zondagochtendconcert

Zondag 31 mei kunt u genieten van Café Americano, een vocaal programma met werken van Joodse componisten als Kurt Weill, George Gershwin en Leonard Bernstein.

Het programma wordt uitgevoerd door Judith Petra (sopraan), Nicoline Bovens (alt/mezzo-sopraan), Falco van Loon (tenor), Pieter Ulco Hendriks (bariton) en Ben Martin Weijand, piano. Zij maken deel uit van het ensemble Hilversum 5, dat is samengesteld uit koorleden van het Groot Omroepkoor. Het concert vindt plaats in het oude Varagebouw aan de Heuvellaan in Hilversum, nu het Muziekcentrum van de Omroep.

Meer informatie op de website van het Muziekcentrum van de Omroep.

 • Zondagochtend 31 mei, MCO-gebouw, Heuvellaan 33, Hilversum. Aanvang 11.00 uur, entree 15 euro. Reserveren doet u het snelst op de website.

Boekennieuws

Crescas attendeert u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: van Alston W. Purvis Goed fout, het boek bij de tentoonstelling bij Bijzondere Collecties van de UvA over grafische vormgeving in Nederland in de periode 1940-1945, Sten Nadolny schreef de roman De ontdekking van het langzame leven, over de 17e-eeuwer John Franklin die met zijn extreem langzame levenshouding een opmerkelijke carrière weet te maken, en er is weer een nieuw boek met werk van Joseph Roth: De blonde engel en andere portretten.

Engelstalig: Twee schrijvers, de Israëlische Anat Einhar en de Duitse Marko Martin, onderzoeken wat de beide naties bindt en wat ze scheidt. Te lezen op de website van Deutsche Welle.

En verder:

Van de hand van biograaf en essayist Jan Fontijn is een nieuw biografie verschenen over het leven van Jacob Israël de Haan, dichter, schrijver, jurist, marxist, zionist en antizionist. Een aanrader voor iedereen die zich wil inleven in het culturele en sociale leven van het fin de siècle. In Onrust schetst Fontijn het leven van De Haan tegen de achtergrond van de literaire kring rond de Tachtigers en de opkomst van socialisme en zionisme in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog.
Jacob Israël de Haan worstelde met het leven en had een haat-liefde verhouding met zijn orthodox-Joodse afkomst en zijn homoseksualiteit.. “Ik zou tevreden zijn als het leven een benauwde droom was. Maar het is een benauwde werkelijkheid.” Zijn leven eindigde 30 juni 1924 op de trappen van het Sja’arei Tsedek ziekenhuis in Jeruzalem. Hij werd doodgeschoten in opdracht van de Hagana, een seculiere zionistische organisatie. Een ultieme afrekening met zijn polemieken met de zionisten, die in zijn ogen een antigodsdienstige en anti-Arabische politiek voerden.
De boeken van Jacob Israël de Haan kunt u vinden in de Digitale Bibliotheek van Crescas.

In de Digibieb: Isidore Hen

Deze week stellen we u voor aan Isidore Hen (1876-1946). Een portretfoto van hem hebben we (nog) niet gevonden, maar wel het titelblad van het academisch proefschrift waarop hij in 1900 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap.

Hen is een van de schrijvers die zónder de Joodse Bibliotheek wellicht voorgoed in de vergetelheid zou zijn geraakt. Toch heeft hij zijn sporen nagelaten, allereerst met de brochure Het Zionisme uit 1909, waarin hij een vurig pleidooi hield bij Nederlandse Joden voor een Joodse staat en een nieuw Joods zelfbewustzijn en voor de aartsvader van de zionistische beweging Theodor Herzl.
In het nawoord van het 37 pagina's tellende boekje schrijft Hen:
Een nieuwe phase is het Zionisme ingetreden. Of wellicht een nieuwe eeuw. De idee zelf heeft z’n oude vormen aangenomen. De volkswil, volksgedachte, het volksgeloof aan nationale Toekomst.
Wat op dien bodem groeien kan is niet te becijferen thans. Of óók in Palestina ’n assimilatie-streven zal ontstaan, of dat in het joodsche cultuurland reeds aan­stonds eene eigene Joodsche Beschaving zal herrijzen? Óf Israël voldoende levenskracht zal hebben om, door invloeden van buiten héén, een eigen leven te dragen tot lichtend voorbeeld voor andere natieën? (…) Velen hopen het: duizenden gelooven het, strijden er voor. Het jong ontwaakt Nationaal leven zoekt zijn toekomst in het oude stamland; de geloovigen wéten:
„Van Zion gaat de Leere uit en ’s Heeren woord van Jeruzalem”.

In De Arbeidsovereenkomsten in de Diamantindustrie gaat de aspirant-doctor gedetailleerd in op de werkzaamheden van de diamantbewerkers, om op basis daarvan de arbeidscontracten aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Fascinerende lectuur voor juristen, maar het werpt geen licht op wie Isidore Hen nu eigenlijk was.

Iets van de sluier werd opgetild tijdens de tentoonstelling Selamat Sjabbat. De onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indië die van 13 oktober 2014 tot en met 8 maart 2015 in het Joods Historisch Museum te zien was. Ik ben een kleinzoon van Isidore Hen en op Java geboren in 1931. Zoals mijn twee jongere broers z.l. ben ik besneden door mijn opa; in de familie noemden wij dat een "coupe Hen". Het huwelijk van mijn ouders werd voltrokken door mijn opa.

Voornoemde documenten tonen Isidore Hen als een man die bijzonder goed greep had op de details, en zijn Joodse identiteit uitermate serieus nam. Daarvan getuigt ook zijn vertaling uit het Duits van Negentien Brieven Over Jodendom… van Samson Raphael Hirsch (Ben Usiël). Dit boek is in 2011 opnieuw uitgegeven en niet in de Joodse Bibliotheek aanwezig,

U kunt het werk van Isidore Hen in de Joodse Bibliotheek online lezen of als PDF downloaden naar uw eigen computer.

Talmoedtraktaat Taäniet vertaald

Het vertalen van Talmoedteksten is geen sinecure. Jacob de Leeuwe, de afgelopen jaren docent Joodse mystiek bij Crescas, durft zulk vertaalwerk wel aan. In de zomer van 2012 rondde hij de vertaling van het Traktaat Berachot af. Een ongelooflijke prestatie. En nu heeft hij zo’n kunststuk opnieuw uitgehaald.
Zondag 7 juni wordt, tijdens een mini-symposium, De Leeuwe’s vertaling van Traktaat Taäniet uit de Babylonische Talmoed gepresenteerd, uitgegeven door Skandalon, dat ook de Naardense Bijbel uitgaf.
Met sprekers als auteur Marcel Möring, professor Jaap Seidell (autoriteit op het gebied van voeding en gezondheid), de rabbijnen Jacobs en Van Dijk en natuurlijk Jacob de Leeuwe zelf, belooft het een interessante middag te worden.
En hoewel Traktaat Taäniet gaat over vasten, is er na afloop de mogelijkheid om na te praten met een hapje en een drankje. Natuurlijk zijn de boeken (de vertaling bestaat uit een set van twee boeken) te koop en kunt u die laten signeren. Op de dag van de presentatie krijgt u bovendien een fikse korting.

 • Zondag 7 juni, sjoel van Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, Amstelveen, aanvang 14.15 uur, zaal open 13.45 uur. Toegang is gratis.

Meer dan 1.000.000 keer het Sjema

Aan religieuze zaken besteden we in deze nieuwsbrief over het algemeen niet zoveel aandacht. Deze week maken we een uitzondering op die regel.
Twee weken geleden werd de Joodse familie Sassoon in Brooklyn, New York, getroffen door een ramp: bij een grote brand in hun woning kwamen zeven kinderen uit dit gezin om het leven. De orthodox-Joodse Michael Greenwald wilde iets doen. Hij lanceerde het idee om over de hele wereld, op hetzelfde moment, met zoveel mogelijk mensen het Sjema te zeggen. Zijn initiatief maakte hij bekend via ‘social media’ en via radioprogramma’s.
Afgelopen zondag, ’s morgens om 9.30 uur Jeruzalem tijd was het zover. Wereldwijd werd door meer dan een miljoen mensen tegelijkertijd het Sjema gezegd. Door dit tijdstip te kiezen konden, rekening houdend met tijdverschillen, zoveel mogelijk Joden meedoen.
De Charedische radiopresentator Moshe Ben Lulu was een van de radiomakers die het nieuws bekend maakte. “Het succes van deze actie toont aan dat Joden over de hele wereld, ondanks grote verschillen, met elkaar verbonden zijn,” zegt hij.
Opmerkelijk is dat het initiatief steun kreeg van Joden van uiteenlopende religieuze signatuur, van ultra-orthodox tot liberaal.
Lees het hele verhaal op The Algemeiner.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Israël, vertegenwoordigd door de 16-jarige Nadav Guedj, staat zaterdagavond in de finale van het Eurovisie Songfestival, lezen wij zojuist op de Eurovision website.
 • Het Amerikaanse kveller.com brengt het nieuws dat de Chassidische Chaya Sarah Shachar, een 65-jarige Israëlische, het leven heeft geschonken aan een gezonde zoon. Daarmee is zij de oudste Israëlische 'jonge moeder' ooit.
 • Met Sjawoe'ot voor de deur mogen recepten voor cheesecake natuurlijk niet ontbreken. Ha'aretz zet zeven top-recepten op rij.
 • Tablet brengt het verhaal over een 'fake' ring, een ring van nikkel en een stukje kristal, die in de Tweede Wereldoorlog Joodse levens heeft gered.
 • Verwacht u binnenkort een baby en bent u nog op zoek naar een naam? Kveller helpt.

Website van de Week
Jewish Records Indexing – Poland

Jewish Records Indexing – Poland is een bekroonde database, waarin in de loop van 20 jaar vijf miljoen familiegegevens behorend bij ruim 550 Poolse steden en dorpen zijn bijeengebracht. Het is daarmee de grootste database ter wereld op dit gebied.

Er kan tot in grote verfijning gezocht worden op naam; handig bij het zoeken is de Beider-Morse Phonetic Matching sleutel: de schrijfwijze van Slavische namen kent veel variaties.

Om diepgaand te zoeken dient een registratie (gratis) bij JewishGen te worden aangemaakt.

JRI-Poland is een hulpmiddel waar ieder naar eigen behoefte gebruik van kan maken.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Tom Lehrer Full Copenhagen Performance

Het briljante Amerikaanse multitalent, want singer-songwriter, wiskundige, docent politicologie, schrijver en pianist, Tom Lehrer trad in 1967 op voor de Studenterforeningen in Kopenhagen als onderdeel van een korte toernee door Scandinavië. 'Ik ben Amerika's antwoord voor Victor Borge', meldde hij bij die gelegenheid, tot hilariteit van zijn gehoor.

Niet lang daarna stopte Lehrer met optreden. Gelukkig hebben we de registraties nog - 109 shows en in totaal 37 songs, want zijn teksten zijn nog net zo hilarisch als toen hij ze opnam!

Bekijk de film hier

Televisie en radio 22 - 29 mei

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Vanwege Sjawoe'ot (Wekenfeest) vervalt zondag 24 mei het radioprogramma De kunst van het luisteren. De Joodse Omroep heeft zijn zendtijd deze week overgedragen aan de Evangelische Omroep.


vrijdag 22 mei

 • NPO 1 (Max), 17.35: Land Girls. 5-delige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl. 5 (slot): Destinies.  
 • NPO Radio 5 (Human), 19.00: OBA live. Een geëngageerde talkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hoofdgast Gawie Keyser over raddraaier Woody Allen en Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest.

zaterdag 23 mei

 • NPO 1 (AVROTROS), 10.25: Close Up. Kunstenaar Sol Lewitt - pionier van de Minimal Art en de conceptuele kunst - was cameraschuw, weigerde prijzen, en gaf zelden interviews. Het draaide niet om hemzelf vond hij, maar om zijn werk. Om preciezer te zijn: om de ideeën die ten grondslag lagen aan dat werk, want die waren volgens Lewitt belangrijker dan de uitvoering ervan.
 • NPO Radio 1 (KR0), 11.00: De taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • NPO Radio 1(VPRO), 14.00: Argos. Onderzoeksjournalistiek. Achtergronden bij het nieuws of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met onthullende reportages en aandacht voor journalistieke boeken en kwesties in de (onderzoeks-)journalistiek uit binnen- en buitenland. Presentatie: Max van Weezel.
 • NPO DOC (Joodse Omroep), 15.40: De langste nacht voor de Joodse Raad. (Herhaling). - BBC2, 18.30: Britain’s Greatest Generation. Documentaireserie over de laatste nog in leven zijnde mensen van de generatie die tijdens WOII heeft gevochten. Afl: Their finest hour.
 • NPO cultura (NTR), 19.30: Letteren &cetera. Talkshow over literatuur: afl. Jan Fontijn, Nocolien Mizee en Stephan Enter. Jan Fontijn schreef de biografie van Jacob Israël de Haan.
 • Canvas, 20.10: Vranckx. Reportage: Nomade Berber Verpoest volgt twee jonge Palestijnen in de aanloop naar de marathon van Bethlehem. Er wordt ook stil gestaan bij de oorlog van afgelopen zomer.
 • NPO Cultura (VPRO), 20.30: Het eind dat niemand keren kan. Documentaire over het leven van Jacob Israël de Haan, beroemd geworden door zijn bundel Pijpelijntjes in de traditie van de Tachtigers. De Haan ontwikkelde zich van een liefelijk en gevierd schrijver tot een gedreven Zionist die in Palestina vreemd genoeg onder Zionisten veel vijanden maakte.
 • BBC2, 1.00: Man of the year. Komisch drama met onder andere Robin Williams, Christopher Walken, Jeff Goldblum en Laura Linney.

zondag 24 mei

 • NPO 1 (VPRO), 10.20: VPRO Boeken. Te gast is schrijver en voormalig universitair docent Neerlandistiek Jan fontijn met zijn indringende biografie ‘Onrust’, over het fascinerende leven van de Joods-Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan.
 • NPO 2 (Joodse Omroep), 14.00: Close Up. Afl. Philip Glass - On the Road. Componist van Hedendaagse muziek Philip Glass is inmiddels achtenzeventig jaar oud, maar lijkt niet te stoppen. Hij is altijd aan het werk en altijd op reis. (Herhaling).
 • Net 5, 18.10: Private Benjamin. Komedie met onder andere Goldie Hawn, Eileen Brennan en Armand Assante. Tijdens haar huwelijksnacht overlijdt haar man door een hartstilstand. De verwende Judy Benjamin meldt zich daarop aan bij het leger.
 • RTL 5, 20.00: The Watch. SF-komedie van Akiva Schaffer. Met onder andere Ben Stiller, Vince Vaughn en Jonah Hill.
 • WDR 3, 23.05: Open: Studio neue Musik. Muzikaal tapijt. Componist Morton Feldman (1926-1987) laat zich vaak inspireren door abstracte schilderijen van Franz Kline en Jackson Pollock. In de late jaren zeventig worden zijn composities steeds langer, soms kon een strijkkwartet een dikke vijf uur duren. Toen deze aanpak hem op kritiek kwam te staan, wierp Feldman tegen dat het hem niet om de vorm ging, maar om schaal. ‘Tot een tijdsduur van een uur denk je aan vorm, maar na anderhalf uur wordt dat schaal. Vorm is gemakkelijk, maar schaal is een andere zaak. Feldman kwam op dit idee door Mark Rothko’s werk en door de patronen op Oosterse tapijten, waarvan hij een fervent verzamelaar was.
 • NPO Cultura (NTR), 23.50: Point Taken: Son du Serpent. Dansfilm van choreograaf Feri de Geus en regisseur Tami Ravid.
 • National Geographic, 00.00: Nazi Megastructures.

maandag 25 mei

 • NPO 2 (Max) 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl : Back to the Land.
 • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: 1 Op straat. Dagelijks opinieprogramma. Presentatie: Rob Oudkerk.
 • Eén, 20.35: Birth Day. Documentaireserie waarin Lieve Blancquaert uitzoekt wat het betekent om op een bepaalde plek geboren te worden:. Afl. Tiberias.
 • RTL7, 23.00: Band of Brothers. Tiendelige serie over de belevenissen van de Amerikaanse easy Company tijdens WOII. Afl 10 (slot): Points.

dinsdag 26 mei

 • NPO 2 (Max), 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl. Displaced Loyalties.
 • HBO, 18.30: The Big Lebowski. Komedie van Joel en Ethan Coen. Met onder andere Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi en Julianne Moore. Jeff ‘The Dude’ Lebowski krijgt bezoek van twee boze gangsters die inbreken in zijn huis en zijn tapijt onder pissen. Ze denken dat hij de miljonair is met dezelfde naam, wiens vrouw grote schulden heeft. The Dude besluit de echte miljonair op te zoeken om geld te eisen voor zijn verpeste tapijt.
 • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: 1 Op straat. Dagelijks opinieprogramma. Presentatie: Rob Oudkerk.
 • Canvas, 20.40: Dockland: Mussolini/Hitler, the Killer’s Opera. Documentaire van Jean-Christophe Rosé over de relatie tussen Mussolini en Hitler in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

woensdag 27 mei

 • HBO, 08.20: The Big Lebowski. Komedie van Joel en Ethan Coen. Met o.a. Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi en Julianne Moore. Jeff ‘The Dude’ Lebowski krijgt bezoek van twee boze gangsters die inbreken in zijn huis en zijn tapijt onder pissen. Ze denken dat hij de miljonair is met dezelfde naam, wiens vrouw grote schulden heeft. The Dude besluit de echte miljonair op te zoeken om geld te eisen voor zijn verpeste tapijt. (Herhaling).
 • NPO 2 (Max), 17.40: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl. Final Reckoning.
 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: OBA Live. Geëngageerde talkshow over cultuur, politiek, wetenschap en Moraal. Theodor Holman gaat in gesprek met Jan Knol, naar aanleiding van zijn nieuwe boek: Spinoza in 107 vragen & antwoorden, dat binnenkort bij de Wereldbibliotheek verschijnt. Het gesprek wordt live uitgezonden vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam en zal niet alleen gaan over dit recente boek, maar ook over Knols fascinatie voor Spinoza en zijn eerdere werk over hem.
 • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: 1 Op straat. Dagelijks opinieprogramma. Presentatie: Rob Oudkerk.
 • RTL7, 23.40: Black Rain. Actiefilm van Ridley Scott. Met onder andere Michael Douglas, Andy Garcia en Ken Takakura. De agenten Nick en Charlie vliegen naar Osaka om de Japanse crimineel Sato over te leveren aan de plaatselijke politie. Deze weet echter te ontsnappen, waarop het tweetal een bloedige klopjacht op hem opent. Hierbij werkt alles tegen ze: de vreemde stad, de Japanse politie en de onderwereld van Osaka.
 • National Geographic, 01.00: Hitler’s Jurassic Monsters.
 • National Geographic, 04.30: Nazi Megastructures.

donderdag 28 mei

 • NPO 2 (Max), 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl. Fight the good fight.
  • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: 1 Op straat. Dagelijks opinieprogramma. Presentatie: Rob Oudkerk.

vrijdag 29 mei

 • NPO 2 (Max), 17.35: Land Girls. Vijfdelige Britse dramaserie over het leven van een aantal vrouwen die tijdens WOII lid zijn van de Woman’s land Army. Afl. 5: Darkest Hours.
 • NPO Radio 5 (Human) 19.00, OBA live. Geëngageerde talkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hoofdgast Gawie Keyser over raddraaier Woody Allen en Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest.
 • NPO 2(NOS), 19.40: 70 Jaar Bevrijding: Koningspaar in Canada. Verslag van staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Canada.
 • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: 1 Op straat. Dagelijks opinieprogramma. Presentatie: Rob Oudkerk.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO 3 (VPRO), 22.00: Greenberg. Komisch drama van Noah Baumbach. Met onder andere Ben Stiller, Greta Gerwig en Rhys Ifans. Roger Greenberg is single, veertig jaar, New Yorker en weet niet goed wat hij met zijn leven aan moet. Hij besluit op het huis van zijn succesvolle broer in Los Angeles te gaan passen en vooral een tijdje niets te doen. Ondertussen gaat hij op zoek naar zijn roots door vrienden van vroeger op te zoeken. De teleurstelling is groot als blijkt dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Dan leert hij Florence kennen, de assistente van zijn broer. Het begin van iets moois.
 • BBC2, 22.00: Britain’s Greatest Generation. Documentaireserie over de laatste nog in leven zijnde mensen van de generatie die tijdens WOII heeft gevochten.
 • NPO 2 (VPRO), 23.00: Unsere Mütter, unsure Väter. Driedelige Duitse dramaserie. Berlijn 1941: vijf vrienden nemen afscheid. Ze beloven elkaar eeuwige vriendschap. Maar geen van hen kan vermoeden hoe de oorlog hen zal veranderen. Afl. l3 (slot): Ein anderes Land. Het einde van de oorlog nadert. Vroegere vrienden staan in de eindstrijd als vijanden tegenover elkaar.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 00.30: Nooit meer slapen. Latenightcultuurmagazine. Ester Naomi Perquin spreekt met regisseur Heinrich Dahms, die eerder het Nederlandse drama Overleven maakte.
 • National Geographic, 04.30: Nazi Megastructures.
   
jaargang 11, nummer 20
vrijdag 22 mei 2015
 

In deze nieuwsbrief

Columns
Symposium Joodse Vrouwen schrijven
Jaap Cohen onderzocht Aktie Portugesia
Concert van barokgitarist Israel Golani
Julidans
Zondagochtendconcert
Boekennieuws
In de Digibieb: Isidore Hen
Talmoedtraktaat Taäniet vertaald
Meer dan 1.000.000 keer het Sjema
Nieuws van heinde en verre
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 22 - 29 mei


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Hoe vaak zou ik in de Jodenbreestraat hebben gelopen? Waarschijnlijk al honderden keren. Toch zag ik onlangs voor het ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
De op 13 april overleden schrijver en Nobelprijswinnaar Günter Grass, zo schreven de meeste kranten, gold als het geweten van het ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Voor zijn 75e verjaardag nodigde Mantsoer ongeveer half Israël uit. Het kan zijn dat ik overdrijf, maar ik kan me geen enkel feest ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Op de verontrustende rechtse afbuiging van de Israëlische politiek kom ik in de staart van deze, in Israël geschreven, column terug ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
De apartheid heeft veel gezichten. In de discussie met buitenlandse vrienden moeten we altijd het onderscheid maken tussen wat er ...
lees verder
Webcolumn Nathan Lopes Cardozo
This feeling of wonderment is the source and inexhaustible fountain-head of his desire for knowledge. It drives the child ...
lees verder


(advertenties)

banner venstra

banner sinaicentrum

banner luna3

banner sivmo

banner amphora

banner yanshuf

banner jonet_jingles

banner blankevoort

banner jonet

banner joodsamsterdam

banner propra

banner meldpunttaal

banner kunstenisrael

banner givat

banner israelactie

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier