vrijdag 17 april 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Gezellig, leuk én leerzaam: de Crash Course

Lijkt het u geen geweldig idee, in sneltreinvaart en haast spelenderwijs uw kennis van het Hebreeuws opfrissen?

Volgende maand kunt u bij Crescas terecht voor de Crash Course Ivriet, die, net als in voorgaande jaren, gegeven wordt op drie kennisniveaus. De cursus is, al zeggen we het zelf, de ideale manier om een vliegende start te maken met Modern Hebreeuws, maar ook voor lichtgevorderden en gevorderden is er veel te halen.
Zij die al eerder aan deze stoomcursus deelnamen, kunnen bevestigen dat de 20 lesuren (verdeeld over vijf dagen), voldoende zijn om, al naar gelang uw behoefte en kennisniveau, een stevige basiskennis te verwerven, of voort te bouwen op wat u al weet.

Als u eerst wilt onderzoeken waar u staat qua taalbeheersing, kunt u de online Ivriettoets maken die we speciaal voor dit doel hebben ontwikkeld. Het kost u een luttele 15 minuten om de toets te maken, maar dat betaalt zich terug in het maken van de goede keuze voor de Crash Course-klas waar u qua kennisniveau in past. Bel ons voor een toegangscode voor deze Ivriettoets.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Nederlands rabbinaat door de eeuwen heen

Wie de geschiedenis van het jodendom in Nederland aan een diepgaand onderzoek wil onderwerpen, kan daarvoor veel invalshoeken kiezen. Historicus Bart Wallet trok de sporen na die werden nagelaten door de rabbijnen die vanaf de 17e eeuw de Joodse gelovigen leidden. Zijn cursus Vier eeuwen Nederlandse rabbijnen focust op de geschiedenis van het rabbinaat en relateert die aan de veranderingen in de samenleving en in de Joodse wereld.

In vier lessen maakt u kennis met Saul Levi Morteira (1596-1660), Chacham Tsvi (1656-1718), Saul Lowenstam (1717-1790) en Joseph Hirsch Dünner (1833-1911), maar ook minder bekende namen als Arjeh Leib Löwenstamm (1690-1755), Joseph Isaacssohn (1816-?), Hartog Josua Hertzveld (1781-1846) en vader Tobias (1847-1898) en zoon Justus (1881-1954) Tal. Met een bespreking van de liberale rabbijnenstand met vader Jacob (1914-1976) en zoon Awraham (1943-) Soetendorp, David Lilienthal (1944-) en de huidige lichting vrouwelijke rabbijnen, komen ook de meer recente ontwikkelingen aan de orde. De plaats van al deze namen in de Nederlands-Joodse samenleving toont een dwarsdoorsnede van de veelbewogen religiegeschiedenis van het jodendom in ons land.

Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Mameloshn bij Crescas

Zondag 3 mei brengt Crescas tijdens een bijzondere muzikale middag een ode aan het Jiddisj. We hebben zangeres Niki Jacobs gevraagd om, daags na de release van haar nieuwe CD Mameloshn, voor ons te komen zingen.
Niki's repertoire bewijst opnieuw dat Jiddisj een levende taal is die zich ook voortreffelijk leent voor de meest uiteenlopende wereldhits, maar dan in deze Joodse 'moedertaal'.

Crescas geeft aan deze middag een extra educatief accent met een ongetwijfeld zeer onderhoudende lezing over het Jiddisj in het Amsterdamse dialect. De spreker van dienst is Marc van Oostendorp, hoogleraar Fonologische Microvariatie aan de Universiteit Leiden, schrijver van artikelen over taalvariatie, fonologie, interlinguïstiek, Nederlands, Esperanto en internet en als linguïst ook actief op twitter (u vindt hem daar als @fonolog).

U kunt zich tot uiterlijk 30 april op onze website inschrijven voor dit evenement.

En als u na 'Jiddisj in the spotlight' de smaak te pakken hebt gekregen: bij Crescas kunt u ook terecht om deze taal te leren. Online, dus in uw eigen tijd en tempo. Meer weten? Ga naar onze website voor meer informatie of om direct in te schrijven

Crescas zoekt!

In verband met de voorgenomen toevoeging van boeken van Maurits Wertheim (1904-1968) aan de Joodse Bibliotheek, is Crescas op zoek naar nabestaanden van deze in Eindhoven geboren schrijver.

Alvorens wij zijn werk opnemen, willen wij in contact komen met mogelijke rechthebbenden.

Bent ú degene die wij zoeken, of kent u mensen op wie onze zoekvraag van toepassing is? Laat het ons weten, per e-mail of telefonisch op 020-6402380.
Bij voorbaat dank voor de moeite!

Maurits Wertheim debuteerde in 1952 met Isaac de Fuentes, over het Joodse redersgeslacht De Fuentes dat zich afspeelt in het Rotterdam van de 19e eeuw. Wertheims eigen familie stond model voor dit boek en Wertheim schreef het boek toen hij in onderduik zat.

Media-aandacht voor Joodse canon

Eind maart presenteerden Crescas en JMW de Canon van 700 jaar Joods Nederland, waarin de geschiedenis van de Joden in Nederland, vanaf het eerste moment dat ze zich hier vestigden (1295) tot en met de 21e eeuw is samengevat in 100 vensters.

Het verschijnen van het door Bart Wallet en Tirtsah Levie Bernfeld geschreven boek trok nogal wat media-aandacht. Eerstgenoemde werd de avond voor de presentatie door het EO-radioprogramma Dit is de Dag geïnterviewd, en Tirtsah was de zondag erna hoofdgast in het wekelijkse radioprogramma van de Joodse Omroep 'De kunst van het luisteren'. Beide interviews zijn op onze website te beluisteren.

De Joodse canon, die wij in nauwe samenwerking met JMW produceerden, is een nieuwe loot aan de Crescasstam: een prachtig vormgegeven boek en de fraaie website joodsecanon.nl. Het boek is voor € 14,95 in de betere boekhandel te koop of te bestellen. U kunt ook besluiten om nú lid te worden van de Crescas-misjpoge, dan krijgt u het boek van ons cadeau.

Negen columns!

Onze columnisten waren productiever dan ooit, u hebt deze week de keus uit maar liefst negen columns.
Gastcolumniste Sarai Mock bezocht de Joodse gemeenschap in Krakow en vertelt daar over. Emile Schrijver hield een indrukwekkende toespraak bij de opening van de tentoonstelling 'GOED FOUT' die wij met zijn toestemming in iets bewerkte vorm als column publiceren. En verder geven bijna al onze vaste columnisten acte de présence: Harry van den Bergh, Salomon Bouman, Eldad Kisch, Leo Mock, Simon Soesan, Eva van Sonderen en Naud van der Ven schrijven over uiteenlopende onderwerpen. Ongetwijfeld is daar ook iets van uw gading bij. Veel leesplezier!

In de Digibieb: Pakkettenrapport Rode Kruis

U bent gewend bij het artikel over een schrijver in onze Joodse Bibliotheek een portret aan te treffen. Deze week ontbreekt dat, omdat we niet weten wie het document dat we onder uw aandacht brengen, heeft/hebben samengesteld en geschreven.

Aan de titel ziet u bovendien meteen dat het hier geen literatuur betreft. Toch zijn wij van mening dat dit in 1947 verschenen Rapport van de commissie van onderzoek inzake het verstrekken van pakketten door het Rode Kruis en andere instanties aan Nederlandse politieke gevangenen in het buitenland gedurende de bezettingstijd alsmede inzake het evacueren van Nederlandse gevangenen kort voor en na het einde van de oorlog dermate belangrijk is voor de Joodse gemeenschap, dat het een plaats verdient waar het voor een ieder die er belangstelling voor heeft, is in te zien.

Het rapport is niet namens het Rode Kruis gesigneerd, en bijna 70 jaar na verschijning is de kans klein dat de schrijvers/samenstellers alsnog zullen worden gevonden.
In de Inleiding is sprake van een commissie en van een rapporteur, de heer H. van der Maaden, die in december 1945 werd aangesteld. Onduidelijk is of deze Van der Maaden ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het rapport zoals dat zich nu in de Digibieb bevindt.

Het rapport is online te lezen in de Joodse Bibliotheek, of daar kosteloos als PDF te downloaden.

Het rapport wordt onder punt 93231 genoemd in de notulen van de Enquêtecommissie van de regering die op donderdag 17 mei 1951 bijeenkwam voor het verhoor van Nicolaas Dirk Woensdregt, indertijd directeur van de Zweedse vestiging van Philips. Het is tevens de enige vermelding die via Google boven water komt.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week een dubbele portie boeken, omdat de nieuwsbrief vorige week Pesachpauze had.
David Grossmans nieuwste boek Komt een paard de kroeg binnen is afgelopen woensdag verschenen, Zipper en zijn vader, de Nederlandse vertaling van de korte roman Zipper und sein Vater van Joseph Roth (1894-1939) die in 1928 in München verscheen, rolde vorige maand al van de drukpers, en het boek dat wordt omschreven als een literaire sensatie, geschreven door de Hongaarse auteur Szilárd Borbély (1964-2014): De bezitlozen. Is de Meshiyah al verdwenen?.

Op 10 april 2015, de dag waarop Leo Vroman honderd jaar zou zijn geworden, verschenen de laatste gedichten die hij schreef, onder de titel Die vleugels II. Historicus Nikolaus Wachsmann deed zeer grondig wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van het Duitse kampsysteem tussen 1933 en het einde van de Tweede Wereldoorlog. In KL. Een geschiedenis van de naziconcentratiekampen staan zijn bevindingen in bijna 1.000 pagina's genoteerd.
Ook essayist en literatuurcriticus Matthijs de Ridder verrichtte onderzoek: voor zijn boek De verloren jaren inventariseerde hij wat schrijvers, dichters en denkers in Vlaanderen en Nederland over de Tweede Wereldoorlog schreven.

Engelstalig: The impossible exile, waarin George Prochnik de laatste levensjaren beschrijft van Stefan Zweig, de geliefde Oostenrijkse schrijver die zich in 1942, samen met zijn jonge vrouw Lotte, in de Braziliaanse stad Petrópolis van het leven beroofde.

En verder:
- Bij het verschijnen van het hierboven genoemde boek van Szilárd Borbély heeft Uitgeverij Lebowski de boek- en schrijversinformatie op haar website aangevuld met twee video's over de achtergronden van De bezitlozen.
- Dinsdag 21 april om 20.00 uur presenteert Bertje Leuw bij Boekhandel van Rossum haar nieuwe boek Kleine Maurits, een oorlogsverhaal in gebaren. Meer over Kleine Maurits op de website van Uitgeverij Aspect.

Monica Held: een liefde ná Auschwitz

Dinsdag 21 april wordt in het Goethe-Institut in Amsterdam de op feiten gebaseerde roman Nu de angst is verdwenen gepresenteerd. De Duitse schrijfster en journalist Monica Held (Hamburg, 1943) beschrijft daarin, vrij van clichés, goedkoop sentiment en politieke correctheid, de relatie tussen Heiner Rosseck, één van de vier overlevenden van een transport van bijna tweeduizend gevangenen en getuige bij het grote Auschwitz-proces van 1965, en de jonge Lena, die daar als vertaalster bij betrokken was.
Tijdens de boekpresentatie zal journalist en literair criticus Jeroen van Kan de schrijfster interviewen.

Dit evenement vindt plaats in het kader van 70 jaar einde Tweede Wereldoorlog. Zie voor meer informatie over aanvangstijd en toegang de website van het Goethe-Institut.

Expositie: Connected

In Almere is een tentoonstelling te zien met werk van vier Israëlische kunstenaars, Amos van Gelder (1960), Itamar Gilboa (1973), Agmon van der Veen (1932) en Amitai Ben David (1966).

Agmon van der Veen (1932) woont en werkt tegenwoordig in Almere, maar heeft een groot gedeelte van zijn leven in Israël doorgebracht en heeft gestudeerd en les gegeven aan de Bezalel Kunstacademie. Centraal in zijn werk staat de mens en diens indrukwekkende overlevingsvermogen, op doek gezet in krachtig expressionistische beeldtaal.

Amos van Gelder (1960) woont en werkt sinds 1990 in Nederland. De Hebreeuwse taal, en met name de letters, vormen sinds medio jaren '90 de grootste inspiratiebron voor zijn werk, waarin hij steeds op een nieuwe wijze op zoek is naar de diepere betekenis, symboliek en ruimtelijke constructies van de taal.

Itamar Gilboa (1973) woont al geruime tijd in Amsterdam. In 2013 viel hij op met de installatie Food Chain Project, een kunstwerk dat bestaat uit duizenden porseleinen voedselproducten, waarin de kunstenaar de honger in de wereld en voedseloverconsumptie aan de kaak stelt.

Ook Amitai Ben David (1966) woont en werkt tegenwoordig in Amsterdam. Ben David is half Nederlands, half Jemenitisch. In zijn kleurrijke werk is duidelijk herkenbaar dat vele culturele invloeden een rol spelen, waaronder Nederland en Japan, waar hij enige jaren studeerde en woonde.

 • Te zien tot en met 30 april: Connected, in de expositieruimte aan de Bottelaarpassage 67 te Almere.

Voor meer informatie over de deelnemende kunstenaars zie paperzz.com.

GOED FOUT, een minder bekend stuk geschiedenis

In de strijd om de publieke opinie is de keuze van de wapens van het grootste belang, en grafische kunst bleek, voorafgaand, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, een krachtig strijdmiddel. De NSB en de Duitse bezetter zetten affiches en andere gedrukte propaganda in om de bevolking naar hun hand te zetten, terwijl de ondergrondse pers in feite precies hetzelfde deed. De tentoonstelling GOED FOUT, tot en met 6 september te zien bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, belicht een minder bekend aspect van de Nederlandse bezettingsgeschiedenis aan de hand van het werk van ontwerpers van beide kanten.

In de expositie zijn ook objecten te zien uit andere erfgoedinstellingen zoals het Stedelijk Museum, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ook is er een ruime keus te zien uit de unieke afficheverzameling van het NIOD, in beheer bij de Koninklijke Bibliotheek.

Professor Emile Schrijver hield bij de opening van deze tentoonstelling een voordracht waarin hij verband legt tussen de propaganda van de nazi's en recente antisemitische uitingen. Zijn toespraak vindt u in iets bewerkte vorm op de Crescas-website.

Zie GOED FOUT op de website van de Bijzondere Collecties voor meer informatie over de tentoonstelling.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Jewniverse heeft weer een fascinerende combinatie ontdekt: Star Trek en The Great American Songbook.
 • Vice Media zet op haar website Vice Sports het verhaal over de enige twee Joodse voetballers in de Duitse Mannschaft.
 • Het Mare Nostrum Project is onderwerp van een artikel (met links) op Israel21C.
 • Maak kennis met het nieuwe cultuurplatform Jouvenir op Bubble Perspective.
 • The Culture Trip zet de mooiste en beste bioscopen van Tel Aviv op een rijtje.
 • Je moet het maar bedenken, lollies als kunstobjectjes! Lees meer in de Telavivian.
 • Haketia is een taal, en Jewniverse schreef erover.
 • De Jewish Daily Forward zocht uit waarom Joden er in Middeleeuwse kunst zo bekaaid afkomen.

Website van de Week
European Holocaust Research Infrastructure

Het door de Europese Gemeenschap gefinancierde project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) werd opgestart op 16 november 2010, met het doel zoveel mogelijk bronnen met betrekking tot de Holocaust bijeen te brengen. Op de website wordt doel en werk van het EHRI in een korte video uiteengezet.
Volgens plan is eind maart 2015 in Berlijn het eindresultaat gepresenteerd: een portal naar 1829 archieven in 51 landen waar vele tienduizenden documenten kunnen worden ingezien. Het werk van veel wetenschappers van twintig onderzoeksinstituten in Europa en Israël is nu toegankelijk voor iedereen die informatie zoekt over de Holocaust. In de kleine selectie namen van de medewerkers vinden we ook enkele Nederlanders.

Veel van de informatie op ehri-project.eu heeft betrekking op het wetenschappelijke werk dat door EHRI wordt geïnitieerd dan wel gesteund.
Voor de 'gewone man' is het EHRI Portal de toegangspoort tot een verbijsterende hoeveelheid informatie.
Na akkoord op de EHR Data Policy krijgt de bezoeker toegang tot 57 Country Reports, waarin per land de archiefsituatie wordt geschetst en alle archieven met naam worden genoemd. Voor Nederland zijn dat er 161.
De complete lijst met archieven is in te zien onder Archival Institutions - elke naam is aanklikbaar.
Archival Descriptions is een opsomming van 'wie doet wat en waar'. Alle beschrijvingen zijn in het Engels vertaald - veel van de 18.233 archieven zijn in talen die niet iedereen meester is (Cyrillisch, Grieks). De items zijn naar believen te benaderen op Recently Updated, Relevance, Name, Detail en ID/Code. Aan de rechterkant kunnen talen worden uitgefilterd.

Ter illustratie van de werkwijze van EHRI een voorbeeld van de opbouw van een item:
- Het Drents Archief beschikt over acht archiefstukken, waarvan zeven één of meer child items bevatten.
- Het archiefstuk Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork, 1940-1946 kent 19 inventarisnummers en één Child item.
- De Correspondentie tussen het comité voor Joodse vluchtelingen te Amsterdam en de kampcommandant, 1939-1940.

Naast deze verbluffend complete content voorziet EHRI in een Online Course in Holocaust Studies, verdeeld over vijf onderwerpen. Elk onderwerp wordt in meerdere sub-topics nader uitgewerkt, compleet met links naar relevante documentatie.

EHRI is actief op twitter en geeft één maal per jaar een nieuwsbrief uit waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van het werk van verschillende workshops. Inschrijving is gratis.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Hummus Curry

Na hun diensttijd trekken duizenden Israëlische jongeren naar India. Bhagsu, een dorp hoog in het Himalayagebergte, is bij deze toeristen zeer populair - in april, na de regentijd, verschijnen ze in groten getale in het eenvoudige dorp.
De documentaire Hummus Curry volgt de bewoners van Bhagsu, van wie sommigen zelfs wat Hebreeuws spreken. De camera registreert, zonder commentaar, en laat een oordeel over aan de toeschouwer.

In dagblad Trouw verscheen op 6 december 2004 een artikel van correspondente Inez Polak over deze massale tijdelijke uittocht.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 17 - 24 april

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren, het wekelijkse informatieve radioprogramma van de Joodse Omroep over, in of om de Joodse wereld, met welsprekende gasten en reportages over actualiteit, politiek, cultuur en religie, afgewisseld met harmonieuze muziek: de Iraans-Nederlandse programmamaker en journalist Bahram Sadeghi over de actuele situatie in Iran. Het recente atoomakkoord tussen het Westen en Iran heeft dat laatste land opnieuw in het brandpunt van de belangstelling geplaatst. Welke garanties zijn er dat Iran daadwerkelijk afziet van atoomwapens? En hoe past Israël daarin – het land waarvan de Iraanse machthebbers meer dan eens hebben gezegd het te willen vernietigen? Verder journalist Max van Weezel over de overdracht van het archief van Vrij Nederland-journalist Joop van Tijn aan het Persmuseum. Ter gelegenheid van deze overdracht heeft het Persmuseum foto’s en markante documenten in een kleine expositie tentoongesteld. De expositie is tot en met 10 mei 2015 te bezichtigen. Presentatie: Alfred Edelstein en Paul Damen.


vrijdag 17 april

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • Mezzo TV, 22.00: Naharin's Virus. Choreografie van de Israëlische choreograaf Ohad Naharin voor en met het Batsheva Dansgezelschap.
 • WDR, 0.00: Jazz für die Russen - Benny Goodman erobert die Sowjetunion. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog stuurt Amerika klarinettist Benny Goodman met 19 jonge jazzmusici naar de Sovjet-Unie, in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma.

zaterdag 18 april

 • NPR Radio 1 (KRO), 11.00: De taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • BBC Radio 3, 17.00: Sound of Cinema. Met onder meer aandacht voor de Amerikaanse componist Elmer Bernstein (1922-2004), die niet alleen de soundtrack componeerde voor (onder veel meer) The Ten Commandments maar ook voor de westernklassieker The Magnificent Seven.
 • Arte tv (20.15): Denkmähler der Ewigkeit. Afl.: Petra, Schönheit im Felsmassiv, de rotsstad op de grens van Syrië, Jordanië en de Negev.
 • Arte tv, 21.35: Superheroes: A Never-Ending Battle. Driedelige documentaireserie over de helden uit de cultuurgeschiedenis van de afgelopen 75 jaar. De drie afleveringen worden achter elkaar uitgezonden.
 • Canvas, 23.40: Liberté (Korkoro). Drama uit 2009 over de lotgevallen van een groep Roma in het Vichy-gedeelte van Frankrijk ten tijde van WOII.

zondag 19 april

 • NPO 1 (VPRO), 11.20: VPRO Boeken. Wim Brands spreekt onder meer met Ad Fransen naar aanleiding van diens nieuwe roman Vaderskind, waarin hij de doopceel licht van zijn 'foute' vader en de invloed van dit schaamtevolle verleden op zijn leven.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 11.25: OVT - De oorlogskoningin. Zesdelige hoorspelserie van Tomas Ross. Het radiodrama speelt zich af in 1962, het jaar waarin prinses Wilhelmina overleed, met flashbacks naar de oorlogsjaren.
 • NPO 2 (NOS), 14.00: 70 jaar na bevrijding kamp Amersfoort. Live verslag van de herdenking van het feit dat de SS de leiding van Kamp Amersfoort overdroeg aan het Rode Kruis. Een samenvatting wordt uitgezonden om 18.40 uur.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • NPO Radio 1 (NTR), 20.00: De kennis van nu. Afl.: Wageningen UR bestuursvoorzitter Louise Fresco over 'een nieuwe verlichting'.
 • NPO Doc (VPRO), 20.10: The Buddha: The Story of Siddhartha. Tweeluik uit 2010 van de Amerikaanse cineast David Grubin over het leven van deze verlichte geest. Herh.: 23/4, 14.25.

maandag 20 april

 • NPO Cultura (VPRO), 10.45: Death of a Poet, Joseph Brodsky. Documentaire uit 2001 over leven en werk van de Russische existentialistische dichter en Nobelprijswinnaar, de dichter Joseph Brodsky.
 • Mezzo tv, 13.00: Dialogue with Rothko. Ballet van de Amerikaanse choreografe Carolyn Carson.
 • NPO Doc (VPRO), 20.25: Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoette in 1993 wetenschappers over wat wetenschap ons gebracht heeft. Afl.: Migraine - Oliver Sacks.
 • BBC 1, 20.30: The Leader Interviews: Ed Miliband. Gesprek met de Britse Labour partijleider.
 • Salto (Nefesh tv), 21.00: Good Deeds Day, Vredestocht en Oxymoron. Meer informatie op nefesh.nl.

dinsdag 21 april


woensdag 22 april

 • Arte tv, 17.25: Nürnberg - Die Prozesse. Afl.: Hermann Göring - Nazi ohne Reue. Deel 1 van een gedramatiseerd tweeluik over nazi-kopstukken, gebaseerd op ooggetuigenverslagen en archiefmateriaal.
 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: OBA live. Met onder meer filosofe Stine Jensen over raddraaier en invloedrijke feministe Germaine Greer.
 • Arte tv, 21.45: Die wilden Zwanziger. Afl. 1: Berlin und Tucholsky. Het Berlijn van de jaren '20 door de ogen van de Duits-Joodse journalist, satiricus en lyrische dichter Kurt Tucholsky, met archiefbeelden en zorgvuldig nagespeelde scènes.

donderdag 23 april

 • Arte tv, 13.55: An American in Paris, klassiek geworden musicalfilm uit 1951 met muziek van George Gershwin.
 • Arte tv, 22.15: Hatufim - In der Hand des Feindes. 14-Delige Israëlische dramaserie (tweede reeks). Afl. 4, 5 en 6.

vrijdag 24 april

 • NPO Radio 5 (HUMAN), 19.00: OBA live. Hoofdgast is Roel van Duijn over zijn boek Spitten voor de moffen, het onlangs teruggevonden oorlogsdagboek van zijn vader Gerard.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
   
jaargang 11, nummer 15
vrijdag 17 april 2015
 

In deze nieuwsbrief

Gezellig, leuk én leerzaam: de Crash Course
Nederlands rabbinaat door de eeuwen heen
Mameloshn bij Crescas
Crescas zoekt!
Media-aandacht voor Joodse canon
Negen columns!
In de Digibieb: Pakkettenrapport Rode Kruis
Boekennieuws
Monica Held: een liefde ná Auschwitz
Expositie: Connected
GOED FOUT, een minder bekend stuk geschiedenis
Nieuws van heinde en verre
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 17 - 24 april


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Zo, Pesach is weer achter de rug. Voor een jaar zijn we weer vrij, totdat we ontdekken dat we vastzitten in onze vaste gewoontes, gedrags- ...
lees verder
Webcolumn Emile Schrijver
Afgelopen zondag, Stadion Galgenwaard, FC Utrecht-Ajax, 1-1. Van de tribune klonk het volgende lied: “Me vader zat bij de ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Misschien is het grootste verschil tussen de filosofen Henri Bergson en Emmanuel Levinas wel de cultstatus die Bergson in zijn tijd als filosoof ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Uiteraard waren we met onze familie bij elkaar voor Pesach. En ik had het voorrecht om, op de valreep, nog even een pakje matzemeel te ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Ik zou graag willen weten of Hillary Clinton in haar nieuwe rol van Democratische presidentskandidaat Barack Obama’s toenaderings- ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
In mijn vorige column liet ik u weten, bij wijze van klein grapje, dat ik nooit meer over Iran en wat daarmee samenhangt, zou schrijven ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Erev Jom Hasjoa (15 april) ging ik naar de Cinematheque om de film ‘Tunnel of Hope’ te zien. Michael Kagan, die deze avond had ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
In Israël vliegen de hardnekkige geruchten al maanden rond in de gemeenschap van ex-Nederlanders, en in Nederland bij de Joodse ...
lees verder
Webcolumn Gastcolumnist
Mijn reis gaat verder. Volgende halte: Krakow, Polen. Voor de oorlog was bijna een derde van deze stad Joods, tegenwoordig zijn er nog ...
lees verder


(advertenties)

banner sinaicentrum

banner amphora

banner yanshuf

banner venstra

banner joodsamsterdam

banner givat

banner sivmo

banner israelactie

banner jonet

banner luna3

banner meldpunttaal

banner kunstenisrael

banner blankevoort

banner propra

banner limmoed2015

banner jonet_jingles

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier