Crescas nieuwsbrief - vrijdag 13 maart 2015

Warmlopen voor de Crash Course

Over twee maanden, om precies te zijn op zondag 10 mei, start de Crash Course Ivriet, de stoomcursus modern Hebreeuws die Crescas met enige regelmaat organiseert.

De ervaring leert dat mensen soms aarzelen om aan deze intensieve, vijfdaagse cursus deel te nemen, bang dat hun basiskennis misschien tekortschiet of wat sleets is geraakt door gebrek aan praktijkervaring.

Voor iedereen die zich hierin herkent, hebben we dit jaar Warming up voor de Crash Course aan het cursusprogramma toegevoegd. Net als de Crash Course zelf, bieden we deze 'opwarmles' aan op drie niveaus.
De beginners oefenen het Alef-Beet en kleine woordjes, de lichtgevorderden en gevorderden halen hun kennis op. Na de les komt u voldoende beslagen ten ijs om het maximale uit de Crash Course te halen.

Er is nog plaats, dus kies op onze website uw niveau en schrijf meteen in!

En als u twijfelt hoe het gesteld is met uw kennis van het modern Hebreeuws: we hebben een kosteloze online kennistoets Ivriet beschikbaar! U krijgt hiervoor, na aanmelding, een code waarmee u toegang krijgt tot de toets. Het maken van de toets kost u circa 10 minuten. Met het resultaat kunnen wij uw kennisniveau nauwkeurig bepalen.

Canon van 700 Jaar Joods Nederland

Hij is bijna klaar, de Canon van Joods Nederland! De afgelopen week zijn er heel wat overuren gemaakt: alle teksten zijn nog eens zorgvuldig gecheckt, de laatste foto’s opgevraagd, de rechten op de foto’s geregeld, etc. etc. Tekst en foto’s liggen nu bij de drukker, tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan de online versie.

Waaruit bestaat De Joodse Canon eigenlijk?

De Canon van 700 jaar Joods Nederland is een kort en bondig overzicht van de geschiedenis van de Joden in Nederland. Hoe is het de Joden vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend wisten te vestigen? Deze vraag wordt in de Canon beantwoord. Gekozen is voor een lopend verhaal, gevat in 100 vensters die met elkaar een evenwichtig, representatief beeld geven. Elk venster heeft betrekking op een centrale gebeurtenis, een plaats (een zogenaamde lieu de mémoire), een persoon of een voorwerp, aan de hand waarvan een belangrijk aspect van de Nederlands-Joodse geschiedenis verteld wordt. Elk venster heeft een korte tekst van zo’n vierhonderd woorden en is gekoppeld aan een sprekende, iconische afbeelding. De vensters zijn per eeuw gegroepeerd rond een samenbindend thema, waardoor het lopende verhaal tot stand komt. In de Canon, die van de Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw loopt, is aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie, voor belangrijke rabbijnen, maar ook voor de Joodse marskramer en het antisemitisme in Nederland. Deze Canon wil iedereen een handvat bieden om snel een goed overzicht te krijgen, een kapstok waarmee een ieder vervolgens zelf aan de slag kan gaan.

De Joodse Canon is een gezamenlijk project van Crescas en JMW. De inhoud is verzorgd door Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet, twee historici die hun sporen op het gebied van de geschiedschrijving van het Nederlandse jodendom ruimschoots verdiend hebben.

Het prachtig vormgegeven boekje met de Canon is binnenkort te koop voor € 14,95. Wij geven u graag een sneak preview. En als u nú lid wordt van de Crescas-misjpoge, sturen wij u direct na het verschijnen een gratis exemplaar.

Wandelen door Joods Rotterdam, extra datum!

De wandeling door Joods Rotterdam op 19 april was heel snel volgeboekt. Gids Rob Snijders was bereid om deze bijzondere stadswandeling langs het Joodse erfgoed in zijn geboortestad te herhalen.
De keus is gevallen op zondag 31 mei.
Samen met Rob gaat u langs gebouwen en plaatsen uit het Joodse verleden van de stad die nu nog bestaan, andere worden in verhalen en afbeeldingen uit de geschiedenis opgediept en als het ware tot leven gewekt.

Een betere gids dan Rob Snijders, initiator en gedreven beheerder van de websites over Joods Rotterdam en Joods Amsterdam, is niet denkbaar!

[cursus]7547[/cursus]

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: van Vladimir Zjabotinski de indrukwekkende autobiografische roman uit 1936 Afscheid van Odessa, In memoriam Mizzi, een novelle van Ida Simons die bijna 60 jaar na verschijnen nu opnieuw is uitgegeven, en Vergeet niet dat je arts bent. Joodse artsen in Nederland 1940-1945, handelseditie van het proefschrift van Hannah van den Ende die daarmee op 2 april aan de Universiteit Maastricht hoopt te promoveren.

Engelstalig: The Best Place on Earth, de verhalenbundel waarmee Ayelet Tsabari de prestigieuze Sami Rohr Prize for Jewish Literature 2015 heeft gewonnen. Lees meer over het boek en de schrijfster op jewishbookcouncil.org.

En verder:

 • Donderdag 19 maart om 17.00 uur spreekt Laura Starink bij Uitgeverij en boekhandel Pegasus, Singel 367 in Amsterdam, over haar nieuwe boek De schaduw van de grote broer - Letten en Russen/Joden in Polen/Duits Kaliningrad/Oorlog om Oekraïne.
 • In 2012 waren er al grote zorgen om de Centrale Bibliotheek Beit Ariela in Tel Aviv (Tablet berichtte erover), en vorige week besloot de bibliotheek de volledige collectie Jiddisje boeken te dumpen. Not a pretty sight, schreef Ha'aretz. Aanleiding: niemand leest ze (evenmin als de Spaanse en Duitse boeken, ook die gaan uit de collectie).
 • Let op: zondag 15 maart 2015 kunt u met het Boekenweekgeschenk 2015 gratis met de trein door heel Nederland! 1 Boekje = geldig voor 1 persoon, 2de klas, in alle binnenlandse treinen van NS, Arriva, Connexxion, Breng, Syntus en Veolia.
 • Het inmiddels traditionele Boekenbal voor Lezers dat op de laatste zaterdagavond van de Boekenweek wordt gehouden, vindt dit jaar plaats in Haarlem. Zaterdag 14 maart 2015 wordt daar de sfeervolle Lichtfabriek omgetoverd tot dé plek voor iedereen die de literatuur een warm hart toedraagt. Meer informatie op boekenweek.nl.

In de Digibieb: Abraham van Collem

Abraham Eliazer van Collem (1858-1933) was een Nederlands communistisch dichter, stelt Wikipedia kort en bondig. Dat was Bram van Collem inderdaad: Nederlands, want geboren in Rotterdam, maar ook Joods en zoon van een venter in manufacturen en een marktkoopvrouw. Werken in de stoffenhandel was van meet af aan zijn bron van inkomsten en dat zou het tot het einde van zijn leven blijven. Maar zijn hart lag elders, al begon hij pas op latere leeftijd met schrijven.
Het eerste wat van hem in druk verscheen waren de Russische melodieën, een bundel beschouwingen waarin zijn intense betrokkenheid met de in Rusland door pogroms opgejaagde Joden van de bladzijden spat. Het zou het begin zijn van een klein maar indrukwekkend oeuvre.
Van Collem schreef vanuit een grote sociale bewogenheid, zoals de Liederen van huisvlijt (1917) laten zien: een in dichtvorm gegoten, aangrijpende weergave van proletarische ellende. Maar hij geloofde ook, optimistisch en strijdvaardig, rotsvast in een revolutionair socialisme; daarvan getuigen de gedichten in Opstandige liederen (1919).

Van Collem - hij schreef ook onder de pseudoniemen Bram Collem, Lodewijk Gangwater en Bram Westergeest - stelde zijn dichtkunst in dienst van een groeiende bewustwording van sociaal onrecht en de komst van een betere toekomst. De titel 'proletarisch dichter' past hem als geen ander, en zijn stem werd graag gehoord: gedichten als Gebed te Waalwijk (1917) en Slachtveld ontbraken op geen enkele voordrachtavond van de arbeidersbeweging.
'Alles aan hem was echt en vurig en direct', schreef H.E.H. van Loon in 1933 in het In Memoriam dat na Van Collems overlijden verscheen in jaargang 97 van literair tijdschrift De Gids.

Maar beter dan Van Collem zelf kan niemand deze bevlogen self-made dichter karakteriseren:

Maar als ik dood zal zijn, moet gij mij wekken,
Opdat, wanneer de Vrijheid zingt op aard,
Mijn oude stem zich bij de Uwe paart.
Maar als ik dood zal zijn, moet gij mij wekken.

In de Digitale Joodse Bibliotheek zijn 10 van de in totaal 12 boeken van Van Collem opgenomen, waaronder zijn laatste, God, uit 1930. U kunt de boeken online lezen of als PDF downloaden.

In het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) wordt Abraham van Collem gedetailleerd in zijn tijd geplaatst.

Benefietconcert voor 'De Uil'

De Uilenburgersjoel is gebouwd in 1766 en is daarmee één van de laatste oorspronkelijke Joodse bezittingen die staat in – van oorsprong – één van de bekendste Joodse volksbuurten. Het pand is een rijksmonument gebouwd in Lodewijk XV-stijl met elementen van Joodse stijl.

Twee jaar geleden nam de Stichting Uilenburgersjoel de synagoge over van de gemeente Amsterdam, met de verplichting het gebouw te restaureren.
Na een grondige inventarisatie bleek dat er heel wat aanpassingen nodig zijn om de Uilenburgersjoel te maken tot hét ontmoetingscentrum in de oude Joodse buurt.
Tijdens de restauratie zullen de fundering en de draagconstructie worden gecontroleerd, de gevels hersteld en de wanden, de kozijnen en deuren gestuct. Ramen worden vernieuwd, buitenmuren behandeld tegen vocht en het nodige schilderwerk wordt verricht.
Verder vraagt het gebouw aanpassingen die het pand in de 21ste eeuw brengen. Zo krijgt het een lift, waardoor het toegankelijk wordt voor mensen die minder goed ter been zijn. De inrichting wordt flexibeler, het bestaande trappenhuis wordt onder handen genomen, de keukenfaciliteit wordt verbeterd. Dit alles met als doel een monumentaal pand met moderne faciliteiten te realiseren.

Inmiddels zijn de voorbereidingen van de restauratie in volle gang, en ook de fondsenwerving is opgestart. Maar er is, hoe kan het anders, meer geld nodig.
Om die reden nodigt de stichting u uit voor een benefietconcert ín de Uilenburgersjoel, om geld in te zamelen voor de restauratie.

Op het programma:
Omer Klein, jazzpianist en componist, chazzan Sacha van Ravenswade, klezmerband Di Gojim, Jiddisje liedjes met Yvette Anna en Carla da Silva, samen Die Sheyne Sisters, een inleiding in de restauratieplannen door Izak Salomons van Salomons Architecten, het bureau onder wiens leiding de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, en actrice/zangeres Julika Marijn die de presentatie verzorgt.

 • Zondag 29 maart, 15.30 uur: Benefietconcert Uilenburgersjoel, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam.
  Aanmelden zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk 15 maart, op deuilenburger@gmail.com.
  De entree is gratis!

Vechten tegen windmolens: portret van een vastberaden ambassadeur

In de onthullende documentaire Vechten tegen windmolens, zondag 15 maart om 13.00 uur te zien op NPO2, krijgen we een interessante inkijk in de wereld van de Israëlische diplomatie waarbinnen de Israëlische ambassadeur Haim Divon op onvermoeibare wijze de belangen van zijn land probeert te behartigen. Uitgangspunt van de documentaire: 'Hoe verdedig je Israël in deze tijd in het huidige Nederland’.

Documentairemaakster Heleen Minderaa volgde Divon sinds de zomer van 2014, toen Israël in zwaar conflict was met Hamas in Gaza en de Nederlandse media de kijker overspoelden met afschuwelijke beelden van bloedige aanslagen en ontredderde Palestijnen. Ook de beschietingen van Israëlische steden werden getoond, terwijl in de Haagse Schilderswijk tijdens grimmige demonstraties antisemitische leuzen werden gescandeerd, en binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap gesproken werd over hoe en wanneer het land te verlaten en Joodse instellingen extra beveiligd werden.

Binnen deze gepolariseerde arena is het de taak van ambassadeur Haim Divon om zijn Israël te dienen en te verdedigen. Geen gemakkelijke opdracht.

 • Zondag 15 maart, NPO 2, 13.00: Vechten tegen windmolens. De moeizame missie van ambassadeur Haim Divon.

Koorbiënnale 2015 zoekt amateurkoren!

Tijdens de Internationale Koorbiënnale 2015, van 26 juni tot en met 5 juli, in Amsterdam en Haarlem, zal er een samenwerkingsproject plaatsvinden tussen vijf Amsterdamse amateurkoren met duidelijk eigen repertoire, en het Rundfunkchor Berlin. Dit koor treedt 4 en 5 juli op in het Muziekgebouw aan 't IJ met de voorstelling A Human Requiem. Een aantal zangers van het Rundfunkchor Berlin zal ook, als Choir in Residence op donderdagavond 2 juli workshops geven aan de uitgekozen koren. De gecoachte koren zullen daarna - waarschijnlijk zaterdag 4 juli - met hun eigen repertoire enkele flash mob optredens geven in Amsterdam. Of dat ook in Haarlem gebeurt, is nog niet helemaal zeker.

Crescas wil de Koorbiënnale graag helpen in contact te komen met de Joodse koren in Amsterdam.
Zingt u zelf, of kent u mensen die in zo'n koor zingen? Meld het zo snel mogelijk per email aan eline@koorbiennale.nl. Producent Eline Snoek neemt dan contact met u op.

De organisatie van de Internationale Koorbiënnale 2015 verzorgt de coaching, de flash mobs en het vervoer tussen Amsterdam en Haarlem v.v. Voor de concerten van het Rundfunkchor Berlin zijn voor de zangers van de uitgekozen koren kortingskaarten verkrijgbaar,

Meer informatie over de Internationale Koorbiënnale 2015 op de website van de organisatie.

Waarheid in fictie, fictie in waarheid

Literaire Salon Maastricht ontvangt zondag 15 maart 2015 de schrijfsters Pauline Micheels en Mieke Tillema
voor een programma met verhalen die raken, botsen en prikkelen. Het vertrekpunt voor Waarheid in fictie, fictie in waarheid: interneringskamp Westerbork.

Historica Pauline Micheels schreef een aantal non-fictie boeken, waaronder de recent verschenen oorlogsnovelle Vandaag, het fictieve dagboek van een elfjarige jongen in dat kamp, deels gebaseerd op historische kennis, deels op verhalen die in haar familie de ronde deden.

Neerlandica Mieke Tillema schreef een aantal dichtbundels en werkt nu aan een biografie over pianiste en schrijfster Ida Simons, die in de oorlog in Westerbork en Theresienstadt zat. In Simons’ onlangs heruitgegeven roman Een dwaze maagd (1959) komt de oorlog nauwelijks ter sprake, maar in de novelle In memoriam Mizzi uit 1956, die deze maand opnieuw verschijnt, des te meer.

Voor adres en kaarten zie pesthuyspodium.nl.

Phoenix, een complexe film over bedrog in vermomming

Dinsdag 24 maart wordt in het Goethe-Institut in Amsterdam het Krimi-Melodrama Phoenix vertoond.
Het is de zevende film van Christian Petzold (1960), die drie jaar terug grote indruk maakte met zijn Oscargenomineerde DDR-drama Barbara (2012).

Phoenix gaat over Holocaust-overlevende Nelly Lenz, die na de oorlog haar verwoeste uiterlijk met een ingrijpende gezichtstransplantatie laat herstellen. Ze keert terug naar het kapotgeschoten Berlijn om haar man Johnny te zoeken. Was hij degene die haar heeft verraden aan de nazi's?
Phoenix is geen alledaagse thriller maar veeleer een allegorie voor overleven, met een uiterst intelligent geschreven plot, ondersteund door even intelligent gekozen muziek.

De film ontving in San Sebastian de prijs van de internationale filmkritiek en werd zeer goed ontvangen op het London Film Festival 2014.

De trailer is op Vimeo te bekijken.

R.B. Kitaj: Unpacking My Library

In het werk van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Ronald Brooks Kitaj (1932-2007) spelen zijn Joodse identiteit en interesse in literatuur, filosofie, film, politiek en kunstgeschiedenis een centrale rol.
Kitaj vestigde zich in 1957 in Groot-Brittannië, waar hij onder meer studeerde aan de Royal College of Art in Londen. Zijn eerste solotentoonstelling, Pictures with commentary, Pictures without commentary, vond plaats in 1963. Zijn fascinatie met boeken en literatuur - hij was zijn leven lang een fervent lezer en boekenverzamelaar - zijn hier in citaten al duidelijk aanwezig.

De schilderijen en zeefdrukken in de tentoonstelling R.B. Kitaj: Unpacking My Library, van 20 maart tot en met 12 juli in het Joods Historisch Museum, voeren de bezoeker mee door de bibliofiele belevingswereld van R.B. Kitaj. In Kitajs eigen woorden: "Boeken zijn voor mij, wat bomen zijn voor een landschapsschilder."
Een vernietigend oordeel van de kunstcritici over Kitajs retrospectieve tentoonstelling in de Tate Gallery in 1994 leidde tot zijn vertrek uit Londen. Zijn verslechterende gezondheid en groeiende depressiviteit leidden er toe dat hij in 2007 een einde aan zijn leven maakte. Zijn rehabilitatie als een van de belangrijkste kunstenaars van de Londense kunstscene vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, heeft hij niet meer meegemaakt.
In The Guardian van 10 februari 2013 verscheen een artikel naar aanleiding van de eerste grote tentoonstelling van Kitajs werk, in twee musea in Londen.

In het JHM Magazine is een uitvoerig artikel te lezen over Ronald Kitaj en de tentoonstelling in het JHM.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • De Britse journalist Michael Goldfarb kijkt op BBC News terug op 50 jaar 'leven met het J-woord', en spaart daarbij zijn lezers noch zichzelf.
 • De opera Rise and Fall of the City of Mahagonny, bijna 100 jaar geleden geschreven door Bertold Brecht en Kurt Weill, heeft nog niets van zijn actualiteit verloren, schrijft The Independent.
 • In de Frankfurter Algemeine Zeiting (FAZ) een artikel over een indrukwekkend kunstproject, te zien in Dresden.
 • Een interessant vraaggesprek op Israel21C over ultraorthodoxe Israëli's en high-tech.
 • Vogelaars op vakantie in Israël, opgelet: het Eilat Bird Festival begint zondag 15 maart!
 • Mosaic Magazine biedt ruimte aan het vervolg op de altijd weer terugkerende discussie of de uittocht uit Egypte wel (of niet) heeft plaatsgevonden.
 • The Cabaret of Death is een Poolse documentaire van speelfilmlengte over theaterartiesten die zich tijdens de Holocaust met hun optredens het leven hoopten te redden. In mei te zien op het Krakow Film Festival.
 • In JPost schrijft blogger Stephen Donshik over zijn bezoek, vorige week, aan Joods Amsterdam.

Lenteconcert in Zeist

Vrijdag 27 maart 2015 geeft het Jerusalem Quartet het jaarlijkse Lenteconcert van de Zeister Muziekdagen.
Op papier, zo laat de organisatie weten, is het concert uitverkocht, maar het kan zijn dat er alsnog kaarten beschikbaar komen, en dat wordt bekend gemaakt op de website van het festival en op Twitter.

Op het programma: Strijkkwartet op. 18, nr. 4 van Ludwig van Beethoven, het Strijkkwartet nr. 2, ‘Intieme brieven’ van Leoš Janácek, en van Franz Schubert het Strijkkwartet nr. 14, D 810, ‘Der Tod und das Mädchen’.

Het Israëlische Jerusalem Quartet wordt gevormd door Alexander Pavlovsky en Sergei Bresler, viool, Ori Kam, altviool en Kyril Zlotnikov, cello.
 
Het concert vindt plaats in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist. Aanvang: 20.15 uur.

Society for the Protection of Nature in Israel

De Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) is de organisatie die zich al 60 jaar inzet voor de bescherming en het behoud van al het natuurschoon dat het land rijk is. Wat de SPNI doet, is bepalend voor hoe de natuur in Israël er in de toekomst uit zal zien, want zoals overal ter wereld is ook de natuurlijke omgeving in Israël kwetsbaar en onderhevig aan de (soms nietsontziende) invloed van de mens.

De startpagina biedt, naast de tabs Who We Are, What We Do en News & Publications, die voor zichzelf spreken, ook de tab Explore Natural Israel.
Daar vindt de bezoeker niet alleen een overzicht van komende activiteiten, maar ook een uitvoerige beschrijving van de Israel National Trail, de wandeltocht die begint in Kibboets Dan en ruim 1.000 kilometer verder eindigt in Eilat. Zondag 5 april kunt u een deel van de Israel Trail ook per fiets afleggen! Vogelaars vinden informatie bij Birding in Israel, en wie zijn bezoek aan Jeruzalem een groen tintje wil geven, kan terecht op de Jerusalem Green Map.

Er zijn prachtige foto's te bekijken onder Photo Gallery. Helaas wordt het blog van de SPNI niet bijgehouden: de laatste (zeer lezenswaardige) bijdrage gaat over het Sjemitajaar, dat inmiddels al een half jaar oud is.

SPNI is actief op Facebook en twitter en biedt prominent op de startpagina de mogelijk in te schrijven voor de nieuwsbrief.

De American Society for the Protection of Nature in Israel (ASPNI) bestaat sinds 1986 en ondersteunt vanuit de Verenigde Staten het werk van de SPNI.

The Genius of the Jews

Historicus Simon Schama en emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië, Lord Jonathan Sachs, gingen 17 februari 2015 met elkaar in debat over de vraag waar de buitengewone veerkracht van het Joodse volk vandaan komt. Samen graven ze diep in de Joodse geschiedenis en vinden ze antwoorden die als verklaring kunnen dienen voor de geniale overlevingszin van de Joden.
David Gregory leidde het gesprek, dat bijna anderhalf uur duurde en dat plaatsvond in het cultureel gemeenschapscentrum 92nd Street Y in de Upper East Side van Manhattan.

U kunt het gesprek ook downloaden van YouTube.

Televisie en radio 13 - 20 maart 2015

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren: De komende verkiezingen in Israël. Alhoewel de Joodse gemeenschap buiten Israël niets heeft in te brengen bij deze tweestrijd, raakt de uitslag van die verkiezingen wel degelijk aan de belangen van Joden elders in de wereld en aan het Midden-Oostenconflict. Daarover gaan journalist Hans Knoop en vanuit Israël correspondent Jan Franke met elkaar in debat. En verder komt schrijver L.H. Wiener vertellen over zijn nieuwe roman In zee gaat niets verloren.


vrijdag 13 maart

 • NPO 1 (JO), 13.00: De Koosjere Hamvraag. Afl.: Za'atar. Jigal Krant gaat op onderzoek uit om te ontdekken wat za’atar, een kruidenmix afkomstig uit Israël of elders uit het Midden-Oosten, precies is, en wat de ultieme samenstelling is, áls die bestaat natuurlijk.
 • NPO 1 (JO), 13.15: Waarom haten ze ons? Tweede deel van een documentair tweeluik uit 2014 waarin Gideon Levy van binnenuit onderzoekt hoe Joden omgaan met de gevolgen van antisemitisme en wat trauma’s met hen doen.
 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 20: Genocide.
 • Mezzo tv, 15.30: De Israëlische jazzpianist Shai Maestro en zijn trio Live at jazz in Marciac.
 • NPO 3 (NTR), 20.30: College tour. Afl.: Lodewijk Asscher. Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher te gast in debatcentrum De Rode Hoed.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • Arte tv, 22.35: Web Junkie. Israëlisch-Amerikaanse documentaire uit 2013 van Shosh Shlam en Hilla Medalia over Chinese afkickklinieken voor internetverslaafden.
 • NPO Radio 1, 0.00: Hoorspelhalfuur - Fluiten in het donker. Afl.: De Jachtclub. Tom, een zelfgenoegzaam politicus van een kwijnende partij, wordt verraden. Door de beruchte columniste Mylène? Of door zijn eigen partij? Schrijver: Wanda Reisel.

zaterdag 14 maart

 • NPR Radio 1 (KRO), 11.00: De taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • BBC Radio 3, 20.20: Opera on 3. Afl.: The Rise and Fall of the City of Mahagonny, opera van Bertold Brecht en Kurt Weill, live uit het Royal Opera House, Covent Garden.
 • BBC 2, 23.45: Enigma. Thriller uit 2001 over de race tegen de tijd om de code te kraken die de Duitsers tijdens WOII gebruikten om met hun onderzeeboten te communiceren.

zondag 15 maart

 • NPO 2 (JO), 13.00: Vechten tegen windmolens: portret van een vastberaden ambassadeur (zie elders in deze nieuwsbrief).
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • NPO Doc (MAX), 19.10: Rosa Spierhuis vol kunstenaars. In het Rosa Spierhuis in Laren wonen en werken bekende en minder bekende kunstenaars. Worden mensen gelukkiger en ouder als ze actief en onder gelijkgestemden zijn? Herh.: 12/3, 0.50.
 • Canvas, 20.35: The Genius of Photography. Afl.: The genius of photography. In deze aflevering volgen we de voetsporen van Robert Frank, die in de jaren '50 een epische reis maakte door de Verenigde Staten, en William Klein, die na een jarenlang verblijf in Europa, met de frisse en scherpe blik van de buitenstaander een opmerkelijke fotoreportage over New York maakte.

maandag 16 maart

 • BBC 2, 15.05: The world at war. Afl. 19: Pincers.
 • NDR, 23.15: Wunderkinder. Oorlogsdrama uit 2011 over violiste Hanna die in Poltava bevriend raakt met de Russisch-Joodse musici Abrascha en Larissa, de wonderkinderen van de stad. Maar dan valt Hitler in 1941 de Sovjet-Unie binnen.

dinsdag 17 maart

 • BBC 2, 15.05: The world at war. Afl. 21: Nemesis.
 • NDR Kultur Radio, 20.00: Kulturforum. Afl.: Der Tod im Inselgarten. Veel Duitse schrijvers vertrokken naar Mallorca toen de nazi's aan de macht kwamen. Maar toen de Spaanse burgeroorlog uitbrak dreigde het eiland alsnog een dodelijke val te worden.
 • Salto A1 (NEFESH TV), 21.00: In de voetstappen van Joods Erfgoed / Turkije en In de voetstappen van Joods Erfgoed / Tunesië. Sinds de uittocht uit Egypte hebben de Joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s werelds eeuwige nomaden geworden. Zo kon op bijna elke willekeurige plek een Joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen.
 • NPO Doc, 22.05: Regiodoc. Afl.: Houd moed en vertrouwen. De verhalen achter drie van de zestien Stolpersteine die in Oude Pekela zijn gelegd. Herh.: 19/3, 19.35 uur.

woensdag 18 maart

 • NPO Doc (BOS), 20.30: 2Doc. Afl.: Two Raging Grannies. Documentaire uit 2014 waarin voormalig kleuteronderwijzeres Shirley (1923) en de Joods-Amerikaanse Hinda (1929) op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen over de huidige economie.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Meeting The Giants of Jazz (3) - trompettist Ruby Braff, zoon van Russisch-Joodse immigranten.

donderdag 19 maart

 • BBC 2, 15.00: The world at war. Afl. 22: Japan.
 • NPO 2 (AVROTROS), 23.00: Close up. Afl.: The Man Who Shot Beautiful Women. Portret van fotograaf Erwin Blumenfeld die in de loop van zijn carrière meer Vogue-covers schoot dan welke andere fotograaf vóór of na hem gedaan heeft. In 1950 gold hij als de best betaalde fotograaf ter wereld.
 • NPO 2 (VPRO), 23.50: Agora. Historisch drama uit 2009 dat zich afspeelt in het jaar 391, de nadagen van het Romeinse Rijk, in Alexandrië. Thema: de redeloosheid van religie.

vrijdag 20 maart

 • BBC 2, 15.00: The world at war. Afl. 25: Pacific.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.