vrijdag 20 februari 2015
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Samuel Sarphati: vooruitziende blik

In de 19e eeuw was Amsterdam een stad van vergane glorie, overbevolkt, afgeleefd, verpauperd en vervuild, waarin weinig nog herinnerde aan de glorieuze Gouden Eeuw. In de woorden van Jacobus Gerhardus van Niftrik, van 1864 tot 1901 stadsingenieur van Amsterdam: Tot op zolders en in kelders werd gewoond, vaak onder omstandigheden beneden de waardigheid van den mensch. […] Toch werden de enkele […] die tot wering van dat euvel wenschte over te gaan tot het uitbreiden van de stad, eenvoudig bespot en waar het kon tegengewerkt.

Eén van die 'enkele' was de vooraanstaande Joodse arts en filantroop Samuel Sarphati (1813-1866). Sarphati was een idealist in hart en nieren en onverzettelijk in zijn voornemen de leefomstandigheden van de gewone Amsterdammers te verbeteren. Hij maakte een begin met gemeentelijke afvalverzameling en zette in 1855 de eerste broodfabriek van Nederland op poten. Maar ook de geestelijke gezondheid van zijn medeburgers ging hem ter harte: in 1864 werd het Paleis voor Volksvlijt geopend, een plek bestemd voor de uitwisseling van kennis.

In de cursus Samuel Sarphati vertelt historica Lydia Hagoort niet alleen over de talloze initiatieven van deze bevlogen Amsterdammer, maar ook over zijn persoonlijk leven.
De eerste les is maandag 11 mei. De tweede les neemt de docente u mee naar Ouderkerk aan de Amstel voor een rondleiding over de Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim, waar Sarphati en zijn vrouw Abigaël Mendes de Leon begraven liggen.

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Oeroude normen en hedendaags zakendoen

De eerste vraag die God een overledene stelt, zo staat in Talmoed (Sjabbat 31a) te lezen: 'Heb je eerlijk zaken gedaan?'
Zakendoen, dat wil zeggen handel drijven, kopen en verkopen, eerlijk wegen en meten, rente heffen en omgang met de concurrentie, bestaat sinds mensenheugenis. De mate waarin, en met name de wijze waarop iemand die zaken doet daar zelf beter van wordt, is onderhevig aan fatsoensnormen.
Handelen in alle betekenissen van het woord, dus óók in de zin van zaken doen, kent een heel pakket gedragsregels en fatsoensnormen. Ethisch handelen / handel drijven moet gebeuren in overeenstemming met de waarden en normen waaraan een ieder zich in redelijkheid gehouden acht.
Die waarden en normen liggen in het jodendom verankerd in Tora en Talmoed. Het zijn die halachische voorschriften die dus ook op het gebied van zakendoen moeten worden nagevolgd.

In de cursus Zakendoen en Joodse ethiek laat docent Michael Bloemendal zien waar de algemene en de Joodse ethiek elkaar kruisen en versterken. De vraag óf, en zo ja waar verschillen zijn aan te wijzen en wat het effect daarvan kan zijn, komt zeker ook aan de orde.

De cursus bestaat uit vier lessen en gaat dinsdag 3 maart van start.

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Julie Blocq, onze nieuwe collega

Met ingang van maandag 2 maart hebben wij er op het Crescaskantoor een nieuwe collega bij. Julie Blocq-Schipper komt ons team versterken. Die uitbreiding is meer dan welkom: er ligt een berg werk te wachten!

Julie is afkomstig uit het onderwijs en heeft een eigen studiebegeleidingspraktijk. Bij Crescas heeft ze een 60%-baan. Zij is op kantoor op maandag (hele dag), op dinsdag- en woensdagochtend en op donderdag de hele dag. In haar functie van beleidsmedewerker gaat zij zich met alle mogelijke activiteiten van Crescas bezighouden.
Julie is bereikbaar op blocq@crescas.nl en natuurlijk op ons algemene telefoonnummer 020-6402380.
Wij heten Julie van harte welkom en wij hopen op een langdurige plezierige samenwerking!

In de Digibieb: Mary Dorna

Al mijn verhalen berusten op beleefde werkelijkheid. Ze zijn waar gebeurd. Ik behoor niet tot diegenen die iets kunnen verzinnen. Het is een befaamd citaat uit een interview met Mary Dorna in Het Parool van 28 november 1967, enkele jaren voor haar dood in 1971.

In het leven van Mary Dorna - pseudoniem voor Mary Jeanette Tenkink-Stoppelman - was sprake van een overmaat aan 'beleefde werkelijkheid'. Uit de uitvoerige levensbeschrijving op JHM.nl komt een jonge vrouw naar voren die al vroeg haar eigen plan trok en snelle beslissingen en het avontuur niet schuwde.
Zij bepaalde wanneer en hoe ze zich aan iets of iemand bond, en als het haar niet beviel, nam ze de benen. De echo van haar huwelijk met de Engelsman Felix Gabriel Bowers in 1911 en de korte periode dat ze met hem in Argentinië woonde, redde haar in 1943 het leven, mede dankzij Bruno Wille, de man die haar tweede echtgenoot zou worden en die lange tijd in de veronderstelling verkeerde dat zijn Maria Juana de Videla Dorna met het exotische donkere uiterlijk, Argentijnse was.
Op 24 april 1926 verscheen in dagblad Het Volk Een storende verschijning, haar eerste stukje. Tot 1933 zou ze onder de naam Mary Wille in een aantal kranten en tijdschriften cursiefjes publiceren. Daarna noemde ze zich Mary Dorna, het pseudoniem waaronder wij haar nog altijd kennen.
Tussen 1933 en 1941 verschenen vier bundels van haar hand. Na de oorlog schreef ze niet meer. Tot haar bewonderaars behoorde Simon Carmiggelt, die in 1968 de aanzet gaf tot de heruitgave van haar werk. Mary Dorna wordt om haar ironisch-kritische toon wel gezien als voorloper van Annie M.G. Schmidt.

In de Digitale Joodse Bibliotheek van Crescas vindt u het complete werk van Mary Dorna.
U kunt de werken online lezen of kosteloos downloaden.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Misschien Esther, de zoektocht die Katja Petrowskaja (Kiev, 1970) ondernam naar haar veelbewogen familiegeschiedenis, een verzameling korte verhalen van Ad ten Bosch in De tuin in Bialik, en van Hans Keilson het indrukwekkende en ontroerende Dagboek 1944, geschreven tijdens zijn onderduik.

Engelstalig: Een lang interview met de op 14 februari 2015 overleden Amerikaanse dichter Philip Levine in Tablet Magazine, met links naar zijn werk.

En verder:
- Op het literaire weblog Tzum een prachtige recensie van Pauline Broekema's Het Boschhuis, Kroniek van een familie.

Het Stedelijk Museum in WOII

In het jaar van de nationale herdenking van 70 jaar bevrijding presenteert het Stedelijk Museum in Amsterdam de tentoonstelling Het Stedelijk in de oorlog.

In de tentoonstelling komen vijf verhaallijnen samen die over de geschiedenis en de lotgevallen van de beeldende kunst, zijn makers en andere direct betrokkenen vertellen. Werk uit de eigen collectie van het museum wordt in een nieuwe context geplaatst, en uniek beeldmateriaal geeft niet eerder vertoonde toelichtingen. De tentoonstelling geeft ook inzicht in het herkomstonderzoek van werken die, vaak naamloos, in de collectie terechtgekomen zijn.

Kijk op stedelijkmuseum.nl voor uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van de tentoonstelling.

Het Stedelijk Museum in WOII is van 21 februari tot en met 31 mei 2015 te zien en gaat vergezeld van diverse nevenactiviteiten.

Labor et Ars: Nederlandse beeldhouwkunst in Scheveningen

Museum Beelden aan Zee presenteert dit voorjaar het eerste grote overzicht van de bekende Nederlandse beeldhouwer Joseph Mendes da Costa, onder de titel LABOR ET ARS: Joseph Mendes da Costa en Joost van den Toorn.

Joseph Mendes da Costa (1863-1939) trad in de voetsporen van zijn vader, de matseiwehakker Mozes Mendes da Costa, maar koos voor zijn werk een geheel andere richting. Hij maakte in zijn tijd aanvankelijk naam met monumentale, strakbelijnde beelden en ornamenten voor gebouwen. Zijn inspiratie vond hij in een veelheid van onderwerpen. Tussen 1890 en 1910 maakte hij talloze dierentekeningen en keramische beeldjes waarvoor hij inspiratie en kennis opdeed in de Amsterdamse dierentuin Artis.

Joost van den Toorn (1954, Amsterdam), is een groot bewonderaar van Mendes da Costa. Hoewel de stijl van Van den Toorn totaal anders is dan die van zijn bijna honderd jaar oudere vakgenoot, is er, met name in hun dierplastieken, toch een duidelijke overeenkomst te zien. Voor beide kunstenaars is het dier meer dan een naar de natuur afgebeelde vorm, en tegelijkertijd heeft elk een geheel eigen manier van kijken.
Waar Mendes da Costa de vermenselijking afbeeldt en tegelijkertijd de essentie van het dier 'vangt', kiest Van den Toorn voor zijn dieren een ironische benadering. Dit is werk dat de toeschouwer hoe dan ook niet onberoerd zal laten.

De titel van de tentoonstelling, LABOR ET ARS (arbeid en kunst), verwijst naar de kunstenaarsgroep die Mendes in 1885 opzette met zijn oud-medeleerlingen aan de Rijksacademie in Amsterdam: Gerrit Willem Dijsselhof, Lambertus Zijl en Theo Nieuwenhuis. De groep kwam bij elkaar in de steenhouwerij van Mendes da Costa's vader en was daar ruim twee jaar zeer actief.

Zie voor meer informatie de website van Museum Beelden aan Zee.

Gein Cultuur Groningen

Zondag 15 maart vindt in de synagoge aan de Folkingestraat in Groningen de 2e editie plaats van het Joodse cultuurfeest Gein Cultuur Groningen.

U kunt kiezen uit enkele tientallen activiteiten, van lezingen tot concerten, van shoppen tot nasjen, en alles in een informele sfeer.
Onder de sprekers zijn onder meer filmmakers en musici, schrijvers van fictie, non-fictie, poëzie en een kinderboek. Vanaf 11.00 uur starten steeds vier activiteiten tegelijkertijd. Tussen de sessies is telkens 30 minuten pauze. De laatste sessie van de in totaal vier begint om 15.30 uur.

In grote lijnen is het programma van GCG bekend en te bekijken op de website van Gein Cultuur Groningen. Het loont zeker de moeite om daar regelmatig even te gaan kijken: het programma wordt regelmatig geactualiseerd.

Let op: wie met de trein naar Groningen wil, kan gebruik maken van de Boekenweek-actie 'Gratis reizen per trein': het boekenweekgeschenk, dat u ontvangt als u voor €12,50 boeken koopt, geldt zondag 15 maart 2015 als dagkaart!

DOTAR jubileert!

Zondagmiddag 8 maart 2015 viert Santa Companhia de Dotar Orfas e Donzelas, de oudste nog bestaande Joodse liefdadigheidsvereniging, haar 400-jarig bestaan.

Sinds de oprichting in 1615 keert Dotar bruidsschatten uit aan 'Sefardische weesmeisjes en jonge dochters' die middels een loting worden geselecteerd. Door de eeuwen heen werden de reglementen aan nieuwe omstandigheden aangepast en tegenwoordig loten ook jongens mee.
Speciaal voor dit bijzondere jubileum zal de jaarlijkse loting, omlijst door traditioneel ceremonieel in de Portugese Synagoge, toegankelijk zijn voor een breed publiek. Na afloop zal de bekroonde historica dr. Tirtsah Levie-Bernfeld een lezing houden over de bijzondere geschiedenis van deze organisatie.
Daarnaast is er tot en met 29 maart in de schatkamers van de Portugese Synagoge een kleine expositie met een korte film over Dotar te zien. Ook verschijnt het boekje Dowries and Dotar, speciaal voor dit jubileum geschreven door dr. Levie-Bernfeld.

Het bijwonen van de loterij is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Aanmelden is verplicht, en alleen mogelijk per mail aan Dotar400@gmail.com, met in de onderwerpregel: Aanmelding voor (naam met xx personen).

Voor het programma zie de website van het Menasseh ben Israel Instituut.

Keren Levi goes Clubbing

Clubbing is de nieuwste coproductie van de Israëlische choreografe Keren Levi en componist-musicus Tom Parkinson. Dans en muziek versmelten tot een opzwepend ritueel, een performance die zowel visueel als akoestisch een sensationele belevenis is.
Uitgangspunt voor de dansers zijn traditionele stokdansen, waarbij houten stokken als rekwisieten worden gebruikt. Maar in Clubbing worden de houten stokken geleidelijk instrumenten, die samen met slaginstrumenten, een cello, spraak en live geluidseffecten de voorstelling van beelden en geluid voorzien. Zelfs de ruimte waarin Clubbing zich afspeelt, wordt bij de voorstelling betrokken.

De eerste van twee try-outs vindt plaats in het Grand Theatre in Groningen (28/2). Voor de tweede try-out en de première gaat u naar Theater Frascati in Amsterdam.

Een voorproefje én de complete speellijst is te vinden op vimeo.com.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In de week waarin de zesde reeks van Mad Men begint, een artikel in Tablet over deze spraakmakende televisieserie.
 • Op Jerusalem Post een bijzondere video uit de dierentuin van Ramat Gan.
 • Jewniverse besteedt aandacht aan Abel Meeropol en de achtergrond van zijn wereldberoemd geworden song Strange Fruit.
 • De laatste Joden in Jemen hebben het zwaar, schrijft New York Times.
 • Marginalia LA Review of Books plaatst een zeer leerzame bespreking van het boek The Languages of the Jews.
 • Velden vol anemoontjes kleuren de grens met Gaza vuurrood, schrijft Times of Israel.
 • In de openbare bibliotheek van San Francisco is een fototentoonstelling te zien over de jongens die concentratiekamp Buchenwald overleefden. De Forward wijdt er een artikel aan.
 • Voor de kust van Caesarea hebben duikers een goudschat opgedoken. Lees het hele verhaal op MFA.

200 jaar Richard Wagner - een discussie

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Conflict en compassie: 200 jaar Richard Wagner gaan dinsdag 24 februari in het Academisch-cultureel Centrum Spui25 in Amsterdam drie muziekwetenschappers, een filosoof en een theoloog met elkaar in discussie over de relevantie van het werk van componist Richard Wagner in de hedendaagse samenleving.

In de discussie komen verschillende prangende kwesties rond deze omstreden persoonlijkheid aan de orde. Zoals Wagners utopische idee over kunst als verlossende kracht in de maatschappij, en de problematische kanten van zijn denken, zoals zijn nationalisme en antisemitisme. En wat is de betekenis van Wagners vernieuwingen in het muziektheater voor die kunstvorm in de 21e eeuw?

Kijk voor meer informatie en aanmelding (verplicht!) op spui25.nl.

Website van de Week
Herdenk de Februaristaking!

Op de website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 staat de oproep die het comité en de Gemeente Amsterdam gezamenlijk hebben uitgegeven:

Woensdag 25 februari 2015 vindt de herdenking plaats van de Februaristaking. Een actie in 1941 die een inspiratiebron werd voor verzet en medemenselijkheid. Vele tienduizenden burgers in Amsterdam legden uit solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking het werk neer. Dat gebeurde ook in de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp.
De Februaristaking in 1941 geldt als een internationaal erkend – massaal en openlijk – protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Uit bewondering hiervoor schonk Koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het devies: 'heldhaftig, vastberaden, barmhartig'. Die erkenning en dat eerbewijs vervullen ons nog steeds met trots. In ons denken en handelen moeten we pal blijven staan voor de beginselen waarvoor de stakers opkwamen: niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, mishandeld en vervolgd, omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
Wij roepen u op om woensdag 25 februari op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam aanwezig te zijn bij de herdenking van de Februaristaking en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker.

De herdenking begint om 16.45 uur, het defilé langs de Dokwerker om 17.00 uur. Ieder kan een bloemstuk of bloemen leggen. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bezorgd worden in de Mozes en Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein en daar tot 17.00 uur worden afgehaald.

Tot zover de praktische informatie voor aanstaande woensdag.
Maar februaristaking.nl heeft meer te bieden. Er zijn verslagen te vinden van voorgaande herdenkingen, en historische overzichten van de stakingen in Amsterdam en Hilversum, aangevuld met geluidsfragmenten, waaronder de ijzingwekkende toespraak van Seyss-Inquart als reactie op de Februaristaking, en een selectie uit de vele publicaties over de Februaristaking. Ook zijn er foto's van voorgaande herdenkingen te zien.

De theatrale vertelling over de Februaristaking STAAKT… die voor publiek eenmalig in het Lloyd Hotel en op de NDSM-werf gespeeld wordt, is uitverkocht. Delen van STAAKT… zijn op 25 februari nog wel te zien op de herdenkingsbijeenkomsten, om 12.00 uur bij het Dirk van Nimwegencentrum aan de Borgerstraat 52, en om 15.00 uur van ambtenarenbond Abvakabo FNV in de foyer van de Raadszaal in de Stopera.
Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 besteedt veel aandacht aan de educatieve aspecten van haar activiteiten.

De website van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 biedt precies voldoende informatie, zowel over de actualiteit van de herdenkingen als de achtergrond ervan.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
The origin of Modern Jewish Humor

Dr. Henry (Hillel) Abrahamson (1963) is historicus met als specialisatie de geschiedenis van de Oekraïense Joden. Op zijn website jewishhistorylectures.org zijn veel van zijn Lectures on Jewish History and Thought te vinden. Voor In The Picture van deze week kozen wij The origin of Modern Jewish Humor, een gefilmde lezing van 31 minuten. Meer theorie dan om te lachen, maar zeker fascinerende gedachten, afkomstig van een man die vanuit de historie scherp het heden beschouwt.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 20 - 27 februari

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.
Deze week in De kunst van het luisteren: Jaap Fransman, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, over de onzekere tijden sinds de aanslagen in Parijs en Kopenhagen, Sabine Sterk en Brenda Aartsen, initiatiefnemers van de pro-Israël demonstratie ‘Genoeg is genoeg’, die op 1 maart aanstaande in Amsterdam wordt georganiseerd en twee verslaggevers, een van de Joodse Omroep en een van de Moslim Omroep, gaan gezamenlijk op pad en leggen hun microfoons te luisteren op de plaatsen waar Moslims en Joden elkaar tegenkomen. Deze keer berichten ze vanuit Kopenhagen. En er is weer een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur van Joods Nederland. Presentatie: Daphne Meijer en Paul Damen.

 • De BBC herhaalt de roemruchte 27-delige televisieserie The World at War, van maandag tot en met vrijdag om 14.50 uur op BBC 2. De commentaren werden ingesproken door (sir) Laurence Olivier.

 • NostalgieNet zendt vanaf 19 februari op donderdag om 18.30 uur de serie Oorlogsverhalen uit.


vrijdag 20 februari

 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl. 24 van De hormoonfabriek. Hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.

zaterdag 21 februari

 • NPR Radio 1 (KRO), 11.00: De taalstaat. Programma waarin de Nederlandse taal het middelpunt vormt en wekelijks een radio-cartoon van Ruben L. Oppenheimer te horen is. Presentatie: Frits Spits.
 • BBC 2, 15.00: On the Waterfront. Met 8 Oscars bekroond, meeslepend drama uit 1954 van Elia Kazan over Terry Malloy, een ex-bokser en dokwerker, wiens broer Charlie de rechterhand is van Johnny Friendly, de corrupte vakbondsleider annex gangster die de baas is van de vakbond die de rechten van de dokwerkers zou moeten beschermen. Met Marlon Brando in een glansrol.
 • WDR 3, 18.05: Vesper. Afl.: Meine Freundin, du bist schön. Muziekprogramma over het Hooglied van Salomo in werken van diverse componisten.
 • NPO Doc (VPRO), 18.20: Promises. Documentaire uit 2001 waarin Justine Shapiro, Carlos Bolado en B.Z. Goldberg het Israëlisch-Palestijnse conflict laten zien door de ogen van kinderen. Herh.: 24/2, 17.55.
 • BBC 3, 21.25: Meet the Fockers. Komedie uit 2004, het vervolg op Meet the Parents, waarin de ontmoeting tussen de Joodse hippie-ouders van Gaylord Focker en de keurige ouders van zijn verloofde tot de nodige toestanden leidt. Een must-see voor verstokte Ben Stiller-fans.
 • NPO Doc (VPRO), 22.00: The Weather Underground. Documentaire uit 2002 van Bill Siegel en Sam Green over de linksradicale Amerikaanse studentenbeweging 'The Weathermen', die in 1969 ontstond op Amerikaanse universiteiten. De studenten wilden dat Amerikanen de Vietnamoorlog, die ver van hun bed plaatsvond, zelf zouden ondervinden en daarmee een revolutie ontketenen. Wereldwijd kwam het tot grimmige confrontaties tussen deze jongeren en de politie. Herh.: 23/2, 23.25, 24/2, 0.55.
 • BBC 2, 0.20: Spider. Psychologisch drama uit 2002 van David Kronenberg, waarin een schizofrene man terugkeert in zijn traumatische verleden en op zoek gaat naar de waarheid achter de vreselijke gebeurtenissen die hij meemaakte. Maar fictie en werkelijkheid lopen voor hem door elkaar, met alle gevolgen van dien.

zondag 22 februari

 • NPO 1 (JO), 13.00: De Koosjere Hamvraag. Afl.: Wijn. Jigal Krant gaat op onderzoek om uit te vinden waarom koosjere zoete wijn niet alleen prijzig en volgens kenners hoogst twijfelachtig van smaak is, en desondanks niet is aan te slepen.
 • NPO 1 (JO), 13.15: Waarom haten ze ons? Documentair tweeluik uit 2014 waarin Gideon Levy van binnenuit onderzoekt hoe Joden omgaan met de gevolgen van antisemitisme en wat trauma’s met hen doen.
 • Arte tv, 15.45: Wie ein Mathegenie Hitler knackte. Documentaire uit 2014 over de Britse wiskundige, computerpionier en informaticus Alan Turing die het Duitse coderingssysteem Enigma wist te ontcijferen en daarmee een belangrijke bijdrage leverde aan de opmars van de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • NPO Doc (VPRO), 17.55: Doc Talks. Afl.: Benjamin Barber. Gesprek met politicoloog en schrijver Benjamin Barber, die in 1995 wereldfaam verwierf door zijn boek Jihad vs McWorld. Barber is ook oprichter van de transnationale Interdependence Movement.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren. Informatief programma over, in of om de Joodse wereld, met welsprekende gasten, reportages en harmonieuze muziek.

maandag 23 februari

 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 6: Banzai!
 • NPO Doc (JO), 19.05: Waarom haten ze ons? Documentair tweeluik uit 2014 waarin Gideon Levy van binnenuit onderzoekt hoe Joden omgaan met de gevolgen van antisemitisme en wat trauma’s met hen doen.
 • Klara, 20.03: Klara live. Met als tweede muziekstuk het eerste deel uit het oratorium La Giuditta van de Portugese componist Francisco António de Almeida (1702–1755).
 • NPO 2 (VARA), 23.10: Mad Men. 13-delige Amerikaanse dramaserie over de New Yorkse reclamewereld in de jaren '60, zesde reeks. Afl. 1: The Doorway, part 1.
 • ARD, 23.30: Geschichte im Ersten - Geheimnisvolle Orte. Driedelige documentairereeks over weinig opvallende locaties met een heftige geschiedenis. Afl.1: Bremerhavens Auswandererkai – Die Columbuskaje. Talloze mensen begonnen de reis naar een nieuw leven op de Columbuskade in Bremerhaven.
 • NPO Doc (VPRO), 1.55: The Devil Came on Horseback. Documentaire uit 2007 van Ricki Stern en Anne Sundberg die het verhaal vertelt van de menselijke tragedie in Darfur, gezien door de ogen van een Amerikaanse ex-marinier. Herh.: 24/2, 0.00, 25/2, 21.45.

dinsdag 24 februari

 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 7: On Our Way.
 • BBC Radio 3, 20.30: Radio 3 Live in Concert. De Birmingham Contemporary Music Group en de sopranen Gillian Keith en Rebecca von Lipinski zingen vocaal repertoire voor klein ensemble. Onder meer op het programma: van Harrison Birtwistle de Three Settings of Celan.
 • NPO Radio 5 (BOS), 0.00: De nachtgast. Gesprekken over verhaal en werkelijkheid, over verbinden en afgesloten zijn, warm, persoonlijk en helder. Afl.: Hannah Nathans, rabbijn van de progressieve Joodse gemeente Beit Ha'Chidush in Amsterdam.

woensdag 25 februari

 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 8: The Desert.
 • Canvas, 20.40: Beeldgeheimen (Mystères d'Archives), een serie documentaires over belangrijke en tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. De makers gaan telkens op zoek naar onthullende achtergrondinformatie, nieuwe invalshoeken of nooit eerder getoonde archiefbeelden die een nieuw licht werpen op de gebeurtenis. Afl. 2: Olympische Spelen 1936.

donderdag 26 februari

 • NostalgieNet, 12.30: Oorlogsverhalen. Afl. 2: Duitse bommen op Rotterdam en operatie Market Garden.
 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 9: Stalingrad.
 • NPO Cultura (NTR), 20.30: Benali boekt. Afl. Leon de Winter. Abdelkader Benali zoekt Leon de Winter op in zijn woonplaats Los Angeles, waar De Winter uitlegt hoe het is om thuis te komen in een vreemd land.
 • NPO Radio 6 (AVROTROS), 21.00: Rubens Guestlist. Zanger-pianist Ruben Hein deelt zijn passie voor muziek via de radio.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl. 25, de laatste!, van De hormoonfabriek. Hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.
 • NPO Radio 1 (VPRO), 0.30: Nooit meer slapen. Latenightcultuurmagazine. Met als gast onder meer Marc de Hond over zijn solotheatershow Scherven brengen geluk

vrijdag 27 februari

 • NPO 1 (JO), 13.00: De Koosjere Hamvraag. Afl.: Wijn. Jigal Krant gaat op onderzoek uit om uit te vinden waarom koosjere zoete wijn niet alleen prijzig en volgens kenners hoogst twijfelachtig van smaak is, en desondanks niet is aan te slepen.
 • NPO 1 (JO), 13.15: Waarom haten ze ons? Documentair tweeluik uit 2014 waarin Gideon Levy van binnenuit onderzoekt hoe Joden omgaan met de gevolgen van antisemitisme en wat trauma’s met hen doen.
 • BBC 2, 14.50: The world at war. Afl. 10: Wolf Pack.
 • ARD, 20.15: Die Himmelsleiter – Sehnsucht nach morgen. Tweedelig historisch drama uit 2015 dat zich afspeelt in 1946-1947 in het volledig verwoeste Keulen. Anna Roth wacht nog altijd op haar Joodse echtgenoot Adam, die Mauthausen overleefde maar nog altijd vermist is. Herh.: 1.10 uur.
 • NPO 3 (NTR), 20.30: College tour. Afl.: Arnon Grunberg. Schrijver Grunberg is een echte alleskunner. Hij schrijft niet alleen romans, maar ook korte verhalen, essays, gedichten en columns.
 • NPO Cultura (NTR), 21.10: Benali boekt. Afl. Leon de Winter. Abdelkader Benali zoekt Leon de Winter op in zijn woonplaats Los Angeles, waar De Winter uitlegt hoe het is om thuis te komen in een vreemd land.
   
jaargang 11, nummer 8
vrijdag 20 februari 2015
 

In deze nieuwsbrief

Samuel Sarphati: vooruitziende blik
Oeroude normen en hedendaags zakendoen
Julie Blocq, onze nieuwe collega
In de Digibieb: Mary Dorna
Boekennieuws
Het Stedelijk Museum in WOII
Labor et Ars: Nederlandse beeldhouwkunst in Scheveningen
Gein Cultuur Groningen
DOTAR jubileert!
Keren Levi goes Clubbing
Nieuws van heinde en verre
200 jaar Richard Wagner - een discussie
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 20 - 27 februari


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Te midden van alle onrust is het moeilijk om geconcentreerd te blijven op waar je mee bezig bent. Verschrikkelijke gebeurtenissen ...
lees verder
Webcolumn Leo Frijda
Ter gelegenheid van de première van Le Renard, een ballet van Strawinsky, uitgevoerd door Les Ballets Russes van Diaghilev ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Om middernacht maakten de kinderen ons wakker. Ze roken gas in het trappenhuis. Hun moeder stond meteen op en ging ruiken ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Netanjahoe heeft de Europese Joden opgeroepen ‘naar huis te komen’, nu in Europa de ene aanslag op Joodse doelen op de ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Er is een verhitte discussie gaande of Bibi Netanjahoe spreekt voor de (Joodse?) bewoners van Israël of voor het gehele Joodse volk als ...
lees verder


(advertenties)

banner limmoed2015

banner venstra

banner blankevoort

banner jonet_jingles

banner jonet

banner israelactie

banner luna3

banner jmwlunteren2015

banner joodsamsterdam

banner sinaicentrum

banner sivmo

banner meldpunttaal

banner propra

banner givat

banner kunstenisrael

banner amphora

banner yanshuf

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier