vrijdag 12 december 2014
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Vacature bij Crescas

Per 1 maart 2015 zijn wij op zoek naar een gedreven en ambitieuze nieuwe collega. Het gaat om de nieuwe functie van beleidsmedewerker.

Alle educatieve en culturele activiteiten die wij ontplooien, maken uitbreiding van ons team noodzakelijk. Denk onder andere aan ons cursusprogramma en de online cursussen, de wekelijkse digitale nieuwsbrief, de content op onze websites, de Joodse Digitale Bibliotheek, de Joodse Canon (zie elders in deze nieuwsbrief) - al deze activiteiten kosten veel tijd.

Wij bieden een 60%-baan in een klein enthousiast team, een baan met doorgroeimogelijkheden. Bij gebleken geschiktheid is de beleidsmedewerker de potentiële opvolger van onze huidige directeur bij diens pensionering in de zomer van 2016.

Interesse? Bekijk dan het functieprofiel.

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatie, ontvangen wij graag per email op bestuur@crescas.nl. Deadline: 2 januari 2015.

Jodendom, een pluriforme religie

Aan het begin van de gangbare jaartelling kende de Joodse wereld veel religieuze ideeën, verdeeld over minstens vijf hoofdstromingen. Twee zaken hadden ze wél gemeen: de door God geschonken Tora en de gelofte alleen díe God te eren, op zich al een hele prestatie in een door talloze Romeinse en Griekse goden gedomineerde wereld.

Ook in het hedendaagse jodendom bestaan meerdere stromingen, die met hun historische voorgangers de kern van het geloof delen, maar in de loop der tijd op verschillende punten steeds verder uit elkaar gegroeid zijn.
In de cursus Stromingen in het jodendom kijkt docent Leo Mock in drie lessen samen met u naar de overeenkomsten en verschillen tussen de orthodoxie, het conservatief- en het liberaal-reform jodendom, en hoe daarin de Joodse identiteit wordt getoetst en beleefd. Ook Israël speelt hierin een rol: het jodendom in ha'arets loopt niet helemaal in de pas met de Diaspora.

Ga naar onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Crescas even op halve kracht

Aan het eind van 2014 nemen wij bij Crescas een korte adempauze. Ons kantoor is van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari gesloten. De nieuwsbrief verschijnt niet op vrijdag 26 december.

De medewerkers van Crescas staan vanaf maandag 5 januari 2015 weer als vanouds voor u klaar. De nieuwsbrief verschijnt al eerder: 2 januari ligt #1 van 2015 in uw digitale brievenbus.

Wij wensen u allen Goet Channeke, veel plezier en gezelligheid bij het acht dagen durende lichtjesfeest, dat dinsdagavond 16 december begint!

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Crescas en de Benjamin, het kwartaalblad van JMW, hebben gezamenlijk een project opgezet om op een toegankelijke manier de geschiedenis van Joods Nederland in beeld te brengen. De financiële start werd gerealiseerd met een deel van de Dr. Henriette Boas Prijs die Crescas in 2013 kreeg toegekend voor de website en deze wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Kan dat, heel kort uitleggen wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van Joden in Nederland? Veel mensen weten wel iets, maar vaak zijn dat fragmenten: vaak gaat het om de Portugese Joden van Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar wat was nu de doorgaande lijn? Hoe is het Joden in Nederland vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend wisten te vestigen? Dat is wat De Joodse Canon gaat bieden: kort en bondig de centrale punten van 700 jaar Joodse geschiedenis in een lopend verhaal presenteren.

In de canon, die van de Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw loopt, is aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie, voor belangrijke rabbijnen, maar ook voor de Joodse marskramer en het antisemitisme in Nederland. De selectie is zo gemaakt dat zowel bekende als onbekende aspecten van het verleden naar voren worden gehaald. Er zijn honderd vensters gekozen die met elkaar een evenwichtig, representatief en spannend beeld geven.

De Canon wordt eind maart 2015 zowel online als in een fraai uitgegeven boekje gepresenteerd. Op de nieuwe website joodsecanon.nl is een voorproefje te bekijken.

Kinderen uit gemengde huwelijken

Het JDC International Centre for Community Development, dat deel uitmaakt van het American Jewish Joint Distribution Committee, heeft in Frankrijk, Duitsland en Nederland een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren naar kinderen uit huwelijken tussen Joodse en niet-Joodse partners.

Het onderzoeksrapport is al enige tijd geleden verschenen, maar heeft nog weinig publiciteit gekregen. Joods nu, het tweemaandelijkse blad van de liberaal-Joodse gemeenschap in Nederland, besteedt er in het Chanoekanummer aandacht aan.

In Nederland werd het onderzoek uitgevoerd door Riki Kooyman en Barbara Tanenbaum. In totaal werden vijftig personen geïnterviewd. Alle ondervraagden zijn tussen de 20 en 40 jaar; van hen hebben veertig één Joodse ouder, actief of niet actief binnen de Joodse gemeenschap.

Op de website van Joods nu is een recensie van het onderzoek gepubliceerd.

Het Nederlandse onderzoek Jewish feelings, Jewish practice? Children of Jewish intermarriage in the Netherlands is te downloaden naar uw computer of dropbox. Ook een Nederlandstalige samenvatting is beschikbaar voor download.

De Medienepost: een nieuw Joods magazine

Vanaf deze maand hebben alle ‘medienesjtampers’ weer een Joods magazine. De Medienepost is een initiatief van Suzan Breedveld, die ook de hele productie voor haar rekening neemt.

Breedveld is geen onbekende in bladen-land. Samen met een vakkundige redactie maakte ze tien jaar lang De Joodse Flevopost, een kwartaalblad voor Joodse inwoners van Flevoland. Met dit nieuwe magazine probeert zij een grotere groep te bereiken.

De Medienepost is een full colour, gedrukt magazine, dat drie maal per jaar gratis wordt verspreid via de orthodox-Joodse gemeenten in de hele mediene. Waarom een gedrukt medium? Suzan: “We zitten in het dagelijks leven al zo veel achter onze schermen, dat het een welkome afwisseling is om weer eens een ouderwets gedrukt blad te lezen. Bovendien kun je een papieren blad lezen op plaatsen of momenten waar je laptop of tablet niet welkom of niet praktisch zijn, onderweg in de trein, thuis aan de eettafel, in bed of in bad, op sjabbat of jomtov in sjoel … waar je maar wilt.” Voor de echte digi-addicts is er ook een PDF-bestand beschikbaar, dat u gratis kunt downloaden.

De eerste uitgave van De Medienepost wordt op dit moment verspreid en is verkrijgbaar via de NIG’s (orthodox-Joodse gemeenten) in heel Nederland. Het Chanoeka-nummer bevat 24 pagina’s met uiteenlopende artikelen: instructies voor de volgorde van het aansteken van de Chanoeka-kaarsen (van links naar rechts of toch andersom?), een recept voor soefganiot, Chanoeka-inzichten van opperrabbijn Binyomin Jacobs, een interview met dé sjadchan van Europa, die uitlegt waarom het sjadchenen juist in deze moderne tijd waardevol is, recensies van een nieuw kosjer grand café en een expositie in het Joods Historisch Museum, maar ook van een uitgebreide webshop en de online cursus Jiddisj van Crescas. In het midden van het blad vindt u een dubbele kinderpagina, samengesteld door Shoshanna Haas.

Crescas feliciteert Suzan Breedveld met dit kleurrijke nieuwe magazine!

Hartog (Han) Hollander 1886-1943

Voor veel van onze nieuwsbrieflezers zal de naam Govert van Brakel onlosmakelijk verbonden zijn met radio. Hij was sportverslaggever bij onder meer NOS Langs de lijn en presenteerde Met het Oog op Morgen. Tot zijn pensionering in november 2009 was Van Brakel presentator van de avondeditie van het Radio 1 Journaal. Tegenwoordig werkt hij voor Omroep Max, waar hij als anchor het zondagse programma De Perstribune presenteert.

Govert van Brakel is voornemens een boek te schrijven over Hartog (roepnaam: Han) Hollander, de eerste Nederlandse verslaggever die voor de radio sportwedstrijden versloeg. Van Brakel plaatste een oproep op de Facebookpagina Joodse Geschiedenis in Nederland in de hoop zich een meer persoonlijk beeld te kunnen vormen van Hollander en zijn familieleden. Genealogische gegevens heeft Van Brakel voldoende - het gaat nu om de invulling van die feitelijkheden, zodat de namen een gezicht krijgen. Hartog Hollander is een belangrijke naam in de geschiedenis van de radio in de jaren '20 en '30, en verdient een portret, meent Van Brakel.

Crescas wil Govert graag helpen en vroeg hem om in zijn eigen woorden te vertellen wie en wat hij nodig heeft om zijn boek te kunnen schrijven. En samen vragen Crescas en Govert onze nieuwsbrieflezers om assistentie. Zelfs kleine aanwijzingen zijn van harte welkom op het emailadres govertvanbrakel@gmail.com.

De radiocarrière van Hartog Hollander (Deventer, 1886 - Sobibor, 1943) begon bij de AVRO, met een ooggetuigenverslag van de voetbalwedstrijd Nederland-België op zondagmiddag 11 maart 1928. Twee jaar later had Hollander bij diezelfde omroep zijn eigen wekelijkse 'Sportpraatje' en in de Radiobode (het programmablad van de AVRO) schreef hij voorbeschouwingen van interlands. In 1936 versloeg Hollander de Olympische Spelen in Berlijn, waarvoor hij een door Hitler persoonlijk ondertekende oorkonde ontving. Maar zes dagen na de capitulatie van Nederland werd de populaire verslaggever met een aantal Joodse en niet-Joodse collega’s ontslagen. Hollander hoopte door de oorkonde uit 1936 de dans te ontspringen, maar werd via Westerbork gedeporteerd naar Sobibor, waar hij 9 juli 1943 werd vermoord.
Op 4 mei 2009 werden voor de deur van Amstelkade 118, het laatste adres van Han Hollander en zijn echtgenote Leentje Hollander-Smeer, twee Stolpersteine geplaatst.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Karine Tuil schreef Een verzonnen leven, een spannende psychologische roman over de grenzen van menselijke maakbaarheid. Lege stad bevat de jeugdherinneringen van Guus Luijters (geboren 3 november 1943), die een indringend tijdsbeeld geven van het Amsterdam van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De 1344 pagina's van het magnum opus van Thomas Mann Jozef en zijn broers zijn avonturenroman, streekroman en liefdesroman in één. Het boek is sinds het verschijnen in oktober 2014 een literaire hit.

Engelstalig: Ook in het Engels verschijnt met regelmaat autobiografische getuigenisliteratuur over de Holocaust. In Outcry - Holocaust Memoirs vertelt Manny Steinberg (Radom, 1925), hoe hij als tiener vier kampen wist te overleven. Met dit boek lost hij de belofte in die hij bijna 70 jaar geleden aan zichzelf deed: dit afgrijselijke stuk wereldgeschiedenis voor de vergetelheid behoeden.

En verder:
- De onverwachte bestseller Een dwaze maagd van Ida Simons krijgt een vervolg met In memoriam Mizzi. Deze novelle werd voor het eerst gepubliceerd in 1956 en wordt in maart 2015 opnieuw uitgegeven.
- Bij de zeven kinderboeken die de Britse krant The Guardian als beste van 2014 selecteerde: Half a Man van Michael Morpurgo en The Story of Crime and Punishment van AB Yehoshua.
- Een recensie van Parade van gebeenten, een verzameling gedichten en reportages over de Eerste Wereldoorlog van Joseph Roth, verscheen op Tzum Literair Weblog.

Never a Dull Moment

Zondag 14 december zendt de Joodse Omroep de documentaire Never a Dull Moment uit, een film van cineast Pim Zwier over de Nederlandse journalist en fotograaf Sam Wagenaar (1908-1997).
De basis voor de documentaire wordt gevormd door talrijke door Wagenaar zelf geschoten foto's, persoonlijke documenten en door de nooit uitgegeven autobiografie Never a Dull Moment. De film schetst een leven vol verrassende wendingen van een reislustige levensgenieter, die – schijnbaar zonder vooropgezet plan – succesvol van de ene baan in de andere rolde, van publiciteitsmanager voor filmmaatschappij MGM tot operettezanger in Frankrijk, van correspondent én acteur in Hollywood tot oorlogscorrespondent, tot hij in 1946 definitief als fotograaf en journalist de wereld introk en vastlegde wat daar gebeurde.
Never a Dull Moment laat zien wat individuele veerkracht vermag in de meest turbulente periodes van de 20e eeuw.

 • zondag 14 december, 15.00 uur, NPO 2 (JO): Never a Dull Moment. Meer informatie: joodseomroep.nl.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

Geregistreerde lezers van Ha'aretz hebben maandelijks gratis toegang tot tien artikelen naar keuze op desktop of mobiel apparaat.

 • In de Forward The End of Jew-hannesburg, een lang artikel over de Joodse gemeenschap in Johannesburg.
 • Nog meer Zuid-Afrika in Jerusalem Post: de kleine Joodse gemeenschap in Durban vond een nieuw thuis in Izinga in de provincie Kwazulu-Natal.
 • Het nieuwe museum Polín in Warschau is onderwerp van een artikel in The New York Review of Books.
 • Schrijver Sayed Kashua (Tweede persoon enkelvoud) schrijft in Ha'aretz over de Max Rayne Hand in Hand Bilingual School in Jeruzalem die door brandstichting deels in de as werd gelegd.
 • NoCamels bericht over een opzienbarende medische vinding om grote wonden te sluiten.
 • Hoe vier je Chanoeka in een Sjemietajaar? Lees het antwoord in JHub.
 • Philologos duikt in zijn allerlaatste (!) column in de Forward in het vous- en tutoyeren en Sietzen, oftewel het gebruik van de beleefdheidsvormen u, vous en Sie.
 • Shalom Life, dat, zoals u weet, goed is in lijstjes maken, inventariseerde Joodse namen op het gebied van kunst, cultuur en entertainment en zette de 14 meest toonaangevende op een rijtje.
 • BBC News Magazine schrijft over het Sholem Asch muziekfestival in de Poolse stad Kutno, waar niet één Jood meer woont.

Chanoeka-concert in Beth Shalom

Het gemengd koor Sjier Chadasj geeft zondag 21 december om 15.30 uur een concert in het Joods verzorgingshuis Beth Shalom in Amsterdam. Onder leiding van dirigente Marcela Obermeister Shasha wordt een prachtig programma uitgevoerd met onder meer Mizmor le David, Kedoesja, Ledor wador, Adon Olam en Sim sjalom.

Het concert wordt afgesloten met het aansteken van het zevende kaarsje van de chanoekia, en natuurlijk zingt Sjier Chadasj dan ook een aantal Chanoekaliedjes. Alle aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om die mee te zingen!

Het concert begint om 15.30 uur, de kaarsjes worden aangestoken om 16.30 uur.

All in One: Mor Levin en Eran Har Even

Na het succesvolle concert van jazzgitarist Eran Har Even in november van dit jaar, komt deze talentvolle musicus donderdag 18 december opnieuw naar de Uilenburger synagoge. Ditmaal wordt hij vergezeld door klarinettiste Mor Levin, net als hij geboren in Israël maar wonend in Nederland.

Beiden zijn jong, talentvol en veelzijdig. Mor is vooral bekend als vertolkster van moderne klassieke muziek, Eran heeft zijn sporen verdiend in de jazz. Speciaal voor Kunst & Israel heeft het duo een programma samengesteld waarin klezmer, Bach, Piazzolla, Gershwin, en The Beatles worden samengebracht, met als resultaat een verrassende muzikale avond vol crossover en vernieuwing!

De dagen na Hitler

Het NPO-geschiedenisprogramma Andere Tijden zendt donderdag 18 december een bijzonder programma uit over de laatste dagen van het naziregime, de dagen ná Hitler, maar vóór de definitieve capitulatie. Het programma bevat originele archiefbeelden uit de periode tussen 30 april en 23 mei 1945. Ook ooggetuigen, soldaten en historici komen aan het woord over deze weinig bekende periode.

Op 30 april 1945, tien dagen na zijn 56e verjaardag, schiet Adolf Hitler zich in het omsingelde Berlijn een kogel door het hoofd. In het collectieve geheugen wordt de dood van Hitler en de daaropvolgende capitulatie van het nagenoeg geheel door de Geallieerden bezette Duitsland als een onlosmakelijk geheel gezien. Maar het nazi-rijk was nog niet helemaal verslagen: vlak voor zijn dood had Hitler bij testament grootadmiraal Karl Dönitz tot zijn opvolger benoemd. Diens regering verschanste zich, compleet met een zeskoppige ministerraad met staatssecretarissen en een apparaat van 6.000 ambtenaren en bewapende militairen, op een zwaarbewaakt marinecomplex in Flensburg, een havenstad aan de Duits/Deense grens. Daar regeerde het splinternieuwe regime, onder de ogen van de Geallieerden, tot 23 mei 1945 door of er van overgave geen sprake was.

Wie de 23 dagen van Dönitz onderzoekt, ziet een surrealistische wereld waarin verliezers zich tot het laatst als overwinnaars beschouwden en zich als geloofwaardig gesprekspartner aan de Geallieerden presenteerden, waar militaire eer en discipline tot na de capitulatie worden hooggehouden en oorlogsmisdadigers hun straf denken te ontlopen.

In een 45 minuten durende documentaire brengt Andere Tijden het verhaal van de definitieve nederlaag, de hoop en de wanhoop, de dramatiek en de gekte van een regime dat op instorten staat. Alles geconcentreerd in die ene plaats: Flensburg.

 • donderdag 18 december, NPO 2, 21.05: De dagen na Hitler. De uitzending wordt herhaald op woensdag 31 december om 16.10 uur, eveneens op NPO 2.

Website van de Week
Jewish Book Council: The Prosen People

De Jewish Book Council (JBC) is een heerlijke plek op internet voor iedereen die in boeken en schrijvers geïnteresseerd is.

JBC dankt zijn bestaan aan een initiatief van Fanny Goldstein, bibliothecaresse van de Openbare Bibiotheek in Boston, die in 1925 de allereerste Jewish Book Week, een tentoonstelling van Joodse boeken organiseerde. Twee jaar later al vonden op veel plaatsen in Amerika dergelijke Joodse Boekenweken plaats, met vrijwel uitsluitend Jiddisje en Hebreeuwse boeken - Engelstalige Joodse literatuur bestond nog nauwelijks.
Sinds die beginjaren is de Jewish Book Council niet meer uit het literaire Joodse boekenlandschap weg te denken - de organisatie is zeer actief bij alle mogelijke activiteiten op het gebied van boeken, lectuur en literatuur. About vertelt het hele verhaal.

Op JBC The Prosen People wordt geblogd door en over schrijvers, boeken, boekontwerpen en wat dies meer zij, en Visiting Scribes geeft een podium aan opkomend Joods literair talent.
In een zo goed gevulde website als deze is de tab Browse Essays By Category bijzonder welkom: kies zelf uit de 28 (!) hoofdthema's waarin de bijdragen zijn ondergebracht.
The Postscript geeft achtergrondinformatie over schrijvers en hun boeken, en op een website waar schrijven in iedere denkbare vorm centraal staat, hoort ook een écht blog, op JBC Internal Dialogue genaamd.
JBC zet per kwartaal een aantal boeken op zijn Bookshelf, en bespreekt nieuwe boeken op New Reviews.
De Sami Rohr Library of Recorded Yiddish Books is bedoeld voor bibliotheken en instanties op het gebied van Jiddisj - 30 audioboeken zijn (tegen betaling) beschikbaar.

De Jewish Book Council is actief op Twitter, Facebook en Pinterest en verzendt een nieuwsbrief.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In the Picture
Chanoeka in beeld en geluid

Dinsdagavond 16 december zal overal in de Joodse wereld waar Chanoeka wordt gevierd, het eerste kaarsje in de chanoekia, de negenarmige kandelaar, worden aangestoken. En zingen hoort daarbij: het 13e-eeuwse lied Maoz Tsoer (Machtige rots) ontbreekt nooit (al worden van de zes coupletten meestal alleen het 1e en 5e gezongen).

Chanoeka is een onuitputtelijke bron van inspiratie: elk jaar is er wel weer een ensemble dat zijn eigen muzikale invulling geeft aan de tradities en de liedjes.

Crescas vond een paar aardige uit het grote aanbod, zoals The Latke Song en No Latkes. In Mrs. Maccabee's Kitchen ging het niet over de traditionele aardappelkoekjes, maar werd wel het lied Ain't We Got Hanukah Fun? bekokstoofd.
Viral is momenteel de Hanukkah Song Mashup die Elliot Dvorin en het Key Tov Orchestra verzonnen voor 2014, compleet met spectaculaire dansnummers.
En tot slot de symfonische Maoz Tsur Variations van Tzvi Vigel, ook een mashup, maar dan anders.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 12 - 19 december

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc (voorheen hollanddoc 24) en NPO Cultura (voorheen cultura 24) zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.

Deze week in De kunst van het luisteren, het wekelijkse Radio-5 programma van de Joodse Omroep, een speciale editie vanuit Jeruzalem over de turbulente afgelopen maanden. Vijf Israëli's van Nederlandse afkomst blikken terug, en een bijzondere reportage over het eeuwenoude, piepkleine Samaritaanse volk dat zichzelf een wedergeboorte tot doel heeft gesteld.


vrijdag 12 december

 • RTL 4, 16.00: Pluijm's Eetbare Wereld. Avontuurkok René Pluijm gaat voor de tweede maal op bezoek in Israël om ter plekke zijn tanden en vork te zetten in de Joodse keuken.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl.: De hormoonfabriek. Derde aflevering van het hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.

zaterdag 13 december

 • NPO 2 (IKON), 11.00: Het vermoeden. Afl.: Ernst Hirsch Ballin, Christendemocratisch rechtsgeleerde, voormalig minister van justitie in twee kabinetten en zoon van een Duits-Joodse vluchteling. Het gesprek gaat over zijn geloofsleven, zijn gedrevenheid voor het recht en over zijn dierbare tekst: een fragment uit Genesis 22 over aartsvader Abraham die op het punt staat zijn zoon Isaac te offeren.
 • Mezzo tv, 17.00: Lee Konitz / Dan Tepfer Duo au Festival Jazzdor. De naam van saxofonist Lee Konitz (1927) is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van het legendarische jazz-album Birth of the Cool (1957). Herh.: 17/12, 23.30.

zondag 14 december

 • NPO 1 (VPRO), 10.30: VPRO Vrije Geluiden. Met onder meer de Amerikaanse singer/songwriter Dayna Kurtz, bekend om haar fascinerende stem en mix van wereldmuziek, jazz, blues en soul.
 • NPO 2 (JO), 15.00: Never a dull moment. Documentaire over de Nederlandse journalist/fotograaf Sam Wagenaar (1908-1997). Voor meer informatie zie elders in deze nieuwsbrief.
 • Arte tv, 16.55: Horowitz - Der letzte Romantiker. Duitse documentaire uit 1985, een intiem, persoonlijk portret van de even beroemde als eigenzinnige, excentrieke pianist Vladimir Samoylovich Horowitz (1903-1989).
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • Arte tv, 18.30: Horowitz in Wien. Opname van Horowitz' laatste concert op 31 mei 1987 in de Gouden Zaal van de Musikverein in Wenen.
 • NDR Kultur Radio, 19.00: FEIERtag! Afl.: Sengelmann sucht Hanukkah. Journalist Julian Sengelmann gaat op zoek naar de oorsprong en betekenis van Chanoeka.
 • NPO Doc (VARA), 22.40: De Muur. Zesdelige documentaireserie waarin Menno Bentveld op zoek gaat naar muren die volkeren van elkaar scheiden. Afl. 6: Korea. Over de schizofrenie die ontstaat in een land dat al decennia is verscheurd door een oorlog die nooit is beëindigd en dat leeft onder een constante dreiging van een nieuwe oorlog die maar niet uitbreekt. Herh.: 18/12, 18.45.
 • BBC 2, 23.30: Mrs Henderson presents. Britse komedie uit 2005 van Martin Sherman en Stephen Frears over de (waargebeurde) geschiedenis van het Windmill Theatre in Londen van de late jaren '30 tot halverwege de Tweede Wereldoorlog.

maandag 15 december

 • BBC Radio 3, 13.00: Composer of the Week - André Previn. Deze week staan leven en werk van deze Amerikaanse pianist, componist en dirigent (in 1929 in Berlijn geboren als Andreas Ludwig Prewin) centraal. Afl. 1: From Nazi Germany to Hollywood. Herh.: 19.30.
 • NPO Radio 5 (NCRV), 18.00: Schepper & Co. Met onder meer aandacht voor de culinaire tradities rondom Chanoeka.
 • ARD, 23.30: Geschichte im Ersten: Das geschenkte Leben. Afl.: Die wundersame Rettung des Celino Bleiweiss. De in 1938 in Przemysl in Polen geboren regisseur Celino Bleiweiss overleefde als kind de Holocaust dankzij de nieuwe identiteit die hij kreeg van Richard Bleiweiss, de man die zijn tweede vader zou worden.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Living abroad. Schrijver Frederic Raphael (Chicago, 1931) leest een aantal essays uit de jaren '40 tot '60 over zijn verblijf in verschillende Europese landen. Afl.: Engeland, waar Raphael als Joodse Oxbridge student het hoofd boven water moest zien te houden.

dinsdag 16 december

 • BBC Radio 3, 13.00: Composer of the Week - André Previn. Deze week staan leven en werk van deze Amerikaanse pianist, componist en dirigent (in 1929 in Berlijn geboren als Andreas Ludwig Prewin) centraal. Afl. 2: Jazz Pianist Extraordinaire. Herh.: 19.30.
 • NDR Kultur, 20.00: Kulturforum. Afl.: Blitzpost? Ichpod? Hoich finf! Die junge Jiddisch-Szene in New York. In New York ontdekken Joodse twintigers en dertigers de taal van hun grootouders.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Living abroad. Schrijver Frederic Raphael (Chicago, 1931) leest een aantal essays uit de jaren '40 tot '60 over zijn verblijf in verschillende Europese landen. Afl.: 2: Frankrijk, in het naoorlogse Parijs van Jean-Paul Sartre en de Côte d'Azur.

woensdag 17 december

 • BBC Radio 3, 13.00: Composer of the Week - André Previn. Deze week staan leven en werk van deze Amerikaanse pianist, componist en dirigent (in 1929 in Berlijn geboren als Andreas Ludwig Prewin) centraal. Afl. 3: LSO Maestro, Mr Mia Farrow. Herh.: 19.30.
 • NPO Radio 5 (NCRV), 18.00: Schepper & Co. Met onder meer rabbijn Menno ten Brink over 'Eeuwigheid'.
 • Arte tv, 21.45: Unter dem Hammer der Nazis. Documentaire uit 2014 over de vondst van 44 veilingcatalogi uit de jaren 1936 tot 1944. Met behulp van deze documenten zou opnieuw meer kunnen worden opgehelderd over de kunstroofpraktijken van de nazi's.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Living abroad. Schrijver Frederic Raphael (Chicago, 1931) leest een aantal essays uit de jaren '40 tot '60 over zijn verblijf in verschillende Europese landen. Afl.: 3: Spanje, waar eind jaren '50 generaal Franco de scepter zwaaide.
 • NPO Doc (VPRO), 0.15: Gezichten van vrijheid. Uniek landelijk project met video-opnamen van gesprekken tussen jongeren en de laatste overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Afl. 8: Kazemat nummer 37.

donderdag 18 december

 • BBC Radio 3, 13.00: Composer of the Week - André Previn. Deze week staan leven en werk van deze Amerikaanse pianist, componist en dirigent (in 1929 in Berlijn geboren als Andreas Ludwig Prewin) centraal. Afl. 4: Guest Star: 'Andrew Preview'. Herh.: 19.30.
 • Arte tv, 13.45: Die Buddenbrooks. Verfilming uit 2008 van het gelijknamige familie-epos van Thomas Mann over het verval van een welgestelde koopmansfamilie in Lübeck.
 • NPO 2 (NTR/VPRO), 21.10: Andere tijden special: De dagen na Hitler. Voor meer informatie zie elders in deze nieuwsbrief.
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Living abroad. Schrijver Frederic Raphael (Chicago, 1931) leest een aantal essays uit de jaren '40 tot '60 over zijn verblijf in verschillende Europese landen. Afl.: 4: Italië, waar Raphael enkele toonaangevende cineasten ontmoet.

vrijdag 19 december

 • BBC Radio 3, 13.00: Composer of the Week - André Previn. Deze week staan leven en werk van deze Amerikaanse pianist, componist en dirigent (in 1929 in Berlijn geboren als Andreas Ludwig Prewin) centraal. Afl. 5: From Andre to Anne-Sophie. Herh.: 19.30.
 • NPO Doc (JO), 18.40: Never a dull moment. Documentaire over de Nederlandse journalist/fotograaf Sam Wagenaar (1908-1997).
 • BBC Radio 3, 23.45: The Essay. Afl.: Living abroad. Schrijver Frederic Raphael (Chicago, 1931) leest een aantal essays uit de jaren '40 tot '60 over zijn verblijf in verschillende Europese landen. Afl.: 5: Griekenland, waar begin jaren '60 van massatoerisme nog nauwelijks sprake was.
 • NPO Radio 1 (AVROTROS), 0.00: Hoorspelhalfuur. Afl.: De hormoonfabriek. Derde aflevering van het hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven.
   
jaargang 10, nummer 47
vrijdag 12 december 2014
 

In deze nieuwsbrief

Vacature bij Crescas
Jodendom, een pluriforme religie
Crescas even op halve kracht
Canon van 700 jaar Joods Nederland
Kinderen uit gemengde huwelijken
De Medienepost: een nieuw Joods magazine
Hartog (Han) Hollander 1886-1943
Boekennieuws
Never a Dull Moment
Nieuws van heinde en verre
Chanoeka-concert in Beth Shalom
All in One: Mor Levin en Eran Har Even
De dagen na Hitler
Website van de week
In the Picture
Televisie en radio 12 - 19 december


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
Volgende week is het alweer Chanoeka – wat is het jaar weer snel gegaan. We kunnen het wonder van het wisselen van ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Ik ben Joods, maar ik vraag me regelmatig af of ik wel tot dezelfde traditie behoor als degenen die benadrukken het uitverkoren volk ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Al jaren bedenken benzinestations creatieve manieren om ons, de burgers, naar hen toe te lokken. Aangezien de brandstofprijzen in ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Waar moet je op letten als een Amerikaanse politicus zich opmaakt zich in de race naar het presidentschap te storten? Nog ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Vandaag vierden we de Internationale Dag van de Mensenrechten. Niet veel van gemerkt? Dat klopt, want wij ...
lees verder
Webcolumn Gastcolumnist
Radio-coryfee Govert van Brakel eert Han Hollander, de eerste Nederlandse verslaggever die voor de radio sportwedstrijden versloeg ...
lees verder


(advertenties)

banner propra

banner jonet_jingles

banner venstra

banner yanshuf

banner givat

banner blankevoort

banner sinaicentrum

banner jonet

banner meldpunttaal

banner joodsamsterdam

banner israelactie

banner sivmo

banner luna3

banner amphora

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier