vrijdag 5 september 2014
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Focus op de parasja

Vrijdag 24 oktober gaat bij Crescas een cursus van start die anders is dan u van ons gewend bent. In een les van één uur op de vrijdagochtend, van 10 tot 11 uur bestudeert u, samen met docent Leo Mock, de 'parasja van de week', het gedeelte uit de Tora dat wekelijks in sjoel gelezen wordt.

U zult ontdekken dat achter de bekende verhalen meer schuil gaat dan zich bij eerste lezing laat ontdekken. U maakt kennis met Tora-leren zoals de rabbijnen dat al vele honderden jaren doen, met als resultaat haast letterlijke Middeleeuwse commentaren tot bloemrijke verhalen van de Midrasj (tekstverklaring) en alles wat daartussen ligt.
Met deze cursus kunt u op sjabbat de parasja goed volgen. En gaat u niet naar sjoel? Dan hebt u stof waar u nog eens over kunt nadenken of met anderen over kunt discussiëren.

Kennis van Hebreeuws is niet vereist, alle teksten worden in vertaling behandeld.

Bezoek onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Etty Hillesum, een onafhankelijke geest

In het jaar waarin de honderdste geboortedag van Etty Hillesum op allerlei manieren aandacht krijgt, heeft Crescas een cursus geprogrammeerd waarin de grote thema's van haar gedachtegoed in drie lessen worden behandeld.

De lessen worden gegeven door professor Klaas Smelik, oprichter en directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent, en als kenner van leven en werk van Etty Hillesum een onbetwiste autoriteit.

Voor deze cursus maken we voor het eerst gebruik van Skype, het videoplatform om via internet kosteloos te communiceren in beeld en geluid.
Klaas Smelik woont in België, en al is de afstand tot onze leslocatie niet heel groot, het is toch te ver om op één avond op en neer te reizen.
Professor Smelik geeft de lessen vanuit zijn studeerkamer in Gent, u als cursist zit in het leslokaal in Amsterdam, waar de docent op een projectiescherm 'aanwezig' is. Via de Skype-verbinding kunnen docent en cursisten met elkaar communiceren.

Bezoek onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Kortingsactie voor NKvJG-leden

Lid worden van de NKvJG, de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, is voor iedereen die belangstelling heeft voor Nederlands-Joodse genealogie een aanrader. NKvJG-leden wisselen informatie uit, de vereniging organiseert lezingen en andere soorten bijeenkomsten, en als lid ontvangt u ieder kwartaal het blad Misjpoge. De contributie voor een kalenderjaar is 35 euro; nieuwe leden betalen tot eind van het jaar slechts 17,50 euro.

Nù lid worden van deze actieve vereniging is extra aantrekkelijk. Tot 31 december 2014 biedt de NKvJG nieuwe leden de mogelijkheid om de online cursus Joodse genealogie van Crescas gratis te volgen. Bent u al NKvJG-lid en wilt u aan deze cursus deelnemen? Dan betaalt u slechts 10 euro (aanbod geldig tot eind 2014). Alle informatie vindt u op de website van de NKvJG.

De online cursus Joodse genealogie helpt u op weg als u een begin wilt maken met het onderzoeken, vastleggen en documenteren van uw eigen familiegeschiedenis. Hoe pak je dat aan, het maken van een stamboom? Hoe en waar begin je met het zoeken van gegevens? En is Joodse genealogie anders dan ‘gewone’ genealogie? Al deze onderwerpen worden in de cursus behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de specifieke vragen waar de Joodse genealoog zich voor gesteld ziet. Want ja, Joodse genealogie wijkt in veel gevallen af. Zo gebruikten de meeste Asjkenazische Joden vóór 1811 geen vaste achternaam, dit werd pas in 1811 verplicht gesteld. Dat maakt het zoeken nog wel eens lastiger. Verder wordt aandacht besteed aan specifiek Joodse bronnen. Denk aan besnijdenisboekjes, memorboeken van Joodse gemeenten en de zogenoemde marktkaarten. En we hebben een vergelijking voor u gemaakt van genealogie-software, waarbij we specifiek Joodse functies van de software-pakketten hebben laten meewegen. Na het volgen van deze cursus bent u goed toegerust om geheel zelfstandig de geschiedenis van ùw familie vast te leggen.

Nexus lustrumconferentie 'War and Peace'

Het gevaar van oorlog is deze zomer zonneklaar: het Midden-Oosten is een kruitvat dat op springen staat, Irak het toneel van gruweldaden en Europa voelt de dreiging van oorlog aan haar oostgrens. Te midden van dit machtsvertoon en de krachtige oorlogsroep klinkt de taal van vrede broos en kwetsbaar. Waarom is oorlog telkens weer onafwendbaar? Is een vreedzame samenleving een onbereikbaar ideaal? En wat zijn onze waarborgen voor vrede?

Zaterdag 20 september staan deze vragen centraal tijdens de lustrumconferentie ‘War and Peace’. Dertien internationale sprekers zullen in twee debatten de actuele gebeurtenissen belichten vanuit een breed historisch, filosofisch en moreel perspectief.

In het eerste debat gaan de Amerikaans-Joodse politicus Paul Wolfowitz (1943), gepensioneerd admiraal William Fallon (1944), de Oekraïense Kremlinologe Lilia Shevtsova (1949), Masafumi Ishii, ambassadeur voor Japan bij de NAVO, de aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem werkzame Duitse historicus Dan Diner (1946) en de Franse topdiplomaat Jean-Marie Guéhenno (1949) in debat over de internationale organisaties die in het leven geroepen zijn om oorlog af te wenden. Wie hebben nu de macht, en hoe gaan zij met hun macht om?

De discussie in het tweede debat richt zich op de hoop op vrede. Kunnen culturele ontplooiing, beschaving en liefde tegenwicht bieden aan oorlog? Hoe kunnen wij in een maatschappij die vaak zo liefdeloos is, weer leren wat liefde is? Dit debat wordt gevoerd tussen de Franse schrijfster en politiek activist van Iraanse afkomst Lila Azam Zanganeh (1976), de aan Harvard University werkzame Libanese intellectueel Hassan Mneimneh, de Canadese politicus en ethicus Michael Ignatieff (1949), de Britse diplomaat en strateeg Robert Cooper (1947), de Roemeense natuurkundige en cultuurcriticus Horia-Roman Patapievici (1959) en de Israëlische filosoof en oprichter van Shalom Achshav (Peace Now) Avishai Margalit (1939).

Ga voor meer informatie en inschrijven naar nexus-instituut.nl.

Overzichtstentoonstelling Mark Rothko

De eerste Nederlandse Rothko-expositie in veertig jaar opent zaterdag 20 september in het Gemeentemuseum in Den Haag.
De tentoonstelling geeft een overzicht van het werk van Mark Rothko (1903-1970), een van de grote namen van het Abstract Expressionisme. De indrukwekkende abstracte doeken met de uit vele verflagen opgebouwde kleurvelden, Rothko's wereldberoemde classic style sinds de jaren '50, nemen in de expositie een belangrijke plaats in.
Daarnaast zullen er vroegere, veel minder bekende werken te zien zijn waaruit de ontwikkeling van de kunstenaar naar voren komt.
In het Gemeentemuseum bevindt Rothko zich in gezelschap van het werk van Piet Mondriaan, die Rothko zeer bewonderde en voor hem een belangrijke inspiratiebron was. Het leverde het werk van Rothko op zeker moment zelfs de omschrijving blurry Mondrians op.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert het Gemeentemuseum tal van nevenactiviteiten, waaronder lezingen, een kindertentoonstelling waarbij het prentenboek 'Puzemuze, of op weg naar Rothko', geschreven door Wim Hofman. Er is een speciale rondleiding voor basisschoolleerlingen, en ook in het 'open kinderatelier', elke zondag van 12 tot 16 uur, wordt aandacht besteed aan de tentoonstelling.

 • Mark Rothko. Overzichtstentoonstelling met werk van deze Amerikaans-Joodse kunstschilder, te zien van 20 september 2014 tot en met 1 maart 2015 in het Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Den Haag. Voor meer informatie zie gemeentemuseum.nl.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Verteld om niet te vergeten, de door buurtbewoner Frits Slicht opgetekende herinneringen aan de Joodse bewoners van Amsterdam Oost/Transvaalbuurt in de jaren 1925-1945, het nu al als standaardwerk aangemerkte Cultuur als macht, waarin historicus Frits Boterman de vraag probeert te beantwoorden hoe een cultureel zo hoogstaand en ontwikkeld volk als de Duitsers kon afglijden naar de meest verschrikkelijke barbarij tijdens het Derde Rijk, en Arnon Grunbergs Voetnoten bij de menselijke komedie die dagelijks op de voorpagina van de Volkskrant verschijnen, gebundeld in Voetnoot - de tweede verzameling.

Engelstalig: In Marginalia Review of Books een fascinerende discussie over de vraag of de wetenschap de rol en plaats van Joden uit de geschiedenis aan het wegschrijven is. Dektitel van de verzamelde visies: Jew and Judean: A Forum on Politics and Historiography in the Translation of Ancient Texts.

En verder:

 • Manuscripta, het jaarlijkse eendaagse boekenfestival, vindt zondag 7 september plaats in Utrecht.
 • De wereld van gisteren, de biografie van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig, waarin een indrukwekkend beeld wordt opgeroepen van een verdwenen wereld: het oude Europa dat Zweig als geassimileerde Jood, geëngageerd schrijver en humanist moest ontvluchten, is herdrukt en verschenen in de reeks Privé-domein (Arbiederspers).
 • Zondagmiddag 14 september zal Mieke Tillema, die momenteel werkt aan een biografie over Ida Simons-Rosenheimer, op de tweede Internationale Dag van het Joods Cultureel Erfgoed in Den Haag een lezing houden over leven en werk van Ida Simons.

Bart Wallet over de Joodse begraafplaats Zeeburg

Maandag 15 september verschijnt het boek Zeeburg: geschiedenis van een Joodse begraafplaats 1714-2014, geschreven door historicus en Crescasdocent Bart Wallet.
Een dag later, dinsdag 16 september, komt hij over zijn boek spreken bij Boekhandel Blankevoort in Amstelveen.

Vanaf 1714 was de begraafplaats de laatste rustplaats voor de arme Joodse bevolking van Amsterdam, onder wie veel kinderen en immigranten. Vanuit dit perspectief wordt een beeld geschetst van de sociale geschiedenis van de Amsterdamse Joden, en met name van de gapende kloof tussen arm en rijk. In Zeeburg: Geschiedenis van een Joodse begraafplaats 1714-2014 vertelt Bart Wallet de onbekende, drie eeuwen omspannende geschiedenis van dit deel van Amsterdam. Ook besteedt hij aandacht aan de positie van de Joden tot de Amsterdamse samenleving en aan de ontwikkeling van de Joodse funeraire cultuur en religieuze riten.

 • 14 september 2014, 20.00: Zeeburg: geschiedenis van een Joodse begraafplaats 1714-2014, lezing door dr. Bart Wallet bij Boekhandel Blankevoort, Rembrandtweg 649, Amstelveen. Reserveren per mail aan boekhandelblankevoort@planet.nl, telefonisch op 020-6455694, of in de winkel.

Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed

Zondag 14 september, tevens Open Monumentendag, wordt dit jaar in 32 landen de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed georganiseerd. Thema is 'Vrouwen in het Jodendom', dat in vele activiteiten zal worden belicht.

Het doel van de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed is, door het openstellen van synagoges, rondleidingen, lezingen en muziek, te laten zien hoezeer de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de lokale cultuur.

SyNeON regio Noord, het onlangs opgerichte samenwerkingsverband van verschillende Joodse erfgoedorganisaties in Noord- en Oost-Nederland, neemt voor het eerst deel aan de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed en heeft voor deze gelegenheid een boeiend en gevarieerd programma samengesteld. Plaatsen van handeling: Groningen, Leeuwarden, Winsum, Zuidlaren, Bourtange en Leek.
Het complete programma voor regio Noord vindt u als PDF op sjoelplein.nl.

Ook in andere plaatsen in Nederland worden speciale activiteiten georganiseerd. Details zijn te vinden op de Nederlandse Facebookpagina Dag van Joods cultureel erfgoed. Ook op jewisheritage.org zijn in de afgelopen weken updates geplaatst.

Nesj Nasj

Vanaf zondag 7 september kunt u bij de Joodse Omroep kijken naar Nesj Nasj, een zesdelige serie programma’s over het Joodse levensgevoel dat wordt overgedragen aan de hand van gerechten, muziek, foto’s en geschiedenis die door Joodse families uit Hongarije, Polen, Duitsland, Israël, Marokko, Zwitserland en Indonesië naar Nederland zijn meegenomen en mettertijd een eigen plek hebben gekregen in de Nederlands-Joodse cultuur.

In de programma's zetten vertegenwoordigers van verschillende generaties zich aan de bereiding van hun favoriete gerecht, waarbij de verhalen loskomen.

Internationaal Joods Muziek Festival 2014

Het International Joods Muziek Festival & Concours vindt dit jaar plaats van zaterdag 13 september tot en met dinsdag 16 september.

Het concours is inmiddels toe aan zijn 4e editie en belooft opnieuw een happening te worden waar zeer uiteenlopende muziekstijlen, van Sefardisch tot Jiddisj, van jazz tot folk en van klezmer tot klassiek voor het voetlicht worden gebracht. En ook dit jaar weer doen de kandidaten - van wie ruim de helft uit Israël afkomstig is - een gooi naar de goedgevulde prijzenpot.

In de Uilenburger Synagoge strijden 24 ensembles om verschillende geldprijzen, concertboekingen en platencontracten. De voorrondes zijn op zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 september in de Uilenburger Synagoge; de halve finales vinden eveneens op maandag 15 september plaats. De finale, tevens de afsluiting van het festival, is op dinsdagavond 16 september in het Muziekgebouw aan ’t IJ.

Zondag 14 september is een zeer gevarieerde en goedgevulde festivaldag: er zijn workshops en lezingen (klezmer, Jiddisj zingen en Jiddisje taal), amateurmuzikanten en -zangers krijgen de kans zich te laten horen op het Open Podium en er is een Joodse cultuurmarkt. De dag wordt afgesloten met de primeur van een concert door Gilad Nezer, Sacha van Ravenswade en David Naïn, kortweg 'de Drie Chazzans'. Gedrieën brengen zij een verrassend programma met liturgische muziek, barok en musical.

Voor het complete programma en het reserveren van kaarten gaat u naar ijmf.org.

Mooi oud

De tentoonstelling 'Mooi oud', die nog tot en met 28 september te zien is in Museum Henriette Polak in Zutphen, wil een loflied zijn op alles wat waardevoller wordt met de tijd.

Ruim veertig kunstenaars - waaronder Sam Drukker, van wie eerder dit jaar werk te zien was in het Joods Historisch Museum - breken met portretten, landschappen, stillevens en objecten een lans voor de sporen die de tijd achterlaat, ouderdom een heel eigen schoonheid verleent en de gebruikelijke omschrijving van esthetiek een extra inhoud geeft.

Op de laatste dag, 28 september, kunt u om 13.00 uur deelnemen aan de 'finissage', bestaande uit een rondleiding over de tentoonstelling en een filmvertoning.

Castrum Peregrini: In Search of Lost Time

Binnenkort opent ten huize van Castrum Peregrini - Intellectual Playground de expositie In Search of Lost Time, onder curatorschap van Ronit Eden.

In de tentoonstelling staat de noodzaak om verhalen te vertellen en daardoor herinneringen te bewaren centraal. De deelnemende kunstenaars hebben elk hun eigen insteek hierop gevonden. De rode draad wordt gevormd door een samenspel tussen de plaats van handeling aan de Herengracht en de persoonlijke ervaringen van de deelnemende kunstenaars.
Zo laat fotografe Ronit Porat (1975, Tel Aviv) persoonlijke herinneringen zien aan haar verblijf in Castrum Peregrini, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilig heenkomen bood aan onderduikers, en zijn van fotografe Nan Goldin (1953, Washington DC) indringende beelden te zien uit haar visuele dagboek The Ballad of Sexual Dependency, waarin ze momenten uit haar eigen leven en dat van haar vrienden aan het begin van de jaren ’80 laat zien. Het zijn slechts enkele namen uit een veel langere lijst, te vinden op castrumperegrini.org.

 • In Search of Lost Time, van 19 september tot en met 1 november te zien in Castrum Peregrini, Herengracht 401, Amsterdam, donderdag-zondag, 14.00-18.00 uur.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • In het NCRV-radioprogramma Schepper&Co sprak Yaïr van der Wieken over het prijswinnende project ‘Leer je buren kennen’, terug te luisteren op Uitzending Gemist.
 • Wired schrijft over het netwerk dat Joodse teksten omgeeft.
 • Prachtige zwart-wit foto's van New York in de jaren '40, gemaakt door Esther Bubely (1921-1998) op The Wall Breakers.
 • Een Israëlisch bedrijf heeft een test ontwikkeld waarmee borstkanker in een heel vroeg stadium kan worden opgespoord, meldt Israel21C.
 • In de Forward een verhaal over de wereldberoemde ontsnappingsartiest Houdini.
 • Wie is Elon Musk, een van de 75 meest invloedrijke mensen van dit moment? Lees meer op Ted.com.
 • My Backpack geeft tips hoe je voor circa 20 euro per dag, met niets meer dan een rugzak en een liftduim, door Israël kunt reizen.
 • Margalith Kleijwegt heeft weinig fiducie in de toekomst, schrijft ze in een artikel in De Groene.
 • De burgemeester van Thessaloniki maakt een opmerkelijk gebaar, schrijft ekathimerini.com.
 • Ha'aretz onderzoekt waarom Britten die weinig afweten van Israël, zo kritisch zijn op het land.
  Geregistreerde lezers van Ha'aretz hebben maandelijks gratis toegang tot tien artikelen naar keuze op desktop of mobiel apparaat.

Simcha! Een feest van kleur

U hebt nog tot 14 september de tijd om in Museum Sjoel Elburg ruim twintig grote doeken van de Nederlandse textielkunstenares Jackie Howard (1957) te gaan zien, samengebracht onder de titel Simcha! Een feest van kleur.

Jackie Howard 'schildert' met kleurig textiel. Ze combineert stoffen als tule en organza met vezels, vliezen, acryl en papier, waardoor haar werken een organisch, driedimensionaal karakter krijgen. Daarom noemt ze haar kunst zelf liever fiber art dan textielkunst.
Howard vindt haar inspiratie in de vele aspecten van de Joodse cultuur, getuige de Hebreeuwse letters, teksten en symbolen die op haar werken te vinden zijn, en in de natuur.

 • Simcha! een feest van kleur. Tentoonstelling met werk van textielkunstenares Jackie Howard, te zien tot en met 13 september in Sjoel Elburg aan de Graaf Hendriksteeg 2, Elburg.

Website van de week
Hanan Isachar Photography

Deze week laat uw redacteur u 'plaatjes kijken', om precies te zijn de prachtige foto's van de Israëlische fotograaf Hanan Isachar.

Vele honderden foto's van het land heeft hij op zijn website Hanan Isachar Photography ondergebracht in 31 thematische verzamelingen.
Wie gericht wil zoeken heeft daarvoor de beschikking over de Searchpagina.

De foto's zijn beveiligd met een watermerk dat verschijnt als u de foto aanklikt. Desondanks is er meer dan genoeg om van te genieten!

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In The Picture
The forgotten Jewish refugees

In 2005 maakten de educatieve, in Boston gevestigde organisatie The David Project en de Israëlische filmproductiemaatschappij IsraTV de prijswinnende documentaire The forgotten Jewish refugees.

De film vertelt de geschiedenis van de massale uittocht van circa 1 miljoen Joden uit de Arabische landen in het Midden-Oosten, het Mandaatgebied Palestina en Noord-Afrika niet meegerekend.
Hele bevolkingsgroepen zagen hun cultuur, sommige meer dan 25 eeuwen oud, verwoest worden. Wat rest, zijn de herinneringen in de persoonlijke verhalen van Joden die wegvluchtten uit Egypte, Libië, Irak en Jemen. Hun relaas wordt aangevuld met historisch beeldmateriaal.

The forgotten Jewish refugees is in zijn geheel op YouTube te bekijken. Vergeet niet het beeld op schermvullend te zetten!

Bekijk de film hier

Televisie en radio 5 - 12 september

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.
OBA Live is te zien via kabel-tv in de regio Amsterdam van dinsdag t/m zaterdag van 16.00-17.00 uur via SALTO1 en via het on-demand portal Spirit24.nl.

Deze week in De Kunst Van Het Luisteren, het wekelijkse Radio-5 programma van de Joodse Omroep: historicus, publicist en hoogleraar Henri Beunders over media en beeldvorming na het jongste Gaza-conflict, het nieuwste boek van Bart Wallet, diens reconstructie van de geschiedenis van de Joodse Begraafplaats Zeeburg en een overzicht van degenen die er begraven zijn: van Oost-Europese rabbijnen tot een van de sterartiesten van circus Carré, en een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur in Joods Nederland. Presentatie: Paul Damen en Daphne Meijer.

De laatste aflevering van het voorlezen van Joseph Roths roman Radetzkymarsch in de radioserie Am Abend vorgelesen. Op werkdagen tussen 22.30 en 23.05 uur wordt vanaf dinsdag 9 september Der Leviathan voorgelezen, eveneens van Joseph Roth. Het programma wordt gelijktijdig uitgezonden op WDR 3 Radio.


vrijdag 5 september

 • NPO 1 (NOS), 13.00: Herdenking ontruiming Kamp Vught. Rechtstreekse uitzending. Terugblik op de herdenkingsplechtigheid op NPO 2 om 19.25 uur.
 • NPO 2 (NCRV), 21.10: Tussen hemel en hel - Leven met kamp Vught. Documentaire uit 2002 over het voormalige concentratiekamp Vught.
 • Arte, 22.50: Alt werden und andere Kleinigkeiten. Documentaire uit 2014 over vier mensen die na hun 60e nog niets van hun nieuwsgierigheid en energie hebben verloren. Met onder meer rabbijn William Wolff (1927) die nog altijd drie Joodse gemeenten bedient én Russisch is gaan leren.
 • NPO Radio 1, 0.00: Hoorspelhalfuur. De hormoonfabriek, hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven. Terwijl hij zijn bloedstollende levensverhaal vertelt aan zijn privéverpleegster, wordt hij geconfronteerd met zijn geweten.

zaterdag 6 september

 • BBC Radio 3: Essential Classics. met onder andere acteur en schrijver Stephen Fry.
 • BBC Radio 3, 13.15: Sunday Feature: Music and the Jews. Norman Lebrecht onderzoekt de complexe relatie tussen muziek en de Joodse identiteit. Afl.: There's a Place for Us.
 • NPO Doc (NCRV), 15.50: Tussen hemel en hel - Leven met kamp Vught. Documentaire uit 2002 over het voormalige concentratiekamp Vught. Herh.: 8/9, 18.55, 11/9, 19.15 uur.
 • NPO Doc (VPRO), 20.05: The Self-Made Man. Documentaire uit 2005 van Susan Stern, dochter van Bob Stern die, terminaal ziek, besluit een punt achter zijn leven te zetten. Herh.: 8/9, 21.20,10/9, 0.35 uur.

zondag 7 september

 • NPO 2 (JO), 14.00: Nesj Nasj. Eerste aflevering van een zesdelige serie korte programma’s over het Joodse levensgevoel dat wordt overgedragen aan de hand van gerechten, muziek, foto’s en geschiedenis.
 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.
 • Canvas, 20.40: Woody Allen: A Documentary. Documentaire uit 2012 over de veelzijdige carrière van regisseur, auteur, komiek en musicus Woody Allen, 'het New-Yorkse regie-instituut'.
 • NPO Radio 1 (KRO), Radio Doc. Afl.: Er is genoeg gebeurd in Zwolle. Journalist Igor Cornelisse was tien jaar toen Zwolle werd bevrijd. In de stad waar hij opgroeide, beleefde hij de oorlog in het klein.
 • TV5 Monde, 22.30: Superman n'est pas juif (et moi un peu). Korte filmkomedie gebaseerd op het gelijknamige stripverhaal van Jimmy Bemon over de vaderjoodse Benjamin.
 • TV5 Monde, 0.00: Le sel de la mer. Romantisch drama uit 2008 over Soraya die in Ramallah, waar haar familie in 1948 is vertrokken, het achtergebleven spaargeld van haar opa probeert los te krijgen.

maandag 8 september

 • NPO Doc (VPRO), 20.25: The Poisoner's Handbook. Tweedelige documentaire over Alexander Gettner en Charles Norris die in het begin van de 20e eeuw aan de basis stonden van hedendaags forensisch onderzoek. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Deborah Blum.
 • BBC 1, 21.30: The War of the Tunnels. Jane Corbin onderzoekt, drie weken na het staakt-het-vuren, de oorlog in Gaza en gaat daarbij ook 'ondergronds'.
 • TV5 Monde, 0.00: De guerre lasse. Drama uit 1987 van Robert Enrico naar de gelijknamige roman van Françoise Sagan. Door een ontmoeting met een oude vriend en diens vriendin in de Tweede Wereldoorlog ondergaat de houding van een man ten opzichte van het leven een radicale verandering.

dinsdag 9 september

 • BBC Radio 3, 20.30: BBC Proms 2014. Afl.: Americana. Muziek van David Brubeck en Aaron Copland, met in de pauze een verhaal van Edith Pearlman.
 • BBC 4, 23.00: The Russian Revolutionary: Zaha Hadid on Kazimir Malevich. Documentaire waarin de Britse architecte van Irakese afkomst Zaha Hadid de Russische beeldend kunstenaar Kazimir Malevich - de vader van het suprematisme - onder de loep neemt.

woensdag 10 september

n.v.t.


donderdag 11 september

 • NPO 3 (BNN), 21.00: 9/11 Special: Ik vecht de jihad. Intoductie van 3Doc: Paradijsbestormers.
 • NPO 3 (BNN), 21.05: Paradijsbestormers. Documentaire uit 2014 waarin onderzocht wordt wat jonge Westerlingen drijft om iedereen en alles achter zich te laten en af te reizen naar Syrië om zich te mengen in andermans strijd. Een portret van Nederlandse en Syrische jonge mannen die een weg zoeken in het leven.
 • Arte tv, 0.55: Die Welle. Duitse gedramatiseerde versie van de bejubelde documentaire Lesson Plan - The Third Wave, waarin een geschiedenisleraar op onorthodoxe wijze probeert over te brengen hoe het kon gebeuren dat het Duitse volk de op handen zijnde Endlosung niet opmerkte.

vrijdag 12 september

   
jaargang 10, nummer 33
vrijdag 5 september 2014
 

In deze nieuwsbrief

Focus op de parasja
Etty Hillesum, een onafhankelijke geest
Kortingsactie voor NKvJG-leden
Nexus lustrumconferentie 'War and Peace'
Overzichtstentoonstelling Mark Rothko
Boekennieuws
Bart Wallet over de Joodse begraafplaats Zeeburg
Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed
Nesj Nasj
Internationaal Joods Muziek Festival 2014
Mooi oud
Castrum Peregrini: In Search of Lost Time
Nieuws van heinde en verre
Simcha! Een feest van kleur
Website van de week
The forgotten Jewish refugees
Televisie en radio 5 - 12 september


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
‘A Jid darf leben mit der Zeit’, een Jood moet met de tijd leven. Deze uitspraak zou door de eerste Chassidische Rebbe van Chabad ...
lees verder
Webcolumn Naud van der Ven
Isis-aanhangers in de Schilderswijk schreeuwen antisemitische leuzen. Rabbijn Jacobs krijgt een baksteen door zijn ruit. Een voorbeeldige ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Uit een van de strips van Lucky Luke herinner ik mij de Mexicaan die op een spoorlijn lag te slapen. Hij werd wakker geschopt met de woorden ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Tijdens mijn verblijf in Israël, gedurende de laatste fase van de oorlog en er na, heb ik me geërgerd aan een tv-blits van premier ...
lees verder
Webcolumn Harry van den Bergh
Ik had het voorrecht, niet bepaald het genoegen, enkele keren aan discussies over de strijd in Gaza te mogen deelnemen. Ik denk dat tal ...
lees verder


(advertenties)

banner joodsamsterdam

banner yanshuf

banner amphora

banner israelactie

banner sinaicentrum

banner meldpunttaal

banner jonet

banner luna3

banner venstra

banner blankevoort

banner sivmo

banner givat

banner propra

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier