vrijdag 29 augustus 2014
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier online.
 
crescas nieuwsbrief
crescas nieuwsbrief
   

Leer Ivriet bij Crescas!

Al sinds jaar en dag vormen de cursussen Ivriet (modern Hebreeuws) een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Crescas helpt nieuwkomers op weg en biedt mensen met meer ervaring met de taal nieuwe uitdagingen.
In het seizoen 2014-2015 kunt u bij ons Ivriet leren op maar liefst 5 niveaus. De lessen worden gegeven volgens de 'oelpan'-methode zoals die in Israël gebruikt wordt. Dat betekent vooral veel praktische oefeningen in lezen, schrijven en spreken, en een geleidelijke opbouw van uw grammaticale kennis.

Als u twijfelt op welk niveau u het beste op uw plaats bent, maak dan de online toets die Crescas speciaal hiervoor heeft laten ontwikkelen. Het maken van de toets kost u ongeveer een kwartiertje. Ook als u in de afgelopen jaren een of meerdere cursussen Ivriet hebt gevolgd, is deze toets geschikt om uw kennisniveau te bepalen.
Vraag een toegangscode aan, telefonisch (020-6402380) of per e-mail info@crescas.nl).

Alles begint natuurlijk met de kennis van het Hebreeuwse alfabet, het Alef-Beet. Daarvoor hebben we een lesmethode ontwikkeld die u vanachter uw eigen computer en in uw eigen tempo kunt volgen. U leert zowel de drukletters als de schrijfletters. Deze cursus omvat ook schrijfoefeningen, zodat u beslagen ten ijs komt als u start met Kita Alef, de volgende stap op het pad van Ivrietkennis.
U vindt de cursus Alef-Beet op joods.net.

 • Kita Alef behandelt de basisgrammatica en werkwoorden in de tegenwoordige tijd. U leert Ivriet lezen, schrijven en ook spreken. Daarnaast ligt de nadruk in dit eerste cursusjaar op het leren van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Na afloop van dit eerste lesjaar bent u in staat om héél eenvoudige conversaties te voeren en kleine teksten te schrijven en te lezen. We maken gebruik van het lesboek Ivriet Meberesjiet, deel 1.

 • Kita Beet traint u in het lezen, spreken, schrijven en luisteren en bouwt verder aan uw kennis van de grammatica, waaronder de tegenwoordige tijd. Er wordt een begin gemaakt met de verleden tijd, en u maakt kennis met de binjaniem – de voor het Ivriet zo typerende werkwoordvormen. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet, deel 1 en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Alef hebt gevolgd, of als u elders minimaal 25 lessen Ivriet hebt gehad.

 • Kita Gimmel legt de nadruk op het actief en zelfstandig gebruik van het Ivriet. Lezen, schrijven, spreken en luisteren vormen een belangrijk deel van het programma. Daarnaast gaat u verder met de werkwoordsvormen. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet, deel 1 en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Beet hebt gevolgd, of als u elders minimaal 50 lessen Ivriet hebt gehad.

 • Kita Dalet richt zich ook weer op lezen, spreken, schrijven en luisteren. Uit de grammatica worden onder andere de onregelmatige werkwoordsvormen en de lijdende vorm behandeld. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet deel 1+2 en +2000 Sichot sjel Jom Jom.
  Aan deze cursus kunt u deelnemen als u met succes de lessen van kita Gimmel hebt gevolgd, of als u elders les hebt gehad en alle binjaniem beheerst.
  Kita Dalet wordt ook in Den Haag gegeven.

 • Kita Hee bouwt verder aan uw kennis van de grammatica en het lezen en schrijven. In deze cursus ligt de nadruk echter vooral op het spreken. Dit doen we volgens de lesmethode die bepaalt dat, hoe beter het spreken wordt, hoe beter uw andere vaardigheden - verstaan, lezen en schrijven - worden. Voor de conversaties richten we ons op onderwerpen als gezondheid, het geven van complimenten, je mening geven, reizen, etc. We maken gebruik van de lesboeken Ivriet Meberesjiet, deel 2 en Diboerim Diboerim.

  De genoemde lesboeken zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Laatste kans: Joodse religieuze culturen in Nederland

Het cursusseizoen 2014-2015 is nog maar net van start gegaan, en nu al treft u een 'laatste kans'-oproep in de nieuwsbrief aan.

Het betreft de cursus Joodse religieuze culturen in Nederland, een serie van zeven hoorcolleges over de vroegmoderne en moderne Nederlands-Joodse geschiedenis en in het bijzonder de religieuze culturen, intellectuele ontwikkelingen en sociale bewegingen in ons land.

Crescasdocent dr. Bart Wallet geeft deze collegereeks voor de Vrije Universiteit, waarmee Crescas voor deze gelegenheid een nauwe samenwerking tot stand heeft gebracht, zodat ook onze cursisten kunnen deelnemen.

Deze cursus start maandag 1 september om 9.00 uur! U kunt zich nog inschrijven op crescas.nl, of per mail naar info@crescas.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Koken voor Beth Shalom

Zondag 9 november gaan de cursisten van Crescas de keuken in om een traditioneel Joodse maaltijd te bereiden voor alle circa 120 bewoners van het Joods verzorgingstehuis Beth Shalom in Amsterdam Buitenveldert.

De keuken van Beth Shalom is al jaren de plaats waar Crescas kosjere kookcursussen mag geven, en ook dit jaar weer verleent Beth Shalom ons gastvrijheid.
Als dank geeft Crescas een cadeautje aan Beth Shalom, in de vorm van een smakelijk kosjer driegangenmenu, bestaande uit oer-Hollandse Joodse gerechten.
Aan het hoofd van deze eenmalige keukenbrigade staat kookdocent Danny Hovestad.
Zo krijgen de bewoners een heerlijke maaltijd, en u als cursist leert wellicht ook nog iets bij over de Joodse keuken! Kortom: een échte win-winsituatie!

Bezoek onze website voor meer informatie, of ga direct naar het inschrijfformulier.

Europese dag van de Joodse cultuur

De Europese dag van de Joodse cultuur op zondag 14 september heeft dit jaar als thema Women in Judaism. In Nederland wordt Vrouwen in het Jodendom in 11 plaatsen belicht.

In Den Haag presenteert de Stichting Joods Erfgoed Den Haag een boeiend en gevarieerd middagprogramma met lezingen, presentaties, wandelingen in de voormalige Joodse buurten en een mooie afsluiting in de Synagoge. Op JoodsErfgoedDenHaag.nl vindt u het programma en de locaties waar zich de verschillende onderdelen afspelen.
Ook in Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Deventer, Groningen, Bourtange, Ouderkerk aan de Amstel, Leeuwarden, Zuid Laren en Overveen zijn voor deze gelegenheid speciale activiteiten op touw gezet.

Daarnaast bieden tientallen Europese steden een scala aan culturele activiteiten, te vinden op jewishheritage.org.

Zondag 14 september is het ook Monumentendag in Den Haag; een reden te meer om aanwezig te zijn bij dit programma.

Boekennieuws

Wekelijks attendeert Crescas u op recent verschenen en verwachte Nederlandstalige of vertaalde boeken van Joodse schrijvers, al of niet met een Joods thema.
Deze week: Samuel Pallache, over het veelbewogen leven van deze 16e-eeuwse Marokkaans-Joodse koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam, geschreven door Gerard Wiegers en Mercedes Garcia-Arenal, van Paul Schilperoort Het geheim van
Hitlers Volkswagen
, het rijk geïllustreerde levensverhaal van de Joodse ingenieur Josef Ganz (1898-1967) dat leest als een thriller, en Drie vriendinnen van Miri Rozovski, een verhaal over de duurzaamheid van echte vriendschap.

Engelstalig: The Ice Cream Queen of Orchard Street, waarin Susan Jane Gilman een stukje Amerikaanse immigrantengeschiedenis van Joden en Italianen in de jaren '20 van de vorige eeuw met humor en gevoel met elkaar weet te verweven.

En verder:
- De boekenmarkt van de Uitmarkt vindt plaats op 30 en 31 augustus 2014 op het Museumplein.
- Vanaf 5 september zendt AVROTROS 25 weken lang iedere vrijdag om middernacht het radiodrama De Hormoonfabriek uit op Radio 1, in een bewerking van de bestsellerroman van Saskia Goldschmidt. De regie is in handen van Peter te Nuyl.
- Voor € 2,99 per maand 10 Nederlandstalige e-boeken naar keuze downloaden, dat kan met Elly's Choice.
- Begin november verschijnt Een dwaze maagd, de bestseller van Ida Simons, als luisterboek.

Tentoonstelling: Even zo vrolijk is het treurig

Onder de titel Even zo vrolijk is het treurig is vanaf zondag 31 augustus in Museum Land van Valkenburg een dubbeltentoonstelling te zien waarin nostalgische Joodse taferelen van de expressionistische schilder Mels Sluyser (1930) worden gecombineerd met herinneringen aan Joods Valkenburg.

Aanleiding voor de expositie is het Europese ‘Stolpersteine-project’. Op initiatief van de Stichting Struikelstenen Valkenburg wordt in 2014 voor elk Valkenburgs huis waaruit in de oorlog Joden zijn weggevoerd, in het trottoir een Stolperstein gelegd (struikelsteen, een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig: omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen). De combinatie met de schilderijen van Mels Sluyser, die in zijn kleurrijke, haast zorgeloze verbeelding van het vooroorlogse Joodse leven van alledag de door de Tweede Wereldoorlog achtergelaten gapende leegte in te vullen, lag voor de hand. "Mijn werk beschouw ik als mijn roeping, de herinnering aan die omgekomen mensen levend houden."

De tentoonstelling wordt zondag 31 augustus 2014 om 15.00 uur geopend door Mels Sluyser en Jan Diederen, schrijver van een publicatie over Joden in Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze opening wordt ook de publicatie van Jan Diederen gepresenteerd.

 • Tentoonstelling 'Even zo vrolijk is het treurig', Stolpersteine / Mels Sluyser, 31 augustus - 9 november 2014 in Museum Land van Valkenburg, Grote Straat 31, Valkenburg. Openingstijden: dinsdag-vrijdag, 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag, 13.00-17.00 uur.

Voor meer informatie over andere nevenactiviteiten in het kader van deze tentoonstelling zie museumlandvanvalkenburg.nl.

Het Israël van Leon de Winter

In het kader van de lezingenserie Israël en de Diaspora, een haat-liefde verhouding, zal schrijver Leon de Winter maandag 15 september spreken over zijn persoonlijke relatie tot de staat Israël. David Wertheim, directeur van het Menasseh ben Israel Instituut, gaat met De Winter in gesprek.

In het leven van de romanpersonages van Leon de Winter speelt de thematiek rond oorlog, jodendom en Israël vaak een belangrijke rol. De Winter schrijft naast romans ook columns voor onder meer Trouw, Elsevier, De Telegraaf, Der Spiegel en Die Welt, waarin hij zich regelmatig mengt in discussies rond Israël.

In de lezingenreeks Israël en de Diaspora, een haat-liefde verhouding treedt Leon de Winter in de voetsporen van enkele illustere sprekers. Op 19 mei 2014 werd de serie geopend met een lezing van de Israëlische politicoloog, politicus en opiniemaker Yossi Beilin. Als tweede spreker kwam op 17 juni Ari Shavit aan het woord, journalist en correspondent, redacteur en columnist voor de Israëlische krant Haaretz. De serie wordt op 27 november afgesloten door Dov Waxman, hoogleraar politieke wetenschappen, internationale betrekken en Israelstudies aan de Northeastern University in Boston.

 • Het Israël van Leon de Winter. Maandag 15 september, 20:15 uur, de Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Kaarten kunnen worden besteld via www.mbii.nl.

Esther de Boer-van Rijk, Hollands populairste actrice

Nog één maand hebt u de gelegenheid om in het Joods Historisch Museum in Amsterdam de tentoonstelling te gaan zien over leven en werk van actrice Esther de Boer-van Rijk (1853-1937). Aan het begin van de twintigste eeuw werd ze mateloos populair door haar rol als de arme vissersvrouw Kniertje in Herman Heijermans' toneelstuk Op hoop van zegen die ze meer dan 1200 keer speelde. Ze werd de onbetwiste lieveling van het Nederlands theaterpubliek.

In ruim 150 foto's, filmbeelden en hoorspelfragmenten wordt het leven en de acteerstijl van Esther de Boer-van Rijk in beeld gebracht. Er zijn programmaboekjes en affiches, merchandising avant la lettre in de vorm van prentbriefkaarten, bekers, luciferstandaards en wandborden, correspondentie tussen Herman Heijermans en haar. Ook zijn portretten te zien die onder andere Jan Sluijters en Eduard Frankfort van de actrice maakten.

Joosje Lakmaker schreef een biografie over Esther de Boer-van Rijk die ter gelegenheid van de tentoonstelling werd uitgegeven. Voor Crescas schreef Lydia Blom een gastcolumn met een recensie van dit boek en op mennoterbraak.nl is het door Menno ter Braak geschreven overlijdensbericht en het in memoriam te lezen zoals dat op 8 september 1937 in het Haagse ochtendblad Het Vaderland verscheen.

 • Nog te zien tot en met zondag 28 september: Esther de Boer-van Rijk, Hollands populairste actrice. Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam. Dagelijks (ook in het weekend) geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Mark Cohen, eigenzinnig straatfotograaf

In het Nederlands Fotografiemuseum in Rotterdam opent zaterdag 13 september een tentoonstelling met honderddertig afdrukken van de Amerikaanse straatfotograaf Mark Cohen. Niet eerder was in Nederland werk van deze eigenzinnige fotograaf te zien. De expositie biedt een overzicht van zijn werk uit de periode 1969 tot en met 2012.

Mark Cohen werd geboren in 1943 in het voormalige mijnstadje Wilkes-Barre in Pennsylvania en is daar altijd blijven wonen en werken. Cohen gebruikt zijn camera om zijn onderwerpen heel dicht op de huid te naderen, vaak zelfs heel letterlijk, waardoor de kijker zich soms haast ongemakkelijk voelt, alsof hij een voyeur is. Door de wijze waarop Cohen zijn beelden afsnijdt of kadert, ontstaat een geheel eigen beeldtaal. Veel foto's zijn zwart-wit beelden, maar er zijn ook een aantal bijzondere dye transfers (kleurenafdrukken) te zien.

Het museum rangschikt de tentoonstelling onder 'documentaire fotografie met een maatschappelijke betekenis', één van de focuspunten van het Nederlands Fotografiemuseum.

 • Mark Cohen / Dark Knees, 13 september 2014 tot en met 11 januari 2015 in het Nederlands Fotografiemuseum, Gebouw Las Palmas, Wilhelminakade 332, Rotterdam. Voor meer informatie zie ook nederlandsfotomuseum.nl.

Nieuws van heinde en verre

Onze wekelijkse selectie uit recente opmerkelijke berichten uit binnen- maar vooral buitenlandse media.

 • Alle ruim 9000 negatieven uit het fotoarchief van Roman Vishniac, nu in het bezit van het International Center for Photography in New York, zullen worden gedigitaliseerd, meldt YahooNews.
 • Maak kennis met eScapegoat 2.0, ontwikkeld door het G-dcast Team in San Francisco. No escape, Jom Kipoer is om de hoek!
 • In de Forward weer een lezenswaardig artikel van linguïst Philologos: het detail zit 'm in de duivel …
 • Het 'Burning Man Festival' werd begin juni voor het eerst in Israël gehouden, in de Negev, vandaar de naam 'Midburn', (midbar + burn). Tablet doet verslag.
 • In Polen vinden jaarlijks meer dan 40 (!) Joodse culturele festivals plaats. De lijst is te vinden op Jewish Heritage Europe.
 • Een indringende open brief, geschreven door Holocaustoverlevenden, in Tikkundaily.
 • Jewniverse bespreekt Six Million and One, een nieuwe documentaire annex roadtrip naar Mauthausen.
 • Niks mis met een lekkere Joods-Marokkaanse salade. Het recept staat in Tablet.
 • Is Elvis Was Our Shabbos Goy de beste digitale krantenkop aller tijden? Lees het artikel en beluister de podcast op Tablet Vox.
 • De oudste Joodse begraafplaats van Friesland ligt in Workum. Lees meer op Jonet.
 • In The Guardian op de kinderboekenpagina een bespreking van Night, de memoires van Eli Wiesel, naar aanleiding van Amnesty Teen Takeover Week on Identity in deze krant.

stuART's expositie

Het kunstenaarsechtpaar Helen en Dick Stuart exposeert van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 7 september in De Synagoge in Buren.

De Synagoge bevindt zich in een fraai historisch pand, eeuwen geleden gebouwd tegen de vroegere stadsmuur. Van 1804 tot 1880 werd het gebouw gebruikt als synagoge, daarna was het in gebruik als woonhuis, stal, opslagruimte, school, winkel en galerie. In 1979 kreeg het een meer officiële functie: de gemeente mocht er huwelijken sluiten en exposities organiseren. Lees een uitvoerige geschiedenis van het gebouw op synagogeburen.nl.

In dit met historie overladen gebouw toont de veelzijdige beeldend kunstenaar Helen Stuart keramiek en glasobjecten in combinatie met keramiek en steen, materialen waarvan zij zelf zegt: "Ik kan er mijn fantasie in kwijt." Dick Stuart, beeldhouwer en echtgenoot van Helen Stuart, exposeert beelden in steen, soms ook gecombineerd met glas, deels abstract en deels figuratief.

De Synagoge aan de Kniphoek 14 in Buren is in de aangegeven periode elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Gil & Moti en The Value of Nothing

Het Israëlische, in Nederland wonende en werkende kunstenaarsduo Gil & Moti neemt deel aan een opmerkelijk project: de manifestatie The Value of Nothing, bestaande uit onder meer een groepstentoonstelling, vijf nieuwe kunstprojecten en een intensief publiek programma over verschuivingen in het denken over het begrip waarde en economie en de positie van kunst daarin.

Gil & Moti horen bij een groep kunstenaars die aan de slag gaan bij verschillende Rotterdams bedrijven, met het doel bestaande dynamiek en processen te onderzoeken en van nieuwe inhoud te voorzien. De resultaten van dat onderzoek, alternatieve manieren om te bepalen wat het begrip 'waardevol' inhoudt, worden tijdens een groepstentoonstelling aan de betrokken bedrijven en het publiek gepresenteerd.
Centraal staat de vraag of het mogelijk is 'waarde' te bepalen zónder uit te gaan van gangbare financieel-economische maatstaven. Welke alternatieve manieren zijn er om te bepalen wat waardevol is?

 • 4 september - 16 november: The Value of Nothing, manifestatie in tentoonstellingsruimte TENT, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.
  Meer informatie op tentrotterdam.nl.

Website van de week
Website KUNSTENISRAEL is vernieuwd!

KUNSTENISRAËL, de organisatie die zich, zonder enig politiek of religieus oogmerk, inzet om Nederlanders in contact te brengen met een breed scala aan culturele projecten uit Israël, heeft haar website ingrijpend herzien.

De startpagina laat in één oogopslag zien waar KUNSTENISRAEL over gaat en wat directeur Ken Gould en zijn medewerkers doen.

Het hart van de website is zonder twijfel de Agenda, met daarin alles wat er binnen de doelstellingen verwacht wordt op het gebied van dans, fotografie, mode, design, theater, muziek, literatuur, architectuur, film en beeldende kunst - een onmisbare bron van informatie, ook voor uw nieuwsbriefredacteur.

U kunt zelf ook activiteiten aanmelden die u graag in de agenda wilt laten opnemen. Daarvoor is op de website onder Contact een formulier beschikbaar.

KUNSTENISRAEL is te vinden op Facebook, Twitter, YouTube en Linkedin en onderhoudt ook de pagina KUNSTENISRAEL Tel Aviv op Facebook.

Alle eerder verschenen webtips vindt u in het ‘Website van de Week’-archief op crescas.nl

In The Picture
Ushpizin

Ushpizin is een hartverwarmend komisch drama, in 2004 gedraaid door de Israëlische regisseur Gidi Dar. Het woord ushpizin betekent 'gasten' in het Aramees (oud-Hebreeuws).

In deze film draait het om twee gasten die met Soekot onverwacht bij Milli en Moshe Bellanga voor de deur staan. Vanzelfsprekend biedt het echtpaar, Breslauer chassidiem, het tweetal gastvrijheid in de loofhut, maar hun geloof wordt zwaar op de proef gesteld als blijkt dat de mannen uit de gevangenis ontsnapte criminelen zijn, en één van hen bovendien een bekende van Moshe uit diens vroegere leven.

De film geeft een liefdevol en openhartig beeld van de doorgaans gesloten Chassidische gemeenschap in Jeruzalem en werd algemeen zeer goed ontvangen.

Ushpizin is, met Engelse ondertiteling, geheel op YouTube te bekijken.

Bekijk de film hier

Televisie en radio 29 augustus - 5 september

Weekoverzicht van interessante programma’s op televisie en radio. Meer informatie is te vinden onder de weblink in de titel. De digitale themakanalen NPO Doc en NPO Cultura zijn zowel via de kabel als op internet te bekijken.
OBA Live is te zien via kabel-tv in de regio Amsterdam van dinsdag t/m zaterdag van 16.00-17.00 uur via SALTO1 en via het on-demand portal Spirit24.nl.

De Kunst Van Het Luisteren, het wekelijkse Radio-5 programma van de Joodse Omroep, komt deze week live vanuit Tel Aviv. Gasten zijn onder meer Danny Brom, klinisch psycholoog en autoriteit op het gebied van psychotrauma. Brom weet als geen ander de stemming in de Joodse staat te duiden. Shai Koopman, reservist in de Israëlische strijdkrachten, die de afgelopen weken werd opgeroepen en diende aan de grenzen van Gaza. Een reportage over de Bedoeïnenstad Rahat, vlakbij de Gazastrook. Hoe kijken de Israëlische Arabieren naar de ontwikkelingen in hun directe omgeving? En een vervolgaflevering van de rubriek Geluiden uit de kille: de gevoelstemperatuur in Joods Nederland. Presentatie: Daphne Meijer en Alfred Edelstein.

Verder deze week: het vervolg van de serie Am Abend vorgelesen, waarin tot en met 8 september op werkdagen tussen 22.30 en 23.05 uur Joseph Roths roman Radetzkymarsch wordt voorgelezen. Wordt gelijktijdig uitgezonden op WDR 3 Radio.


vrijdag 29 augustus

 • Arte, 20.15: Unsere Mütter, unsere Väter. Spraakmakende Duitse fictiereeks over het leven van vijf jonge Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De serie volgt hun lotgevallen in nazi-Duitsland en Oost-Europa tussen 1941 en 1946. Afl.3: Ein anderes Land.
 • NPO Doc (VPRO), 22.55: Louis Theroux - Louis & the Nazis. Documentaire uit 2003 waarin Louis Theroux door Californië reist en daar mensen spreekt met uitgesproken racistische ideeën. Een verbijsterende ontmoeting met racistisch Amerika.

zaterdag 30 augustus

 • BBC Radio 3, 13.15: Sunday Feature. Afl.: Music and the Jews. Norman Lebrecht onderzoekt de complexe relatie tussen muziek en de Joodse identiteit. Afl.: I've Heard There Was a Secret Chord.
 • NPO Doc (NTR, 20.00: Leila Khaled: terroriste of vrijheidsstrijdster? Documentaire uit 2004 van Lina Makboul. Leila Khaled was de eerste vrouw die een vliegtuig kaapte. In 1969 toonde ze haar granaten aan de verschrikte vliegtuigpassagiers. Door het mediabombardement dat volgde, zette ze het Palestijnse volk op de wereldkaart. Herh,: 2/9, 17.25, 3/9, 21.40.
 • RTL 8, 0.35: The Fly. Sciencefiction-horrorfilm uit 1986 van David Cronenberg over wetenschapper Seth Brundle (Jeff Goldblum) die aan zijn eigen oncontroleerbare experimenteerdrift in een vlieg verandert.

zondag 31 augustus

 • NPO Radio 5 (JO), 18.00: De kunst van het luisteren.

maandag 1 september

 • NPO Doc (VPRO), 20.25: The Poisoner's Handbook. Tweedelige documentaire over Alexander Gettner en Charles Norris die in het begin van de 20e eeuw aan de basis stonden van hedendaags forensisch onderzoek. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Deborah Blum. Herh.: 5/9, 17.15.
 • BBC 1, 21.30: Panorama. Afl.: The War of the Tunnels. Jane Corbin onderzoekt de oorlog in Gaza en gaat daarbij ook 'ondergronds'.
 • Arte, 23.45: I Shot My Love. Israëlisch-Duitse documentaire uit 2009 van de Israëlische cineast Tomer Heymann waarin hij de belangrijkste mensen in zijn leven, zijn moeder Noa en zijn Duitse geliefde Andreas, volgt.

dinsdag 2 september

 • ZDF, 2015: ZDF-Zeit. Afl.: Zweiter Weltkrieg - Der erste Tag. Eerste deel van een tweedelige documentaire uit 2014 naar aanleiding van de Duitse inval in Polen waarmee WOII op 1 september 1939 een feit is. De documentaire wordt gelijktijdig uitgezonden op de Poolse televisie.
 • NPO 2 (EO), 21.15: Altijd Wat - Reportage. Afl.: Maison de Bonneterie. Het beroemde, in 1889 door Joseph Cohen en Rosa Cohen-Wittgenstein in de Kalverstraat in Amsterdam opgerichte kledinginstituut, is weggeconcurreerd en sluit na 125 jaar de deuren. Herh.: 3/9, NPO 2: 10.00.
 • Arte, 23.40: Der spion vom Pariser Platz. Duitse documentaire uit 2010 over de eerste experimenten met Zyklon B. Helaas geloofden de Amerikanen de informatie over de productie van het ZyklonB-gas niet.

woensdag 3 september

 • Arte, 0.45: Restless. Drama uit 2008 van Amos Kollek over Moshe Amar die als dichter in Israël mislukt is en in New York tevergeefs probeert een nieuw bestaan op te bouwen. Maar na het overlijden van zijn vrouw haalt het verleden hem in, in de persoon van zijn zoon Zach die hij 20 jaar niet heeft gezien.

donderdag 4 september

 • NPO 2 (JO), 14.20: Levenslessen. Joodse jongeren, op zoek naar het antwoord op een voor hen belangrijke uitdaging in het leven, worden geportretteerd door filmmaker Frans Bromet. Al ruim 10 jaar heeft Omer de ex-vriend van z'n moeder niet meer gezien. Hij zoekt hem op en kijkt samen met hem terug op een bijzondere tijd. Ayal gaat samen met zijn vriend Arieh en zijn oom Coen een stukje varen. Ze praten over het leven en de jongens krijgen een belangrijke levensles mee.
 • NPO 2 (JO), 14.35: De ware Jacob. Je bent Joods en wil de traditie graag voortzetten - dus je trouwt met een Joodse partner. In het eerste deel van De Ware Jacob reizen we terug naar het begin van de twintigste eeuw. Nederlandse Joden blijken goed geïntegreerd in de samenleving, vaak beter dan in omringende landen. Dat heeft ook gevolgen voor romantische relaties: zeker 10 procent van de Joden was gemengd gehuwd.

vrijdag 5 september

 • NPO 1 (NOS), 13.00: Herdenking ontruiming Kamp Vught, rechtstreekse uitzending. Terugblik op de herdenkingsplechtigheid op NPO 2 om 19.25.
 • NPO 2 (NCRV), 21.10: Tussen hemel en hel - Leven met kamp Vught, documentaire uit 2002 over het voormalige concentratiekamp Vught.
 • Arte, 22.50: Altwerden und andere Kleinigkeiten. Documentaire uit 2014 over vier mensen die na hun 60e nog niets van hun nieuwsgierigheid en energie hebben verloren. Met onder meer rabbijn William Wolff (1927) die nog altijd drie Joodse gemeenten bedient én Russisch is gaan leren.
 • NPO Radio 1, 0.00: Hoorspelhalfuur. De hormoonfabriek, hoorspel naar de gelijknamige bestseller van Saskia Goldschmidt, over de succesvolle ondernemer Mordechai - Motke - de Paauw die zich op zijn sterfbed realiseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven. Terwijl hij zijn bloedstollende levensverhaal vertelt aan zijn privéverpleegster, wordt hij geconfronteerd met zijn geweten.
   
jaargang 10, nummer 32
vrijdag 29 augustus 2014
 

In deze nieuwsbrief

Leer Ivriet bij Crescas!
Laatste kans: Joodse religieuze culturen in Nederland
Koken voor Beth Shalom
Europese dag van de Joodse cultuur
Boekennieuws
Tentoonstelling: Even zo vrolijk is het treurig
Het Israël van Leon de Winter
Esther de Boer-van Rijk, Hollands populairste actrice
Mark Cohen, eigenzinnig straatfotograaf
Nieuws van heinde en verre
stuART's expositie
Gil & Moti en The Value of Nothing
Website van de week
Ushpizin
Televisie en radio 29 augustus - 5 september


Onze columnisten
Webcolumn Leo Mock
We leven in onrustige tijden. Althans die indruk krijg je als je de media en vooral de sociale media blijft volgen (waarheidsgehalte?). Ebola in ...
lees verder
Webcolumn Simon Soesan
Onze regering en ons leger zoeken terroristenleiders. Waar dan ook en wanneer dan ook. Er kan gediscussieerd worden over de ...
lees verder
Webcolumn Salomon Bouman
Het goede nieuws van deze maandagochtend in Ramat Hasharon is dat het doordringende schallen van de alarminstallaties ...
lees verder
Webcolumn Eva van Sonderen
Godzijdank lijkt de 'onbeperkte wapenstilstand' tussen Israël en Hamas het al twee dagen te houden. Dagen waarin de gevluchte ...
lees verder
Webcolumn Eldad Kisch
Is het mogelijk om met Hamas te onderhandelen en heeft het zin? Goede vraag. Als Israël met een welgemeend voorstel komt om de ...
lees verder


(advertenties)

banner propra

banner meldpunttaal

banner venstra

banner givat

banner sinaicentrum

banner blankevoort

banner jonet

banner joodsamsterdam

banner luna3

banner amphora

banner israelactie

banner sivmo

banner yanshuf

twitter.com/Crescas facebook.com/Crescas
Vragen of opmerkingen? info@crescas.nl
Nieuwsbrief doorsturen naar familie of vrienden.
© Joods Educatief Centrum Crescas, Buitenplein 65, 1181 ZE Amstelveen
tel 020-6402380, fax 020-3452260, crescas.nl - joodsebibliotheek.nl - joods.net
Redactie nieuwsbrief: Raya Lichansky
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik hier