Sefer Jetsira: het Boek der Schepping

Gepubliceerd op: 6 juli 2021

Het Sefer Jetsira, het Boek der Schepping, is een oeroude Hebreeuwse kosmologisch-mystieke tekst waarover geleerden zich al vele eeuwen het hoofd breken.

Vraag 1: de herkomst. Daarover bestaan tal van ideeën. God zou de kennis van de kabbala hebben geopenbaard aan engelen en die zouden die kennis vervolgens aan Adam, Noach, Abraham en Sara hebben doorgegeven.
Vraag 2: wie schreef het Boek der Schepping. Was het aartsvader Abraham of Rabbi Akiva (eerste eeuw GJ)?
Moderne historici vermoeden dat de tekst uit de vroege Middeleeuwen stamt, maar de tradities die erin voorkomen, duiden op een vroegere oorsprong, wat dan weer meer strookt met de opvatting in de Jewish Encyclopedia dat de essentiële elementen in het boek karakteristiek zijn voor de derde en vierde eeuw.
Maar wat doet dat ertoe als je weet dat de algemene opvatting is dat het Sefer Jetsira een opening biedt naar oerkennis, naar universele waarheid en naar het geheim achter de goddelijke schepping.
Een essentieel onderdeel van het boek en een sleutel vormen de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, die in het kabbalistische denken mystieke kracht bezitten.

De twee inspirerende lezingen van Jakob de Leeuwe zijn nu online beschikbaar.

Het boek der Schepping - deel 1
Het boek der Schepping - deel 2

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.