'Plotseling zelfbesef' - Dolph Kohnstamm

vrijdag 26 juni 20, 01:00

Plotseling zelfbesef

Dolph Kohnstamm


ISBN: 9789463012843

Volgens de ontwikkelingspsychologie wordt het kind zich op een gegeven moment gewaar van zijn eigen individualiteit. Het beseft dat het anders is, dat het een eigen lichaam en eigen ik heeft onafhankelijk van ouders, broers en zussen, van andere mensen. Deze 'uitbarsting van zelfbesef' wordt als een betekenisvolle stap gezien in de ontwikkeling en individuatie van het kind.

Met het boek 'Plotseling zelfbesef' presenteert Kohnstamm een collectie herinneringen van mensen aan dit bijzondere moment in hun jeugd. Het zijn vaak korte, maar indringende, in eenvoudige en ongekunstelde bewoordingen opgeschreven verhalen. Dit moment van zelfbewustzijn heeft voor de meeste mensen een belangrijke betekenis, ook al kan deze vaak niet nader worden geduid of verklaard. Het moment blijft hen bij voor de rest van hun leven.
Kohnstamm doet een poging de vragen die dit verschijnsel opwekt te beantwoorden. Waarom herinneren sommige mensen zich zo'n duidelijk moment van zelfbesef en anderen niet? Waarom zijn het vooral vrouwen en weinig mannen die dit soort herinneringen hebben? Welke voorwaarden moeten zijn voldaan voordat zo'n moment kan optreden? Waarin komen al deze herinneringen overeen?

Kohnstamm geeft een indrukwekkend rijke beschrijving van het fenomeen van plotseling zelfbesef. Zijn boek geeft een basis voor verder onderzoek naar de betekenis en plaats van dit verschijnsel binnen de ontwikkelingspsychologie.

Dolph Kohnstamm, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de RU Leiden, 'Ik ben ik; De ontdekking van het zelf'. Ook hiervoor had hij herinneringen verzameld van een groot aantal mensen die deze gewaarwording van de eigen individualiteit op een bijzondere en abrupte wijze hadden beleefd. Dit verschijnsel van plotseling zelfbesef bleef Kohnstamm bezighouden, zette zijn onderzoek voort en breidde zijn verzameling herinneringen uit. 'Plotseling zelfbesef' is een collectie herinneringen van dergelijke herinneringen.H

Dolph Kohnstamm: Plotseling zelfbesef
Utrecht: Eburon, 2020
Aantal blz,
Antal blz.: 170

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.