Demografische veranderingen in Israël

Salomon Bouman bekijkt Israël als land dat voortdurend in beweging is

Gepubliceerd op: 3 november 2022

In de jaren na de Zesdaagse Oorlog (1967) voltrokken zich in Israël grote veranderingen. Voor Joden buiten Israël voelde de overwinning ook voor hen als victorie, en na juni 1967 kwam er een aanzienlijke immigratiegolf naar het land, zowel vanuit het westen als vanuit de communistische wereld.
Salomon Bouman bekijkt hoe Israël voor de oorlog werd gezien en hoe die mening daarna veranderde.
Israël is voortdurend in beweging, zowel politiek als economisch, en beide aspecten zijn zowel intern als internationaal van grote invloed. Inmiddels is het land in delen van het Midden-Oosten zelfs geïntegreerd. En ondertussen blijft de spanning bestaan rond de Palestijnse zaak - een existentiële Israëlische kwestie die van invloed is op de Israëlische politiek. Op de dag dat Bouman zijn lezing geeft, zal de op 1 november 2022 gekozen regering al bijna drie maanden aan de macht zijn. Wat dat betekent zal zeker deel uitmaken van zijn verhaal.
Het spreekt vanzelf dat hij ook ingaat op Israëls internationale situatie en de positie van de grote Arabische minderheid in Israël.

Bouman ontmoette tijdens zijn werkzame leven als journalist belangrijke figuren uit de Israëlische politiek als David Ben Goerion, Golda Meir,Jitschak Shamir en Jitschak Rabin en vertelt hoe die ontmoetingen hem inzicht gaven op de ontwikkelingen van het land.

Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.