Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel

Gepubliceerd op: 20 augustus 2020

We openen het nieuwe studiejaar op 9 september om 20.00 uur met een bijzonder evenement: een webinar over de Hebreeuwse Bijbel, Tanach.

Bij het woord 'bijbel' denk je misschien aan één lijvig boek, maar Tanach, het woord Tanach is een acroniem (letterwoord) voor de onderdelen waaruit de Hebreeuwse Bijbel bestaat.
De T staat voor Torah: de vijf boeken van Mozes (Beresjiet/Genesis, Sjemot/Exodus, Wajikra/Leviticus, Bemidbar/Numeri en Dewariem/Deuteronomium.
De N staat voor Nevi’iem: Profeten. Deze negentien boeken vallen in twee groepen uiteen: de vroege profeten Jozua, Richteren, Samuel en Koningen en de latepProfeten Jesaia, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.
De K staat voor Ketoeviem: Geschriften. Dit zijn de elf resterende geschriften van Tanach inclusief de vijf rollen. Onder de K vind je Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Ester, Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken I en II.

Het is een bijzondere en indrukwekkende verzameling boeken, waarover tot op de dag van vandaag vele vragen onbeantwoord zijn gebleven. Wie schreef de teksten en wanneer? Werkte de schrijver alleen, of waren er meerdere schrijvers/samenstellers die gedurende enkele generaties de teksten schreven en herschreven? Wat zegt de wetenschap erover en plaatsen de conclusies van de moderne Bijbelstudies de gelovige Jood voor een probleem?
Genoeg gespreksstof dus voor Emanuel Tov en Bart Wallet.

Wil je bij dit evenement aanwezig zijn? Schrijf je dan nu in voor het webinar 'Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel'. Het webinar is interactief: je kunt zelf ook vragen stellen!

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.