Strijd of streven? Geschiedschrijving en een sjoel zonder machloukes

De vrijdagavond bespreekt Niet gemakkelijk iets te bereiken in Amsterdam West, geschreven door Ruben Vis

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Zondag 23 oktober werd in gebouw Westerwijk aan de Amsterdamse Admiraal de Ruyterweg Niet gemakkelijk iets te bereiken in Amsterdam West gepresenteerd, het nieuwe boek van Ruben Vis, onderzoeker en secretaris van het NIK.

Channa Kistemaker las het boek en schreef voor De vrijdagavond een bespreking.

In Niet gemakkelijk iets te bereiken in Amsterdam West schrijft de auteur een geschiedenis van het Joodse leven in Amsterdam West, vanaf het eerste begin in 1870 tot op heden. Om deze geschiedenis in de juiste context te plaatsen behandelt hij ook de buurtverenigingen en hun sjoels in de andere stadsdelen buiten het centrum die ontstonden toen ongeveer honderd jaar geleden de Joden uit de binnenstad weg trokken naar de nieuwe wijken van de stadsuitbreiding.

In ruim twee jaar tijd heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid archiefmateriaal bijeengezocht en een groot aantal betrokkenen (of hun kinderen) geïnterviewd. Het is een lijvig boek geworden, rijk geïllustreerd en zorgvuldig met voetnoten voorzien.

Enthousiaste verteller
Met een grote liefde voor het detail presenteert de onderzoeker de resultaten van ruim twee jaar archiefonderzoek en ‘oral history’. Hoewel zelf een enthousiaste verteller, laat hij met enige regelmaat anderen aan het woord, wat de levendigheid uiteraard ten goede komt. De schrijver heeft er bewust voor gekozen zich niet door een chronologische aanpak te laten leiden en zich “niet ingehouden als het om uitweiding en lengte gaat”. Deze aanpak vergt soms nogal veel van de lezer. Wat meer structuur en bereidheid om details die de verhaallijn onderbreken weg te laten zou in ieder geval voor mijn behoefte aan overzicht bevredigender zijn geweest. Het zou me niet meevallen deze bijzondere zoektocht nog eens zelfstandig na te lopen, laat staan iemand anders de weg te wijzen. Daarom: als u enige interesse heeft in de geschiedenis van Joods Amsterdam, dan moet u het boek echt zelf lezen. Maar er is nog een andere, positievere reden om dat te doen.

Gedenken strekt tot zegen
Keer op keer werd ik bij het lezen geraakt door de inspirerende opvatting van geschiedschrijving die Ruben Vis blijkt te hanteren. Dat begon al meteen in de inleiding, waarin hij Prof.Dr. Bart Wallet bedankt voor zijn adviezen. De dankbare schrijver kreeg de goede raad te kijken naar “patronen” en beloofde zich daar ook “op toe te leggen”, maar men krijgt al gauw de indruk dat zijn eigen blik heel anders gericht is.

Lees verder in De vrijdagavond: Strijd of streven? Geschiedschrijving en een sjoel zonder machloukes.

Item in samenwerking met De Vrijdagavond.

De Vrijdagavond is een onafhankelijk Joods magazine voor heel Joods Nederland. De doelstelling is om – in de geest van De Vrijdagavond – Joodse lezers kosjer geestesvoedsel verschaffen, onderhoudende en inhoudsrijke Joodse lectuur om het traditionele Jodendom te dienen en de kennis ervan te verspreiden. Zo stond het in De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad verschenen van 1926 tot en met 1932. Wij zien de huidige De Vrijdagavond als een herleving van dit illustere weekblad.meer informatie: devrijdagavond.com
Logo samenwerking 'De Vrijdagavond'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.