Joodse filosofie: Martin Buber

De moderne tijd

Gepubliceerd op: 16 maart 2023

In een serie van vier lezingen gaat filosoof Martijn Buijs dieper in op de moderne Joodse filosofen. Op 29 maart staat hij stil bij het werk van Martin Buber.

In de vierdelige cursus staan Mozes Mendelssohn, Martin Buber, Franz Rosenzweig en Jacques Derrida centraal. Deze prominente denkers proberen ieder op hun eigen manier duidelijk te maken welke rol het jodendom in de moderne tijd kan spelen.

De Oostenrijks-Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber werd in 1878 geboren in Wenen en groeide op in Lemberg, het huidige Lviv in Oekraïne. Hij overleed in 1965 in Jeruzalem.

Buber was een belangrijke onderzoeker en verzamelaar van de chassidische traditie van het Oost-Europese jodendom. Hij vertaalde vertellingen en tradities van het chassidisme naar het Duits. Door zijn werk raakten die bekend bij een groot publiek. Samen met filosoof Franz Rosenzweig vertaalde hij de Tenach in het Duits.

Het jodendom is volgens hem zowel een volk als een godsdienstige gemeenschap, en geroepen om te streven naar het verwerkelijken van rechtvaardigheid in de wereld. Daarbij gaat het erom wat gevraagd is in een bepaalde situatie. Die moet altijd opnieuw ter plaatse worden uitgevonden of ervaren.

Na zijn alijah naar Israël werd Martin Buber actief binnen de organisatie Ihud, die een gezamenlijke Arabisch-Joodse staat nastreefde. Binnen die staat zouden Joden vooral hun spirituele identiteit tot ontwikkeling moeten brengen, geen politieke macht nastreven. Vlak voor zijn overlijden ontving hij in 1963 uit handen van koningin Juliana de Erasmusprijs voor zijn bijdrage aan de geesteswetenschappen.

De cursusdata zijn 29 maart (Martin Buber), 24 mei (Franz Rosenzweig) en 14 juni (Jacques Derrida). De lezingen zijn ook los van elkaar te volgen en vinden online plaats. Voor alle cursusdata kun je je nog inschrijven.

Beeld: Martin Buber in Nederland in 1963. Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989. Via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 NL)

Item in samenwerking met Maror.

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.