De Talmoed als het Joodse thuisland

Gepubliceerd op: 12 november 2020

De derde lezing in de serie Klassiekers van de Joodse studies die historicus Bart Wallet via Zoom zal geven.

Bart bouwt zijn lezing op vanuit A Traveling Homeland: The Babylonian Talmud as Diaspora van de spraakmakende Amerikaanse historicus Daniel Boyarin (1946).
In zijn boek gebruikt Boyarin de Talmoed, na de Tora de belangrijkste tekst van het jodendom, om zijn visie op de Joodse geschiedenis én het Joodse heden van context te voorzien. De diaspora, de grootschalige verspreiding van het Joodse volk over verschillende delen van de wereld, speelt daarin een grote rol. Boyarin belicht de diaspora vanuit verschillende disciplines, waarbij de vraag centraal staat wat het betekent om deel uit te maken van een diasporagemeenschap.

Aanmelden voor de lezing De Talmoed als het Joodse thuisland, dinsdag 8 december om 20.00 uur doe je op onze website.

Uitgangspunt voor de lezingen in de serie Klassiekers van de Joodse Studies zijn toonaangevende werken uit de Joodse geschiedwetenschap.

Meer informatie over Barts keuzeboek A Traveling Homeland: The Babylonian Talmud as Diaspora vind je hieronder.

A Traveling Homeland
The Babylonian Talmud as Diaspora

Daniel Boyarin

Philadelphia: University Of Pennsylvania Press, 215
Aantal blz.: 192
ISBN: 9780812247244

Ook als e-book verkrijgbaar

Een allesverwoestende verplaatsing in het verleden met de geografische verspreiding van volkeren tot gevolg, maar ook het gevoel van vervreemding en buitengesloten zijn in een ander land en de hunkering naar de plek waar de voorvaderen thuis waren: dat alles past in het begrip diaspora; een woord dat bij velen een gevoel van melancholie zal oproepen.

Historicus Daniel Boyarin meent dat de betekenis van diaspora ook positiever kan worden uitgelegd: als een productieve vorm van maatschappelijke en culturele hybriditeit.

In A Traveling Homeland betoogt hij dat een gedeeld thuisland of de traumatische scheiding daarvan níet allesbepalend zijn voor diaspora: Joden dragen hun thuisland altijd bij zich: waar Joden zich ook vestigen, ze zetten er studiecentra op waar de teksten van de Talmoed worden bestudeerd en verklaard. Voor Boyarin is de Babylonische Talmoed een manifest, een tekst die de basis vormt voor alles wat de Joodse identiteit in de diaspora definieert

In de Babylonische Talmoed worden de begrippen Joodse gemeenschap en het thuislandgevoel onder de loep genomen, zegt Boyarin, en hij laat zien hoe de commentaren uit de middeleeuwse en vroegmoderne tijd een dubbele culturele identiteit veroorzaken. De Talmoed maakt als fysieke tekst een reis door tijd en plaats, en de studie van de heilige teksten ontwikkelde zich in overeenstemming met de omringende cultuur.

De conclusie van Boyarins verhaal is dat de bestudering van de Talmoed de kern vormt van de Joodse identiteit en in vergelijking met andere culturele migraties een bepalende karakteristiek is van de Joodse diaspora.

Daniel Boyarin (Asbury Park, NJ, 1946) is verbonden aan de Berkeley University CA. Zijn onderzoeksgebieden omvatten onder meer  Talmoed, retorica, christendom, de uitvinding van het jodendom, transnationalisme en diaspora. Hij werkt momenteel aan een biografie van Titus Flavius Josephus (37-100), de Romeins-Joodse geschiedschrijver die in de eerste eeuw van de gangbare jaartelling Oude geschiedenis van de Joden en De Joodse oorlog schreef.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.