De toekomst van de Joodse studies

Klassiekers van de Joodse studies IV - een serie lezingen door Bart Wallet

Gepubliceerd op: 27 oktober 2022

Woensdag 26 oktober aanvaardde de heer dr. B.T. Wallet, bij ons beter bekend als Bart Wallet, officieel zijn ambt als hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Crescas prijst zich gelukkig dat de hooggeleerde professor Bart voor dit cursusseizoen opnieuw een serie lezingen heeft samengesteld. Dit jaar is zijn thema De toekomst van de Joodse studies. Hij koos toonaangevende werken uit de Joodse geschiedwetenschap waarin wordt gepoogd het begrip Joodse studies te herformuleren, urgent te maken voor het bredere maatschappelijke debat en betekenisvol voor (post)moderne Joden.

De eerste lezing is op donderdag 10 november. Als je inschrijft voor alle vijf lezingen krijg je korting.

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Jessica Roitman Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Asjkenazische en Sefardische Joden in Amsterdam...

De Sefardische gemeente Amsterdam was in de 17e eeuw toonaangevend in de westelijke diaspora. Gedurende de 17e eeuw was het de moedergemeenschap voor de rest van de Sefardische nederzettingen in...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.