Traktaat Sanhedrien 1 en 2

Babylonische Talmoed

Gepubliceerd op: 1 december 2021

Babylonische Talmoed Sanhedrien 1 en 2
Babylonische Talmoed

Jacob de Leeuwe

Middelburg: Uitgeverij Skandalon, 2020
Aantal blz.: 400
ISBN: 9789493220218
Vertaald door: Jacob de Leeuwe

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. De Talmoed geeft uitleg bij de Tora; het is een bruisende verzameling van discussies, voorschriften en anekdotes.
Dit nieuwe boek omvat de hoofdstukken 1 en 2 van Sanhedrien, een van de belangrijkste Talmoedtraktaten. Traktaat Sanhedrien handelt over rechtspraak, zowel in rechtbanken als in de liturgie en het dagelijks leven.
De vertaling bevat tevens de Misjna (de toelichting op de ge- en verboden uit de Tora), de Gemara (de commentaren van belangrijke rabbijnen, wetsgeleerden, filosofen en anderen op de Misjna) én alle commentaren van de grote geleerde Rasji.
 De Leeuwe voorziet dat alles van uitleg. De komende jaren verschijnen ook de andere hoofdstukken van Sanhedrien, in totaal elf.

Dankzij de steun van stichting Maror is Traktaat Sanhedrien uitgegeven in een zeer fraaie uitvoering en vormgeving, passend bij de Talmoedtraditie. 


Tot 1 januari 2022 is het boek tegen een gereduceerde prijs te verkrijgen bij uitgeverij Skandalon.

Jacob de Leeuwe (1950) is arts en een afstammeling van rabbi Betsalel Löw uit Praag, schrijver van mystieke werken en verhandelingen over het jodendom. Jacob treedt in de voetsporen van zijn voorouders als kenner van de Joodse traditie. Hij studeerde Talmoed, onder andere bij rabbijn Ralbag, en vertaalde de Talmoedtraktaten Berachot en Taäniet, inclusief Rasji en eigen annotaties in het Nederlands. Verder vervulde hij diverse voorgangersfuncties binnen de Joodse gemeenschap en geeft hij cursussen en lezingen over jodendom en Joodse traditie. 

Bekijk hier ons gerelateerde cursus aanbod

Eric Ottenheijm Item in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar. meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Parabels

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel,...

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.