Kunst en cultuur

Crescas maakt een keuze uit culturele en maatschappelijke relevante zaken

Gepubliceerd op: 28 oktober 2021

Vrouwen in de verdrukking
Over de innige vriendschap tussen religie en het patriarchaat

Overal ter wereld en al eeuwenlang wordt religie misbruikt om de rechten van vrouwen te beperken. In extreem conservatieve en religieuze kringen zijn vrouwen veelal veroordeeld tot een rol waarin zij onvrijheid kunnen ervaren. Welke systemen liggen daaraan ten grondslag?

Tijdens dit programma praten we met onder andere Deborah Feldman en Maryam Namazie over de positie van vrouwen in religie en over de systemen die ten grondslag liggen aan vrouwenonderdrukking. Werkt religie onderdrukking in de hand of werkt het ook andersom en wordt geloof misbruikt door het patriarchaat om vrouwen onder de duim te houden?

Type:
debat
Wie:
De Balie
Waar:
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Wanneer:
zaterdag 30 oktober 2021
Tijd:
21.00 uur

Vrijdenkers: van Spinoza tot nu

Op zondag 5 september opende de nieuwe tentoonstelling Vrijdenkers: van Spinoza tot nu. Deze tentoonstelling legt verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en historische ontwikkelingen en spoort aan tot reflectie en discussie. Vrijdenkers: van Spinoza tot nu is een initiatief van het Amsterdam Museum en het jarige Humanistisch Verbond en loopt t/m 27 februari 2022. Het Humanistisch Verbond zet zich al 75 jaar in voor vrijdenken en een democratische rechtsstaat waarin mensen vrij en gelijk kunnen leven.

Type:
tentoonstelling
Wie:
Amsterdam Museum
Waar:
Kalverstraat 92, Amsterdam
Wanneer:
zondag 5 september 2021 - maandag 28 februari 2022
Tijd:
dagelijks van 10 tot 17 uur

GROTE DENKERS IN SPUI25
Margriet van Heesch over Judith Butler. Judith Butler komt prominent voor in het Jewish Women's Archive.

Er is geen denker die meer invloed heeft gehad op het hedendaagse denken over genderongelijkheid dan de Amerikaanse filosoof Judith Butler. Cultuurwetenschapper Margriet van Heesch presenteert het gedachtegoed van Butler en hoe haar rigoureuze omdenken vleugels gaf aan een nieuwe generatie feministen en aan de huidige LGBTQI+-beweging.

"Ik ben een lesbienne, maar dat wil niet zeggen dat je ook maar iets meer over mij weet", zei de Amerikaanse filosoof Judith Butler ooit. Het is misschien wel de meest bondige manier om de kern van haar werk te vatten. Een van de belangrijkste noties daarin is namelijk dat gendernormen niet van nature vastliggen, maar grotendeels cultureel worden bepaald. Met dat inzicht gaf ze leven aan een geheel nieuwe discipline: Queer Studies. Butlers twee invloedrijke boeken uit de jaren negentig, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) en Bodies that Matter. On the Discursive Limits of Sex (1996), bleken legendarisch en zijn ook vandaag nog van grote invloed op de theorievorming en onderzoek rondom genderidentiteit en seksualiteit in de geestes- en de gedragswetenschappen.

Margriet van Heesch is cultuurwetenschapper en expert in Genderstudies en Queerstudies. Bij de afdeling sociologie van de FMG van de UvA onderzoekt zij twee hedendaagse thema’s: de intersekse-beweging en de ideologieën van romantische liefde in populaire cultuur.

Amar Karar (moderator) studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel loopt hij stage bij de PvdA in Noord-Holland, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de energietransitie. Naast zijn voorliefde voor politiek heeft hij een grote passie voor acteren en interviewen. Daarom is hij onderdeel van THE PACK (Internationaal Theater Amsterdam), een kunstplatform voor jongeren. Verder is Karar actief bij het studenten-interviewprogramma Amsterdam College Tour, waar normaliter elke maand een maatschappelijk geëngageerde gast wordt geïnterviewd.

Type:
debat
Wie:
Spui 25
Waar:
Spui 25-27, Amsterdam
Wanneer:
dinsdag 2 november 2021
Tijd:
20.00 - 21.30 uur

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.