Corona

Ook Crescas past het programma aan. De bijeenkomsten worden tot nader bericht geschorst en de langlopende cursussen worden via een online platform verzorgd. Wij blijven u informeren over de overige lezingen en cursussen via de nieuwsbrief en mail. Onze online aanbod blijft natuurlijk beschikbaar!

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Nieuws

vrijdag 21 februari 2020

De Talmoedjood

1890 Is een jaar met een zwarte rand in de Joodse geschiedenis van Nederland en voor die van Joods Limburg in het bijzonder. In dat jaar kwam in Meerssen het eerste nummer van De Talmoedjood van de persen, een extreem antisemitisch weekblad.

Geestelijk vader was de Duitse katholieke theoloog August Rohling (1839-1931). In 1871 publiceerde hij Der Talmudjude. Zur Beherzigung für Juden und Christen aller Stände, een boek dat decennia lang hét standaardwerk zou zijn voor antisemitische journalisten en schrijvers. Al in 1877 beleefde het boek zijn zesde druk en het werd onder meer in het Frans en Italiaans vertaald. Rohling was in één klap beroemd als 'deskundige', mede geholpen door de katholieke kerk, die maar liefst 38.000 exemplaren kosteloos onder de gelovigen verspreidde.

In 1889 verscheen deze pseudowetenschappelijke, want voornamelijk uit jatwerk van anderen samengestelde, verhandeling in Nederlandse vertaling onder de titel Wat is toch de Talmud? En wat is een Talmud-jood? : Iets uit en over de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het jodendom. Het boek was ingedeeld in twee hoofdstukken: 'De verdorven dogmatische leer van den Talmud-Jood' en 'De bedorven zedenleer van den Talmud-Jood, waarbij door den vertaler de geboden en verboden gevoegd zijn van den Israelitischen godsdienst naar Maimonides'. Ook die editie werd diverse malen herdrukt, de derde druk was zelfs uitgebreid met een curieus "Voorbericht van den vertaler".

Tot 1903 kon Rohling zijn virulente antisemitisme uitdragen. Hij vond daarbij relatief weinig tegenstanders op zijn pad. Hoewel direct na het verschijnen van Der Talmudjude de Duitse rabbijn dr. Theodor Kroner in het geweer kwam met zijn Entstelltes, Unwahres und Erfundenes in dem „Talmudjuden“ Professor Dr. August Rohling's. En in 1883 bond rabbijn Joseph Samuel Bloch de strijd aan met Rohling, toen die, in het kader van een rechtsproces, beweerde te kunnen bewijzen dat Joden zich voedden met het vlees en bloed van christenen. Rohling had geen andere keus dan zich terug te trekken. Zijn geloofwaardigheid had een flinke deuk opgelopen, maar het kwaad was al geschied: het Europese antisemitisme had zich vastgebeten in het bewustzijn van tallozen. In dat klimaat kon een blaadje als De Talmoedjood rekenen op veel lezers.
Overigens werden nog in 2016 en 2017 diverse geschriften van August Rohling heruitgegeven bij Hansebooks, uitgever van "ausgewählte, hochwertige Reprints zu attraktiven Preisen."

Meer over de geschiedenis van De Talmoedjood vind je in het gelijknamige lemma in de Canon van 700 jaar Joods Nederland.

Delen |