inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Nieuws

vrijdag 29 november 2019

Genootschap Nederland-Israël 1950-2020

In een persbericht laat het Genootschap Nederland-Israël weten dat de organisatie als landelijke vereniging per 1 januari 2020 ophoudt te bestaan. Ook zal het genootschap per die datum niet meer actief deelnemen aan het werk van de pro-Israël ngo European Alliance for Israël.
Opgericht in 1950 heeft het genootschap zeventig jaar lang de belangstelling voor Israël en de Joodse cultuur in al hun facetten bevorderd onder zijn leden en belangstellenden. Op het hoogtepunt van zijn bestaan telde het GNI in ons land 36 afdelingen.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is veel van dit werk echter ook opgepakt door andere organisaties, zoals het OJEC, het CIDI, museale synagogen, Joods-educatieve stichtingen zoals Crescas, Kerk & Israël-groepen, Christenen voor Israël. Het aantal leden en afdelingen van het Genootschap is sinds de eeuwwisseling sterk geslonken en die trend zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Daarom heeft de Algemene Vergadering van 3 oktober 2019 besloten de landelijke vereniging op te heffen en de nog levensvatbare afdelingen een doorstart te laten maken als zelfstandige regionale verenigingen.

Zes nog actieve afdelingen zullen zo’n doorstart maken en alle zes zullen de naam Genootschap Nederland-Israël verder dragen, aangevuld met de naam van hun regio. Het gaat om de volgende afdelingen:

• Genootschap Nederland-Israël ’s-Gravenhage
• Genootschap Nederland-Israël Drechtsteden
• Genootschap Nederland-Israël Drenthe
• Genootschap Nederland-Israël Leeuwarden/Friesland
• Genootschap Nederland-Israël Noord Oost-Brabant
• Genootschap Nederland-Israël Urk

De doorstartende verenigingen zullen dezelfde doelstelling hebben als het huidige genootschap en zetten de activiteiten op dezelfde wijze voort als de oude afdelingen dat alle jaren gedaan hebben.

Delen |