De Zutphense Kehille in het bijzonder

Een geschiedenis van Joods Zutphen

Gepubliceerd op: 24 maart 2021

De Zutphense Kehille in het bijzonder
Een geschiedenis van Joods Zutphen

Peter Kooij

Zutphen: Stichting Nobilis i.s.m. , 2021
Aantal blz.: 300
ISBN: 978949084721

Dit boek geeft een overzicht van Joods leven in Zutphen, vanaf de eerste sporen in de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd, geplaatst tegenover de ontwikkelingen elders. Tot in de achttiende eeuw gaat het om vermeldingen van enkelingen, te verklaren door de opgelegde beperkingen die toen een nadrukkelijke rol speelden. Dat duurt tot het eind van de achttiende eeuw toen in navolging van de Franse Revolutie ook hier ging gelden: vrijheid gelijkheid en broederschap.
Rond 1800 begint de groei van de Joodse gemeente in Zutphen. De stroom van doorgaans arme Joden op de vlucht voor de omstandigheden in Oost-Europa is groot. Het groeiende aantal leden vraagt om opeenvolgende grotere synagoges en voorzieningen en uitbreidingen van de begraafplaats. Verzoeken om steun aan de verschillende koningen, te beginnen met Lodewijk Napoleon, getuigen daarvan. De toename van de gemeenschap zorgt ook voor bloei van het religieuze en culturele leven.
De Tweede Wereldoorlog doet zich op alle gebieden gelden, maar de geminimaliseerde Joodse gemeente stelt zich direct na de oorlog actief op en ontplooit nieuwe initiatieven. Er komt een nieuwe, kleine synagoge. Dankzij de inzet van velen kan de kleine gemeenschap in 1985 weer gebruikmaken van de negentiende-eeuwse synagoge die tot in de oorlog in gebruik was. Met de Joodse gemeentes van Apeldoorn en Deventer wordt in 2000 de Nederlands Israëlitische Gemeente De Stedendriehoek opgericht.

Meer informatie is te vinden op de speciale website over dit boek: https://www.boekjoodszutphen.nl.

Peter Kooij is tien jaar lang gids geweest van de stadswandeling Joods Zutphen. Met Bart Meldelson schreef hij het boek Dat doe je gewoon. Zutphense onderduikverhalen (2014). Hij verzorgde de redactie en Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven Licht en schaduw, het levensverhaal van Leo Krukziener (later Aryeh Hazon), die daarin vertelt over zijn Joodse familie en over zijn onderduik in zijn geboortestad Zutphen.

Nieuwsbrief

Volg ons en blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je niks mist.

Bekijk nieuws overzicht

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.