Stromingen in het Chassidisme

De wondere wereld van het Chassidisme: een historische blik

In het hedendaagse jodendom neemt het Chassidisme een zichtbare en prominente plaats in. Toch is het nog maar een relatief jonge beweging, begonnen in de achttiende eeuw. Hoe kon deze stroming zo snel opkomen en zich verspreiden over grote delen van de Joodse wereld? In deze cursus gaan we op zoek naar oorsprong en achtergronden van het Chassidisme. Daarbij wordt gekeken naar de historische en religieuze context van achttiende-eeuws Oost-Europa, maar ook naar de stormachtige groei en verspreiding in de negentiende eeuw vanuit Oost-Europa, naar delen van West-Europa, het Heilige Land en de Verenigde Staten. Het Chassidisme wordt bovendien gekenmerkt door een grote diversiteit, deels van geografische, deels van ideologische aard. Waar komen de verschillen vandaan tussen de Belzer en de Bratslaver, de Satmarer en de Lubavitcher? Wie de historische achtergronden wil leren kennen van de romans van Isaac Bashevis Singer tot Anouk Markovits, is bij deze cursus op zijn/haar plaats.

cursusnummer
8005
docent
Bart Wallet
plaats
Amsterdam
data
3x op woensdag
30 oktober,
6 en 13 november 2019
tijd
20.00-22.00 uur
kosten
€ 85,00