De invloed van Plato

Filosofie, lezing

Geïnspireerd door Jonathan Sacks' werk Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen illustreert Naud van der Ven hoe Sacks laat zien dat er een al eeuwen oud alternatief is voor het universalisme van Plato, in de vorm van de Joodse traditie die, geïnspireerd door de Hebreeuwse Bijbel, in zijn ethiek nadrukkelijk plaats wil inruimen voor anders-zijn.
Deze avond over het boek 'Leven met verschil' van Jonathan Sacks is te zien als een vervolg op de avond 'Door de ogen van Levinas' die Crescas in december 2018 organiseerde. Daar kwam naar voren dat op het vlak van de ethiek het Joodse denken een behoorlijk eigenzinnig en zelfs revolutionair pad bewandelt. Waar het gangbare denken uitgaat van universaliteit en kenbaarheid, wil de Joodse traditie nadrukkelijk ruimte laten voor particulariteit, verrassing en verschil.
Deze avond, over 'Leven met verschil', zal de gevoeligheid binnen de Joodse traditie voor het particuliere en het verschillende opnieuw onderwerp van gesprek zijn. In zijn boek vertelt Sacks immers dat onder invloed van Plato de waardering in het Westen voor eigenheid van mensen maar matig ontwikkeld is. Verschillen tussen mensen worden dan al gauw problematisch. In de Joodse traditie is waardering voor particularisme, zonder te vervallen in tribalisme, aldus Sacks.

Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen is uitgegeven door Meinema, Zoetermeer, ISBN 90 211 4081 0.

cursusnummer
8036
docent
Naud van der Ven
plaats
Amsterdam
datum
1x op woensdag
11 december 2019
tijd
20.00-22.00 uur
kosten
€ 17,50