Hoe wordt het Joods Cultureel Kwartier geleid?

Over de maatschappelijke positie van musea en het JCK in het bijzonder

Loading...
Datum
dinsdag 9 mei '23
Tijd
19:30 - 21:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 17,50

Musea zijn al sinds jaren veel meer dan bewaarplaatsen voor erfgoed en een verzameling zalen met tentoonstellingen. Van musea wordt verwacht dat ze een rol spelen in maatschappelijke debatten en dat ze, om twee vreselijke termen te gebruiken, relevant en urgent programmeren. Wat betekent dat voor het Joods Cultureel Kwartier? Welke onderwerpen komen wel en welke komen niet aan bod? Beïnvloeden bepaalde keuzes de relaties met sponsoren of met de Joodse achterban? Hoe blijf je overeind in een zich verhardend debat over antisemitisme?

Welke strategische keuzes liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het Nationaal Holocaustmuseum dat in het najaar van 2023 zal worden geopend en in welk krachtenveld wordt dat museum ontwikkeld? Algemeen directeur Emile Schrijver zal ingaan op deze andere verwante vragen en zo een kijkje bieden in de directieburelen van het JCK. 

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.