Jabotinski: De IJzeren muur

'New insights in Zionism' is meer dan een reeks lezingen waarin je kennis maakt met het ontstaan van het zionisme.
De serie geeft inzicht in het debat dat binnen het jodendom speelde, en nog steeds speelt, over het vormen van een onafhankelijk Joods bestaan.

Tijdens deze zes bijeenkomsten maak je kennis met verschillende standpunten van Joden die het zionisme hebben vormgegeven, hun literaire werk en de oplossingen die ze hebben aangeboden voor vele vragen die binnen het jodendom speelden: hebben Joden een politiek thuisland nodig? Onder welke omstandigheden zijn Joden daar veiliger? Wat moeten ze hiervoor doen? en welke overtuiging is ervoor nodig?

In de tweede lezing uit de serie 'Zes Zionistische leiders die Israel hebben gevormd' belichten we Ze'ev Jabotinski en zijn artikel: 'De ijzeren muur' (The Iron Wall).

Ze'ev (Vladimir) Jabotinsky (1880-1940), de oprichter van de Revisionistische Beweging en de jeugdbeweging Betar, was een zeer invloedrijke zionistische leider. Hij was ook schrijver, dichter, publicist en vertaler.

Na de Kishinev Pogroms in 1903 wijdde Jabotinsky zich aan zionistisch activisme. Hij streed voor de rechten van minderheden in Rusland en werd kort daarna verkozen tot afgevaardigde van het Zesde Zionistische Congres, het laatste dat werd bijgewoond door Theodore Herzl, die een enorme indruk op Jabotinski maakte.

Het zionistische streven om in Eretz Israël een staat te vestigen met een Joodse meerderheid en soevereiniteit werd door Jabotisky openlijk en en zonder enige terughoudendheid gepromoot. In zijn artikel De ijzeren muur (1932) stelde Jabotinsky vast dat de Arabieren van Eretz Israël een zelfstandige natie vormen en dat er zeer weinig kans is dat ze de implementatie van een zionistische entiteit in Eretz Yisrael zullen erkennen. Daarom, zei hij, is het nodig om een ​​metaforische ijzeren muur te bouwen – een versterkt militair front – en om de zionistische positie met hand en tand te verdedigen, ook met militaire middelen.

In deze lezing bestuderen we de ideeën van Jabotinski en bekijken we de problemen die hij in dit artikel aan de orde stelde. Sommige ervan zijn nog net zo actueel en relevant als 90 jaar geleden.

De lezing is in het Engels.

The Iron Wall complete

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.