Midrasj in een notendop

Hoe leggen de rabbijnen Tanach uit?

De midrasj maakt deel van de Rabbijnse literatuur maar had zijn mogelijke oorspronkelijke functie in de synagoge of het beit midrasj. Een kort overzicht geeft aan in welke werken men midrasj kan vinden (zoals de Talmoed) en de specifieke midrasj-collecties (zoals de Mechilta of de Midrasj Rabba).
We kijken naar de visie op de tekst van de Tanach die achter de midrasj schuilgaat en belichten tegen die achtergrond een aantal specifieke kenmerken van de midrasj, zoals de aandacht voor details en herhalingen, het a-contextuele en het feit dat er “geen voor en na” is in de Tanach. Hierbij worden concrete voorbeelden uit midrasj teksten gebruikt. Vervolgens gaan we aan de slag met een aantal teksten uit de midrasj, die we samen lezen en proberen te begrijpen. Idealiter gebeurt dit in samenwerkingsvorm. Via Zoom kunnen we dit simuleren door uiteen te gaan in kleine groepen in breakout rooms waarna we centraal onze bevindingen zullen delen.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.