Parabels

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Loading...
Datum
zondag 14 mei '23
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Deze lezing wordt niet opgenomen.

Ons woord parabel is afgeleid van het Griekse woord parabolè, dat ook een weergave is van het Hebreeuwse masjal. Het duidt zowel een spreuk (denk aan Misjle Sjlomo) als een gelijkenis of parabel, doorgaans in verhalende vorm. Deze literair retorische stijlfiguur speelt een cruciale rol in de wording van zowel het vroege christendom (met name in de synoptische evangeliën) als het rabbijnse jodendom.
Eric Ottenheijm bestudeert de vroegste geschiedenis van de parabel vanaf de late Tweede Tempel periode tot aan de vroege middeleeuwen. Hij ontdekte dat zowel de parabels die aan Jezus worden toegeschreven als de parabels van de rabbijnen dezelfde motieven verwerken, vergelijkbare verschijningsvormen laten zien en soms vergelijkbare thema’s aansnijden.
De parabel was een een populaire vorm van onderricht, maar in het vroege chrtistendom kwam de productie van de klassieke parabel tot stilstand. De rabbijnen bleven nog vele eeuwen gebruik maken van het genre.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.