Talmoed en de ontwikkeling van de rechtspraak

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Met het thema 'Talmoed en de ontwikkeling van de rechtspraak' raken wij de kern van traktaat Sanhedrin.

Traktaat Sanhedrin behandelt de rechtsregels en vooral de regels van het personenrecht. Daarnaast komen kwesties aan de orde als: wie is bekwaam om rechter te zijn, de samenstelling van de rechtbank per rechtszaak, hoe getuigen moeten worden verhoord en de straffen die voor misdrijven worden opgelegd, en waarom.

Het traktaat Sanhedrin leert ons veel over de regels van de Joodse wet. Zelfs de kleinste nederzetting had een tribunaal bestaande uit drie rechters dat zich bezighield met de burgerlijk recht. Een grote stad had een rechtbank van 23 rechters, het Kleine Sanhedrin, die bevoegd was zaken te horen waarop de doodstraf staat zoals moord, incest en overspel.
Het Grote Sanhedrin, een unieke rechtbank bestaande uit 71 rechters, hield zitting op de binnenplaats van de tempel. Het Grote Sanhedrin was bevoegd om kohaniem (priesters) te beoordelen en mocht goedkeuring geven om een ​​oorlog te beginnen

In deze lezing wordt de kern van het traktaat Sanhedrin behandeld: wat is recht vanuit de Talmoedische kijk op het Joodse recht, en is er een ontwikkeling daarvan aanwijsbaar? Je zou zeggen van wel: een rechtsgeleerde kon ook ook voor gewone civiele zaken te rade gaan bij de Talmoed en op basis daarvan uitspraak doen.
Laat je verrassen door de voorbeelden die Jacob de Leeuwe presenteert - hoe bezie jij die vanuit hedendaags standpunt?

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.