Tanach versus midrasj

Midrasj Jonah als een voorbeeld

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Rijksmuseum van Oudheden
Logo samenwerking 'Rijksmuseum van Oudheden'

Na een inleiding over de datering van de tekst gaan we eerst in op het literaire genre Midrasj. Vervolgens bekijken we de inhoud van deze Midrasj, en stellen we vast waar verschillende delen van de tekst vandaan komen. Afgezien van kleinere verschillen tussen de bestaande edities en manuscripten is een belangrijk punt dat sommige edities een tweede gedeelte hebben dat bij de andere volledig achterwege blijft. De inhoud van dit tweede deel gaan we niet behandelen, de herkomst en het mogelijke doel ervan wel.

In de tweede en de derde avond zijn gewijd aan de tekstuele analyse van het boek Jonah en de Midrasj.
Voor de toehoorders is het goed voorafgaand aan deze avonden nog eens het gehele boek Jona door te lezen. Tijdens de lezingen worden de teksten waar we mee bezig zijn steeds, met vertaling, getoond.

Exclusief entree museum

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.