Ivriet op je gemak

Leren in een kleine groep in rustig tempo

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Joods Studiecentrum Leiden
Logo samenwerking 'Joods Studiecentrum Leiden'

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Ivriet wil leren zoals dat tegenwoordig gesproken wordt in Israël. In dit jaar leren we het Alef-Beth (alfabet). Verder oefenen we lezen en spreken met behulp van teksten in de tegenwoordige tijd. In de lessen maken we kennis met de Joodse bronnen en we sluiten af met een Hebreeuws lied.
Belangrijk voor het volgen van de cursus is het thuis voorbereiden van de lessen (ongeveer 4 uur per week).

We gaan in deze cursus aan het werk met het boek “- Ivrit Min Ha'Hatchala Ha'Chadash (Alef) “.

Tot het einde van 2020 worden alle cursussen online gegeven. We hopen dat we vanaf januari 2021 weer als vanouds ‘live’ zijn!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.