Management vanuit de Talmoed

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Management vanuit de Talmoed

In deze eerste lezing staat management centraal.
We bespreken enkele relevante vragen die betrekking hebben op het huidige politieke klimaat.

Hoe zit het met de leiderschapskwaliteiten van politici als Mark Rutte, Thierry Baudet en Jesse Klaver? Waarin hadden de belangrijke figuren uit politiek Den Haag succes en waarin faalden zij? Berust hun leiderschap op autoriteit of op charisma en uitstraling? En dan is er de vraag of in de Talmoed voorbeelden te vinden zijn waarin gesproken wordt over leiderschap, en of er raakpunten zijn met het hedendaagse politieke management?

Wie zich het bestuur van Nederland aantrekt en op de hoogte is van de staat van het politieke management van het land, zal verbaasd zijn hoeveel raakvlakken er in de Talmoed te vinden zijn.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.