Torastudie als levenskunst: Philo van Alexandrië

Lezingenreeks Joodse filosofie: De Hellenistische en Romeinse periode

Loading...
Datum
donderdag 3 november '22
Tijd
20:00 - 21:00
Lokatie
Online
Kosten
€ 15,00
Deze Zoom-lezing wordt opgenomen

Volgens Philo van Alexandrië valt de Wet van Mozes volledig samen met de Wet van de Natuur. Het bestuderen van de Tora is volgens Philo dan ook een vorm van filosofie bedrijven. Dit moet dan wel op de volgens Philo enig juiste manier worden gedaan, namelijk door de ware en verborgen betekenis van de tekst te achterhalen, en die wijkt af van de letterlijke betekenis (allegorische interpretatie).
Philo stelt dat het navorsen van de waarheid door middel van studie kan worden opgevat als therapie voor de ziel. Door continue studie leert de mens de natuur en zichzelf steeds beter kennen en is daardoor in staat om te genezen van de dwalingen en ziektes die de ziel in hun ban houden (de passies). Voor Philo bestaat het ware geluk dan ook uit een leven dat volledig is gericht op studie, zonder dagelijkse beslommeringen en de afleiding van een leven in de stad.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.