Mozes, Frida Kahlo, 1945

Wat voor leider was Mozes?

Een debat en een discussie in de week voor Pesach

In de visie van Robbert Baruch is Mozes een voorbeeld van een politiek leider. Immers: zijn belangrijkste taak is die van wetgever en veel van de conflicten die hij overwint zijn conflicten die betrekking hebben op leiderschap, macht en invloed. Of het nu gaat over zijn jeugd, zijn moeizame acceptatie van de rol die hij te vervullen heeft, de verschillende aanvallen op zijn stijl en persoon tot aan het moment dat hij zijn taak overdraagt aan zijn voormalige secretaris. Mozes wordt telkens op zijn leiderschap aangevallen en geëvalueerd, waarmee de Tora normatieve uitspraken doet over het functioneren van Mozes als politiek leider.
Asher Baruch daarentegen ziet Mozes niet als leider maar als doorgeefluik van de wensen van De Eeuwige.

Robbert Baruch staat in zijn mening niet alleen: psychoanalyticus Sigmund Freud, de Amerikaanse politieke wetenschapper Aaron Wildavsky en ook beeldend kunstenaar Frida Kahlo en bisschop Gregorius van Nyssa (335-395) zien Mozes als een echte leider.

In dit openbare debat zetten Robbert en Asher hun standpunten uiteen. Daarna is het aan het publiek om vragen te stellen en zelf een oordeel te vellen.
Doe mee en laat je mening horen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.