Bijbels Hebreeuws voor gevorderden

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Joods Studiecentrum Leiden
Logo samenwerking 'Joods Studiecentrum Leiden'

De cursus Bijbels Hebreeuws voor gevorderden is in de praktijk een leesgroep van, op het terrein van het Hebreeuws, enigszins gevorderde belangstellenden. De keuze van de teksten wordt voor het grootste deel bepaald door de cursisten. In principe komen ieder jaar zowel enkele, wat de grammatica betreft wat eenvoudigere, prozateksten aan de orde, als ook enkele lastiger profetische en po√ętische teksten.
Bij de behandeling van de teksten staan twee zaken centraal; Op de eerste plaats het begrip van de grammaticale verschijnselen in de tekst, met nadruk op de syntaxis. Op de tweede plaats informatie over de traditionele uitleg van de tekst. Bij dat laatste komt altijd Rasji aan de orde, maar daarnaast ook, afhankelijk van de gelezen tekst, commentaren als die van Ibn Ezra, Sforno, Ramban, en anderen.
Het studiemateriaal wordt voor deze cursus aangeleverd op de website van de docent. Voor voorbeelden wordt verwezen naar http://www.punic.co.uk/hebrew/navigation/index_rasjie.html

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.